De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IPDC start Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus

Verwante presentaties


Presentatie over: "IPDC start Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus"— Transcript van de presentatie:

1 IPDC start Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus

2

3

4 IPDC = Interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus
Overzicht van de overheidsdienstverlening Betere informatieverlening. En up to date Overneembaar Flexibel. Wijzigbaar. Bruikbaar. Begrijpbaar Lokale besturen, provinciebesturen, Vlaamse overheid

5 4 kernwoorden Samen werken Concept Dienst verlening Timing

6 Zoersel: productdenken, nieuwe baliewerking
Concept 1 Wegwijsinformatie Overheidsdienstverlening Koppelingen met unieke ID Zoersel: productdenken, nieuwe baliewerking

7 Concept 1 Overheidsdienstverlening Wat doet de overheid
Voor een externe doelgroep Voor meerdere klanten Interactie nodig Niet: Juridische catalogus Catalogus van rechten en plichten Catalogus van dienstverlening voor andere overheden Maar wegwijsinformatie

8 Concept 1 Koppeling met unieke ID Meer info koppelbaar Sleutel voor
Centraal: processen, documentbeheer, … Decentraal: werklast, processen, … Sleutel voor E-government Informatiebeheer

9 Samenwerken 2 Overnemen Linken Opmaken en beheren Organisatie Netwerk
Feedback Samen!

10 Samenwerken 2 Overnemen IPDC levert generieke informatie
Voor zover die centraal aangemaakt kan worden Afnemers vullen verder aan Uitgebreide informatie voor sterk gestructureerde producten Sterk bepaald door regelgeving Weinig verschillen Vb. Identiteitskaarten, rijbewijs, leefloon, milieuvergunning, … Beperkte informatie voor weinig gestructureerde producten Veel vrijheid binnen regelgevend kader Veel verschillen Producten op basis van specifieke lokale of provinciale initiatieven Mogelijkheid: opnemen nieuw product in IPDC

11 Samenwerken 2 Linken Naar algemene informatie
Concept wegwijsinformatie Aparte linken (veld website) én linken in tekst Naar meer gedetailleerde informatie bij lokale besturen Burger, ondernemer, organisatie moet steeds naar meest gedetailleerd informatie kunnen doorklikken Beheerd door de afnemer!!! (plicht)

12 Samenwerken 2 Opmaken en beheren Redactie door twee redactiegroepen
Vlaamse Infolijn producten waarvoor Vlaamse overheidsdiensten verantwoordelijk zijn: Vlaamse jobkorting, bouwvergunning, erkenning als energiedeskundige, … Redactiegroep ‘provinciale en lokale besturen’ producten waarvoor provinciale of lokale besturen verantwoordelijk zijn Afvalophaling, huur sportzalen, … producten afgeleverd door provinciale of lokale besturen hoewel federale overheidsdiensten verantwoordelijk zijn Rijbewijzen, identiteitskaarten, leefloon … vrijwilligers!!

13 Samenwerken 2 Opmaken en beheren Eindredactie
aansturing verwerking feedback delegeren feedback beoordelen mogelijke nieuwe producten controleren op consistentie Door de twee (eind)redactiegroepen

14 Samenwerken 2 2 Organisatie Redactie/eindredactie
IPDC-stuurgroep IPDC redactieoverleg IPDC-redactiegids / -stijlgids Feedback Beslissingen Redactiegroepen Netwerk (najaar 2011) Vlaamse overheidsdiensten Lokale besturen

15 Samenwerken 2 2 Feedback Kwaliteit kan enkel door feedback
Algemeen Niet –inhoudelijk Inhoudelijk Vraag opnemen nieuw product in IPDC Door afnemers en door brede publiek Plicht voor afnemers

16 Samenwerken 2 Samenwerken Afnemen Linken Redigeren van informatie
Feedback

17 Dienstverlening 3 Doel: Informatie afnemen + steeds up to date blijven
Hoe? Via IPDC-beheerloket Via IPDC-uitwisselingsdiensten 3

18 Timing 4 Project Dienstverlening Volgende infosessie: Andere afspraken
Informatiestructuur: eind mei 2011 IPDC-Beheerloket: voorlopige versie: december 2011 IPDC-beheerloket versie 1: na pilootfase, 2012 Dienstverlening Wisselwerking Aanbod Volgende infosessie: Lokale besturen: 24 november ICT-leveranciers en webbouwers: 8 september en 24 november Andere afspraken Usabilitytesten (3 personen nodig): 7 september, voormiddag Openstaande discussiepunten (lokale besturen welkom): 8 september, u. 4

19 IPDC Redactioneel-inhoudelijk

20 Redactioneel-inhoudelijk
Informatieanalyse: workshop o.l.v. Namahn Vertegenwoordigers uit de Vlaamse overheid (Corve en Vlaamse Infolijn) en lokale en provinciale besturen (VVP, VVSG, V-ict-OR) eindproducten Beslissingsboom Datamodel Redactiegids Opleidingspakket

21 Beslissingsboom Waarom? Scope afbakenen
Criteria om te bepalen wat opgenomen wordt in IPDC Vermijden om een catalogus van rechten en plichten te maken

22

23 Vragen in verband met de aanbieder
Verantwoordelijke voor het product of de dienst is een overheidsdienst? = wie is bevoegd? Wat verstaan we onder overheid? een rechtspersoon die is opgericht bij of krachtens de Grondwet, een wet, decreet of ordonnantie; Alle entiteiten binnen de VO Alle gemeente- en provinciebesturen Alle mogelijke gemeentelijke en provinciale instellingen die in een openbare dienst voorzien O.C.M.W.’s Polders en wateringen Kerkfabrieken Alle andere instanties binnen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap

