De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deze presentatie is een kennismaking met E.care OR, de software voor het operatiekwartier. U kan ontdekken hoe onze software de workflow van het OK ondersteunt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deze presentatie is een kennismaking met E.care OR, de software voor het operatiekwartier. U kan ontdekken hoe onze software de workflow van het OK ondersteunt."— Transcript van de presentatie:

1

2 Deze presentatie is een kennismaking met E.care OR, de software voor het operatiekwartier. U kan ontdekken hoe onze software de workflow van het OK ondersteunt. De presentatie toont de belangrijkste functionaliteiten. Daarom rekenen we op uw verbeelding: maak van wat u ziet het begin van wat we samen kunnen bereiken...

3 WAARSCHUWING: Alle lijsten van onderzoeken, specialiteiten, klinische observaties, enz. zijn slechts voorbeelden. Ze kunnen vervangen worden door UW data. Elke afdeling heeft een eigen manier van werken. Geen workflow is identiek. E.care biedt u tal van settings en parameters om de software aan te passen aan uw behoeften. De gebruikte voorbeelden hebben geen klinische relevantie. Wij concentreren ons op ons werk, met respect voor uw kennis en ervaring.

4 Play All 19:05 min Play Episodes Basisconcept en bouwstenen 4:50 min Toegangscontrole en rechten 0:50 min Consultatie: plannen van een ingreep 1:50 min De wachtlijst / zoeklijst 1:00 min Checklists: voorbereiding van de ingreep 3:00 min Het venster “Overzicht” en “Coördinator” 2:10 min Documentatie OK-dossier 2:50 min Tarificatie 1:50 min Controlelijsten 1:15 min Menu: Maak uw keuze

5 E.care OR Basisconcept & Bouwstenen

6 E.care OR is een product suite die modulair wordt opgebouwd. Ook bij een volledige implementatie, kan u kiezen voor een stapsgewijze ingebruikname. De modules zijn van toepassing in volgende fases van de workflow: E.care OR: Product Portfolio

7 Probleem patiënt ConsultOperatie planning Pre-operatieve Assessment Operatiedag OR Basic Scheduling OR Basic Scheduling OR Basic Scheduling AT OR Enhanced Scheduling Surgery Documentation E.care OR: Product Portfolio

8 De werking van E.care OR berust op enkele basisonderdelen. Deze bouwstenen zijn vooral van belang bij de implementatie en configuratie van E.care. Toch is het ook voor de eindgebruiker van belang hierover wat achtergrondkennis te hebben: zo doorgrondt u beter de werking van de applicatie. E.care OR: Concept & Bouwstenen

9 Eén van de twee belangrijke bouwstenen is de Werkhypothese E.care OR: Concept & Bouwstenen

10 Setup OR–concept: informatie flow Werk hypothese

11 De werkhypothese –Is een beschrijving van een ingreep –Zoals die waarschijnlijk zal plaatsvinden –En is altijd, gedurende de hele workflow, wijzigbaar E.care OR: Concept & Bouwstenen

12 De werkhypothese bevat minimaal –De naam van de ingreep –Specialisme en/of chirurg die de werkhypothese gebruikt –Duurtijd Deze basisgegevens stellen ons in staat om later een ingreep te plannen. E.care OR: Concept & Bouwstenen

13 Maar de werkhypothese kan vollediger omschreven worden. Ze bevat maximaal informatie over: »Procedure »Deelnemers aan de ingreep »Medicatie »Materialen & Setten »Toestellen »Anesthesie »Shortlist diagnose »Shortlist prestaties en factureerbare items »PostOp instructies »Behoefte IC-bed »Aantal dagen hospitalisatie »Grafische voorstelling opstelling van de zaal E.care OR: Concept & Bouwstenen

14 Kortom: alle informatie die we nodig hebben om een ingreep succesvol te laten verlopen. Deze informatie is meestal (+96%) gekend op het ogenblik we de ingreep plannen. Toch blijkt vandaag –dat deze informatie niet voorhanden is wanneer nodig –deze informatie niet optimaal doorstroomt.... E.care OR: Concept & Bouwstenen

15 Om een werkhypothese samen te stellen, putten we uit basisbestanden, liefst in de achtergrond gesynchroniseerd met moederbestanden van het ziekenhuis. Voor de E.care – administrator ziet een werkhypothese er als volgt uit: E.care OR: Concept & Bouwstenen

