De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Radioactiviteit (5VWO)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Radioactiviteit (5VWO)"— Transcript van de presentatie:

1 Radioactiviteit

2 ProtonenNeutronenElektronen Symbool 1 1 p (+)10n10n 0 -1 e (-) Massa≈u=1,66ᴇ-27kg ≈0=9,11ᴇ-31kg Lading=1e=1,61ᴇ-19C0=-1e=-1,61ᴇ-19C AantallenAtoomnummer =Z NZ-V Ladingsgetal Massagetal: A=Z+N M atoom =A*u Valentie van het ion 1000 De afmetingen van een atoomkern t.o.v. schil 1 Kernfysica

3 Rekenvoorbeeld: 56 26 Fe 3+ Geef het aantal protonen, neutronen, elektronen, massa(kg) en de lading van de kern ZAXVNZAXVN massagetal atoomnummer valentie Aantal atomen in molecuul Antwoord Kernfysica

4 Isotopen Isotoop: ander massagetal, zelfde aantal protonen. Binas T25: Cu-63 Cu-64 Cu-65 2 soorten isotopen stabieleinstabiele Komen in natuur voor. (Kolom 5) Komen niet in natuur voor. (Kolom 5) Vertonen geen verval (Kolom 6 en 7) Vertonen wel verval. (Kolom 6 en 7)

5 Deeltjes Bij instabiele isotopen komen vervalreacties voor. Er ontstaan dan deeltjes. Deze staan in kolom 7. De volgende deeltjes kunnen er staan. Deze moet je van buiten leren! α-deeltje: 4 2 He 2+ β - -deeltje: 0 -1 e - Neutron: 1 0 n Proton: 1 1 p + γ-deeltje: 0 0 γ  foton: energiepakketje β + -deeltje: 0 1 e +  positron! Het wordt nog gekker. Want het volgende blijkt ook voor te komen: 0 0 γ → 0 -1 e - + 0 1 e +

6 Vervalreacties

7 Rekenvoorbeeld Geef de reactievergelijking: 1)van het verval van de α-actieve fransium isotoop. 2)van het verval van de meest stabiele β-actieve fransium isotoop. Antwoorden 1) 221 87 Fr → 4 2 He + 217 85 At 2) 223 87 Fr → 0 -1 e + 223 88 Ra (+ 0 0 γ) 1 proton meer, dus 1 neutron minder en 1 elektron meer: 1 0 n → 0 -1 e - + 1 1 p + Antwoord Hoe kan dat?

8 Soorten ioniserende straling α ( 4 2 He)β ( 0 -1 e)γ ( 0 0 γ) massa (m)4u<1/1000 * u0 lading (q)2e-e0 ioniserend vermogen sterkgemiddeldzwak doordringend vermogen zwakgemiddeldsterk dracht ρ=10 3 (water) ρ=10 1 (lucht) 10 -5 m 10 -2 m 10 -1 m 10 3 m soorten kankerhuid, long, maag, darm teelbal, eierstok, borst bloed, lymfe

9 Bronnen ioniserende straling NatuurlijkKunstmatig van bovenvan ondertechnischmedisch aardse straling kosmische straling kernreactoren diagnostiek therapeutisch Zon Sterren Uranium Radium rookmelder Röntgen Tracer MRI CT PET Bestraling van tumoren

10 Bescherming RA BronStraling Loden plaat biedt bescherming

11 RA Besmetting Bij besmetting krijg je een radioactieve bron binnen!

12 Afscherming RA Intensiteit: aantal deeltjes per m² Loden plaat biedt bescherming

13 Afscherming Intensiteit: aantal deeltjes per m² We kunnen de intensitiet van een radioactief voorwerp berekenen met de formule:

14 Wiskunde B

15

16 Afscherming Rekenvoorbeeld Een muur van 2cm van een onbekend materiaal houd 73% van de straling tegen. Van welk materiaal kan deze muur gemaakt zijn? Antwoord

17 Logaritme

18

19 Met deze formule kunnen we natuurlijk makkelijk de dikte en de halveringsdikte berekenen.

20 Afscherming Rekenvoorbeeld Een radiodiagnostisch laborante werk met röntgenstraling van 100keV. Bereken hoe dik haar loden schort moet zijn om 99% van de straling tegen te houden. Antwoord

21 Afscherming

22 Activiteit Het aantal vervalreacties per seconde noemen we activiteit (A). Ofwel het aantal vrijkomende α-, β- en γ-deeltjes. Let op! We hebben in dit hoofdstuk al A leren kennen voor het massagetal en we kennen A al van de oppervlakte. Let dus op welke A je moet gebruiken. De activiteit heeft te maken met het aantal aanwezige moederkernen (N).

23 Activiteit De activiteit moet echter positief zijn om wille van zijn definitie: er kan geen negatief aantal deeltjes vrij komen. In de (N,t)-grafiek is dit de stijlheid ⩟N ⩟t

24 Geigerteller Een geigerteller is een teller die stralingsdeeltjes kan meten. Er is altijd achtergrondstraling, afkomstig van (radioactieve) bronnen, zoals de zon. Een geigerteller zal echter nooit een precies aantal tellen, omdat straling nooit overal even groot is. 1)Deeltjes hebben verschillende richtingen. Niet alle deeltjes komen dus in de teller. 2)Het venster kan deeltjes absorberen. 3)De teller houd een hoge activiteit niet bij, omdat deze met pulsen werkt. (zie fysische informatica). Geigerteller Venster RA

25 Dosis De dosis is uit te rekenen met de formule: Hierin geldt: Als je kijkt naar de eenheden, zie je dat deze A voor activiteit staat. De raakfractie moet je in een geval zelf bepalen. Stel je hebt een bron waar je 1,5m vanaf staat. De raakfractie is dan: De oppervlakte moet je nu schatten. Als je door een dakraampje kijkt is dit kleiner dan wanneer je er voor staat. Als je er voor zou staan is je frontale oppervlak ongeveer 0,5*0,5=0,25m² De oppervlakte van de bol is de oppervlakte van de bron met een straal van 1,5m tot jouw. We verwaarlozen de kromming van de bol voor het gemak. Ed=Energie van een deeltje

26 Samenvatting Grootheid (symbool)EenheidFormule(s)Definitie/opmerkinge n Aantal nog aanwezige moederkernen (N) - Het aantal nog aanwezige moederkernen in het preparaat. Brongrootheid. Activiteit (A) Berquerel (Bq) Het aantal vervalreacties per seconde om het preparaat. Brongrootheid. (Geabsorbeerde) (stralings) dosis (D) Gray (Gy) De ontvangen stralingsenergie per kilogram absorberend weefsel. Ontvangergrootheid. Equivalente dosis (H) Sievert (Sv) Dosis, geëquivaleerd voor de stralingssoort. massagetal

27 Einde www.betales.nl Radioactiviteit


Download ppt "Radioactiviteit (5VWO)"

Verwante presentaties


Ads door Google