De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond havo 4

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond havo 4"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond havo 4
Woensdag 8 oktober 2014 19.15 uur

2 Programma Opening en welkom Informatie over havo 4
Voorlichting door de decaan ----- Kennismaking met de mentoren

3 Havoleerlingen - de getallen
115 leerlingen, verdeeld over 4 klassen ‘afkomst’: havo 4, mavo 4, vwo 4, instroom van buitenaf. Profielen: 5 x CM 66 x EM 10 x CMEM 12 x NG 1 x NT 21 x NTNG Geboortedatum jongste leerling: 04 – Geboortedatum oudste leerling: 12 –

4 Havoleerlingen - de typeringen
Open Communicatief Gaat voor direct resultaat Leeft bij de dag Wil graag kiezen Heeft een lage interne motivatie en heeft daarom externe prikkels nodig Wil graag dat de doelen zichtbaar zijn Werkt voor de docent en is gevoelig voor positieve feedback Begint (te) laat met werken

5

6 De begeleiding leerling ouders mentor * *en verder nog:
De zorgcoördinator De jaarlaagcoördinator De conrector De decaan

7 De MENTOR Spreekt met de leerling Helpt met de planning
Overlegt met vakdocent Overlegt met jaarlaagcoördinator Is eerste aanspreekpunt voor ouders Mentoraat per 15 – 20 lln., niet per klas

8 … en de anderen… De zorgcoördinator: voor lln. die extra zorg nodig hebben - De jaarlaagcoördinator: ondersteunt de mentor – De conrector: gaat over onderwijskundig beleid havo en schoolbrede zaken – De decaan: praat met de leerlingen over hun toekomst(plannen) –

9 De Tweede Fase Toenemende zelfstandigheid Klassen en clusters
“Onderweg naar het examen” Toenemende zelfstandigheid Klassen en clusters Planners (SomToday) Begeleide Studie uren Periodisering ( toetsweken, blokkadeweken)

10 Opbouw examencijfers havo
Centraal Examen (50%) School Examen (50%) verdeling: havo 4 - bijna alle vakken: 30% - godsdienst: 100%= afgerond!!! - maatschappijleer: 60% havo 5 - bijna alle vakken: 70% - godsdienst is afgerond - maatschappijleer; 40% (ProfielWerkStuk+ gd + mij = combinatie cijfer)

11 Slaag-/zakregeling Alle cijfers een 6 of hoger
1 x 5 + overige cijfers 6 of hoger 1 x 4 + overige cijfers 6 of hoger en gemiddelde alle eindcijfers 6,0 of hoger 2 x 5 of 1x 5 + 1x 4 + overige cijfers 6 of hoger en gemiddelde alle eindcijfers 6,0 of hoger Nederlands, Engels en wiskunde: maximaal één 5 CKV / LO / OV moeten als voldoende of goed beoordeeld zijn

12 Informatieboekje havo 4
Belangrijke data Belangrijke termen Soorten toetsen en cijfers Regels in de toetsweek Bevorderingsnormen Pta Algemeen reglement pta (o.a. ziekte bij toetsen) Mediatheek Etc.

13 De excursies Dit jaar nieuwe formule..
NG/NT-profiel: Onderzoek op het gebied van sk / na / bio EM/CM-profiel: Onderzoek op het gebied van prijzen, retail, doelgroepen Verder natuurlijk aandacht voor cultuur, geschiedenis, taal én gezelligheid Bevestiging van inschrijving is nodig voor boeking Per reis voorlichtingsavond voor ouders Meer informatie:

14 Revius mededelingen Website: Zorgkaart (via: ouders / zorg)
Absentiemeldingen / verlofaanvragen (via: contact / absentenregistratie) Stichting ‘Vrienden van het Revius’ Surveilleren als vrijwilliger bij toetsen en/of examens? Graag! Ondernemende havo

