De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CO Een stille moordenaar in huis v2,1 Brandpreventieadviseurs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CO Een stille moordenaar in huis v2,1 Brandpreventieadviseurs."— Transcript van de presentatie:

1 CO Een stille moordenaar in huis v2,1 Brandpreventieadviseurs

2 In België wordt er om de 45 minuten een woningbrand gemeld
Slachtoffers door rook en vuur woningbranden +100 Doden 1000 slachtoffers 1500 CO intoxicaties 40 doden 1300 slachtoffers

3 Een scheikundig proces
VERBRANDING

4 Vuurdriehoek Zuurstof Mengverhouding Energiebron Brandstof

5 Zuurstof < 16%: geen brand LUCHT Zuurstof 21% Stikstof Edelgassen
79% CO² Edelgassen < 16%: geen brand Mens >18% nodig!!!

6 O² Brandstof O² C CO² + E C CO² + CO +E Volledige verbranding:
Bij onvolledige verbranding wordt CO gevormd: C CO² + CO +E

7 Energiebron Ontstekingstemperatuur:
Temperatuur waarbij een brandstof, die in contact komt met die energiebron, spontaan ontvlamt. De ontbrandingstemperatuur is de temperatuur die nodig is om een bepaalde stof te laten ontbranden. Als deze temperatuur dicht bij kamertemperatuur ligt, noemen we een stof lichtontbrandbaar. Indien de ontbrandingstemperatuur op of onder kamertemperatuur ligt, zal de stof zeer gevaarlijk zijn: de stof kan dan bij kamertemperatuur 'spontaan' in brand gaan. De ontbrandingstemperatuur hangt voor een groot deel af van de grootte van de moleculen van de betreffende stof: moleculen die zijn opgebouwd uit meer atomen hebben een hogere ontbrandingstemperatuur dan moleculen met minder atomen. De gedachte hierachter is dat er bij grotere moleculen grotere intermoleculaire krachten werken, en er dus meer energie moet worden toegevoerd om de stof te kunnen laten ontbranden. Ook de luchtvochtigheid speelt een rol, aangezien een stof in droge lucht beter ontbrandt dan in vochtige lucht. Vaste stof Normale ontbrandingstemperatuur in °C Nylon 50 Polycarbonaat 570 Polyethyleen 350 Polystyreen (isomo) 490 Poly-urethaan 420 PVC 470 Teflon 600 Hout 250 – 350 Papier 200 – 350 Katoenweefsel 300 – 400 Wol 570 Paraffine / Stearine 160 Rubber 360 Kunstrubber 200 – 400 Houtskool Steenkool 350 Hooi 230 Turf 230 – 450 Stro 240 Was 300 – 400 Lucifers

8 Brandfysica ALGEMENE TEMPERATUREN
Ontstekingsbronnen Sigaretten 288 ° ° Lucifers 600 ° ° Kaarsvlam 600 ° ° Elec kookplaat > 550 ° TL-licht 60 ° - 80 ° Gloeilampen 100 ° ° Elektrische boog tot 3750 ° Elektrische vonk 1316 ° Bliksem ° Reacties op temperatuur blootstelling Reactie (Celsius) Hout langzaam tekens * 120 ° -150 ° Vermolmd hout ontsteekt 150 ° Ontsteking temp van verschillende houtsoorten 190 ° -260 ° Papier geel worden Papier ontbrandt 218 ° -246 ° Leer ontsteekt 212 ° Hooi ontsteekt 172 ° Steenkool ontsteekt 400 ° -500 ° * Hout tekens met een snelheid van ongeveer mm / uur

9 Wat is CO Kleurloos Reukloos Smaakloos Niet irriterend gas
Dat vrijkomt bij een niet volledige verbranding van hout, kolen, ethanol gas of mazout Reukloos Kleurloos Smaakloos Onvoelbaar

10 Waar komt CO voor Vulkaanuitbarsting Moerasgassen Bosbranden
Industriële activiteiten Autoverkeer Tabaksrook verwarmingstoestellen

11 Gasgeisers Ongeveer de helft van de CO-vergiftigingen wordt veroorzaakt door kleine gasgeisers van 5 liter, aangesloten op een bad of douche.  5-liter: enkel te gebruiken voor een gootsteen of wastafel (toestel meestal zonder rookafvoer). 10-liter: voor een douche heb je minimaal een 10-liter-gasgeiser nodig met een schoorsteen of rookafvoerpijp. 13-liter: voor een bad heb je minimaal een 13-liter-gasgeiser nodig met schoorsteen of rookafvoerpijp.

