De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De biodiversiteitstoets

Verwante presentaties


Presentatie over: "De biodiversiteitstoets"— Transcript van de presentatie:

1 De biodiversiteitstoets
Door Leon Brabers

2 Opbouw presentatie Waarom een biodiversiteitstoets?
Wat is het wel, wat is het niet Het model En wat nu?

3 Waarom een biodiversiteitstoets? Wat is biodiversiteit?

4 Waarom een biodiversiteitstoets? Wat is biodiversiteit?

5 Waarom een biodiversiteitstoets? Nut van biodiversiteit?
National Geographic wild  A life among whales (2008)

6 Waarom een biodiversiteitstoets? Nut van biodiversiteit?
Voorbeeld van bij ons: insecten als bestuiver 65% 35%

7 Waarom een biodiversiteitstoets? Nut van biodiversiteit?
Ecosysteemdiensten = baten van de natuur Andere voorbeelden: Kustverdediging en overstromingsbescherming Houtproductie Aantrekkelijke landschappen Nutriëntencyclussen Natuurbeleving Biodiversiteit is de ondersteunende basis van de diensten die de natuur ons gratis levert

8 Waarom een biodiversiteitstoets? Problematiek
De natuur en het milieu staan enorm onder druk: Versnippering en afname van de open ruimte

9 Waarom een biodiversiteitstoets? Problematiek
De natuur en het milieu staan enorm onder druk: In context van openbaar(en particulier) groen: Weinig-interessante groenvormen Aanplant invasieve exoten Tabula rasa Teveel en slecht gekozen verharding

10 Waarom een biodiversiteitstoets? Toets als onderdeel van de oplossing
“Verander de wereld, begin bij jezelf” Verhoog de lokale biodiversiteit door het groen in je eigen leefomgeving om te vormen naar een beter geschikte plaats voor meer planten, dieren en voor jezelf Biodiversiteitstoets

11 Wat is het wel, wat is het niet
Een tool om: na te gaan wat de impact van ruimtelijke ontwikkelingen is op de natuurwaarde van de betrokken projectsite de biodiversiteit en natuurwaarde van het geplande ontwerp van uw project te verhogen Doelgroep: Projectontwikkelaars Ontwerpers en planners Gemeentelijke ambtenaren Gemeentelijke adviesraden (MINA & Gecoro) Drukkingsgroepen

12 Wat is het wel, wat is het niet
Een hulpmiddel naar kwaliteitsvol groen met veel biodiversiteit en hoge natuurwaarde Nieuwe verplichting Voor de bebouwde omgeving Voor het buitengebied Vrijblijvend Vervanging van bestaande wetgeving (natuurtoets, MER,…) Zelf in te vullen Vervanging van lokale en specifieke projecten Praktische bundeling van bestaande, hedendaagse kennis Een positief, sensibiliserend verhaal

13 Het model

14 Sterktes en zwaktes Sterktes Zwaktes Aanzet naar meer Te complex?
Inhoudelijk goed onderbouwd Vertaling theorie naar praktijk Bundeling van bestaande kennis Teveel groenvormen? Vrij toegankelijk voor iedereen Assumpties  vrij nieuw onderzoeksdomein Aantrekkelijke, gebruiksvriendelijke website Dynamische natuurwetgeving

15 En wat nu? De doelgroep Wij Gebruiken van de toets
Eventueel feedback met opmerkingen en tips voor verbetering doorsturen Wij Biodiversiteitstoets versie 1.0 Updates en upgrades o.b.v. feedback en veranderingen Project verder zetten (kan verschillende kanten op): Onderzoeksinstellingen (VITO, INBO, Natuurpunt,…) Universiteit of Hoge School

16 Vragen?


Download ppt "De biodiversiteitstoets"

Verwante presentaties


Ads door Google