De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dia 1 IPDC start Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dia 1 IPDC start Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus."— Transcript van de presentatie:

1 dia 1 IPDC start Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus

2 dia 2

3 dia 3

4 dia 4 IPDC = Interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus Overzicht van de overheidsdienstverlening Betere informatieverlening. En up to date Overneembaar Flexibel. Wijzigbaar. Bruikbaar. Begrijpbaar Lokale besturen, provinciebesturen, Vlaamse overheid

5 dia 5 4 kernwoorden Concept Samen werken Timing Dienst verlening

6 dia 6 Concept Wegwijsinformatie Overheidsdienstverlening Koppelingen met unieke ID 1 Zoersel: productdenken, nieuwe baliewerking

7 dia 7 Concept Overheidsdienstverlening –Wat doet de overheid –Voor een externe doelgroep –Voor meerdere klanten –Interactie nodig –Niet: Juridische catalogus Catalogus van rechten en plichten Catalogus van dienstverlening voor andere overheden … Maar wegwijsinformatie 1

8 dia 8 Concept Koppeling met unieke ID –Meer info koppelbaar Centraal: processen, documentbeheer, … Decentraal: werklast, processen, … –Sleutel voor E-government Informatiebeheer … 1

9 dia 9 Samenwerken Overnemen Linken Opmaken en beheren Organisatie Netwerk Feedback Samen! 2

10 dia 10 Samenwerken Overnemen –IPDC levert generieke informatie Voor zover die centraal aangemaakt kan worden Afnemers vullen verder aan –Uitgebreide informatie voor sterk gestructureerde producten Sterk bepaald door regelgeving Weinig verschillen Vb. Identiteitskaarten, rijbewijs, leefloon, milieuvergunning, … –Beperkte informatie voor weinig gestructureerde producten Veel vrijheid binnen regelgevend kader Veel verschillen Producten op basis van specifieke lokale of provinciale initiatieven –Mogelijkheid: opnemen nieuw product in IPDC 2

11 dia 11 Samenwerken Linken –Naar algemene informatie Concept wegwijsinformatie Aparte linken (veld website) én linken in tekst –Naar meer gedetailleerde informatie bij lokale besturen Burger, ondernemer, organisatie moet steeds naar meest gedetailleerd informatie kunnen doorklikken Beheerd door de afnemer!!! (plicht) 2

12 dia 12 Samenwerken Opmaken en beheren –Redactie door twee redactiegroepen Vlaamse Infolijn –producten waarvoor Vlaamse overheidsdiensten verantwoordelijk zijn: »Vlaamse jobkorting, bouwvergunning, erkenning als energiedeskundige, … Redactiegroep ‘provinciale en lokale besturen’ –producten waarvoor provinciale of lokale besturen verantwoordelijk zijn »Afvalophaling, huur sportzalen, … –producten afgeleverd door provinciale of lokale besturen hoewel federale overheidsdiensten verantwoordelijk zijn »Rijbewijzen, identiteitskaarten, leefloon … –vrijwilligers!! 2

13 dia 13 Samenwerken Opmaken en beheren –Eindredactie Eindredactie= –eindredactie –aansturing –verwerking feedback –delegeren feedback –beoordelen mogelijke nieuwe producten –controleren op consistentie –Door de twee (eind)redactiegroepen 2

14 dia 14 Samenwerken Organisatie –Redactie/eindredactie IPDC-stuurgroep IPDC redactieoverleg –IPDC-redactiegids / -stijlgids –Feedback –Beslissingen Redactiegroepen –Netwerk (najaar 2011) Vlaamse overheidsdiensten Lokale besturen 22

15 dia 15 Samenwerken Feedback –Kwaliteit kan enkel door feedback Algemeen Niet –inhoudelijk Inhoudelijk Vraag opnemen nieuw product in IPDC –Door afnemers en door brede publiek –Plicht voor afnemers 22