12 Koolstofmonoxyde CO Maakt jaarlijks >1000 slachtoffers.
Waarvan 10 tallen met dodelijke afloop. 80% tussen oktober en april Meest door waterverwarmingstoestellen CO intoxicatie komt voor op alle leeftijden.

13 Risicofactoren Risicofactoren Ventilatie Toestel Rookafvoer
De ruimten te klein of onvoldoende verlucht Toestel Slecht geregeld, Slecht geïnstalleerd Slecht onderhouden Verkeerd gebruikt Rookafvoer Niet verbonden aan de schouw. Indien de schouw slecht trekt

14 Kans op CO-intoxicatie
grootst bij koud weer windstil weer zeer veel wind

15 Waarom CO-vergiftiging gevaarlijk is
wordt via de longen zeer snel opgenomen in bloed hecht zich vast op de rode bloedlichamen en verdringt de O² vasthechten 240 maal groter dan O²

16 De duur van blootstelling.
De ernst hangt af van: De hoeveelheid CO in de omgevingslucht. De duur van blootstelling. De individuele gevoeligheid Leeftijd, kinderen en ouderen zijn gevoeliger, fysieke activiteit, Zwangere vrouwen

17 Vergiftigingsverschijnsel CO
Eerste tekenen zijn banaal en worden nauwelijks herkend. Hoofdpijn,misselijkheid en onverklaarbare vermoeidheid Nadien last van braken, duizeligheid en bewustzijn verlies, coma Dood als gevolg

18 Gevolgen van nachtje uit? CO-vergiftiging ?

19 Vaak verwarring met … CO - voedselvergiftiging CO – griep
CO – migraine CO – hartaanval

20 Eerste hulp CO denk eerst aan je eigen veiligheid
Deuren en vensters openen Indien mogelijk het toestel uitschakelen Het slachtoffer uit het vertrek halen Een ziekenwagen bellen met zuurstof Indien slachtoffer niet meer ademt. Starten met kunstmatige beademing Zo geconcentreerd mogelijk zuurstof toedienen.

21 Voorkomen CO-intoxicatie 1/2
Hoe voorkomen Voldoende verluchting Aansluiten door een erkend installateur via schouw of rechtstreekse afvoer naar buiten Niet meerdere toestellen op één schouw Schouw en toestel jaarlijks laten nazien Verse lucht Grote roosters Goede schoorsteen

22 Voorkomen 2/2 Slaap nooit in een kamer met verwarmingstoestellen
GASgeisers Slaap nooit in een kamer met verwarmingstoestellen Opgelet met co detectoren Herhaling hoofdpijn, vermoeidheid Bij vermoeden vraag professioneler hulp CE gekeurd 10 L Douche 10L 13 L Bad 13L

23 WIST JE DAT … … alle nieuwe toestellen een beveiliging hebben. Die schakelt het toestel uit als er te weinig zuurstof in de lucht is of als de schoorsteen niet goed trekt.   …er een 10 tot 17 liter gasgeiser bestaat met een veilige rookafvoer (muurdoorvoer)   … enkel gekeurde toestellen die het CE-merk dragen verkocht mogen worden.

24 RisicoPLAATSEn Klik op de rode zones voor meer uitleg

25 CO gevaar CARAVANS, BOTEN & MOBILE HOMES
Caravans, boats en mobile homes vormen een risico omdat verplaatsbare toestellen op petroleum, paraffine of kerosine vaak gebruikt worden als verwarming en om te koken. Terug

26 CO gevaar BARBECUE GRILL
Een werkende barbeque of grill in een gesloten of slecht verluchte ruimte is een reel gevaar voor CO-intoxicatie. Terug

27 CO gevaar Bijzet verwarming op basis van fossiele brandstoffen houden een enorm risico in niet of slecht geventileerde ruimten. Zij zijn is een een reel gevaar voor CO-intoxicatie. Terug

28 CO gevaar VERBRANDINGSMOTOR
Een verbrandingsmotor in een auto grasmachine, generator ed. Bevatten een hoge dosis CO in hun uitlaatgassen. Star deze niet in een afgesloten garage. Terug

29 CO gevaar GASFORNUIS _ OVEN
Slecht onderhouden fornuis of oven op gas een reel gevaar voor CO-intoxicatie. Terug

30 CO gevaar SCHOORSTEENOPENING
Een blokkage van de schoorsteen zorgt voor een slechte rookgasafvoer en is een ernstig gevaar. Stookwet ???? Terug

