De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TROSdatabank www.trosdatabank.be © die Keure, Brugge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TROSdatabank www.trosdatabank.be © die Keure, Brugge."— Transcript van de presentatie:

1 TROSdatabank © die Keure, Brugge

2 TROSdatabank binnen het aanbod van die Keure
SITUERING HISTORIEK ONLINE DATABANK TROSdatabank binnen het aanbod van die Keure die Keure heeft een ruim aanbod van naslagwerken die verband houden met ruimtelijke ordening en stedenbouw: Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (TROS) monografieën Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw: Handboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw De sanctionering van stedenbouwmisdrijven Behoorlijk ruimtelijk ordenen Recentie evoluties en knelpunten in de ruimtelijke ordening en stedenbouw losbladige reeks Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Wetgeving Rechtspraak Artikelsgewijze commentaar Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw - Artikelsgewijze commentaar Codex Bouwrecht Codex v/d Architect, met o.m. Van aanvang tot eindoplevering © die Keure, Brugge

3 Over het tijdschrift TROS
SITUERING HISTORIEK ONLINE DATABANK Over het tijdschrift TROS Doelstelling TROS wil zijn lezers informeren over belangrijke recente ontwikkelingen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw en doet dit door actualiteitsgerichte thema’s te combineren met een meer diepgaande en grondige benadering van het rechtsgebied. Domeinen Naast de ruimtelijke ordening en stedenbouw sensu stricto besteedt TROS uitgebreid aandacht aan de randdomeinen zoals milieurecht, stadsvernieuwing, monumenten en landschappen, huisvestingsrecht, enz. Voor wie? TROS richt zich tot iedereen die in de praktijk met stedenbouw, huisvesting, plannen van aanleg, verkavelings- of gewestplannen, enz. te maken krijgt: gemeentelijke, provinciale en gewestelijke diensten, juristen, architecten, aannemers, ingenieurs, advocaten, notarissen, planologen, enz. *** Hoofdredactie B. Hubeau, S. Lust Kernredactie J. Bouckaert, S. Boullart, X. Buijs, G. Debersaques, P.J. Defoort, F. De Preter, A. Eylenbosch, Th. Eyskens, A. Glabeke, D. Lindemans, W. Rasschaert, B. Roelandts, R.Stevens, W. Vandevyvere, R. Vekeman, J. Verkest © die Keure, Brugge

4 Over de TROS Nieuwsbrief
SITUERING HISTORIEK ONLINE DATABANK Over de TROS Nieuwsbrief De TROS Nieuwsbrief brengt elf keer per jaar een overzicht van de belangrijkste arresten inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw. Ook nieuwe wetgeving en beslissingen komen aan bod, alsook nieuw verschenen publicaties. Rubrieken actualia rechtspraak: overzicht van recente rechtspraak actualia wetgeving: korte weergave van nieuwe wetgeving, decreetgeving en reglementering actualia administratie: selectie van omzendbrieven, besturen, diensten, adressen, formulieren, enz. actualia Brussels Hoofdstedelijk Gewest: belangrijke rechtsleer, rechtspraak en wetgeving internationale actualia: Europees recht, enz. documentatie en literatuur; eventueel boekbesprekingen praktische informatie *** Hoofdredactie B. Hubeau, S. Lust Kernredactie S. Boullart, A. Backer, F. De Preter, A. Eylenbosch, B. Hubeau, D. Lindemans, Y. Loix, W. Vandevyvere, J. Van Lommel, R. Vekeman, S. Verbist, D. Verhoeven © die Keure, Brugge