16

17 De andere belangrijke bouwsteen in ons concept is de Agenda Blauwdruk E.care OR: Concept & Bouwstenen

18 Setup OR–concept: informatie flow Werk hypothese Agenda Blauwdruk Agenda Blauwdruk

19 Op de agenda blauwdruk –wijst de administrator de beschikbare OK-tijd toe aan een specialisme en/of specifieke chirurg –Kunnen (alternerende) ok-schema’s worden toegepast voor een bepaalde periode in de toekomst –Kunnen voor een specifieke dag afwijkingen of uitzonderingen ingegeven worden E.care OR: Concept & Bouwstenen

20 Het opstellen en wijzigen van de blauwdruk gaat SNEL EN INTUÏTIEF Kinderspel voor wie ooit met Outlook werkte.... E.care OR: Concept & Bouwstenen

21

22 Als de werkhypothese en de agenda blauwdruk geconfigureerd zijn, is E.care OR klaar voor gebruik: De ingrepen kunnen gepland worden door chirurg of secretariaat tijdens of na de consultatie E.care OR: Concept & Bouwstenen

23 Planning Ingreep Setup OR – concept: information flow Werk Hypothese Werk Hypothese Agenda Blauwdruk Agenda Blauwdruk Consultatie

24 Eens de ingreep gepland, hebben we voldoende gegevens om de operatiedag voor te bereiden. E.care zorgt voor: –Checklist verpleegkundigen en “klaarzetlijsten” (bloed, IC-bed, materialen & setten, toestellen, medicatie.....) –Checklist setten CSA –Checklist preoperatieve assessment (eventueel gestuurd vanuit digitale assessment (E.care AT) E.care OR: Concept & Bouwstenen

25 Checks Planning Ingreep Setup OR – concept: information flow Werk Hypothese Werk Hypothese Agenda Blauwdruk Agenda Blauwdruk Consultatie Pre Op check Assessment

26 Op de dag van de ingreep zorgt E.care voor –een overzicht over het operatiekwartier, inclusief visualisatie status van elke ingreep –managementtool voor bijsturing, herplanning, spoedingrepen –Volledige documentatie van de ingreep + PostOp instructies E.care OR: Concept & Bouwstenen

27 Omdat onze werkhypothese volledig is voorbereid, vraagt de documentatie weinig tijd –Bevestigen/corrigeren/aanvullen wat voorzien was –Keuze uit kleine lijsten waar nodig E.care OR: Concept & Bouwstenen

28 Dag PerOP Checks Planning Ingreep Setup OR – concept: information flow Werk Hypothese Werk Hypothese Agenda Blauwdruk Agenda Blauwdruk Consultatie Ingreep Pre Op check Assessment Timestamps Resources chirurg(3) Anesthesist (2) Verpleegkundige(6) Opmerkingen Medicatie Verpleegkundige Anesthesist Materialen & setten Toestellen Anesthesie Factureerbare items Diagnose Post op instructies Documentatie Brieven Rapporten

29 Op het einde van de ingreep is onze informatie volledig De info gaat in juiste vorm (rapport, document, bericht,....) naar –Zorgafdeling of PostOperatief verblijf –Management –Financiële afdeling E.care OR: Concept & Bouwstenen

30 Follow-up Dag PerOP Checks Planning Ingreep Setup OR – concept: information flow Werk Hypothese Werk Hypothese Agenda Blauwdruk Agenda Blauwdruk Consultatie Ingreep Post Op instructies Financiële rapportering Documenten & rapporten Pre Op check Assessment feedback

31 De verwerkte informatie wordt terug gebruikt om –Werkhypotheses te optimaliseren Aanpassen duurtijd, benodigdheden,.... –Blauwdruk agenda te optimaliseren Optimale toekenning OK-tijd Daarmee is de Kwaliteitscirkel rond ! E.care OR: Concept & Bouwstenen

32 Follow-up Dag PerOP Checks Planning Ingreep Setup OR – concept: information flow Werk Hypothese Werk Hypothese Agenda Blauwdruk Agenda Blauwdruk Consultatie Ingreep Post Op instructies Financiële rapportering Documenten & rapporten Pre Op check Assessment feedback

