De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm 63:1-2 Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm 63:1-2 Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm 63:1-2 Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder water.

2 Bedorven Dorst

3 Dorst Tucson 1965 And it's just a natural thing. It's for every person, to thirst for God. En het is een natuurlijke zaak. Het is voor elke persoon om te dorsten naar God.

4

5 If you neglect to satisfy a thirst of water or food, you will die. And if you neglect that thirst in you, for God, you will spiritually die. Dorst Tucson 1965 Als u de dorst naar water of voedsel negeert zult u sterven. En als u de dorst in u voor God negeert zult u geestelijk sterven.

6

7 Johannes 7: 37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!

8 Oh, how people do. It's because that the devil has taken that blessed holy thing, that God has give you, and dare you to try to satisfy that holy thirst in you, that God gave you to thirst after Him, and satisfy it with the things of the world. En hoe doen de mensen. Het is omdat de duivel deze gezegende heilige zaak heeft genomen, welke God u heeft gegeven. En als u probeert die heilige dorst in u te bevredigen, welke God u gaf om te dorsten naar Hem, en het bevredigen met de dingen van de wereld.

9 The reason that you do those things, is 'cause you're substituting those things for the real thirst that God put in you for the Holy Ghost. De reden dat u deze dingen doet is omdat u deze zaken vervangt voor de echte dorst die God in u heeft geplaatst voor de Heilige Geest.

10 THIRSTING.FOR.LIFE_ CHICAGO.IL SATURDAY_ 59-0613 There's a little place in the heart that nothing will fill it but God. And man is thirsting for something, and that real thirst is for God. Dorsten naar Leven. Chicago 1959 Er is een kleine plek in het hart dat door niets gevuld kan worden dan door God. En de mens dorst naar iets en die echte dorst is voor God.

11 THIRSTING.FOR.LIFE_ CHICAGO.IL SATURDAY_ 59-0613 There's a little place in the heart that nothing will fill it but God. And man is thirsting for something, and that real thirst is for God. And nobody's got a right to try to quench that holy thirst with giving it to the devil for the things of the world. Dorsten naar Leven. Chicago 1959 Er is een kleine plek in het hart dat door niets gevuld kan worden dan door God. En de mens dorst naar iets en die echte dorst is voor God. En niemand heeft het recht deze heilige dorst te lessen door het te geven aan de duivel voor de zaken van de wereld.

12 THIRSTING.FOR.LIFE CHICAGO.IL 59-0613 There's a little place in the heart that nothing will fill it but God. And man is thirsting for something, and that real thirst is for God. And nobody's got a right to try to quench that holy thirst with giving it to the devil for the things of the world. You've got no right trying to hide that thirst by joining a church. Dorsten naar Leven. Chicago 1959 Er is een kleine plek in het hart dat door niets gevuld kan worden dan door God. En de mens dorst naar iets en die echte dorst is voor God. En niemand heeft het recht deze heilige dorst te lessen door het te geven aan de duivel voor de zaken van de wereld. U hebt niet het recht die dorst te verbergen door u bij een kerk aan te sluiten.

13 GOD'S.CHOSEN.PLACE.OF.WORSHIP_ JEFF.IN 65-0220 116 There is only one place that God puts His Name, and that's not in a church, but in Jesus. There is only one place of worship, only one place that you are received, and that is in the Beloved, Jesus Christ. GODS VERKOZEN PLAATS VAN AANBIDDING 1965 En er is maar één plaats waar God zijn Naam heeft geplaatst en dat is niet in een kerk, maar in Jezus. Er is slechts één plaats van aanbidding, slechts één plaats waar u zult worden aangenomen en dat is in de Geliefde, Jezus Christus.

14 GOD'S.CHOSEN.PLACE.OF.WORSHIP_ JEFF.IN 65-0220 116 There is only one place that God puts His Name, and that's not in a church, but in Jesus. There is only one place of worship, only one place that you are received, and that is in the Beloved, Jesus Christ. "There is not another name under Heaven, given among men, whereby be saved," no church, no creed, no nothing. Jesus Christ! GODS VERKOZEN PLAATS VAN AANBIDDING 1965 En er is maar één plaats waar God zijn Naam heeft geplaatst en dat is niet in een kerk, maar in Jezus. Er is slechts één plaats van aanbidding, slechts één plaats waar u zult worden aangenomen en dat is in de Geliefde, Jezus Christus. Er is geen andere naam onder de Hemel gegeven aan de mensen waardoor men gered kan worden. Geen kerk, geen leerstelling, niets. Jezus Christus!

15 GOD'S.CHOSEN.PLACE.OF.WORSHIP_ JEFF.IN 65-0220 116 There is only one place that God puts His Name, and that's not in a church, but in Jesus. There is only one place of worship, only one place that you are received, and that is in the Beloved, Jesus Christ. "There is not another name under Heaven, given among men, whereby be saved," no church, no creed, no nothing. Jesus Christ! And that's supposed to be the Message of the hour, "To restore back the hearts of the children, back to the Faith that was once delivered to the saints." GODS VERKOZEN PLAATS VAN AANBIDDING 1965 En er is maar één plaats waar God zijn Naam heeft geplaatst en dat is niet in een kerk, maar in Jezus. Er is slechts één plaats van aanbidding, slechts één plaats waar u zult worden aangenomen en dat is in de Geliefde, Jezus Christus. Er is geen andere naam onder de Hemel gegeven aan de mensen waardoor men gered kan worden. Geen kerk, geen leerstelling, niets. Jezus Christus! En dat wordt verondersteld de Boodschap van het uur te zijn. Om de harten van de kinderen terug te brengen naar het geloof dat eens aan de heiligen werd overgegeven.

16

17

18

19

20


Download ppt "Psalm 63:1-2 Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht."

Verwante presentaties


Ads door Google