16 dia 16 Samenwerken –Afnemen –Linken –Redigeren van informatie –Feedback 2

17 dia 17 Dienstverlening Doel: Informatie afnemen + steeds up to date blijven Hoe? –Via IPDC-beheerloket –Via IPDC-uitwisselingsdiensten 3

18 dia 18 Timing Project –Informatiestructuur: eind mei 2011 –IPDC-Beheerloket: voorlopige versie: december 2011 –IPDC-beheerloket versie 1: na pilootfase, 2012 Dienstverlening –Wisselwerking –Aanbod Volgende infosessie: –Lokale besturen: 24 november –ICT-leveranciers en webbouwers: 8 september en 24 november Andere afspraken –Usabilitytesten (3 personen nodig): 7 september, voormiddag –Openstaande discussiepunten (lokale besturen welkom): 8 september, 12.30 u. 4

19 dia 19 IPDC Redactioneel-inhoudelijk

20 dia 20 Redactioneel-inhoudelijk Informatieanalyse: workshop o.l.v. Namahn Vertegenwoordigers uit de Vlaamse overheid (Corve en Vlaamse Infolijn) en lokale en provinciale besturen (VVP, VVSG, V-ict-OR) eindproducten –Beslissingsboom –Datamodel –Redactiegids –Opleidingspakket

21 dia 21 Beslissingsboom Waarom? –Scope afbakenen –Criteria om te bepalen wat opgenomen wordt in IPDC –Vermijden om een catalogus van rechten en plichten te maken

22 dia 22

23 dia 23 Vragen in verband met de aanbieder Verantwoordelijke voor het product of de dienst is een overheidsdienst? = wie is bevoegd? Wat verstaan we onder overheid? –een rechtspersoon die is opgericht bij of krachtens de Grondwet, een wet, decreet of ordonnantie;

24 dia 24

25 dia 25 Vragen in verband met de afnemers Doelgroep –Burgers, ondernemingen en niet-overheidsorganisaties –Niet: Catalogus van dienstverlening voor andere overheden Meerdere klanten –Geen nominatieve subsidies, prijzen, …

26 dia 26

27 dia 27 Vragen in verband met interactie? tussen afleverende dienst en afnemer moet inspelen op de specifieke situatie, behoeften en/of vragen van de afnemer Niet: Juridische catalogus Catalogus van rechten en plichten

28 dia 28 Bijkomende checks Fysisch product –Maar enkel eindproducten Uitsluitingscriteria –Evenementen –Aanwervingen –Openbare aanbestedingen –Beschrijving van dienstverleners –Doelstelling, richtlijnen, plannen

29 dia 29 Wegwijsinformatie Focus op begrijpbare basisinformatie Beschreven aan de hand van volgende velden: Titel Inhoud Voorwaarden Procedure Wat meebrengen Bedrag Uitzonderingen Regelgeving Website Bevoegde overheidsdienst Afleverende dienst ID WebID Naam Type Doelgroep Geografisch toepassingsgebied Thema Trefwoord Verwant product

30 dia 30 Generieke informatie IPDC levert generieke informatie –Uitgebreide informatie voor sterk gestructureerde producten Sterk bepaald door regelgeving Weinig verschillen Vb. Identiteitskaarten, rijbewijs, leefloon, milieuvergunning, … –Beperkte informatie voor weinig gestructureerde producten Veel vrijheid binnen regelgevend kader Veel verschillen Producten op basis van specifieke lokale of provinciale initiatieven

31 dia 31 Classificatie –Naam –Type –Doelgroep –Thema –Afleverende dienst –Bevoegde dienst –Beheerinformatie: creatiedatum, wijzigingsdatum, archiefdatum

32 dia 32 Ondersteunende documenten Redactiegids Opleidingspakket

33 dia 33 IPDC Beheerloket Redactieomgeving - Publicatieomgeving

34 dia 34 Inhoud 1.Doelstelling 2.Globale architectuur 3.Het redactieluik, vanuit het oogpunt van: –De redacteur –De eindredacteur 4.Het publicatieluik, vanuit het oogpunt van: –Gewone consultatie –De informatiebeheerder –De websitebeheerder 5.De uitwisselingsdiensten

35 dia 35 1. Doelstelling Redigeren van producten van lokale en provinciale producten –Aanmaken/wijzigen/stopzetten –Eindredactie en aansturing redactie (feedback, periodieke controle, broken links, …) ! Heel eenvoudig en intuïtief bruikbaar ! ! Instellen meldingen !

