De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BEDRIJFSVERVOERPLAN SKALDENPARK GENT

Verwante presentaties


Presentatie over: "BEDRIJFSVERVOERPLAN SKALDENPARK GENT"— Transcript van de presentatie:

1 BEDRIJFSVERVOERPLAN SKALDENPARK GENT
Stuurgroep Donderdag 22 januari 2004

2 BEDRIJFSVERVOERPLAN SKALDENPARK Procesverloop
januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

3 STUDIE AANPAK Inhoudelijke elementen van het studieproces
Fase 1: Quick Scan Analyse van de verkeersnetwerken Bedrijvenenquête Mogelijkheden en interesses bedrijven op vlak van verkeers-management algemene werknemers- en bedrijfsgegevens interne en externe bereikbaarheid Mobiliteitsprofiel Bereikbaarheidsprofiel KNELPUNTEN KANSEN januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

4 STUDIE AANPAK Timing januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

5 STUDIE AANPAK Algemene situering studiegebied
januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

6 AGENDA Beschrijving van het mobiliteitsprofiel
van het Skaldenpark van potentiële uitzendkrachten Bereikbaarheidsprofiel van Skaldenpark Plannen en kansen voor de toekomst Alternatieven collectief vervoer De uitzendbus januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

7 Algemene bedrijvenenquête
MOBILITEITSPROFIEL SKALDENPARK Algemene bedrijvenenquête Alle bedrijven kregen vragenlijst opgestuurd Mailing via GOM en VeGHO Telefonische opvolging door Traject Respons: 27 bedrijven op een totaal van 79 hebben geantwoord Nagenoeg alle grote werkgevers hebben geantwoord Bedrijven die geantwoord hebben stellen 2378 mensen te werk, schatting voor de zone: ongeveer 3000 (80%) Bezoeken van de “trekkers” van het plan: financierders van het project en grote bedrijven januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

8 Mobiliteitsprofiel Mobiliteitsprofiel Skaldenpark
Tewerkstellingsgegevens Skaldenpark Ruimtelijke spreiding van de werknemers Werkorganisatie Raming van de modal split Mobiliteitsprofiel potentiële uitzendkrachten januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

9 Tewerkstellingsgegevens Skaldenpark
MOBILITEITSPROFIEL SKALDENPARK Tewerkstellingsgegevens Skaldenpark Vaste werknemers <-> interimkrachten (n=2227) Op basis van de werkgevers lijsten werken er 1878 werknemers in vaste loondienst (84.3%) en 349 via interimkantoren (15.7%) Verdeling man <-> vrouwen (n= 2082) Er zijn 1317 mannen tewerkgesteld en 765 vrouwen januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

10 Ruimtelijke spreiding van de werknemers
MOBILITEITSPROFIEL SKALDENPARK Ruimtelijke spreiding van de werknemers januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

11 Ruimtelijke spreiding van de werknemers
MOBILITEITSPROFIEL SKALDENPARK Ruimtelijke spreiding van de werknemers januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

12 Ruimtelijke spreiding van de werknemers
MOBILITEITSPROFIEL SKALDENPARK Ruimtelijke spreiding van de werknemers januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

13 Ruimtelijke spreiding van de werknemers
MOBILITEITSPROFIEL SKALDENPARK Ruimtelijke spreiding van de werknemers januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

14 Werkorganisatie Uurregelingen Skaldenpark
MOBILITEITSPROFIEL SKALDENPARK Werkorganisatie Uurregelingen Skaldenpark januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

15 Werkorganisatie (maandag tot donderdag, vaste uurroosters)
MOBILITEITSPROFIEL SKALDENPARK Werkorganisatie (maandag tot donderdag, vaste uurroosters) n = 1557 januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

16 Uurregelingen (maandag tot donderdag, vaste uurroosters)
MOBILITEITSPROFIEL SKALDENPARK Uurregelingen (maandag tot donderdag, vaste uurroosters) n = 1557 januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

17 Uurregelingen (maandag tot donderdag, vaste uurroosters)
MOBILITEITSPROFIEL SKALDENPARK Uurregelingen (maandag tot donderdag, vaste uurroosters) n = 1526 Uurregelingen (maandag tot donderdag, vaste uurroosters) januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

18 Raming van de modal split
MOBILITEITSPROFIEL SKALDENPARK Raming van de modal split n = 2015 januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