5 Het hoe en waarom van TROSdatabank
SITUERING HISTORIEK ONLINE DATABANK Het hoe en waarom van TROSdatabank De regelgeving inzake ruimtelijke ordening in het Vlaams Gewest heeft sinds 1962 geleid tot een zeer overvloedige rechtspraak. Een degelijke en goed gestructureerde ontsluiting van deze rechtspraak is voor de beoefenaar van de ruimtelijke ordening bijgevolg van essentieel belang. De losbladige reeks Rechtspraak R.O.S. Vlaams Gewest van Uitgeverij die Keure vormt hierbij reeds meer dan 40 jaar een onmisbare hulp, door alle relevante rechtspraak terzake samen te brengen en te voorzien van een samenvatting, maar vooral door de adequate inventarisatie ervan aan de hand van een overzichtelijke decimale classificatie. In 2003 verscheen voor het eerst een gedigitaliseerde versie van deze reeks, dit middels de cd-rom Rechtspraak R.O.S. Vlaams Gewest … © die Keure, Brugge

6 Het hoe en waarom van TROSdatabank
SITUERING HISTORIEK ONLINE DATABANK Het hoe en waarom van TROSdatabank … die begin 2009 vervangen werd door de internetapplicatie TROSdatabank ( meer dan 9000 uitspraken van verschillende nationale en internationale rechtscolleges, geïnventariseerd in drie trefwoordenregisters: Nieuwe regeling, Overgangsregeling en Vervallen regelingen. met een heldere samenvatting, opgesteld door een eigen redactie met het authentieke vonnis of arrest in pdf-formaat met alle rechtsleerartikelen uit het tijdschrift TROS met een digitale nieuwsbrief © die Keure, Brugge

7 Samengesteld door een ervaren redactie
SITUERING HISTORIEK ONLINE DATABANK Samengesteld door een ervaren redactie Hoofdredacteur: R. Stevens Rubriekverantwoordelijken: Grondwettelijk Hof: S. Verbist Hof van Cassatie: D. Lindemans Raad van State: R. Stevens K. Didden Raad voor vergunningsbetwistingen: H. Lievens J. Bouckaert Hoven en Rechtbanken: R. Vekeman F. Depreter Y. Loix en J. Van Lommel Internationale rechtscolleges: S. Boulaert TROS-artikelen: T. Eyskens © die Keure, Brugge

8 Mogelijkheden van TROSdatabank
SITUERING HISTORIEK ONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank © die Keure, Brugge

9 Mogelijkheden van TROSdatabank
SITUERING HISTORIEK ONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank HET GEBRUIK VAN DE ‘TREFWOORDENREGISTERS’ - Nieuwe regeling (NR) alle rechtspraak die steunt op of kan teruggevoerd worden naar de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) - Overgangsregeling (OR) de rechtspraak die verband houdt met de nog toepasselijke bepalingen van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 - Vervallen regeling (VR) de rechtspraak betreffende thans vervallen of opgeheven regelingen die nog relevant zijn, bv. bij geschillen omtrent oudere plannen of vergunningen © die Keure, Brugge

10 Mogelijkheden van TROSdatabank
SITUERING HISTORIEK ONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank De online-applicatie ontsluit een complexe materie volgens dezelfde principes als de gedrukte versie, nl. via drie trefwoordenregisters: - Nieuwe Regeling (NR) - Overgangsregeling (OR) - Vervallen regelingen (VR) Wie al vertrouwd is met de indeling van de reeks Rechtspraak R.O.S. Vlaams Gewest kan dus de onlineversie raadplegen zoals de losbladige reeks. © die Keure, Brugge

11 Mogelijkheden van TROSdatabank
SITUERING HISTORIEK ONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank © die Keure, Brugge

12 Mogelijkheden van TROSdatabank
SITUERING HISTORIEK ONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank © die Keure, Brugge

13 Mogelijkheden van TROSdatabank
SITUERING HISTORIEK ONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank Het volstaat een trefwoord of sub-trefwoord aan te klikken … om te zien welke rechtspraak en/of rechtsleer er aan gekoppeld werd. © die Keure, Brugge

14 Mogelijkheden van TROSdatabank
SITUERING HISTORIEK ONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank © die Keure, Brugge

15 Mogelijkheden van TROSdatabank
SITUERING HISTORIEK ONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank © die Keure, Brugge

16 Mogelijkheden van TROSdatabank
SITUERING HISTORIEK ONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank Klik vervolgens een arrest of artikel aan ... en de samenvatting ervan verschijnt. © die Keure, Brugge

