De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Casus Meneer van Bruggen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Casus Meneer van Bruggen"— Transcript van de presentatie:

1 Casus Meneer van Bruggen
Maaike van der Meulen (352713)(meul1314) Marije Rolf (345083)(rolf1300) Anna Meinsina Visser (336793)(viss1326) Laura Renes (338222)(rene1301) Maurise Rijpstra (312398)(rijp1300) Christel Janssens (321977)(jans1307)

2 Gegevens van de patiënt
Naam: De heer van Bruggen Leeftijd: 82 jaar Gezinssituatie: Getrouwd met mevrouw van Bruggen (78 jaar), geen kinderen. Ziektebeeld: Vooraf: Jarenlang last van zijn spijsvertering, meneer is een coeliakie patiënt. Blaasretentie, dit komt door een vergrote prostaat en een blaasontsteking. Tijdens een gastroscopie kreeg hij een maagbloeding, en werd hij geopereerd. Huidig: Meneer van Bruggen heeft een schone en droge wond. Hij heeft hulp nodig bij de ADL. De heer heeft een verblijfskatheter. Huidige situatie: Huishoudelijke hulp, meneer eet niet uit zichzelf. Hij woont thuis bij zijn vrouw. Hij is zwak en vermoeid en heeft nergens zin in. Ze zijn lid van de gereformeerde kerk.

3 Gordon 1. Gezondheidsbeleving en instandhouding
Zwak, vermoeid, nergens zin in. Hulp bij ADL 2. Voeding/ stofwisseling Coeliakie patiënt, last van spijsvertering, geen honger 3. Uitscheiding Geen afwijkend ontlastingspatroon. Blaasretentie met verblijfskatheter 4. Activiteitenpatroon Zwak, vermoeid, nergens zin in. 5. Slaap/rust Slaapt meer dan normaal, ligt hele dagen in bed 6. Waarneming/cognitie Geen pijn, beginnende decubitus

4 Gordon 7. Zelfbeleving Hij wil met rust gelaten worden, wel bewust van ziek zijn 8. Rollen/relatie Zijn vrouw doet alles, dit valt haar zwaar 9. Seksualiteit/voortplanting Waarschijnlijk is hier geen sprake van, vanwege verblijfskatheter 10. Stressverwerking Hij wil met rust gelaten worden, en doet niks zelf 11. Waarden/overtuigingspatroon Lid van gereformeerde christelijke kerk

5 Neuman System Model Fysiologisch:
Maagbloeding, genezende operatiewond, blaasretentie, verblijfskatheter, last van spijsvertering, coeliakie patiënt, zwak, vermoeid, nergens zin in, geen trek, beginnende decubitus Psychologisch: Heimwee Ontwikkelingsbepaald: 82 jaar, woont thuis samen met zijn vrouw, hulp bij ADL Sociaal-cultureel: Lid van gereformeerde christelijke kerk, zijn vrouw doet alles voor hem Spiritueel: Christelijke gereformeerd, veel contact met gemeenteleden en dominee

6 Perceptie verhelderende vragen
1. Wat zijn uw belangrijkste problemen 2. Verschillen tussen huidige omstandigheden en gebruikelijk leefpatroon 3. Heeft u ooit eerder een soort gelijk probleem gehad? Hoe bent u er toen mee om gegaan? 4. Hoe ziet u de toekomst tegemoet? 5. Wat doet u zelf? Wat kunt u zelf doen? 6. Wat verwacht u van anderen?

7 Perceptieverschillen
Wij als verpleegkundige zien meneer van Bruggen als een patiënt met problemen die te verhelpen zijn terwijl meneer zelf met veel levensvragen zit en het allemaal niet zo positief meer in ziet. Voor meneer van Bruggen lijdt dit probleem op dit moment zijn leven terwijl wij hem zien als een patiënt die met een behandeling weer beter wordt. Wij denken dat het leven van meneer van Bruggen al veel makkelijker is en dat hij het allemaal veel zonniger in gaat zien als meneer zijn voedingstoestand is verbeterd en daarnaast zijn wond ook goed geheeld is. Hij ziet dit zelf echter niet zitten en wordt liever met rust gelaten.