19 Bedrijfsvoertuigenpark
MOBILITEITSPROFIEL SKALDENPARK Bedrijfsvoertuigenpark januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

20 Verplaatsingvergoedingen
MOBILITEITSPROFIEL SKALDENPARK Verplaatsingvergoedingen Volgens paritair comité Enkel Havenbedrijf Gent geeft fietsvergoeding Mogelijkheden tot telewerken Beperkte toepassing en mogelijkheden door activiteiten (logistiek en productie) in het Skaldenpark januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

21 Mobiliteitsprofiel potentiële uitzendkrachten
Specifieke vragenlijst werd opgestuurd naar alle uitzendkantoren uit de Gentse Regio Samenwerking met Vooruitzenden: Vincent Vandenameele 10 kantoren hebben geantwoord Ago Interim ASB - Sicom Interim Domino Interim Instant A (omvat Vedior – T-Interim – Laborix VZW) Konvert Gent Konvert Zelzate Plus Uitzendkrachten Randstad (voor alle vestigingen in het Gentse!) Unique office Vedior interim inhouse furness januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

22 Mobiliteitsprofiel potentiële uitzendkrachten
88% van de uitzendkrachten zijn arbeiders, 12 % bedienden 59% mannen, 41% vrouwen Modal Split: Heel verschillende cijfers: alleen wagen varieert van 10% (instant A) tot 97% (Randstad) Algemeen laag ov-gebruik en fietsgebruik Instant A, Vedior en ASB-Sicom gebruiken busje voor vervoer januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

23 Gegevens tewerkstelling Skaldenpark
POTENTIËLE UITZENDKRACHTEN Gegevens tewerkstelling Skaldenpark n = 2339 (som van Randstad (alle vestigingen), Ago en Instant A, periode okt 2002-sep 2003) januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

24 Gegevens tewerkstelling Skaldenpark
POTENTIËLE UITZENDKRACHTEN Gegevens tewerkstelling Skaldenpark Herkomst potentiële uitzendkrachten (ingeschreven bij de verschillende kantoren) januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

25 Bereikbaarheidsprofiel Skaldenpark
BEREIKBAARHEID SKALDENPARK Bereikbaarheidsprofiel Skaldenpark Bereikbaarheid wordt MULTIMODAAL benaderd Autoverkeer Collectief en openbaar vervoer Fietsverkeer Voetgangersverkeer Bereikbaarheid autoverkeer: EXTERN « Top »autolokatie: primaire weg R4 Hoofdwegennet E17 en E34 Stedelijke ringboulevard R40 Probleempunten verkeersveiligheid Probleempunten congestie januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

26 Bereikbaarheidsprofiel Skaldenpark
BEREIKBAARHEID SKALDENPARK Bereikbaarheidsprofiel Skaldenpark Bereikbaarheid autoverkeer: INTERN Parkeeraanbod volgens respons januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

27 Bereikbaarheidsprofiel Skaldenpark
BEREIKBAARHEID SKALDENPARK Bereikbaarheidsprofiel Skaldenpark Bereikbaarheid autoverkeer: INTERN Inschatting parkeerbezetting januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

28 Bereikbaarheidsprofiel Skaldenpark
BEREIKBAARHEID SKALDENPARK Bereikbaarheidsprofiel Skaldenpark Bereikbaarheid openbaar vervoer januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

29 Bereikbaarheidsprofiel Skaldenpark
BEREIKBAARHEID SKALDENPARK Bereikbaarheidsprofiel Skaldenpark Bereikbaarheid openbaar vervoer: Knelpunten OV-aanbod vs mobiliteitsprofiel Laagfrequent OV - aanbod Zeer versnipperd en onaangepast aanbod Geen afstemming op de werkuren Buslijnen vanuit Gent op lijn 73: 5:16 (Geen knopen) 7:38 (Vanuit Oostakker) 13:15 (Geen knopen) 21:15 (Geen knopen) Geen systematische bediening van de openbaar-vervoerknooppunten of overstappunten te Gent Zuid Sint-Pieters Dampoort Heuvelpoort januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

30 Bereikbaarheidsprofiel Skaldenpark
BEREIKBAARHEID SKALDENPARK Bereikbaarheidsprofiel Skaldenpark Bereikbaarheid openbaar vervoer: Knelpunten Bereikbaarheid OV-haltes verkeersveiligheid halteafstand Beperking expansiemogelijkheden 40% uitzendkrachten kan het Skaldenpark niet bereiken januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