31 CO gevaar VERVUILDE SCHOORSTEEN
Een vervuilde schoorsteen zorgt voor een slechte rookgasafvoer en is een ernstig gevaar. K.B. van 6 januari 1978 Wetgeving periodiek nazicht verwarmingsinstallaties Terug

32 CO gevaar GAS OF HOUTVERWARMING
Signalen van een slecht werkende verwarming kunnen zijn: verhoogde condensatie op de ramen, Zwartblakeren van glazen en zwarting van namaakhout bij gasbranders. CO kan ook vrijkomen bij de verbranding van vaste brandstoffen, hout, olie, alcohol, gel,parafine. Terug

33 CO gevaar VERLUCHTING Zorg steeds voor voldoende verluchting. Ophoping van vuil of plaatsen van nieuwe beter afsluitende ramen kan de ventilatie in een woning dusdanig verstoren Terug

34 CO gevaar CV-INSTALLATIE, GAS - MAZOUTBRANDER
Dergelijke toestellen kunnen een slechte verbranding of een slecht afvoer van rookgassen hebben. De ruimtes waarin deze worden opgesteld dienen voldoende verlucht te zijn. Terug

35 Vragen

36 BPA- project V2.33 De brandpreventieadviseur
De functie van brandpreventieadviseur kenmerkt zich door het verlenen van gratis objectief en kwalitatief advies aan de burger inzake brandpreventie in particuliere woningen. Er dient een duidelijk profiel opgesteld te worden die de brandpreventieadviseur kenmerkt. Het gewenste PROFIEL van de brandpreventieadviseur wordt gekenmerkt door: lid zijn van het operationeel kader (zowel vrijwillig als beroepsbrandweerlieden) of van het administratief en logistiek kader van de brandweer; een duidelijke interesse hebben voor brandpreventie (motivatie); ten minste 5 jaar ervaring bij de brandweer; niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer; het vooropstellen van een deontologisch correcte houding, waaronder het zich houden aan de geheimhoudingsplicht t.a.v. de veiligheidstoestand van de betrokkene burgers en een geheimhoudingsplicht t.a.v. de informatie die wordt ingewonnen bij de bezoeken aan privéwoningen; beschikken over de nodige sociale en communicatieve vaardigheden; geen activiteiten uitvoeren die strijdig zijn met de rol als adviseur inzake brandpreventie voor woningen; bereid zijn tot het volgen van een opleiding BPA en deze succesvol afronden; indien de BPA tot het vrijwillig brandweerpersoneel behoort, moet deze tevens voldoen aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden vastgelegd in artikel 103 in de wet van 15/05/2007 betreffende de civiele veiligheid. V2.33

37 Voorstelling Brandpreventie adviseurs
Waarom brandpreventie in woningen Het aantal slachtoffers in woningen verminderen Burger meer bewust te maken Verantwoordelijkheidsgevoel te verhogen Waakzaamheid te verhogen Zelfredzaamheid te verhogen sensibiliseren van het publiek via informatiestands tijdens diverse evenementen of via lokale preventieprojecten of -campagnes; informeren van het publiek (brandrisico’s in woningen, informatie over brandpreventie, …); objectief en kosteloos op maat adviseren van burgers inzake de brandbeveiliging van een woning; evalueren van uitgevoerde maatregelen op verzoek van de burger die specifieke maatregelen heeft genomen; sensibiliseren van de verschillende doelgroepen door het geven van uiteenzettingen / conferenties over brandpreventie in woningen. Voorstelling Brandpreventie adviseurs

38 Voorstelling Brandpreventie adviseurs
HOE Bezoek aan particuliere woningen en sensibiliseren van de verschillende doelgroepen door het geven van uiteenzettingen / conferenties over brandpreventie in woningen. Voorstelling Brandpreventie adviseurs

39 Wat is de verantwoordelijkheid van de BPA*
“RISICO NUL BESTAAT NIET” Wat is de verantwoordelijkheid van de BPA* BPA kan nooit absolute veiligheid garanderen noch adviseren BPA geeft advies op basis van vaststellingen en momentopname BPA heeft GEEN controlebevoegdheid, zelfs niet waar verplichtingen opgelegd zijn. *BPA = BRANDPREVENTIEADVISEUR


Download ppt "CO Een stille moordenaar in huis v2,1 Brandpreventieadviseurs."

Verwante presentaties


Ads door Google