De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© die Keure, Brugge TROSdatabank www.trosdatabank.be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© die Keure, Brugge TROSdatabank www.trosdatabank.be."— Transcript van de presentatie:

1 © die Keure, Brugge TROSdatabank www.trosdatabank.be

2 © die Keure, Brugge TROSdatabank binnen het aanbod van die Keure SITUERINGHISTORIEKONLINE DATABANK die Keure heeft een ruim aanbod van naslagwerken die verband houden met ruimtelijke ordening en stedenbouw: –Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (TROS) –monografieën Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw: •Handboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw •De sanctionering van stedenbouwmisdrijven •Behoorlijk ruimtelijk ordenen •Recentie evoluties en knelpunten in de ruimtelijke ordening en stedenbouw •… –losbladige reeks Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw •Wetgeving •Rechtspraak •Artikelsgewijze commentaar –Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw - Artikelsgewijze commentaar –Codex Bouwrecht –Codex v/d Architect, met o.m. Van aanvang tot eindoplevering –…

3 © die Keure, Brugge Over het tijdschrift TROS Doelstelling TROS wil zijn lezers informeren over belangrijke recente ontwikkelingen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw en doet dit door actualiteitsgerichte thema’s te combineren met een meer diepgaande en grondige benadering van het rechtsgebied. Domeinen Naast de ruimtelijke ordening en stedenbouw sensu stricto besteedt TROS uitgebreid aandacht aan de randdomeinen zoals milieurecht, stadsvernieuwing, monumenten en landschappen, huisvestingsrecht, enz. Voor wie? TROS richt zich tot iedereen die in de praktijk met stedenbouw, huisvesting, plannen van aanleg, verkavelings- of gewestplannen, enz. te maken krijgt: gemeentelijke, provinciale en gewestelijke diensten, juristen, architecten, aannemers, ingenieurs, advocaten, notarissen, planologen, enz. *** Hoofdredactie B. Hubeau, S. Lust Kernredactie J. Bouckaert, S. Boullart, X. Buijs, G. Debersaques, P.J. Defoort, F. De Preter, A. Eylenbosch, Th. Eyskens, A. Glabeke, D. Lindemans, W. Rasschaert, B. Roelandts, R.Stevens, W. Vandevyvere, R. Vekeman, J. Verkest SITUERINGHISTORIEKONLINE DATABANK

4 © die Keure, Brugge Over de TROS Nieuwsbrief De TROS Nieuwsbrief brengt elf keer per jaar een overzicht van de belangrijkste arresten inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw. Ook nieuwe wetgeving en beslissingen komen aan bod, alsook nieuw verschenen publicaties. Rubrieken actualia rechtspraak: overzicht van recente rechtspraak actualia wetgeving: korte weergave van nieuwe wetgeving, decreetgeving en reglementering actualia administratie: selectie van omzendbrieven, besturen, diensten, adressen, formulieren, enz. actualia Brussels Hoofdstedelijk Gewest: belangrijke rechtsleer, rechtspraak en wetgeving internationale actualia: Europees recht, enz. documentatie en literatuur; eventueel boekbesprekingen praktische informatie *** Hoofdredactie B. Hubeau, S. Lust Kernredactie S. Boullart, A. Backer, F. De Preter, A. Eylenbosch, B. Hubeau, D. Lindemans, Y. Loix, W. Vandevyvere, J. Van Lommel, R. Vekeman, S. Verbist, D. Verhoeven SITUERINGHISTORIEKONLINE DATABANK

5 © die Keure, Brugge Het hoe en waarom van TROSdatabank SITUERINGHISTORIEKONLINE DATABANK  De regelgeving inzake ruimtelijke ordening in het Vlaams Gewest heeft sinds 1962 geleid tot een zeer overvloedige rechtspraak. Een degelijke en goed gestructureerde ontsluiting van deze rechtspraak is voor de beoefenaar van de ruimtelijke ordening bijgevolg van essentieel belang.  De losbladige reeks Rechtspraak R.O.S. Vlaams Gewest van Uitgeverij die Keure vormt hierbij reeds meer dan 40 jaar een onmisbare hulp, door alle relevante rechtspraak terzake samen te brengen en te voorzien van een samenvatting, maar vooral door de adequate inventarisatie ervan aan de hand van een overzichtelijke decimale classificatie.  In 2003 verscheen voor het eerst een gedigitaliseerde versie van deze reeks, dit middels de cd-rom Rechtspraak R.O.S. Vlaams Gewest …

6 © die Keure, Brugge Het hoe en waarom van TROSdatabank SITUERINGHISTORIEKONLINE DATABANK  … die begin 2009 vervangen werd door de internetapplicatie TROSdatabank (www.trosdatabank.be)www.trosdatabank.be •meer dan 9000 uitspraken van verschillende nationale en internationale rechtscolleges, geïnventariseerd in drie trefwoordenregisters: Nieuwe regeling, Overgangsregeling en Vervallen regelingen. •met een heldere samenvatting, opgesteld door een eigen redactie •met het authentieke vonnis of arrest in pdf-formaat •met alle rechtsleerartikelen uit het tijdschrift TROS •met een digitale nieuwsbrief

7 © die Keure, Brugge Samengesteld door een ervaren redactie SITUERINGHISTORIEKONLINE DATABANK Hoofdredacteur:R. Stevens Rubriekverantwoordelijken: Grondwettelijk Hof:S. Verbist Hof van Cassatie:D. Lindemans Raad van State:R. Stevens K. Didden Raad voor vergunningsbetwistingen:H. Lievens J. Bouckaert Hoven en Rechtbanken:R. Vekeman F. Depreter Y. Loix en J. Van Lommel Internationale rechtscolleges:S. Boulaert TROS-artikelen:T. Eyskens