31 Bereikbaarheidsprofiel Skaldenpark
BEREIKBAARHEID SKALDENPARK Bereikbaarheidsprofiel Skaldenpark Bereikbaarheid fietsverkeer Externe bereikbaarheid januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

32 Fietsroutenetwerk januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

33 Bereikbaarheidsprofiel Skaldenpark
BEREIKBAARHEID SKALDENPARK Bereikbaarheidsprofiel Skaldenpark Bereikbaarheid fietsverkeer Interne bereikbaarheid januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

34 Bereikbaarheidsprofiel Skaldenpark
BEREIKBAARHEID SKALDENPARK Bereikbaarheidsprofiel Skaldenpark Bereikbaarheid fietsverkeer Interne bereikbaarheid januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

35 Probleemstelling uitzendsector
BEREIKBAARHEID SKALDENPARK Probleemstelling uitzendsector Problemen met de auto 5.1.1.Uitzendkrachten beschikken niet over een eigen wagen Uitzendkrachten wensen hun eigen wagen niet te gebruiken Problemen met de fiets/bromfiets Gevaarlijk verkeer langs de fietsroutes naar de bedrijven Te grote fietsafstand Sociale onveiligheid op weg naar het bedrijf Uitzendkrachten willen niet fietsen Uitzendkrachten bezitten geen fiets Uitzendkrachten bezitten geen bromfiets januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

36 Probleemstelling uitzendsector
BEREIKBAARHEID SKALDENPARK Probleemstelling uitzendsector Problemen met collectief vervoer 5.3.1.Onvoldoende bediening Niet aangepast aan uurregelingen Verplaatsingstijd te hoog Kwaliteit en comfort middelmatig 5.3.5 Halteafstand te groot Algmene problemen Plaatsing van de uitzendkrachten door bereikbaarheidsprobleem Verkeersonveiligheid januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

37 Plannen en potenties Parallelle planprocessen en beleidsdocumenten
Mobiliteitsplan Gent Mobiliteitsplan regio Gent Raamplan Gent Zeehaven R4 west en oost Autoverkeer Streefbeeld R4 januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

38 Plannen en potenties Openbaar-vervoerstructuur PLANNEN en POTENTIES
Mobiliteitsplan Regio Gent: krachtlijn 4 “een maximale openbaar-vervoerbereikbaarheid voor de ganse regio Gent wordt gerealiseerd door het voeren van een actief netmanagement in functie van de vervoersvraag van de belangrijkste aantrekkingspolen in de regio Gent”. Als prioritaire maatregelen zijn weerhouden: §         Actie 1.8: Opzetten oostelijke dorpenlijn tussen Dampoort en Wachtebeke/Zelzate met behoorlijke frequentie (evt. in de vorm van een belbus,…); §         Actie 1.11: Verhoogde frequentie buslijnen langs beide R4’s en betere afstemming ‘plaatselijke’ lijnen met lijnen naar Gent; §         Actie 1.12: Uitwerken en invoeren van gemeenschappelijke bedrijfsvervoerplannen per bedrijventerrein. januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

39 PLANNEN en POTENTIES Plannen en potenties Potenties voor de toekomst: onderzoek fase 2 en 3 van het planproces Collectief vervoer Specifiek voor het Skaldenpark Afgestemd met de noden in de volledige Gentse Kanaalzone (Cfr. Volvo Cars en Sidmar) januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

40 Voorbeelden van collectief vervoer
januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

41 januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

42 januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

43 PLANNEN en POTENTIES Plannen en potenties Potenties voor de toekomst: onderzoek fase 2 en 3 van het planproces Collectief vervoer Specifiek voor het Skaldenpark Afgestemd met de noden in de volledige Gentse Kanaalzone (Cfr. Volvo Cars en Sidmar) Verbeterd openbaar vervoer voor het Skaldenpark Overleg VVM De Lijn Engagementen mp Regio Gent Potentie blijkt reeds uit algemene bevraging en referentievoorbeelden Sterkere uitbouw carpool en globale parkeerstrategie Stimuleren van het fietsverkeer januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

44 Initiatieven met betrekking tot collectief vervoer
ALTERNATIEVEN COLLECTIEF VERVOER Initiatieven met betrekking tot collectief vervoer De Uitzendbus Privaat vervoer – 2 offertes bekomen De Lijn: offerte voor betalend vervoer De Lijn: voorstel vanuit kabinet Bossuyt omtrent 3W – Extra abonnementen januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

