De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 De kosten van studerenOuderavond De kosten van het studeren John Stals (studentendecaan TU Delft), m.m.v. Guus Rikhof (DUO)

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 De kosten van studerenOuderavond De kosten van het studeren John Stals (studentendecaan TU Delft), m.m.v. Guus Rikhof (DUO)"— Transcript van de presentatie:

1 1 De kosten van studerenOuderavond De kosten van het studeren John Stals (studentendecaan TU Delft), m.m.v. Guus Rikhof (DUO)

2 2 De kosten van studeren Overzicht gemiddelde kosten per maand voor een studie aan de TU Delft Uitwonend Thuiswonend a. Levensonderhoud (675) (305) - woonlasten (kamerhuur, GEW etc.)300 - - voeding170120 - persoonlijke verzorging 30 25 - kleding en schoeisel 50 55 - zorgverzekering, gecorrigeerd voor zorgtoeslag 40 35 - overige verzekeringen 35 30 - telefoon, internet, etc. 50 40 b. Studiekosten (225) (225) - collegegeld140140 - boeken en leermiddelen 85 85 c. Bijkomende kosten (100) (100) - reiskosten 30 30 - abonnementen/lidmaatschappen 30 30 - zakgeld 40 40 --------- ---------- Totaal € 1.000 € 630

3 3 De kosten van studeren Normbedragen en normbudget Levensonderhoud (inclusief collegegeld € 794,69 € 604,15 en studiekosten (boeken/leermiddelen) Basisbedrag prestatiebeurs (master?) € 266,23 € 95,61 Ouderbijdrage/aanv. prestatieb. (max.)€ 244,60 € 224,68 Lening (maximum)€ 283,86 € 283,86 ---------- --------- Sub-totaal € 794,69 € 604,15 Collegegeldkrediet€ 147,58 € 147,58 Totaal € 942,27 € 751,73 (bedragen met ingang van september 2012)

4 4 De kosten van studeren Aanvragen studiefinanciering Studiefinanciering Hoger Onderwijs (HBO en WO) Studenten op 1 juli 18 jaar of ouder: De maand van instroom in het HO (september doorgaans) Studenten jonger dan 18: De maand na het kwartaal van instroom in het HO (meestal oktober) waarbij meteen de kinderbijslag vervalt.

5 5 De kosten van studeren Een paar begrippen BaMa-structuur: Bachelor (3 jr.) / Master (2 jr.) - structuur Prestatiebeurs: * studiefinanciering die na levering van een bepaalde prestatie binnen een bepaalde termijn in gift wordt omgezet. * prestatiebeurs wordt toegekend gedurende drie jaar voor de Bachelor en gedurende twee jaar voor de master. Diplomatermijn: 10 jaar (kan soms nog worden verlengd) Studentenreisproduct: de OV-chipkaart voor studenten

6 6 De kosten van studeren Ouderbijdrage Het gaat om het toetsingsinkomen, per natuurlijke ouder. Ondergrens: ca € 17.500 Ook andere factoren: andere kinderen, terug te betalen studieschuld, andere studenten in het gezin Gebruik op de DUO-site de ‘rekenhulp’ Verlegging peiljaar bij sterk wisselend inkomen Ouders die weigeren bij te dragen (bij duurzaam verbroken ouder/kind-relatie)

7 7 De kosten van studeren Studiekosten wettelijk collegegeld 2012/2013: € 1.771 p.j. per september 2012: langstudeerdersboete (€ 3.063 p.j.) vanaf 5 e bachelorjaar en vanaf 4 e masterjaar boeken en dictaten: enkele honderden euro’s p.j. laptop tekenmateriaal (Bk en IO) kosten i.v.m. studie in het buitenland

8 8 De kosten van studeren Woonkosten hoe kom ik aan een kamer? eigen initiatief! familie en vrienden in de omgeving inschakelen in omgeving Delft zoeken mikken op vrijkomende kamers in loop studiejaar huurhoogtes € 225 is absoluut minimum kan ook tot ruim € 400 oplopen…

9 9 De kosten van studeren Verzekeringen zorgverzekering premies vanaf € 92,50 eigen risico (wettelijk verplicht): € 220 zorgtoeslag: max. ca € 70 p.m. www.kiesbeter.nl/zorgverzekeringen wettelijke aansprakelijkheid reis- en ongevallen VSSD (inboedel/aansprakelijkheid/ongevallen): € 31 p.j.

10 10 De kosten van studeren Bijverdienen Regels: in 2012 mag een student naast de studiefinanciering € 13.362 bijverdienen (aan belastbaar loon). Dat is ruim € 1.100 p.m. Ofwel: 15 à 20 uur per week. Niet doen!

11 11 De kosten van studeren Lenen en afbetalen Aandeel leningen neemt toe (max. € 430 p.m.) Rente begint te lopen bij opname Bij studieduur 7 jaar schuld € 60 à 80.000 Afbetaling in 15 jaar Afbetalen naar draagkracht – Kwijtschelding na 15 jaar

12 12 De kosten van studeren Overheidsplannen Geen basisbeurs meer in de masterfase Inperking recht op OV-chipkaart met twee jaar Vereenvoudiging rekenregels Geen overgangsrecht Schulden nemen toe Afbetalingstermijn naar 20 jaar Geen voorziening meer voor studenten met een weigerachtige ouder Invoering beoogd per september 2012

13 13 De kosten van studeren Samenvatting kabinetsplannen Bachelor (nominaal) Master (nominaal) 1e jaar uitloop 2e jaar uitloop 3e jaar uitloop Basisbeurs (prestatiebeurs) Aanvullende beurs (prestatiebeurs) Studentenreisrecht Laag collegegeld (basistarief) Studielening onder sociale voorwaarden

14 14 De kosten van studeren Informatie Vragen? www.tudelft.nl www.duo.nl email naar StudentAndCareerSupport@tudelft.nl bel DUO: 050-599 77 55 (9.00-17.00 uur)


Download ppt "1 De kosten van studerenOuderavond De kosten van het studeren John Stals (studentendecaan TU Delft), m.m.v. Guus Rikhof (DUO)"

Verwante presentaties


Ads door Google