33 Maak uw keuze

34 E.care OR Toegangscontrole & Gebruikersrechten

35 Inloggen in E.care OR kan met paswoord of met een smartcard. Daardoor weten we wie wat registreerde en kunnen we het gebruikersgemak sterk verhogen Knoppen en functies zijn enkel zichtbaar als ze relevant zijn voor de gebruiker. Het zicht op de agenda wordt opgesteld in functie van de gebruiker. Keuzelijsten worden aangepast aan het identiteit van de gebruiker (specialisme, werkhypotheses,…) Toegangscontrole en gebruikersrechten

36 Aan uw gebruikers ID is zijn ook gebruikersrechten verbonden Ze geven u toegang tot bepaalde rechten of handelingen Voorbeeld van rollen binnen het OK: Coordinator Coordinator specialisme Chirurg Anesthesist Verpleegkundige Administratie Gast Toegangscontrole en gebruikersrechten

37 Maak uw keuze

38 E.care OR De consultatie: plannen van een ingreep

39 Klik in het hoofdscherm op Consultatie

40 Hier vindt u patiënt- gegevens Het venster Consultatie bevat volgende delen:

41 Informatie m.b.t. verblijf + indicatie besmetting Het venster Consultatie bevat volgende delen:

42 Keuzelijst van werkhypotheses Het venster Consultatie bevat volgende delen:

43 en een planningstool Het venster Consultatie bevat volgende delen:

44 Klikken we op deze knop, verschijnt volgend scherm: Plannen van een ingreep

45 Geef bezoeknummer of patientnummer in, en alle gegevens worden overgenomen uit het ZIS

46 Indien geen bezoeknummer of patiëntnummer gekend is, kunnen alle gegevens ook manueel worden ingevoerd. Let op: alle velden met rode tekst zijn verplicht! Plannen van een ingreep

47 Vervolledig de gegevens van patiënt, verblijf en besmetting....

48 En gebruik de selectiemenu’s om eenvoudig een werkhypothese te kiezen

49 De ingreep verschijnt centraal in het venster

50 Volstaat deze basisinformatie ? Duurtijd Localisatie (verplicht) Localisatie (verplicht) Opmerkingen bij procedure Bloed nodig ? IC-bed nodig ? Besmetting ? Bloed nodig ? IC-bed nodig ? Besmetting ? Naam chirurg

51 Of zie je graag de volledige werkhypothese ?

52 Mocht dit nodig zijn, kan u deze hier wijzigen. Opgelet: duurtijd kan niet onder minimumduur....

53 Rechts ziet u de eerste, voor u beschikbare, OK- dag. U kan plannen in de witte zone.

54 Met de pijltjes of date- picker navigeert u door uw OK-agenda

55 Of u klapt uw agenda open voor een ruimer zicht...

56 Let wel: U ziet enkel de aan u toegewezen OK’s en OK-tijd

57 Er zijn verschillende manieren om een ingreep op de planning te plaatsen Plannen van een ingreep

58 Drag and drop: sleep de ingreep op de planning Plannen van een ingreep

59 Klik en plan: Plannen van een ingreep Klik op de knop Plannen: de ingreep wordt geplaatst op de vrije ruimte van de geselecteerde dag

60 Of sleep de afspraak naar de gewenste plaats op de opengeklapte agenda

61 Eens gepland, verschijnt de ingreep in de agenda.

62 Verplaatsen kan met Drag and drop Groter en kleiner maken kan door eenvoudig slepen, maar enkel tot maximum en minimum duurtijd van de ingreep. Het “toverstokje” leidt u onmiddellijk naar de eerst beschikbare ruimte in uw agenda Belangrijk: door op deze wijze te plannen zette u een eerste stap naar een goede georganiseerd OK: alle benodigde informatie is nu al bij de belanghebbenden ! Plannen van een ingreep

63 Maak uw keuze

64 E.care OR De Wachtlijst/Zoek

65 De wachtlijst-zoeklijst geeft een overzicht van alle ingrepen De benaming “wachtlijst” werd gekozen omdat deze lijst ook een overzicht geeft van alle nog niet geplande ingrepen Vanuit verschillende plaatsen in de software heeft u toegang tot deze lijst De wachtlijst

66 Vanuit het hoofdscherm

67 Of vanuit het scherm consultatie om een ingreep (gepland of niet gepland) op te zoeken

68 Als u een ingreep koos, maar deze nog niet op de planning wil zetten, kan u hem tijdelijk op een wachtlijst parkeren...

69 ...door op deze knop te klikken.

