De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) Hans van Eekelen (LSV GBKN) 1 AHN in Europse context Marcel Reuvers (Geonovum)

Verwante presentaties


Presentatie over: "BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) Hans van Eekelen (LSV GBKN) 1 AHN in Europse context Marcel Reuvers (Geonovum)"— Transcript van de presentatie:

1 BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) Hans van Eekelen (LSV GBKN) 1 AHN in Europse context Marcel Reuvers (Geonovum)

2 7 oktober 2009 Marcel Reuvers, Geonovum AHN in Europese context (INSPIRE)

3 Presentatie  Achtergrond INSPIRE  INSPIRE thema: Hoogte  NL aanpak data providers  Discussie

4 Historische achtergrond Casus voorspellen en risicoanalyse m.b.t. overstromingen en droogte Benodigde gegevens Meteorologisch (neerslag, temperatuur, evapotranspiration) Hydrologisch (rivieren, cross sections, waargenomen discharges and water niveaus, positie en grootte van meren, reservoirs voor hydro- elektrische centrales, polders) Bodem gegevens (textuur en diepte tot bedrock, hydraulische parameters) Bodemgebruik (type, dekking over het jaar, demografie, economische waarde van eigendom) Topografische gegevens (hoogte, locatie en hoogte van dijken, kritieke infrastructuren (ziekenhuizen, elektriciteitscentrales, bejaardenopvang) Bron: JRC/IES

5 Historische achtergrond Casus voorspellen en risicoanalyse m.b.t. overstromingen en droogte Het vinden van de juiste contactpersoon door veranderingen binnen een organisatie Slechte communicatie tussen technische en politieke verantwoordelijken Geen duidelijk beleid in prijsstelling voor gegevens, wat onderhandelingen erg moeilijk maakt Gegevens nergens gedocumenteerd: kennis ligt bij enkele technische personen Als de gegevens beschikbaar komen zijn ze bruikbaar, maar het vergt erg veel tijd om ze te converteren en integreren met andere gegevens Gegevens bestaan op het niveau van het JRC (b.v. European Soil Atlas, CORINE, rivieren) of van lidstaten Toegang tot externe gegevens kan heel problematisch zijn: 2.5 jaar om 70% van de gegevens voor het Danube stroomgebied; en rest is extreem lastig, zelfs tegen betaling. Moeilijk, moeilijk, moeilijk

6 Wat is een SDI volgens INSPIRE

7 INSPIRE: uitgangspunten  geo-informatie wordt op één passend niveau opgeslagen, beheerd en beschikbaar gesteld  geo-informatie uit verschillende bronnen in EU kan consistent worden gecombineerd en uitgewisseld tussen verschillende gebruikers en toepassingen  geo-informatie die op een bepaald overheidsniveau is vergaard kan worden uitgewisseld met andere overheidsniveaus  geo-informatie wordt onder zodanige voorwaarden beschikbaar gesteld dat grootschalig gebruik ervan niet onnodig wordt belemmerd  beschikbare geo-informatie kan gemakkelijk worden opgezocht en de geschiktheid en voorwaarden voor gebruik kunnen gemakkelijk worden nagegaan

8 22 november 2007 Onze toekomst onder INSPIRE Need for harmonisation: sea-level differences (in cm, source BKG) 14 jan’04 Bridge near Laufenburg collapsed due to altitude measurement difference of 0.54 m between Swiss and German side Source www.laufenburg.ch

9 INSPIRE: thema’s Bijlage I  systemen voor verwijzing met coördinaten  geografisch rastersysteem  geografische namen  administratieve eenheden  adressen  kadastrale percelen  vervoersnetwerken  hydrografie  beschermde gebieden Bijlage II  hoogte  bodemgebruik  orthobeeldvorming  geologie Metadata beschikbaar I en II: 2010 Geo-informatie geharmoniseerd en beschikbaar I: 2011, II: 2014

10 INSPIRE: thema’s Bijlage III  statistische eenheden  gebouwen  bodem  landgebruik  menselijke gezondheid en veiligheid  nutsdiensten en overheidsdiensten  milieubewakingsvoorzieningen  faciliteiten voor productie en industrie  faciliteiten voor landbouw en aquacultuur  spreiding van de bevolking – demografie  gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden  gebieden met natuurrisico's  atmosferische omstandigheden  meteorologische geografische kenmerken  oceanografische geografische kenmerken  zeegebieden  biogeografische gebieden  habitats en biotopen  spreiding van soorten  energiebronnen  minerale bronnen Metadata beschikbaar en geo-informatie vergelijkbaar 2013

11 INSPIRE: fasering  Voorbereiding2005 – 2006  Transpositie2007 – 2008  Invoering2009 – 2014

12 Richtlijn en werkprogramma DT Metadata DT Network Services DT Data Specifications DT Data sharing DT Monitoring and reporting Chapter IIChapter III Chapter IVChapter VChapter VI

13 INSPIRE thema: Hoogte

14 TWGs (waarschijnlijk najaar Annex II)

15 NL aanpak data providers Inventarisatie

16 NL: 3 mogelijke modellen voor het publiceren van data volgens de INSPIRE specificaties  Basis  Knooppunt  Collectief

17 1. Basis model Inschatting: 100 – 1.000 datasets

18 2. Knooppunt model Inschatting: 100 – 1.000 datasets  34 reference datasets

19 3. Collectief model Inschatting: 500 – 5.000 datasets

20 NL: Basis model waarbij knooppunt gestimuleerd wordt Criteria:  Administratieve lasten (aantal datasets)  Sturing  Harmonisatie  Gebruikers perspectief

21

22 Meer informatie INSPIRE:www.ec-gis.org/inspire www.geonovum.nl


Download ppt "BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) Hans van Eekelen (LSV GBKN) 1 AHN in Europse context Marcel Reuvers (Geonovum)"

Verwante presentaties


Ads door Google