De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge. stelt met genoegen voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge. stelt met genoegen voor."— Transcript van de presentatie:

1 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge

2 stelt met genoegen voor

3 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge de Warenwetgeving online

4 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge De Warenwetgeving online Een online applicatie die over flink wat troeven beschikt: Een complexe materie op succesvolle wijze gedigitaliseerd. –snelheid –accuraatheid –gebruiksvriendelijkheid

5 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge Wij nodigen u graag uit de vele mogelijkheden van deze unieke applicatie te ontdekken. De Warenwetgeving online

6 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE

7 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE Naast de Warenwetgeving online zijn er volgende publicaties betreffende voedingsmiddelenrecht en aanverwante materies: –tijdschrift Warenwetgeving Info –reeks Warenwetgeving (gedrukt): delen 1A-1B-1C — Algemene reglementering, federaal en Europees deel 2 — Analysemethoden deel 3 — Economische en agro-economische reglementering deel 4 — Veterinaire keuring –reeks Codex Veterinarius (gedrukt): delen 1-1bis — Diergeneeskunde deel 2 — Veterinaire keuring –Hygiëne op de werkvloer –…–… De Warenwetgeving binnen het aanbod van die Keure

8 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE Het hoe en waarom van de Warenwetgeving Halverwege de jaren tachtig opgestart op vraag van het ministerie... is deze reeks uitgegroeid tot hét standaardwerk bij uitstek voor voedingsmiddelenbedrijven... en maakt ze voortaan ook gebruik van de snelheid en de zoekmogelijkheden van het internet.

9 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge Trefwoordensysteem eigen aan de sector Koppeling van synoniemen aan trefwoorden Uitgebreide zoeksystemen Overzicht laatste wijzigingen in één oogopslag Vlot integreerbaar in andere pakketten Met extra mogelijkheden en toegevoegde waarde SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE Zoekfuncties Flexibiliteit Updates Vereisten Prijs Inhoud Opbouw

10 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge Werden gedigitaliseerd: Delen 1A, 1B en 1C van de Warenwetgeving: –bevatten de volledige basiswetgeving op federaal en Europees niveau, evenals de wetgeving inzake het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (F.A.V.V.) Deel 2 van de Warenwetgeving: –bevat alle wetgeving op federaal en Europees niveau betreffende de analysemethodes Deel 3 van de Warenwetgeving: –bevat alle wetgeving op Europees, federaal en regionaal niveau betreffende de economische en agro-economische reglementering Deel 4 (en 4bis) van de Warenwetgeving: –bevat alle wetgeving op federaal en Europees niveau betreffende de veterinaire keuring Werden eveneens toegevoegd: Alle teksten die onder de bevoegdheid van het F.A.V.V. vallen, onder andere de delen Diergeneeskunde (delen 1 en 1bis) uit de Codex Veterinarius Alle andere teksten met betrekking tot de economische zaken en de volks- gezondheid die niet onder de bevoegdheid van het F.A.V.V. vallen Bevat alle essentiële teksten i.v.m. de Warenwetgeving Inhoud Zoekfuncties Flexibiliteit Updates Vereisten Prijs Opbouw SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE

11 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge Via een inhoudstafel met onderverdeling Wie vertrouwd is met de gedrukte editie kan de online applicatie op dezelfde wijze raadplegen Dezelfde principes als de gedrukte versie Opbouw Zoekfuncties Flexibiliteit Updates Vereisten Prijs Inhoud SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE

12 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge Diverse zoekmogelijkheden Opbouw Zoekfuncties Flexibiliteit Updates Vereisten Prijs Inhoud Door eenvoudigweg een boekdeel aan te klikken … SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE

13 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge Diverse zoekmogelijkheden Door een rubriek of subrubriek aan te klikken … wordt de inhoud ervan onmiddellijk getoond. SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE Opbouw Zoekfuncties Flexibiliteit Updates Vereisten Prijs Inhoud

14 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge Diverse zoekmogelijkheden En door de te raadplegen wet aan te klikken … verschijnt meteen de wetgeving die eronder ressorteert. SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE Opbouw Zoekfuncties Flexibiliteit Updates Vereisten Prijs Inhoud