70 Zo ziet de wachtlijst eruit

71 De indentiteit van de ingelogde persoon zijn standaard ingevuld.

72 Met één klik op de knop “niet geboekt” krijgt u een overzicht van uw te boeken ingrepen...

73 En met één klik op de agenda, verhuist de ingreep terug naar het venster “Consultatie”, waarna u de ingreep kan plannen

74 U kan ook alle andere selectiecriteria gebruiken om een lijst van ingrepen samen te stellen.

75 De details van de ingreep ziet u door op het vergrootglas te klikken. Volgend scherm verschijnt:

76

77 Maak uw keuze

78 E.care OR Checklists: de voorbereiding van de ingreep

79 Eens de ingrepen zijn gepland, kan alle informatie doorstromen naar de belanghebbenden. Dit kan door middel van rapporten en berichten, maar ook in de applicatie zelf worden alle gegevens ter beschikking gesteld. De combinatie van de werkhypothese en de beperkte informatie die bij de consultatie werd aangevuld, geeft ons een volledig overzicht van wat voorbereid, klaargezet, gecheckt moet worden! We overlopen even de verschillende checklists: Checklists: de voorbereiding van de ingreep

80 Klik in het hoofdvenster “PreOp” PreOp checklist

81 Door het gebruik van de selectiecriteria stelt u een lijst van ingrepen samen PreOp checklist

82 Klik op het groene vinkje om te bevestigen dat de preop-check gebeurde. De lijn verandert van kleur en uw initialen + het tijdstip van de check wordt toegevoegd. PreOp checklist

83 De PreOp check kan ook bestaan uit een door u samengesteld “digitaal formulier”. Hiervoor creërde E.care de Assessment Tool, een optionele uitbreiding van E.care OR. Een volledig ingevulde assessment, leidt automatisch tot het afvinken van een lijn. Alle ingevulde informatie blijft uiteraard ter beschikking. Voor meer info over de Assessment Tool: contacteer E.care. PreOp check: de Assessment Tool

84 Indien er tijdens het PostOperatief onderzoek wordt vastgesteld dat er opmerkingen zijn over De patiënt De ingreep die gaat gebeuren De plaats waar de patiënt zich bevindt.... kan deze informatie vanuit de PreOp Checklist worden aangevuld PreOp checklist

85 Klik op het potloodje, en de gegevens van de ingreep verschijnen, waarna u opmerkingen of wijzigingen kan toevoegen. PreOp checklist

86 Klik in het hoofdvenster “Checklist verpleging” Checklist verpleging

87 Door het gebruik van de selectiecriteria stelt u een lijst van ingrepen samen Checklist verpleging

88 Bovenaan krijgt u onmiddellijk de som van benodigde IC-bedden en het aantal te voorziene bloedeenheden Checklist verpleging

89 Per ingreep kan worden ingegeven -dat alles oké is voor de ingreep -of dat er nog aandachtspunten zijn die nog in orde moeten worden gebracht Checklist verpleging

90 Per ingreep kan worden ingegeven -dat alles oké is voor de ingreep -of dat er nog aandachtspunten zijn die nog in orde moeten worden gebracht Checklist verpleging

91 In de lijst wordt duidelijk zichtbaar -Welke ingreep oké is (groen) -Waar nog opmerkingen zijn (roze) -Wat nog niet gecheckt is (wit) Checklist verpleging

92 Naast de checklists beschikt E.care ook over alle gegevens die, op maat van de belanghebbenden, kan worden aangeboden in lijsten, berichten en rapporten Een paar voorbeelden: –Lijst van klaar te zetten materialen/medicatie/toestellen/.... Per ingreep of per OK –Lijst van te plannen patiënten voor opnamedienst –Overzicht van IC-bedden –Lijst benodigdheden steriel materiaal –..... Checklist

93 Maak uw keuze

94 E.care OR Het venster “Overzicht”

95 Tijdens de OK-dag biedt E.care een overzicht van alle zalen of een selectie van zalen Van elke ingreep tonen we volgende info: –Naam patiënt –Naam chirurg –Naam ingreep –Status ingreep (aangeduid met tekst en door een kleur) –Belangrijke info mbt besmetting, IC bed, bloed,.... Het overzicht

