De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

6 De Republiek in Europa. De Republiek in Europa Tijd van Regenten en Vorsten 1600-1700 Vroegmoderne Tijd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "6 De Republiek in Europa. De Republiek in Europa Tijd van Regenten en Vorsten 1600-1700 Vroegmoderne Tijd."— Transcript van de presentatie:

1 6 De Republiek in Europa

2 De Republiek in Europa Tijd van Regenten en Vorsten 1600-1700 Vroegmoderne Tijd

3 Kenmerkende aspecten Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. De wetenschappelijke revolutie. Het streven van vorsten naar absolute macht. De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

4 Een kloppend hart De toepassing van de principes van het kapitalisme leidt in de 17de-eeuwse Republiek tot een ongekende bloei van de economie. De beurs van Amsterdam wordt het levendige centrum van de ontluikende wereldeconomie. Ook groeit Amsterdam uit tot de stapelmarkt van Europa in deze tijd van het handelskapitalisme.

5 De slag om de handel in Oost-Indië De handel met Oost-Indië vormt het bekendste voorbeeld van het 17de- eeuwse handelskapitalisme. De VOC moet hard vechten voor haar positie in Azië. WIC voor Amerika De Portugezen worden grotendeels verdreven, maar in de 18de eeuw nemen de Britten het roer over.

6 Hollands Glorie? Om haar monopolie in de specerijhandel te handhaven treedt de VOC dikwijls meedogenloos op. Octrooirecht Jan Pietersz. Coen vestigt op dit gebied een bedenkelijke reputatie.

7 ‘Franse’ en ‘Latijnse’ scholen In vergelijking met de omringende landen hebben veel inwoners van de Republiek onderwijs genoten. De geletterdheid is daarom relatief hoog. Relatieve tolerantie zorgt voor komst van vele immigranten. Antwerpen 1585

8 Bloeiende wetenschappen De 17de eeuw is ook op wetenschappelijk gebied een gouden eeuw: De universiteit van Leiden groeit uit tot de grootste universiteit van protestants Europa. De universiteit heeft vooral een naam op het gebied van de medische wetenschap. Het tolerante klimaat in de Republiek trekt veel buitenlandse studenten en geleerden aan.

9 ‘Dierkens’ onder de microscoop Er doet zich een wetenschappelijke revolutie voor, gekenmerkt door experimenteren, observatie en samenwerking. Antonie van Leeuwenhoek vervaardigt een microscoop, waarmee hij bacteriën en lichaamscellen bestudeert.

10 Grote geesten De Republiek brengt verschillende grote geesten voort: zo legt de jurist Hugo de Groot de basis voor het moderne volkenrecht ‘Het is duidelijk dat er wetten zijn ontstaan, die niet het belang van de afzonderlijke groepen beoogden, maar wel het belang van de grote universele gemeenschap.’

11 Een republiek te midden van vorsten De Republiek neemt binnen Europa een bijzondere positie in: het is een statenbond binnen de gewesten maken regenten de dienst uit het hoogste gezag berust bij de Staten-Generaal de stadhouders streven naar soevereine macht dit leidt tot confrontaties tussen staatsgezinden en prinsgezinden

12 De zonnekoning De regering van de Franse koning Lodewijk XIV (1643-1715) geldt als hoogtepunt van het absolutisme: de macht van de koning komt van God hij is daarom aan geen enkel mens verantwoording verschuldigd de wil van de koning is wet Economisch is hij uit op mercantilisme met o.a hoge invoerrechten. Eng: acte van Navigatie

13 Oorlog, politiek en economie Oorlog wordt in deze tijd gezien als een legitiem middel om economische en politieke belangen te verdedigen. In het ‘Rampjaar’ 1672 valt Frankrijk samen met Engeland, Münster en Keulen de Republiek aan. Val van gebr. de Witt/opkomst Willem III, die ook koning van Engeland wordt.

14 Godsdienstvrijheid voor iedereen?

15 Immigranten en drukkers In de Gouden Eeuw komen er veel vluchtelingen naar de Republiek: Vooral met economische motieven uit de Duitse landen. aan het eind van de 16de eeuw komen er protestantse vluchtelingen uit de zuidelijke Nederlanden In het begin van de 17de eeuw vestigen zich hier Portugese joden na 1685 volgen de Franse hugenoten mede door de relatieve persvrijheid leidt dit tot een bloei van de boekhandel

16 Hollands realisme De schilderkunst komt in de Gouden Eeuw tot grote bloei. De Hollandse schilders vallen op door de keuze van hun onderwerpen. Kunstenaars werken voor de vrije markt.


Download ppt "6 De Republiek in Europa. De Republiek in Europa Tijd van Regenten en Vorsten 1600-1700 Vroegmoderne Tijd."

Verwante presentaties


Ads door Google