De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2014 - 2016 PENTA COLLEGE CSG HOOGVLIET.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2014 - 2016 PENTA COLLEGE CSG HOOGVLIET."— Transcript van de presentatie:

1 PENTA COLLEGE CSG HOOGVLIET

2 Examen Het tijdvak van geldt voor uw kind als een examenperiode. Uw kind gaat examen doen in de richting die zij/hij gekozen heeft. Elke richting kent een aantal gemeen-schappelijke vakken en een aantal vakken dat specifiek is voor de gekozen richting.

3 Nederlands, Engels, CKV, LO, Maatschappijleer 1, Levensbeschouwing
Leerjaar 3 Nederlands, Engels, CKV, LO, Maatschappijleer 1, Levensbeschouwing Economie CT (2x) Economie, Duits of Wiskunde HA (2x) Zorg en welzijn UV (2x) Biologie, Maatschappijleer 2 VZ, (2x)

4 CKV (alleen in leerjaar 3 en moet bij de overgang voldoende zijn).
Gymnastiek (moet bij de overgang voldoende zijn). Maatschappijleer 1 (schoolexamen, afgesloten in leerjaar 3).

5 Consumptief (met toerisme en Franse taal)
Uiterlijke verzorging (inclusief Mode)

6 En verder……. Handelingsdelen. Stage. Moeten voldoende zijn.

7 Rekenen Sinds 2014 doen alle leerlingen een verplicht examen in het vak rekenen. Zij moeten daarbij het niveau 2F behalen. Er wordt gevraagd om te rekenen zonder en met rekenmachine.

8 Van 3 naar 4 Het derde leerjaar telt 3 periodes.
Het gemiddelde van de cijfers per vak bepaalt of een leerling al dan niet over gaat. Er mogen niet meer dan 2 berekende onvoldoendes zijn en Het gemiddelde van alle vakken moet een 6 zijn. In andere gevallen bespreekgeval.

9 Van 3 naar 4 Daarnaast moet de stageperiode met een voldoende zijn afgerond. CKV en gymnastiek moeten eveneens voldoende zijn.

10 Slagen of zakken? De exameneisen zijn verzwaard. Naast de bekende eisen moet nu ook het gemiddelde van de CE vakken minimaal een 5,5 bedragen. Nederlands ten minste 5.

11 Dyslexie, dyscalculie en andere handicaps
Meldingen moeten voor 1 oktober 2014 bij de inspectie binnen zijn. In principe doet de school melding op basis van de aanwezige informatie. Mogelijkheden bij toetsen en SE: grootschrift en verlenging van (examen)tijd. Mogelijkheden bij CE: verlenging van examentijd, gebruik van de laptop en daisyspeler.

12 De examencoördinator Houdt het hele examenproces in de gaten.
Zorgt voor examenmateriaal. Is aanspreekpunt voor leerlingen, collega’s en ouders. Verzamelt alle gegevens.

13 Waar kan ik de leerstof vinden??
Op internet is de Leerstofomschrijving en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) terug te vinden. Ik zit op, VMBO, Programma van Toetsing en Afsluiting.

14 PENTA college CSG Hoogvliet Keuzebegeleiding klas 3

15 VMBO 3 Les over MBO september Opleidingsmarkt 22 januari
Open dagen MBO januari/februari Op bezoek bij het MBO Proefstuderen op het MBO Bedrijfsbezoeken / excursies

16 MBO

17 MBO 2 mogelijkheden van studeren: BOL Beroepsopleidende leerweg
5 dagen naar school (leerling) Stage BBL Beroepsbegeleidende leerweg 4 dagen werken (werknemer) 1 dag naar school Overstap altijd mogelijk

18 Handelingsdeel Portfolio (via opdrachten) Bestaat uit 2 delen:
stage + verslag Minimaal drie van de vier onderstaande punten: bezoek opleidingsmarkt Spijkenisse bezoek MBO excursie of relevante bedrijven bezoek MBO open dag Proefstuderen MBO

19 Portfolio Wat is een portfolio. Het belang van een portfolio.
Verantwoording voor het portfolio ligt bij de leerling . Portfolio digitaal op dedecaan.net. Ouders kunnen inloggen.

20 Portfolio Hoe het portfolio bekijken: Samen met de leerling
Mee naar MBO-intakegesprek of sollicitatie. Bij twijfel over keuze: Mailen via dedecaan.net Gesprek aanvragen

21

22 STAGE 2014/2015 Leerjaar 3

23 Stage coördinatoren A. Haagsma R. Hazebroek

24 Stage periode 15 juni t/m 26 juni 2015

25 Afdelingen Comsumptief &Toerisme Handel & Administratie Uiterlijke verzorging &Mode Zorg & Welzijn

26 De leerlingen zoeken een stageplaats in de branche van hun gekozen richting Het aantal stage uren bedraagt in totaal 70 uren verdeeld over 10 dagen De beroeps en arbeid oriënterende stage is een belangrijke basis voor de verdere keuze van opleiding en beroep De stage is een verplicht onderdeel in leerjaar 3

27 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats De mentor heeft als taak de leerling hier bij te ondersteunen Mocht het uiteindelijk heel lastig zijn om een plaats te vinden bieden de stage coördinatoren hulp

28 Tijdens de stage Blijft de leerling een leerling en geen werknemer Ontvangt de leerling geen stagevergoeding of reiskosten Werkt de leerling in een stage boek De leerling wordt beoordeeld door de stagebegeleider van het bedrijf en van school De stageperiode moet voldoende worden afgesloten om over te gaan naar leerjaar 4

29 Na de stage Is er op maandag 29 juni de terugkomdag De leerling werkt dan aan een stageverslag, bedankbrief en presentatie Woensdag 1 juli is de presentatie avond Als alle onderdelen voldoende zijn afgerond ontvangt de leerling het stagecertificaat

30 U bent van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen
Presentatieavond woensdag 1 juli 2015 U bent van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen


Download ppt "2014 - 2016 PENTA COLLEGE CSG HOOGVLIET."

Verwante presentaties


Ads door Google