96 Met deze aankruisvakjes maakt u een selectie van de OK’s die u in het overzicht wil zien

97 De kleurcodes geven inzicht in de status van de ingreep De kleur is het gevolg van timestamps die worden ingegeven –op de zorgafdeling –Bij aankomst patiënt op het OK –In het OK tijdens de ingreep (zie verder) –Als gevolg van een link met extern systeem (anesthesie, locatlisatiesysteem,.....) –In recovery Het overzicht

98 Het overzicht wordt ook aangeboden in 4 verschillende varianten –Geplande tijd –Ingrepen volgens hun actuele status –De vergelijking tussen wat gepland werd en de actuele status –de actuele situatie en de daaruit voortvloeiende prognose voor de volgende ingrepen. Het overzicht

99 Het overzicht: Ingrepen volgens hun actuele status

100 Het overzicht: De vergelijking tussen gepland en de actuele status

101 Het overzicht: actuele situatie en de daaruit voortvloeiende prognose

102 De coördinator van het OK beschikt over een soortgelijk overzicht. Hij heeft bovendien ook de juiste rechten om te herplannen en bestaande boekingsregels te overrulen Het overzicht voor de coördinator

103

104 Onderaan zijn ook twee wachtlijsten toegevoegd: -Links een lijst met patiënten die dringend nog op de planning moeten komen (vb nav spoedgeval) -Rechts een lijst van alle nog niet geplande ingrepen

105 De coördinator kan ingrepen van de planning op een wachtlijst verslepen. Hierbij kan ook de reden van de handeling worden aangeduid De coördinator kan vanuit de wachtlijsten ingrepen op de planning zetten Het overzicht voor de coördinator

106 Zowel vanuit het overzicht als vanuit het coördinatorscherm kan een spoedingreep aangemaakt worden. Het overzicht

107 Aanmaak spoedingreep Klik op de knop “spoedingreep”

108 Aanmaak spoedingreep Kies specialisme en arts...

109 Aanmaak spoedingreep Vul de minimale patientgegevens aan

110 Aanmaak spoedingreep Kies een ingreep en bevestig met het groene vinkje

111 Aanmaak spoedingreep En sleep de spoedingreep op de planning

112 Een spoedingreep wordt op de planning gekenmerkt door een rode lijn Aanmaak spoedingreep

113 Maak uw keuze

114 E.care OR Documentatie OK-dossier

115 Indien we in het overzichtscherm of in het scherm van de coördinator op een ingreep klikken, opent het OK-dossier Daar kunnen we aanvangen met de volledige documentatie van onze ingreep Het OK-dossier

116 Links kunnen we met behulp van keuzelijsten de “spelers” in het OK aanvullen. Er is ruimte voor -Drie chirurgen -Twee anesthesisten -Zes door u te benoemen verpleegkundigen

117 Het OK-dossier In het midden registeren we de tijden. Sommige tijden zijn al ingevuld (bv op de kamer, andere komen uit een extern systeem

118 Door op het klokje te klikken, verschijnt dit venster Daar kan de tijd, met cijfers of door gebruik van de wijzers, nog aangepast worden. Het OK-dossier

119 Rechts zien we patiëntinformatie en de opmerkingen die sinds de creatie van het dossier werden ingegeven. Aanvullen kan nog steeds....

120 Het OK-dossier En sleep de spoedingreep op de planning In de menubalk links zien we alle onderdelen van het OK-proces die we verder kunnen raadplegen en documenteren. We overlopen ze even....

121 Het OK-dossier In de tab “Zaal” wordt een samenvatting getoond van de werkhypotese, eventueel met de wijzigingen die tijdens de consult werden aangebracht. Erg handig voor de verpleegkundigen !

122 Het OK-dossier Bij “Medicatie” zien we alle medicamenten die, zoals voorzien in de werkhypothese, zullen worden toegediend door verpleegkundige en door anesthesist.

123 Het OK-dossier Hoeveelheden kunnen worden gewijzigd, medicatie kan worden verwijderd of uit de keuzelijst kan andere medicatie worden toegevoegd.

124 Het OK-dossier Hetzelfde principe geldt voor materialen. De lijst staat klaar en als u een materiaal aanduidt....

125 Het OK-dossier Verschijnt een dialoogvenster waarin u, eventueel met gebruik van een barcodescanner, de bijkomende informatie kan aanvullen.

126 Het OK-dossier Ook de gebruikte setten registreren we bij voorkeur met een barcodescanner. Erg belangrijk voor de traceerbaarheid!

127 Het OK-dossier De lijst van gebruikte toestellen is normaal gezien al volledig, maar aanvullen of verbeteren kan altijd nog...