15 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge Diverse zoekmogelijkheden komt in een oogwenk de tekst ervan tevoorschijn. SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE Opbouw Zoekfuncties Flexibiliteit Updates Vereisten Prijs Inhoud

16 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge Voor hen die vertrouwd zijn met de materie is er de zoekmogelijkheid van de trefwoordenlijst. Diverse zoekmogelijkheden Door een trefwoord op te zoeken, verschijnt in een oogwenk de gekoppelde wetgeving. SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE Opbouw Zoekfuncties Flexibiliteit Updates Vereisten Prijs Inhoud

17 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge Voor hen die vertrouwd zijn met de materie is er de zoekmogelijkheid van de trefwoordenlijst. Diverse zoekmogelijkheden SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE Opbouw Zoekfuncties Flexibiliteit Updates Vereisten Prijs Inhoud

18 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge En door nogmaals te klikken komt de gehele tekst tevoorschijn. Diverse zoekmogelijkheden SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE Opbouw Zoekfuncties Flexibiliteit Updates Vereisten Prijs Inhoud

19 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge Geen nood! Gebruik de chronologische zoekfunctie. U weet enkel de datum, maar niet de titel? Diverse zoekmogelijkheden SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE Opbouw Zoekfuncties Flexibiliteit Updates Vereisten Prijs Inhoud

20 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge Daarna hoeft u enkel nog de tekst aan te klikken … Diverse zoekmogelijkheden SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE Opbouw Zoekfuncties Flexibiliteit Updates Vereisten Prijs Inhoud

21 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge Er kan eveneens gezocht worden op basis van: –de datum van publicatie –de datum van de laatste wijziging –de publicatiedatum van de laatste wijziging De opzoekingen kunnen zowel in opklimmende als in dalende volgorde getoond worden. Diverse zoekmogelijkheden SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE Opbouw Zoekfuncties Flexibiliteit Updates Vereisten Prijs Inhoud

22 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge U kent noch de titel, noch de datum van de tekst, maar weet wel waarover hij handelt? Gebruik dan de mogelijkheden van full-text-search. Diverse zoekmogelijkheden U tikt één of meerdere woorden in, drukt op de knop ‘Zoeken’ en alle teksten waarin dit woord of deze woorden voorkomen, verschijnen. SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE Opbouw Zoekfuncties Flexibiliteit Updates Vereisten Prijs Inhoud

23 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge Diverse zoekmogelijkheden SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE Opbouw Zoekfuncties Flexibiliteit Updates Vereisten Prijs Inhoud U hoeft nu enkel nog een tekst aan te klikken...

24 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge Diverse zoekmogelijkheden SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE Opbouw Zoekfuncties Flexibiliteit Updates Vereisten Prijs Inhoud

25 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge Om te zien onder welke rubriek de tekst ressorteert, is er een link naar de analytische inhoudstafel … Diverse zoekmogelijkheden SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE Opbouw Zoekfuncties Flexibiliteit Updates Vereisten Prijs Inhoud

26 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge Door middel van de zoekfunctie van uw browser kunt u ook zoeken naar een bepaald woord in een gevonden tekst. Diverse zoekmogelijkheden SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE Opbouw Zoekfuncties Flexibiliteit Updates Vereisten Prijs Inhoud

27 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge Diverse zoekmogelijkheden SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE Opbouw Zoekfuncties Flexibiliteit Updates Vereisten Prijs Inhoud Als het zich in de tekst bevindt, zal het gevonden worden.

28 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge Via kopiëren en plakken kunt u teksten rechtstreeks overbrengen naar uw tekstverwerker. Een vlot aanpasbare en integreerbare applicatie Flexibiliteit Zoekfuncties Updates Vereisten Prijs Inhoud Opbouw SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE

29 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge U kunt afdrukken. Een vlot aanpasbare en integreerbare applicatie SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE Flexibiliteit Zoekfuncties Updates Vereisten Prijs Inhoud Opbouw

30 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge Via de ingebouwde functie van uw browser kunt u de lettergrootte aanpassen naar eigen wens. Een vlot aanpasbare en integreerbare applicatie SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE Flexibiliteit Zoekfuncties Updates Vereisten Prijs Inhoud Opbouw