24

25 Vragen in verband met de afnemers
Doelgroep Burgers, ondernemingen en niet-overheidsorganisaties Niet: Catalogus van dienstverlening voor andere overheden Meerdere klanten Geen nominatieve subsidies, prijzen, …

26

27 Vragen in verband met interactie?
tussen afleverende dienst en afnemer moet inspelen op de specifieke situatie, behoeften en/of vragen van de afnemer Niet: Juridische catalogus Catalogus van rechten en plichten

28 Bijkomende checks Fysisch product Uitsluitingscriteria
Maar enkel eindproducten Uitsluitingscriteria Evenementen Aanwervingen Openbare aanbestedingen Beschrijving van dienstverleners Doelstelling, richtlijnen, plannen

29 Wegwijsinformatie Focus op begrijpbare basisinformatie
Beschreven aan de hand van volgende velden: Titel Inhoud Voorwaarden Procedure Wat meebrengen Bedrag Uitzonderingen Regelgeving Website Bevoegde overheidsdienst Afleverende dienst ID WebID Naam Type Doelgroep Geografisch toepassingsgebied Thema Trefwoord Verwant product

30 Generieke informatie IPDC levert generieke informatie
Uitgebreide informatie voor sterk gestructureerde producten Sterk bepaald door regelgeving Weinig verschillen Vb. Identiteitskaarten, rijbewijs, leefloon, milieuvergunning, … Beperkte informatie voor weinig gestructureerde producten Veel vrijheid binnen regelgevend kader Veel verschillen Producten op basis van specifieke lokale of provinciale initiatieven

31 Classificatie Naam Type Doelgroep Thema Afleverende dienst
Bevoegde dienst Beheerinformatie: creatiedatum, wijzigingsdatum, archiefdatum

32 Ondersteunende documenten
Redactiegids Opleidingspakket

33 IPDC Beheerloket Redactieomgeving - Publicatieomgeving

34 Inhoud Doelstelling Globale architectuur
Het redactieluik, vanuit het oogpunt van: De redacteur De eindredacteur Het publicatieluik, vanuit het oogpunt van: Gewone consultatie De informatiebeheerder De websitebeheerder De uitwisselingsdiensten

35 1. Doelstelling Redigeren van producten van lokale en provinciale producten Aanmaken/wijzigen/stopzetten Eindredactie en aansturing redactie (feedback, periodieke controle, broken links, …) ! Heel eenvoudig en intuïtief bruikbaar ! ! Instellen meldingen !

36 1. Doelstelling Consulteren en printen van informatie
Informatie beheren Linken naar meer specifieke informatie (+ herstellen van links) Feedback geven Informatiestroom naar uw website beheren Site instellen (profiel beheren) Relevante producten selecteren en abonneren Free tagging Geografische clusters

37 1. Doelstelling Uitwisselingsdiensten Publieke pagina
Webservice voor volledige integratie (REST) RSS (en Atom) voor manuele verwerking Publieke pagina Doorklikken vanuit rss-feed Preview ! Heel eenvoudig en intuïtief bruikbaar ! ! Instellen meldingen !

38 2. Globale architectuur

39 2. Globale architectuur

40 2. Globale architectuur

41 2. Globale architectuur

42 2. Globale architectuur

43 3. Het redactieluik

44 3. Het redactieluik

45 3. Het redactieluik

46 3. Het redactieluik Door het oog van de redacteur:
Opgesplitst per thema Creator/eigenaar/eigenaargroep Met ondersteuning door eindredacteur Creatie/wijzigingen/stopzetten van producten Creatie en stopzetten: publicatie mits toestemming eindredacteur Wijzigen titel: toestemming eindredacteur nodig Gewone wijzigingen in product: onmiddellijke publicatie Via eindredacteur (systeem) Feedback Broken Links Periodieke controle van productfiches

47 3. Het redactieluik Door het oog van de eindredacteur
Ondersteunen redactie Feedback Broken Links Periodieke controle van productfiches Opmerkingen eindredactie Valideren redactie Statistieken, grafieken, evoluties

48 4. Het publicatieluik Gewone consultatie Opzoeken van fiches
Consulteren Downloaden Printen (met logo lokaal bestuur en extra gegevens e.d.m.) Feedback

49 4. Het publicatieluik

50 4. Het publicatieluik Voor een informatiebeheerder
Idem als consulterend gebruiker Aangevuld met: Beheer informatie Beheer broken links Voor een websitebeheerder Idem als informatiebeheerder Registratie website Beheer abonnementen Structureren website (free tagging)

51 4. Het publicatieluik

52 4. Het publicatieluik Gericht op eenvoud en ondersteuning
Instructiefilmpjes Contextuele hulp Widgets Vormgeving

53 5. Uitwisselingsdiensten
Webservice: RESTful Pull Zoek wijzigingen Haal product op RSS of Atom Krijg notificaties welke fiches gewijzigd zijn In een feedreader In uw webbrower clients Ad hoc ophalen

54

55 IPDC vragen IPDC antwoordt

56 Webservice

57 Webservice

58 IPDC vragen IPDC antwoordt

59 Opmerkingen of feedback:
Alle info: Opmerkingen of feedback:


Download ppt "IPDC start Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus"

Verwante presentaties


Ads door Google