128 Het OK-dossier Het tabblad “Anesthesie” bevat -Opmerkingen mbt anesthesie -De mogelijkheid om anesthesietijd buiten het OK te registreren -De check om de controle van vochtbalans en compressen te bevestigen

129 Het OK-dossier In het “tabblad Documenten” worden alle beschikbare templates gerubriceerd aan de gebruiker aangeboden. Documenten kunnen worden aangemaakt, gewijzigd, ondertekend, bewaard en geprint. De bewaarde documenten worden, net als gescande documenten, in lijstvorm getoond.

130 Het OK-dossier In het tabblad “PostOp” maken we het onderscheid tussen enerzijds Medicatie (ook afkomstig uit de werkhypothese, maar eventueel hier te wijzigen of aan te vullen...

131 Het OK-dossier...en anderzijds PostOp opdrachten

132 Maak uw keuze

133 E.care OR Tarificatie

134 Op het einde van de ingreep willen we tenslotte –De juiste prestaties en diagnose ingeven –Alle gegevens voor bereiden voor de tarificatie Dan doen we in het tabblad “Tarificatie” Het OK-dossier

135 Indien we bovenaan onze werkhypothese aanduiden....

136 Het OK-dossier Verschijnt de lijst van mogelijke prestaties (met nomenclatuurnummers) die we in de werkhypothese ingaven.

137 Het OK-dossier Uit deze lijst kiezen we één of meerdere prestaties of we gebruiken het vergrootglas om een prestatie op te zoeken in de volledige lijst.

138 Het OK-dossier De gekozen prestatie verschijnt rechts bovenaan.

139 Het OK-dossier Ook de diagnose kan op soortgelijke wijze geselecteerd of opgezocht worden. Deze wordt rechts onderaan opgelijst.

140 De voorbereiding van de facturatie verloopt stapsgewijs. –Als de chirurg op de “rekenknop” klikt, worden bijkomende tarificatielijnen berekend. Hierbij wordt rekening gehouden met Weekend, nacht, extra supplementen,... de rekenregels die werden ingegeven bij de parametrisatie van de software (% tweede chirurg, % tweede prestatie,....) Het verrekenen van bijhorende U-nummers –De berekening wordt goedgekeurd door te klikken op het groene vinkje Het OK-dossier

141 Daarna is het de beurt aan de anesthesist –Ook hij klikt op de “rekenknop” om alle rekenregels toe te passen –En bevestigt de berekening met het groene vinkje Het OK-dossier

142 Daarna verschijnen de knoppen waarmee een overzicht van prestaties, materialen, medicatie, enz. kan worden geprint of digitaal verzonden.

143 Eens te meer loont het voorbereidende werk dat verricht werd om een werkhypothese aan te maken! Na de ingreep vraagt het nauwelijks een inspanning om de ingreep ook af te sluiten en de volledige facturatie voor te bereiden. Het OK-dossier

144 Maak uw keuze

145 E.care OR Controlelijsten

146 E.care stelt aan de administrator een aantal controlelijsten ter beschikking Hiermee wordt de volledigheid van de documentatie inzichtelijk gesteld Volgende lijsten worden gebruikt: Controlelijsten

147 Controlelijst dossier Voor een selectie van ingrepen wordt met kleurcodes getoond of - patiënt gelinkt is met ZIS -Chirurg prestaties berekende -Anesthesist prestaties berekende -Medicatie, tijden, diagnose enz. volledig zijn.

148 Controlelijst medicatie Deze lijst toont alle medicatie die voor een ingreep of voor een selectie van ingrepen toegediend werd.

149 Controlelijst materialen De controlelijst materialen toont niet enkel de gebruikte materialen, maar geeft ook een overzicht van wat al bijbesteld werd of bijbesteld moet worden. Bestellingen kunnen van hieruit naar de apotheek of rechtstreeks naar de leverancier verstuurd worden.

150 Controlelijst ZIS De controlelijst ZIS geeft een lijst van alle patiënten / dossiers die nog niet met het ZIS gelinkt werden. Deze link kan vanuit deze lijst tot stand gebracht worden.

151 Maak uw keuze


Download ppt "Deze presentatie is een kennismaking met E.care OR, de software voor het operatiekwartier. U kan ontdekken hoe onze software de workflow van het OK ondersteunt."

Verwante presentaties


Ads door Google