8 PES (Problem, Ethiology, Symptoms)
Probleem: Maagoperatie, 82 jaar, geen trek in eten en drinken, beginnende decubitus, genezende schone wond Etiologie: Blaasretentie, maagbloeding, last van spijsvertering Symptomen: Maagbloeding, genezende operatiewond, blaasretentie, verblijfskatheter, last van spijsvertering, coeliakie, zwak, vermoeid, nergens zin in, geen trek in eten, beginnende decubitus.

9 Stressoren Variabele Omgeving Factor
Heeft nergens zin in, vermoeid, verzwakt. Fysiologisch Intern Intrapersoonlijk Verblijfskatheter Pessimistisch Psychologisch/ spiritueel Bedlegerig Kan niet meer naar de kerk. Sociaal-cultureel/ spiritueel Extern Extrapersoonlijk Eventuele prostaatoperatie intern/extern Emotioneel Psychologisch

10 Stressoren Variabele Omgeving Factor Heimwee Psychologisch Extern
Intrapersoonlijk Geen trek in eten en drinken Fysiologisch/ psychologisch Intern Beginnende decubitus Fysiologisch Genezende wond 82 jaar Ontwikkelingsbepaald intrapersoonlijk

11 Doelen Meneer van Bruggen heeft binnen een jaar zijn eetpatroon weer op orde en daarmee weer een gezond BMI met de hulp van een diëtiste . Meneer van Bruggen moet wekelijks een gesprek voeren met de psycholoog totdat meneer de situatie beter kan accepteren en meer zin krijgt in het leven. Meneer van Bruggen krijgt zijn nodige informatie over zijn verblijfskatheter en weet daarnaast hoe vaak deze vervangen moet worden en weet hoe lang hij de verblijfskatheter moet houden’. Meneer van bruggen moet met de hulp van een fysiotherapeut die twee keer per week langs komt binnen 6 maanden zijn bed uit willen en kunnen. Meneer van Bruggen moet zo snel mogelijk zijn dagelijkse activiteiten oppakken zodat meneer zich minder zwak ken moe voelt en hierdoor weer fitter word. Meneer van Bruggen zijn beginnende decubitus word zo snel mogelijk behandeld door middel van decubitus preventie.

12 Interventies (primaire)
Het voorkomen dat meneer van Bruggen last krijgt van zijn spijsvertering, door middel van een goed dieet vanwege zijn coeliakie. Voorkomen dat meneer van Bruggen verdere decubitus vormt door middel van goede verzorging

13 Interventies (secundaire)
Meer ondersteuning bij de voeding door middel van de diëtist Aanschaffen van een rolstoel, zodat meneer uit zijn bed kan komen Het observeren van het slaap/rust patroon

14 Interventies (tertiaire)
Stabiliseren van de prostaat ter voorkoming van een prostaatoperatie Als verpleegkundige nagaan of meneer van Bruggen zich houdt aan de aangewezen therapieën door middel van dossier of contact met de disciplines.

15 Evaluatie Meneer van Bruggen heeft zijn doel behaald als hij zijn BMI op peil heeft. Meneer heeft genoeg gesprekken gehad met de psycholoog als hij meer zin krijgt in het leven en zijn situatie kan accepteren. Meneer heeft genoeg informatie verkregen als hij alles weet over zijn verblijfskatheter. Meneer kan binnen zes maanden zijn bed uit met de hulp van een fysiotherapeut. Meneer van Bruggen kan zijn dagelijkse activiteiten zo snel mogelijk weer op pakken. Meneer van Bruggen zijn beginnende decubitus wordt zo snel mogelijk verholpen door middel van goede verzorging.


Download ppt "Casus Meneer van Bruggen"

Verwante presentaties


Ads door Google