45 De uitzendbus Minibusjes voor 8 personen;
ALTERNATIEVEN COLLECTIEF VERVOER De uitzendbus Minibusjes voor 8 personen; Kostprijs Dampoort (koopvaardijlaan) -Skaldenpark: 3 euro/werknemer.dag Zowel voor uitzendkrachten als vaste werknemers Zeer flexibel qua rijtijden en haltes Beperkt in capaciteit: max. 200 personen vervoerd/dag Evaluatie van respons op januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

46 De uitzendbus Aanvang: week 2 december 2003
Klanten uitzendbus (voorlopige resultaten) januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

47 Wat houdt elk alternatief in ?
ALTERNATIEVEN COLLECTIEF VERVOER Wat houdt elk alternatief in ? De Lijn Offerte voor betalend vervoer cfr. aanbod SP-comité 6/11 Niet flexibel qua rijtijden en haltes Beperkt in capaciteit indien één bus per shift : max personen vervoerd/dag januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

48 Wat houdt elk alternatief in ?
ALTERNATIEVEN COLLECTIEF VERVOER Wat houdt elk alternatief in ? Private busmaatschappijen: Zonder informatie over aantal potentiële gebruikers Prijs per dag i.f.v. type bus Type autocar (aantal plaatsen) Capaciteit: max. aantal personen vervoerd/dag (gemidd. 10 ritten/dag) 8 20 50 60 40 100 250 300 januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

49 Private busmaatschappijen
ALTERNATIEVEN COLLECTIEF VERVOER Private busmaatschappijen Verkennende prijsvraag voor gemidd ritten/dag, proefperiode 3 maanden maand. – dond. vrijdag Dampoort - Skaldenpark Skaldenpark - Dampoort 4.30 u 7.30 u 12.45 u 21.00 u 13.45 u 16.30 u 17.15 u 22.00 u 5.30 u 11.45 u 18.30 u 12.30 u 16.00 u 19.15 u 3.00 u januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

50 Private busmaatschappijen
ALTERNATIEVEN COLLECTIEF VERVOER Private busmaatschappijen Breekpunt : 80 personen vervoerd/dag januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

51 Private busmaatschappijen
ALTERNATIEVEN COLLECTIEF VERVOER Private busmaatschappijen Breekpunt: 80 personen vervoerd/dag januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

52 Wat houdt elk alternatief in ?
ALTERNATIEVEN COLLECTIEF VERVOER Wat houdt elk alternatief in ? 3 W-Extra Abonnement : deal Intekenen voor alle werknemers van een vestiging Fiscaal interessant voor werknemer en werkgever: extralegaal voordeel Abonnement De Lijn voor werknemer + extra abonnement De Lijn voor partner van werknemer Engagement aan De Lijn vragen voor uitgebreide dienstverlening ten belope van inkomsten van 3 W-Extra januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

53 Wat houdt elk alternatief in ?
ALTERNATIEVEN COLLECTIEF VERVOER Wat houdt elk alternatief in ? 3 W-Extra Abonnement: Kostprijs 190,3 euro/werknemer.jaar Som van aantal werknemers van deelnemende bedrijven Totale kostprijs/jaar Minder dan 1000 1000 1500 2000 3000 Volledige dienstverlening niet te verwachten januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

54 3 W-Extra: eerste inschatting
ALTERNATIEVEN COLLECTIEF VERVOER 3 W-Extra: eerste inschatting euro/ werknemer vervoerd. jaar Indien voor werknemers ingetekend Indien voor werknemers ingetekend 100 personen vervoerd/ dag 1.903 4.858 500 personen vervoerd/ dag 308 capaciteit voor 500 personen/dag ?? 634 januari 2004 M P576 © TRITEL 2003

55 Scenariovergelijking: eerste inschatting
ALTERNATIEVEN COLLECTIEF VERVOER Scenariovergelijking: eerste inschatting Verder onderhandelen met De Lijn op basis van gedetecteerd potentieel (BVP) De Uitzendbus: opportuniteit tot voor goedkoop en flexibel vervoermiddel Private busmaatschappij: haalbaar alternatief, proefproject mogelijk b.v. 3 maanden 3 W-Extra: bereidheid ? januari 2004 M P576 © TRITEL 2003


Download ppt "BEDRIJFSVERVOERPLAN SKALDENPARK GENT"

Verwante presentaties


Ads door Google