De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stekene, een grensgeval Tekeningen en tekst uit het dagboek van Dr. Leon Van Haelst, schepen van de gemeente Stekene tijdens de Grote Oorlog Samenstelling:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stekene, een grensgeval Tekeningen en tekst uit het dagboek van Dr. Leon Van Haelst, schepen van de gemeente Stekene tijdens de Grote Oorlog Samenstelling:"— Transcript van de presentatie:

1

2 Stekene, een grensgeval Tekeningen en tekst uit het dagboek van Dr. Leon Van Haelst, schepen van de gemeente Stekene tijdens de Grote Oorlog Samenstelling: Moorken Music by Hans Zimmer

3 In 1915 werd Stekene voor een deel grensgebied. Het grensgebied strekte zich uit ten noorden van de lijn Klein Sinaai langs de spoorbaan tot aan het roethuis 't einde de Huikstraat, dwars door het veld achter de huizen in de Zeshoek naar de Molenstraat aan Pier Lammens' brugsken naar Krullekensdorp, zoo naar St-Josephs kapelleken, