De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OUDERAVOND HAVO - 5 HET LAATSTE JAAR! Voorbij voordat je (de leerling) het weet!!!!

Verwante presentaties


Presentatie over: "OUDERAVOND HAVO - 5 HET LAATSTE JAAR! Voorbij voordat je (de leerling) het weet!!!!"— Transcript van de presentatie:

1 OUDERAVOND HAVO - 5 HET LAATSTE JAAR! Voorbij voordat je (de leerling) het weet!!!!

2 Programma Even voorstellen Jaaroverzicht Regels en aandachtspunten Profielwerkstuk PTA en examen Slagen of zakken Vragen?

3 JAAROVERZICHT (1) 22 septHerkansingen (alleen Na) 10 oktStudentencafe H5 (terugkomdag) 20 t/m 24 okt Herfstvakantie 13 t/m 21 novToetsweek 1 24 novInhaaldag toetsen/schoolexamens H5 15 decInfo avond studiefinanciering 16 en 17 decOuderspreekuur (10-minutengesprekken) 19 decKerstviering 22 dec t/m 2 janKerstvakantie 23 janInleveren profielwerkstukken 24 febPresentatie profielwerkstukken 10 t/m 13 febSpektakel 16 t/m 20 febKrokusvakantie

4 JAAROVERZICHT(2) 18 t/m 25 mrtToetsweek 2 26 mrtInhaaldag toetsen/schoolexamens H5 8 aprInhalen / herkansen SE H5 24 aprSlotdag 27 t/m 8 meiMeivakantie 11 t/m 27 meiEindexamen 4 juniGalabal 11 juniUitslag 1 e tijdvak 15 t/m 18 juniHerexamens 24 juniUitslag 2 e tijdvak 3 juliDiploma uitreiking

5 Aandachtspunten: VRIJ VRAGEN VOOR OPEN- en MEELOOPDAGEN BIJ DE DECAAN; RUIM OP TIJD (min. 3 dagen van te voren) AANVRAGEN. NIET ALS ER SCHOOLEXAMENS/TOETSEN ZIJN! EN DE ZATERDAG GAAT VOOR!! VERLOF OM SCHOOL TE VERLATEN: BIJ MINIMAAL 2 TUSSENUREN MET VERLOFBRIEFJE VAN HET VERZUIMLOKET ANDERS: 1E OVERTREDING: 2 UUR TIME OUT 2E OVERTREDING: 4 UUR TIME OUT 3E OVERTREDING: SCHORSING!! DIT GELDT OOK VOOR ROKEN.

6 Wanneer een leerling in de tweede fase havo/vwo een schriftelijk dan wel mondeling examenmoment mist zonder geldige reden / zonder melding vooraf, dan wordt dat door de vakdocent z.s.m. bij de examencommissie gemeld. De examencommissie neemt z.s.m. een beslissing volgens artikel 5 van het examenreglement zoals dat te vinden is op de site van school. Het cijfer 1 behoort dan tot de mogelijke maatregelen.

7 Ziekteverzuimproject (bij frequent ziekteverzuim worden de schoolarts en leerplichtambtenaar ingeschakeld). Toetsverzuimproject (bij een gemiste toets (met geldige reden)moeten leerlingen een toets z.s.m. inhalen op de vrijdag (negende uur).

8 PROFIELWERKSTUK (IS DEEL COMBINATIECIJFER) DATA: 18 septHoe formuleer ik een onderzoeksvraag? Studiemiddag voor leeringen en docenten o.l.v. Loes Keijsers (Universiteit Utrecht). Tussen 18.9 en 23.1 allerlei momenten van inlevering delen van het werkstuk en begeleiding ( zie handleiding pwst). 23 jan Inleveren profielwerkstuk 24 febPresentatie profielwerkstuk

9 PROGRAMMA TOETSING en AFSLUITING PTA = LEIDRAAD BIJ PLANNING OVERZICHT VAN ALLE EXAMEN ONDERDELEN, DE STOF EN DE GEWICHTEN EXAMENREGLEMENT

10 EXAMENNORM (1) GEMEENSCHAPPELIJK DEEL NEENLBMACKVLO SC SSSS H5H4 H5

11 EXAMENNORM (2) PROFIELDEEL * IN HEEFT ALLEEN SE GSDU/FATE/HA/ MU AK/MW/EC/ DU/FA GSECWA/W B AK/MW/M&O /DU/FA BISKNA/AKWA/WB WBNASKBI/IN* SC CM EM NG NT

12 VRIJE DEEL - of ÉÉN of MEER VAN DE VORIGE VAKKEN - en/ of - HET COMBINATIECIJFER = gemiddelde van: MA + LB + PWS 3 EXAMENNORM (3) BSM S

13 SLAAGNORM DE SLAAGNORM OP HAVO IS GEBASEERD OP DE VOLGENDE GEGEVENS: 2 VAKKEN UIT GEMEENSCHAPPELIJK DEEL + 4 VAKKEN UIT HET PROFIELDEEL + MINIMAAL 1 VAK UIT VRIJE DEEL + COMBINATIECIJFER ( MA + LB + PWS) = 8 CIJFERS. DAARNAAST IS MINIMAAL V NODIG VOOR LO en CKV. HET IS EEN COMPENSATIEREGELING!!

14 SLAAGNORM 1 slaagnorm HAVO 2009 som cijf- ers 46474849505152 Onvoldoen- des geen onvold. GGGGG 1 x 5 GGGGGG 1 x 4 AAGGGGG 2 x 5 AAGGGGG 1 x 4 + 1 x 5AAAGGGGG 1 x 3AAAAAAAA meer onvold.AAAAAAAA

15 SLAAGNORM 2 Naast de compensatieregeling het volgende: - Gemiddelde van alle CE-cijfers minimaal 5.5. (dus 5.49 is niet voldoende). - Maximaal één 5 voor NE, En en Wi In 2015/2016 rekenen onderdeel van de kernvakkenregeling.

16 NIET GESLAAGD DAN: DOUBLEREN H5: - SE CIJFERS H4 BLIJVEN STAAN - ALLE VAKKEN MOETEN GEVOLGD WORDEN (behalve de vakken met alleen SE, het mag wel. Als je besluit het over te doen vervalt het oude cijfer!!) - PO IN OVERLEG MET DOCENT - PWS BLIJFT STAAN EN REKENPUNT!! STOPPEN OP HAVO 5: - VOLWASSENEN ONDERWIJS (VAVO) - MBO

17 Vragen? Bedankt voor uw aandacht en wel thuis!


Download ppt "OUDERAVOND HAVO - 5 HET LAATSTE JAAR! Voorbij voordat je (de leerling) het weet!!!!"

Verwante presentaties


Ads door Google