De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘verder dan meester–gezel’ samen optrekken in praktijkgericht onderzoek, onderwijs en promoveren (Ron de Vrieze, Ria Wiegman en studenten Jorrit Bijkerk,

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘verder dan meester–gezel’ samen optrekken in praktijkgericht onderzoek, onderwijs en promoveren (Ron de Vrieze, Ria Wiegman en studenten Jorrit Bijkerk,"— Transcript van de presentatie:

1 ‘verder dan meester–gezel’ samen optrekken in praktijkgericht onderzoek, onderwijs en promoveren (Ron de Vrieze, Ria Wiegman en studenten Jorrit Bijkerk, Roland Dijkhuizen) 19 april 2011

2 wie we zijn… Meester (1): Ron de Vrieze (hogeschooldocent Bouwkunde, promovendus, themaleider specialisatie HBG, themaleider versnelde route vwo-instroom, (v/h SLB), coördinator atelier Duurzaam- multidisciplinair afstuderen met instituten als FM/HT/Pabo/HBO-v V&M/TP ) Gezellen: Jorrit Bijkerk (differentiatie Bouwkunde) Roland Dijkhuizen (differentiatie Architectuur) Meester (2): Ria Wiegman (staffunctionaris onderwijs en onderzoek) HBO-RAAD april 2011

3 het programma… 2e kwartier: interview studenten
1e kwartier: kijkje in de keuken 2e kwartier: interview studenten 3e kwartier: interview promovendus / docent 4e kwartier: uitleg HG faciliteiten promotietraject HBO-RAAD april 2011

4 de ingrediënten… Als hogeschooldocent promoveer ik op het onderwerp ”bouwen van duurzame basisscholen”. Een aantal bouwkundestudenten (nu in hun afstudeerfase) werken vanaf het 1e studiejaar enthousiast aan deelonderzoeken c.q. scholenbouwvraagstukken mee. Beide partijen zijn heel tevreden en leren van elkaar! Hoe krijg je dat voor elkaar? HBO-RAAD april 2011

5 resultaten… Resultaten concreet: Enthousiaste studenten
Unieke en uitstekende resultaten voor 3 betrokken partijen Verder dan meester – gezel Input voor promotie Realisatie beleid: Vervlechting van onderwijs en onderzoek Excellentiebeleid studenten Samenwerken binnen lectoraat verband ( externe partij, lector, docent/onderzoekers, student/onderzoeker) Personeelsbeleid hogeschool: meer gepromoveerde docenten HBO-RAAD april 2011

6 het onderzoek... building sustainable primary schools “transforming present school building design procedures to generate sustainable outcomes using integrated approaches” ‘een nieuwe benadering van bouwproces waarbij leerlingbehoeften en pedagogische behoeften en maatschappelijke behoeften centraal staan (gezonde prettige leeromgeving voor leerlingen) in relatie tot benaderingen vanuit natuurlijke bouwmaterialen/kringloopprocessen/natuurlijke processen (natuurlijke ventilatie, daglicht) en in relatie tot benaderingen van disciplines buiten de traditionele bouwkolom in het bouwproces zijn betrokken (oa. medische milieukunde, omgevingpsychologie, pedagogiek, ict-techniek, bedrijfskunde) als antwoord op grote problemen (systeem doorbrekend) ten aanzien van vooral binnenklimaat, bruikbaarheid en (belevings)waarde van (nieuwe) onderwijshuisvesting’ HBO-RAAD april 2011

7 in de keuken… SITUATIESCHETS:
Belang student / docent-promovendus / opdrachtgever Atelier als werkvorm-eigen ontwerp-snel vorderingen maken Coachen op intrinsieke motivatie (gevoelens van …) Flexibiliteit curriculum: VWO route, excellente studenten (kansen verbinden van eigen ideeën mbt duurzaam bouwen binnen aangebrachte differentiatie in keuzemodules onderwijs 2e kwartaal, 3e kwartaal, stage, 2e studiejaar , specialisatie) Flexibiliteit docent(en) / organisatie (mogen experimenteren)/vertrouwen Intensief samenwerken in andere teams (projecten oa. Gasterraprijsvraag) Samenwerking met externe opdrachtgevers (oa. st. Scholenbouwmeester) Gezamenlijk resultaat; individuele resultaten (opdrachtgever, student en promovendus) HBO-RAAD april 2011

8 wat zijn verrassende niet geplande leermomenten?
15 min Gesprek met 2 studenten Keuze studenten:” ik kies voor keuzeproject in jaar …; dat betekent deelnemen aan onderzoek vanuit een lectoraat, samen met mijn begeleidende docent echt onderzoek doen in de praktijk + samen nadenken over benodigde flankerend onderwijs ” Vragen uit de zaal / gesprek / discussie Interview-vragen: wat waren je verwachtingen, wat is de realiteit, wat zijn verrassende niet geplande leermomenten, zijn er negatieve effecten van je keus? Zou je terugkijkend dezelfde keuze weer maken? Welke resultaten heb je voor het lectoraat / de docent geboekt? Welke unieke resultaten heeft het jezelf opgeleverd? Wat betekent deze ervaring voor je toekomst? (je studie, je toekomst) Wat maakt dat je enthousiast wordt en blijft? HBO-RAAD april 2011

9 wat zijn verrassende niet geplande leermomenten?
15 min Gesprek met promovendus / docent Keuze Docent: “ik stap in een promotietraject en zie mogelijkheden om mijn praktijkonderzoek zo in te richten dat ik delen daaruit samen met studenten kan aanpakken; ik ga er vanuit dat een aantal studenten uit de versnelde VWO route en uit mijn specialisatieprogramma deze uitdaging aangaan.” Vragen uit de zaal / gesprek / discussie. Interviewvragen: wat waren je verwachtingen, wat is de realiteit, wat zijn verrassende niet geplande leermomenten, zijn er negatieve effecten van je keus? Zou je terugkijkend dezelfde keuze weer maken? Wat betekent deze ervaring voor je toekomst? Welke resultaten heb je voor het lectoraat / je promotieonderzoek geboekt? Welke waren voor jezelf van belang? Wat betekent deze ervaring voor je toekomst? (docent/onderwijs/onderzoek/loopbaan?) HBO-RAAD april 2011

10 HG promotieregeling voor docenten…
15 min HG promotieregeling voor docenten Docenten promoveren binnen hun taakstelling van een opleiding Werken actief als docent/onderzoeker in een Lectoraat Taak promoveren: 4 jaar, 2 dagen (1 dag kosten opleiding/lectoraat en 1 dag kosten HG centraal); sommigen realiseren met externe bekostiging een 3e dag. 2007 gestart: 50 plekken. Vanaf 2010 jaarlijks 10 plekken structureel Resultaat 2010: 64 docenten in een traject, 4 gestopt, 7 zijn gepromoveerd HBO-RAAD april 2011

11 HG promotieregeling voor docenten…
Samenwerking met Rijks Universiteit Groningen (RUG) -85% promoveert bij RUG -Scholing in principe door RUG -Begeleiding door RUG, Lectoren en anderen Proces -HG subsidie (1 dag) onder voorwaarden -Aanvraagprocedure, advies stafbureau aan CvB -Jaarlijkse beoordeling voortgang en kwaliteit door promotor en lector(in HRM cyclus) HBO-RAAD april 2011

12 DANK VOOR DE AANDACHT


Download ppt "‘verder dan meester–gezel’ samen optrekken in praktijkgericht onderzoek, onderwijs en promoveren (Ron de Vrieze, Ria Wiegman en studenten Jorrit Bijkerk,"

Verwante presentaties


Ads door Google