15 Keuzebegeleiding vanuit het decanaat voor dit schooljaar
“Project student in de klas” van de Hogeschool Utrecht Informatiemarkt Buitenland – Buitenkans Rotary beroepenoriëntatie ReviusDoornHV.DeDecaan.net Dit jaar beginnen met het oriënteren op je vervolgopleiding. Hier kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Zeker nu de aanmelddatum voor de hogescholen en universiteiten is vervroegd naar 1 mei. Met uitzondering van lotingstudies en selectieprocedures. Leerlingen gaan dit jaar diverse opdrachten doen met het oog op het kiezen van een vervolgopleiding. Het is de bedoeling dat zij open dagen bezoeken, meeloopdagen bezoeken, voorlichingsbijeenkomsten etc. Na het inleveren van een verslag (via de ELO!), krijgen zij hiervoor sbu’s . Zij moeten de verslagen binnen 10 schooldagen inleveren. Voor het bezoeken van open dagen kunnen de leerlingen max. 2 schooldagen vrij vragen via het bekende vrijvraagbriefje. Op 10 februari moeten zij dan 20 sbu’s hebben verzameld en op 12 mei 40 sbu’s. Oriëntatie op vervolgonderwijs is een handelingsdeel die aan het einde van het schooljaar voldoende moet zijn afgesloten. is een site waar alle informatie van hoge scholen is te vinden. Je kunt op diverse manieren zoeken. Project HU in de klas. Is een project van de hogeschool Utrecht. Op dinsdag 15 oktober komen er HU studenten in alle havo 4 klassen. Deze studenten zullen vertellen over hun keuzeproces, diverse opleidingen, het volgen van colleges, hoe gaat het e.e.a. op de hogescholen, het studentenleven etc. Informatiemarkt BB: Dit jaar is de informatiemarkt in het Cals College in Nieuwegein. Op deze markt zijn zo’n 25 organisaties vertegenwoordigt op het gebied van vrijwilligerswerk, studeren in het buitenland, backpacken etc.

16 Enkele belangrijke data
24 november - Project student in de klas van de Hogeschool Utrecht 25 november - informatiemarkt Buitenland-Buitenkans (Cals College Nieuwegein) 10 februari - Rotary beroepenoriëntatie 10 februari - uiterste inleverdatum min. 20 sbu’s 12 mei - uiterste inleverdatum slotopdracht : totaal 40 sbu’s Ook kunnen de leerlingen de STUVO voorlichtingsmarkt bezoeken, die wordt gehouden in het Cals College in Nieuwegein. Zij kunnen zich intekenen voor een aantal voorlichtingsronden voor diverse opleidingen die aan verschillende Hogescholen wordtn gegeven. Tijdens deze middag zijn diverse hogescholen aanwezig die voorlichtingen verzorgen over de door hen aangeboden opleidingen. Tot slot nog de Rotary beroepenavond. Deze avond wordt georganiseerd met de Rotary verenigingen in deze omgeving. Tijdens deze avond zullen Rotarians aanwezig zijn en vertellen overr hun beroep, welke opleiding zij daarvoor hebben gevolgd etc. Leerlingen kunnen evt. vragen naar een meeloopdag in het bedrijf of organisatie van de Rotarian.

17 Tot slot ! Gesprek met decaan altijd mogelijk.
Telefonisch bereikbaar dinsdag, woensdag en donderdag op telefoonnummer of per mail Veel succes bij de keuze!!

18 Lokaalindeling Esse van den Burg lokaal 53
Jolene Berkenbosch lokaal 02 Wilma Eykhout lokaal 67 Paul Faessen lokaal 75 Henriëtte Hopman lokaal 62 Sarah Koefoed lokaal 06 Benjamin Meijer lokaal 01 (Pauline Wenderich) Jan Maas lokaal 08 Diny Neuteboom lokaal 00 Miep Oude Aost lokaal 61 Jacko Stuivenberg afwezig (mentor havo 5) Martien Verweij lokaal 33


Download ppt "Voorlichtingsavond havo 4"

Verwante presentaties


Ads door Google