17 Mogelijkheden van TROSdatabank
SITUERING HISTORIEK ONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank © die Keure, Brugge

18 Mogelijkheden van TROSdatabank
SITUERING HISTORIEK ONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank Ten slotte volstaat een klik op de link bovenaan de samenvatting om de oorspronkelijke tekst van het arrest of het artikel op te roepen. © die Keure, Brugge

19 Mogelijkheden van TROSdatabank
SITUERING HISTORIEK ONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank © die Keure, Brugge

20 Mogelijkheden van TROSdatabank
SITUERING HISTORIEK ONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank © die Keure, Brugge

21 Mogelijkheden van TROSdatabank
SITUERING HISTORIEK ONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank HET GEBRUIK VAN HET ‘SNEL ZOEKEN’ Het ‘Snel zoeken’ laat u toe een willekeurig woord (of willekeurige woorden) op te zoeken … doorheen alle opgenomen artikelen én arresten doorheen alle regelingen (NR, OR, VR) over alle soorten rechtbanken heen zonder rekening te houden met een bepaalde periode © die Keure, Brugge

22 Mogelijkheden van TROSdatabank
SITUERING HISTORIEK ONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank © die Keure, Brugge

23 Mogelijkheden van TROSdatabank
SITUERING HISTORIEK ONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank HET GEBRUIK VAN HET ‘UITGEBREID ZOEKEN’ Via de functie ‘Uitgebreid zoeken’ kunt u op zoek gaan naar een specifiek arrest of artikel. Eerst bepaalt u of u op zoek wil gaan naar rechtspraak of naar rechtsleer. Afhankelijk van die keuze beschikt u dan over een aantal zoekmogelijkheden … © die Keure, Brugge

24 Mogelijkheden van TROSdatabank
SITUERING HISTORIEK ONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank bij RECHTSPRAAK kunt u de resultaten verfijnen d.m.v. - datum van het arrest - rechtbank - te doorzoeken regeling - trefwoorden - woorden in de tekst © die Keure, Brugge

25 Mogelijkheden van TROSdatabank
SITUERING HISTORIEK ONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank bij RECHTSLEER kunt u de resultaten verfijnen d.m.v. - jaargang TROS - te doorzoeken regeling - trefwoorden - woorden in de tekst © die Keure, Brugge

26 Mogelijkheden van TROSdatabank
SITUERING HISTORIEK ONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank Vervolgens kunt u gebruik maken van dezelfde manier van werken als bij het zoeken via de ‘Trefwoordenregisters’: In de resultatenlijst klikt u het gewenste arrest of artikel aan. De samenvatting ervan komt te voorschijn; het gezochte woord wordt opgelicht. Via de aanwezige pdf-link kunt u het authentieke arrest of vonnis, of het volledige artikel oproepen. © die Keure, Brugge

27 Mogelijkheden van TROSdatabank
SITUERING HISTORIEK ONLINE DATABANK Mogelijkheden van TROSdatabank © die Keure, Brugge

28 Prijszetting Voor abonnees op het tijdschrift TROS …
SITUERING HISTORIEK ONLINE DATABANK Prijszetting Voor abonnees op het tijdschrift TROS … → account met enkele login bij TROSdatabank, incl. de elektronische nieuwsbrief € 295 (incl. btw) Voor niet-abonnees op het tijdschrift TROS … incl. de elektronische nieuwsbrief en het tijdschrift TROS € 465 (incl. btw) Meer informatie? → voor een bijkomende demonstratie, contacteer dhr. Rik Carton → voor informatie over de prijzen van een meervoudige login, contacteer dhr. Freddy D’Hooge © die Keure, Brugge

29 Voor meer informatie over TROSdatabank
die Keure n.v. Juridische Uitgaven Kleine Pathoekeweg 3 8000 Brugge  050 –  050 – © die Keure, Brugge


Download ppt "TROSdatabank www.trosdatabank.be © die Keure, Brugge."

Verwante presentaties


Ads door Google