8 © die Keure, Brugge SITUERINGHISTORIEKONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank

9 © die Keure, Brugge HET GEBRUIK VAN DE ‘TREFWOORDENREGISTERS’ - Nieuwe regeling (NR) alle rechtspraak die steunt op of kan teruggevoerd worden naar de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) - Overgangsregeling (OR) de rechtspraak die verband houdt met de nog toepasselijke bepalingen van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 - Vervallen regeling (VR) de rechtspraak betreffende thans vervallen of opgeheven regelingen die nog relevant zijn, bv. bij geschillen omtrent oudere plannen of vergunningen SITUERINGHISTORIEKONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank

10 © die Keure, Brugge De online-applicatie ontsluit een complexe materie volgens dezelfde principes als de gedrukte versie, nl. via drie trefwoordenregisters: - Nieuwe Regeling (NR) - Overgangsregeling (OR) - Vervallen regelingen (VR) Wie al vertrouwd is met de indeling van de reeks Rechtspraak R.O.S. Vlaams Gewest kan dus de onlineversie raadplegen zoals de losbladige reeks. SITUERINGHISTORIEKONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank

11 © die Keure, Brugge SITUERINGHISTORIEKONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank

12 © die Keure, Brugge SITUERINGHISTORIEKONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank

13 © die Keure, Brugge Het volstaat een trefwoord of sub-trefwoord aan te klikken … om te zien welke rechtspraak en/of rechtsleer er aan gekoppeld werd. SITUERINGHISTORIEKONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank

14 © die Keure, Brugge SITUERINGHISTORIEKONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank

15 © die Keure, Brugge SITUERINGHISTORIEKONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank

16 © die Keure, Brugge Klik vervolgens een arrest of artikel aan... en de samenvatting ervan verschijnt. SITUERINGHISTORIEKONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank

17 © die Keure, Brugge SITUERINGHISTORIEKONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank

18 © die Keure, Brugge Ten slotte volstaat een klik op de link bovenaan de samenvatting om de oorspronkelijke tekst van het arrest of het artikel op te roepen. SITUERINGHISTORIEKONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank

19 © die Keure, Brugge SITUERINGHISTORIEKONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank

20 © die Keure, Brugge SITUERINGHISTORIEKONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank

21 © die Keure, Brugge HET GEBRUIK VAN HET ‘SNEL ZOEKEN’ Het ‘Snel zoeken’ laat u toe een willekeurig woord (of willekeurige woorden) op te zoeken … - doorheen alle opgenomen artikelen én arresten - doorheen alle regelingen (NR, OR, VR) - over alle soorten rechtbanken heen - zonder rekening te houden met een bepaalde periode SITUERINGHISTORIEKONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank

22 © die Keure, Brugge SITUERINGHISTORIEKONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank

23 © die Keure, Brugge HET GEBRUIK VAN HET ‘UITGEBREID ZOEKEN’ Via de functie ‘Uitgebreid zoeken’ kunt u op zoek gaan naar een specifiek arrest of artikel. Eerst bepaalt u of u op zoek wil gaan naar rechtspraak of naar rechtsleer. Afhankelijk van die keuze beschikt u dan over een aantal zoekmogelijkheden … SITUERINGHISTORIEKONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank

24 © die Keure, Brugge bij RECHTSPRAAK kunt u de resultaten verfijnen d.m.v. - datum van het arrest - rechtbank - te doorzoeken regeling - trefwoorden - woorden in de tekst SITUERINGHISTORIEKONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank

25 © die Keure, Brugge bij RECHTSLEER kunt u de resultaten verfijnen d.m.v. - jaargang TROS - te doorzoeken regeling - trefwoorden - woorden in de tekst SITUERINGHISTORIEKONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank

26 © die Keure, Brugge Vervolgens kunt u gebruik maken van dezelfde manier van werken als bij het zoeken via de ‘Trefwoordenregisters’: 1)In de resultatenlijst klikt u het gewenste arrest of artikel aan. 2)De samenvatting ervan komt te voorschijn; het gezochte woord wordt opgelicht. 3)Via de aanwezige pdf-link kunt u het authentieke arrest of vonnis, of het volledige artikel oproepen. SITUERINGHISTORIEKONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank

27 © die Keure, Brugge SITUERINGHISTORIEKONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank

28 © die Keure, Brugge Prijszetting Voor abonnees op het tijdschrift TROS … →account met enkele login bij TROSdatabank, incl. de elektronische nieuwsbrief € 295 (incl. btw) Voor niet-abonnees op het tijdschrift TROS … →account met enkele login bij TROSdatabank, incl. de elektronische nieuwsbrief en het tijdschrift TROS € 465 (incl. btw) Meer informatie? →voor een bijkomende demonstratie, contacteer dhr. Rik Carton (rik.carton@diekeure.be)rik.carton@diekeure.be →voor informatie over de prijzen van een meervoudige login, contacteer dhr. Freddy D’Hooge (freddy.dhooge@diekeure.be)freddy.dhooge@diekeure.be SITUERINGHISTORIEKONLINE DATABANK

29 © die Keure, Brugge Voor meer informatie over TROSdatabank •die Keure n.v. •Juridische Uitgaven •Kleine Pathoekeweg 3 •8000 Brugge •  050 – 47 12 72 •  050 – 33 51 54 •  http://www.diekeure.be/ http://www.diekeure.be/ •  juridische.uitgaven@diekeure.be juridische.uitgaven@diekeure.be


Download ppt "© die Keure, Brugge TROSdatabank www.trosdatabank.be."

Verwante presentaties


Ads door Google