De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De kosten van het studeren

Verwante presentaties


Presentatie over: "De kosten van het studeren"— Transcript van de presentatie:

1 De kosten van het studeren
John Stals (studentendecaan TU Delft), m.m.v. Guus Rikhof (DUO) Ouderavond

2 Tegemoetkoming scholieren
Voor leerlingen die een voltijdse dagopleiding volgen in het voortgezet onderwijs Leeftijd: in de loop van het schooljaar 18 jaar worden of nu al 18 jaar of ouder zijn Nationaliteit Aanvragen bij voorkeur vóóraf (maar vóór 31 juli 2013) Aanvraagformulier via internetsite Overbruggingsfinanciering naar hoger onderwijs met wijzigingsformulier

3 Centrale aanmelding hoger onderwijs
Alle HO-opleidingen in het reguliere onderwijs via internetsite van de instelling naar: (alleen met DigiD!) Tijdig aanmelden in verband met loting! centrale lotingsopleidingen: vóór 15 mei decentrale selectie: (meestal) vóór 15 januari vrije instroom: vóór aanvang van opleiding (1 september) aanvragen DigiD met sms functie

4 www.studielink.nl (aanmelden & inschrijven)

5 Homepage DUO (studiefinanciering)

6 Aanvragen studiefinanciering
Studiefinanciering Hoger Onderwijs (HBO en WO) Studenten op 1 juli 18 jaar of ouder: De maand van instroom in het HO (september doorgaans) Studenten jonger dan 18: De maand na het kwartaal van instroom in het HO (meestal oktober) waarbij meteen de kinderbijslag vervalt.

7 Een paar begrippen BaMa-structuur: Bachelor / Master - structuur
Prestatiebeurs: * studiefinanciering die na levering van een bepaalde prestatie binnen de diplomatermijn in gift wordt omgezet. * prestatiebeurs wordt toegekend gedurende drie jaar voor de Bachelor en gedurende twee jaar voor de master. Diplomatermijn: 10 jaar (kan soms nog worden verlengd) Studentenreisproduct: de OV-chipkaart voor studenten

8 Overzicht gemiddelde kosten per maand voor een studie in het HO
Uitwonend Thuiswonend a. Levensonderhoud (675) (305) - woonlasten (kamerhuur, GEWI etc.) - voeding - persoonlijke verzorging - kleding en schoeisel - zorgverzekering, gecorrigeerd voor zorgtoeslag - overige verzekeringen - telefoon, internet, etc b. Studiekosten (225) (225) - collegegeld - boeken en leermiddelen c. Bijkomende kosten (100) (100) - reiskosten - abonnementen/lidmaatschappen - zakgeld Totaal € € 630

9 Normbedragen en normbudget
(bedragen met ingang van september 2012) Levensonderhoud (inclusief collegegeld € 794, € 604,15 en studiekosten (boeken/leermiddelen) Basisbedrag prestatiebeurs € 266, € 95,61 Ouderbijdrage/aanv. prestatieb. (max.) € 242,76 € 222,84 Lening (maximum) € 285,70 € 285,70 Sub-totaal € 794,69 € 604,15 Collegegeldkrediet € 142,75 € 142,75 Totaal € 937, € 746,90

10 Ouderbijdrage Het gaat om het toetsingsinkomen, per natuurlijke ouder. Ondergrens: ca € Ook andere factoren: andere kinderen, terug te betalen studieschuld, andere studenten in het gezin Gebruik op de DUO-site de ‘rekenhulp’ Verlegging peiljaar bij sterk wisselend inkomen Ouders die weigeren bij te dragen (bij duurzaam verbroken ouder/kind-relatie)

11 Studiekosten wettelijk collegegeld 2012/2013: € 1.771 p.j.
per september 2012: langstudeerboete (€ p.j.) nominale cursusduur + één uitloopjaar (BSc én MSc) boeken en dictaten: enkele honderden euro’s p.j. laptop specifieke opleidingskosten (bijv. tekenmateriaal) kosten i.v.m. studie in het buitenland

12 Woonkosten hoe kom ik aan een kamer? huurhoogtes eigen initiatief!
familie en vrienden in de omgeving inschakelen in omgeving van de desbetreffende stad zoeken mikken op vrijkomende kamers in loop studiejaar huurhoogtes € 225 is absoluut minimum kan ook tot ruim € 400 oplopen…

13 Verzekeringen zorgverzekering wettelijke aansprakelijkheid
premies vanaf ca. € 95,00 eigen risico (wettelijk verplicht): € 220 premie lager bij vrijwillig extra eigen risico zorgtoeslag: max. ca € 70 p.m. wettelijke aansprakelijkheid reis- en ongevallen

14 Bijverdienen Regels: in 2012 mag een student naast de studiefinanciering € bijverdienen (aan belastbaar loon). Dat is ruim € p.m. Ofwel: 15 à 20 uur per week. Niet doen! Goede start is belangrijker, en er is bovendien het Bindend Studie Advies! Nog afgezien van langstudeerboete en toekomstig leenstelsel...

15 Lenen en afbetalen Aandeel leningen neemt toe (max. ca. € 1.000 p.m.)
Rente begint te lopen bij opname Bij studieduur 7 jaar schuld € 60 à Afbetaling in 15 jaar Afbetalen naar draagkracht – Kwijtschelding na 15 jaar

16 Overheidsplannen I Begin 2012 voorstel kabinet-Rutte:
Geen basisbeurs meer in de masterfase Inperking recht op OV-chipkaart met twee jaar Vereenvoudiging rekenregels Geen overgangsrecht Schulden nemen toe Afbetalingstermijn naar 20 jaar Geen voorziening meer voor studenten met een weigerachtige ouder

17 Overheidsplannen II Sociaal leenstelsel?
Aanvullende beurs blijft bestaan Terugbetalingstermijn naar 20 jaar Langstudeerboete vervalt?

18 Informatie Vragen? naar bel DUO: ( uur)


Download ppt "De kosten van het studeren"

Verwante presentaties


Ads door Google