De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorbij voordat je (de leerling) het weet!!!!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorbij voordat je (de leerling) het weet!!!!"— Transcript van de presentatie:

1 Voorbij voordat je (de leerling) het weet!!!!
OUDERAVOND HAVO - 5 HET LAATSTE JAAR! Voorbij voordat je (de leerling) het weet!!!!

2 Programma Even voorstellen Jaaroverzicht Regels en aandachtspunten Profielwerkstuk PTA en examen Slagen of zakken Vragen?

3 JAAROVERZICHT (1) 22 sept Herkansingen (alleen Na) 10 okt Studentencafe H5 (terugkomdag) 20 t/m 24 okt Herfstvakantie 13 t/m 21 nov Toetsweek 1 24 nov Inhaaldag toetsen/schoolexamens H5 15 dec Info avond studiefinanciering 16 en 17 dec Ouderspreekuur (10-minutengesprekken) 19 dec Kerstviering 22 dec t/m 2 jan Kerstvakantie 23 jan Inleveren profielwerkstukken 24 feb Presentatie profielwerkstukken 10 t/m 13 feb Spektakel 16 t/m 20 feb Krokusvakantie

4 JAAROVERZICHT(2) 18 t/m 25 mrt Toetsweek 2
26 mrt Inhaaldag toetsen/schoolexamens H5 8 apr Inhalen / herkansen SE H5 24 apr Slotdag 27 t/m 8 mei Meivakantie 11 t/m 27 mei Eindexamen 4 juni Galabal 11 juni Uitslag 1e tijdvak 15 t/m 18 juni Herexamens 24 juni Uitslag 2e tijdvak 3 juli Diploma uitreiking

5 Aandachtspunten: VRIJ VRAGEN VOOR OPEN- en MEELOOPDAGEN BIJ DE DECAAN;
RUIM OP TIJD (min. 3 dagen van te voren) AANVRAGEN. NIET ALS ER SCHOOLEXAMENS/TOETSEN ZIJN! EN DE ZATERDAG GAAT VOOR!! VERLOF OM SCHOOL TE VERLATEN: BIJ MINIMAAL 2 TUSSENUREN MET VERLOFBRIEFJE VAN HET VERZUIMLOKET ANDERS: 1E OVERTREDING: 2 UUR TIME OUT 2E OVERTREDING: 4 UUR TIME OUT 3E OVERTREDING: SCHORSING!! DIT GELDT OOK VOOR ROKEN.

6 Wanneer een leerling in de tweede fase havo/vwo een schriftelijk dan wel mondeling examenmoment mist zonder geldige reden / zonder melding vooraf, dan wordt dat door de vakdocent z.s.m. bij de examencommissie gemeld. De examencommissie neemt z.s.m. een beslissing volgens artikel 5 van het examenreglement zoals dat te vinden is op de site van school. Het cijfer 1 behoort dan tot de mogelijke maatregelen.

7 Ziekteverzuimproject (bij frequent ziekteverzuim worden de schoolarts en leerplichtambtenaar ingeschakeld). Toetsverzuimproject (bij een gemiste toets (met geldige reden)moeten leerlingen een toets z.s.m. inhalen op de vrijdag (negende uur).

8 PROFIELWERKSTUK (IS DEEL COMBINATIECIJFER) DATA:
18 sept Hoe formuleer ik een onderzoeksvraag? Studiemiddag voor leeringen en docenten o.l.v. Loes Keijsers (Universiteit Utrecht). Tussen 18.9 en allerlei momenten van inlevering delen van het werkstuk en begeleiding ( zie handleiding pwst). 23 jan Inleveren profielwerkstuk 24 feb Presentatie profielwerkstuk

9 PROGRAMMA TOETSING en AFSLUITING
PTA = LEIDRAAD BIJ PLANNING OVERZICHT VAN ALLE EXAMEN ONDERDELEN, DE STOF EN DE GEWICHTEN EXAMENREGLEMENT

10 EXAMENNORM (1) GEMEENSCHAPPELIJK DEEL NE EN LB MA CKV LO SC S H5 H4

11 EXAMENNORM (2) PROFIELDEEL * IN HEEFT ALLEEN SE CM EM NG NT SC GS
DU/FA TE/HA/MU AK/MW/EC/ EC WA/WB AK/MW/M&O/DU/FA BI SK NA/AK WB NA BI/IN* SC CM EM NG NT

12 EXAMENNORM (3) VRIJE DEEL - of ÉÉN of MEER VAN DE VORIGE VAKKEN
- en/ of - HET COMBINATIECIJFER = gemiddelde van: MA + LB + PWS 3 BSM S

13 SLAAGNORM DE SLAAGNORM OP HAVO IS GEBASEERD OP DE VOLGENDE GEGEVENS:
2 VAKKEN UIT GEMEENSCHAPPELIJK DEEL + 4 VAKKEN UIT HET PROFIELDEEL + MINIMAAL 1 VAK UIT VRIJE DEEL + COMBINATIECIJFER ( MA + LB + PWS) = 8 CIJFERS. DAARNAAST IS MINIMAAL V NODIG VOOR LO en CKV. HET IS EEN COMPENSATIEREGELING!!

14 SLAAGNORM1 slaagnorm HAVO 2009 som cijf- ers 46 47 48 49 50 51 52
som cijf- ers 46 47 48 49 50 51 52 Onvoldoen- des geen onvold. G 1 x 5 1 x 4 A 2 x 5 1 x x 5 1 x 3 meer onvold.

15 SLAAGNORM 2 Naast de compensatieregeling het volgende:
- Gemiddelde van alle CE-cijfers minimaal 5.5. (dus 5.49 is niet voldoende). - Maximaal één 5 voor NE, En en Wi In 2015/2016 rekenen onderdeel van de kernvakkenregeling.

16 NIET GESLAAGD DAN: DOUBLEREN H5: - SE CIJFERS H4 BLIJVEN STAAN
- ALLE VAKKEN MOETEN GEVOLGD WORDEN (behalve de vakken met alleen SE, het mag wel. Als je besluit het over te doen vervalt het oude cijfer!!) - PO IN OVERLEG MET DOCENT - PWS BLIJFT STAAN EN REKENPUNT!! STOPPEN OP HAVO 5: - VOLWASSENEN ONDERWIJS (VAVO) - MBO

17 Bedankt voor uw aandacht en wel thuis!
Vragen? Bedankt voor uw aandacht en wel thuis!


Download ppt "Voorbij voordat je (de leerling) het weet!!!!"

Verwante presentaties


Ads door Google