De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handvaten voor een eerste gesprek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handvaten voor een eerste gesprek"— Transcript van de presentatie:

1 Handvaten voor een eerste gesprek

2 ROLLENSPEL

3 Samen aan de slag

4 Uitdaging Sommige studenten met een beperking voelen zich onwennig tijdens het eerste gesprek met de persoon aan wie ze redelijke aanpassingen aanvragen. Wat kunnen wij doen om een ideaal eerste gesprek te hebben?

5 Eerste gesprek DOEL: er voor zorgen dat iedereen hetzelfde begrijpt onder ‘een eerste gesprek’. Iedere deelnemer heeft een sjabloon zoals op de dia. Iedere deelnemer noteert voor zichzelf op het sjabloon. De richtvragen zijn: Wat versta je onder een eerste gesprek? Wat is voor jou een eerste gesprek? Wanneer vindt een eerste gesprek plaats? Wie is er bij betrokken? Wat is het doel van een eerste gesprek? Wat zijn de belangrijkste elementen van een eerste gesprek? De deelnemers delen wat ze noteerde in groep. De workshopbegeleider noteert op een flap.

6 Het eerste gesprek zou moeten … Het eerste gesprek zou niet moeten …
Wat is een eerste gesprek wel? Wat is een eerste gesprek niet? De deelnemers vullen het sjabloon in. De deelnemers delen wat ze noteerden in groep. De workshopbegeleider noteert op een flap.

7 Hoe zou iemand met een ander beroep je probleem oplossen?
M.a.w. Hoe zou iemand met een ander beroep een ideaal eerste gesprek voeren? De beroepen zijn: Fotograaf Steward Werfleider Tandarts Landbouwer Goochelaar De deelnemers vullen het sjabloon in. De deelnemers delen wat ze noteerden in groep. De workshopbegeleider noteert op een flap.

8 Met welke ideeën gaan we verder aan de slag?
Op basis van de beroepen hebben we verschillende ideeën verzameld om een eerste gesprek te voeren. Kies de 3 beste ideeën en noteer elk idee op een aparte post-it. Beslis waar het idee op de grafiek komt, op basis van hun haalbaarheid en aantrekkelijkheid. (alle ideeën dus op 1 grafiek en niet elk zijn ideeën op een individuele grafiek). Iedere deelnemen krijgt 2 gekleurde bolletjes en mag deze kleven bij het idee dat hen meest aantrekt.

9 Verder aan de slag! Werk per 2 een idee verder uit.
Welke stappen kan je ondernemen om dat te realiseren? Wat ga je concreet doen om het doel te bereiken? Wat ga je er mee doen als je naar je onderwijsinstelling terug gaat?

10 Verkoop jullie ideeën De 2 groepen delen hun ideeën aan elkaar.

11 Vragen?

12 De kracht van empathie…
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw  https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw

13 1. Creëer een open en vertrouwelijke sfeer
zorg voor een lege tafel zorg dat de student niet het gevoel heeft te storen (bijv. je stopt onmiddellijk met werken) voer geen groot denkwerk uit tijdens je permanentie zorg voor een ontvankelijke houding (armen zijn open) neem je tijd om dingen uit te leggen en wees bereid de uitleg nog eens te herhalen wanneer nodig. - maak oogcontact - indien nodig zeg je: ‘Ga maar zitten. Doe de deur maar toe.’ - start met open vraag: ‘Met wat kan ik je hier helpen?’

14 2. Luister ECHT naar het verhaal van de student
- wees empathisch (je leeft je in in de student, je knikt mee en mmmt) - vertrek vanuit een niet-wetende en niet-begrijpende houding. Iedereen is anders. Je vult niet zelf in - heb oog voor wat er achter zit (de onderliggende boodschap) - let op non-verbaal gedrag hou altijd in het achterhoofd dat onderling overleg / dialoog / interactie, openheid en betrokkenheid essentieel zijn in het proces bekijk en behandel de student als expert: zij weten best wat werkt en wat niet neem je tijd om te luisteren naar wat de student zegt

15 3. Behandel een student met een beperking als de andere studenten.
Net als in de omgang met andere studenten staat respect, gezond verstand, beleefdheid,… centraal Zet studenten niet vast in categorieën (en bijhorende aannames) Vermijd overwaardering, te enthousiast zijn, te behulpzaam of overbezorgdheid

16 4. Hanteer een positieve blik op student
Hanteer een positieve, open, ruime blik op de student. Focus op de student als persoon en niet op de beperking. Stel ook positieve vragen over de mogelijkheden en de sterktes van de student

17 5. Laat de emoties zijn, maar grens ook af indien nodig.
- als een student weent, laat je die wenen en bied je een zakdoek aan (niet panikeren) - als een student bang is voor iets, veeg dit niet weg - benoem even de emotie die je ziet en check of je juist zit - grens indien nodig af 

18 6. Structureer het gesprek
maak zelf connectie met het doel van het gesprek wanneer de student afdwaalt in het verhaal. erken moeilijkheden en bekrachtig de vraag naar ondersteuning. gebruik toegankelijke taal.

19 7. Vraag of de student nog iets anders wilt vragen of vertellen.

20 8. Beantwoord de vraag of verwijs door naar de juiste persoon
- plaats een afspraak in de agenda. Indien niet mogelijk, telefoneer voor een afspraak of geef een kaartje mee - indien je niet kan helpen, geef dit eerlijk aan, maar blijf probleem onderkennen en vriendelijk

21 9. Respecteer privacy - vraag altijd toestemming om gegevens door te geven

22 Nog vragen, opmerkingen, ideeën, … Laat maar komen….

23 Contact: info@siho.be www.siho.be en volg ons op


Download ppt "Handvaten voor een eerste gesprek"

Verwante presentaties


Ads door Google