31 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge Altijd up-to-date met de meest recente aanpassingen Als applicatie mag de Warenwetgeving dan nog zo handig en gemakkelijk zijn om mee te werken, als ze niet in staat is om haar actualiteitswaarde te behouden, zal men er al vlug geen gebruik meer van maken. De gebruiker moet dus steeds over de meest recente teksten en wijzigingen kunnen beschikken. Ook hieraan werd echter gedacht ! Updates Zoekfuncties Flexibiliteit Vereisten Prijs Inhoud Opbouw Achter de schermen wordt de Warenwetgeving immers voortdurend bijgewerkt door de redactie. U hoeft dus zelf geen updates meer uit te voeren, en toch beschikt u over de meest recente aanpassingen … SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE

32 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge die voor u gegroepeerd worden … Altijd up-to-date met de meest recente aanpassingen zodat u in één oogopslag kan zien wat er allemaal gewijzigd is sinds uw laatste bezoek aan de site. SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE Updates Zoekfuncties Flexibiliteit Vereisten Prijs Inhoud Opbouw

33 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge En als u het zich helemaal gemakkelijk wilt maken … Altijd up-to-date met de meest recente aanpassingen SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE Updates Zoekfuncties Flexibiliteit Vereisten Prijs Inhoud Opbouw dan past u gewoon uw profiel aan …

34 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge Altijd up-to-date met de meest recente aanpassingen SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE Updates Zoekfuncties Flexibiliteit Vereisten Prijs Inhoud Opbouw en zorgt u ervoor dat de wijzigingen en nieuwigheden u per e-mail gemeld worden …

35 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge Minimumvereisten Vereisten Zoekfuncties Flexibiliteit Updates Prijs Inhoud Opbouw een computer, PC of Macintosh een browserprogramma (Internet Explorer, Firefox, Safari, …) internettoegang een gebruikersnaam en bijbehorende paswoord, die die Keure u bezorgt nadat u zich via het profielscherm als gebruiker geregistreerd heeft SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE

36 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge Een scherpe prijs met extra voordelen voor abonnees Prijs Zoekfuncties Flexibiliteit Updates Vereisten Inhoud Opbouw MARKTPRIJS * - voor niet-abonnees op de gedrukte uitgave - voor nieuwe abonnees Eenmalige registratie: € 175 (€ 0 in 2015 !!!) (alleen bij een nieuwe registratie: bestaande abonnees op de Warenwetgeving online betalen enkel het jaarabonnement) Jaarabonnement 2015: enkele login (2 gebruikers)€ 645 meervoudige login - 2-5 gebruikers€ 960 - 6-10 gebruikers€ 1605 - meer dan 10 gebruikers€ 2235 BIJZONDERE VOORWAARDEN * - voor blijvende abonnees op de gedrukte uitgave Eenmalige registratie: € 175 (€ 0 in 2015 !!!) (alleen bij een nieuwe registratie: bestaande abonnees op de Warenwetgeving online betalen enkel het jaarabonnement) Jaarabonnement 2015: enkele login (2 gebruikers)€ 560 meervoudige login - 2-5 gebruikers€ 845 - 6-10 gebruikers€ 1420 - meer dan 10 gebruikers€ 1990 *Het abonnementsgeld zal jaarlijks in de maand februari-maart gefactureerd worden. SITUERINGHISTORIEKDE ONLINE VERSIE

37 www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge Voor meer informatie over deze uitzonderlijke applicatie die Keure n.v. Kleine Pathoekeweg 3 8000 Brugge  050 – 47 12 72  050 – 33 51 54  www.warenwetgeving.bewww.warenwetgeving.be  http://juridischeuitgaven.diekeure.be/nl-be/catalogushttp://juridischeuitgaven.diekeure.be/nl-be/catalogus  juridische.uitgaven@diekeure.bejuridische.uitgaven@diekeure.be Zoekfuncties Flexibiliteit Updates Vereisten Prijs Inhoud Opbouw


Download ppt "Www.warenwetgeving.be — © die Keure, Brugge. stelt met genoegen voor."

Verwante presentaties


Ads door Google