36 dia 36 1. Doelstelling Consulteren en printen van informatie Informatie beheren –Linken naar meer specifieke informatie (+ herstellen van links) –Feedback geven Informatiestroom naar uw website beheren –Site instellen (profiel beheren) –Relevante producten selecteren en abonneren –Free tagging –Geografische clusters

37 dia 37 1. Doelstelling Uitwisselingsdiensten –Webservice voor volledige integratie (REST) –RSS (en Atom) voor manuele verwerking Publieke pagina –Doorklikken vanuit rss-feed –Preview ! Heel eenvoudig en intuïtief bruikbaar ! ! Instellen meldingen !

38 dia 38 2. Globale architectuur

39 dia 39 2. Globale architectuur

40 dia 40 2. Globale architectuur

41 dia 41 2. Globale architectuur

42 dia 42 2. Globale architectuur

43 dia 43 3. Het redactieluik

44 dia 44 3. Het redactieluik

45 dia 45 3. Het redactieluik

46 dia 46 3. Het redactieluik Door het oog van de redacteur: –Opgesplitst per thema –Creator/eigenaar/eigenaargroep –Met ondersteuning door eindredacteur –Creatie/wijzigingen/stopzetten van producten Creatie en stopzetten: publicatie mits toestemming eindredacteur Wijzigen titel: toestemming eindredacteur nodig Gewone wijzigingen in product: onmiddellijke publicatie –Via eindredacteur (systeem) Feedback Broken Links Periodieke controle van productfiches

47 dia 47 3. Het redactieluik Door het oog van de eindredacteur –Ondersteunen redactie Feedback Broken Links Periodieke controle van productfiches Opmerkingen eindredactie –Valideren redactie –Statistieken, grafieken, evoluties

48 dia 48 4. Het publicatieluik Gewone consultatie –Opzoeken van fiches –Consulteren –Downloaden –Printen (met logo lokaal bestuur en extra gegevens e.d.m.) –Feedback

49 dia 49 4. Het publicatieluik

50 dia 50 4. Het publicatieluik Voor een informatiebeheerder –Idem als consulterend gebruiker –Aangevuld met: Beheer informatie Beheer broken links Voor een websitebeheerder –Idem als informatiebeheerder –Aangevuld met: Registratie website Beheer abonnementen Structureren website (free tagging)

51 dia 51 4. Het publicatieluik

52 dia 52 4. Het publicatieluik Gericht op eenvoud en ondersteuning –Instructiefilmpjes –Contextuele hulp –Widgets –Vormgeving

53 dia 53 5. Uitwisselingsdiensten Webservice: –RESTful –Pull Zoek wijzigingen Haal product op RSS of Atom –Krijg notificaties welke fiches gewijzigd zijn In een feedreader In uw webbrower E-mail clients –Ad hoc ophalen

54 dia 54

55 dia 55 IPDC vragen IPDC antwoordt

56 dia 56 Webservice

57 dia 57 Webservice

58 dia 58 IPDC vragen IPDC antwoordt

59 dia 59 Alle info: –www.corve.be/ipdcwww.corve.be/ipdc Opmerkingen of feedback: –Jan.godderis@bz.vlaanderen.beJan.godderis@bz.vlaanderen.be –Katrien.desmet@bz.vlaanderen.beKatrien.desmet@bz.vlaanderen.be


Download ppt "Dia 1 IPDC start Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus."

Verwante presentaties


Ads door Google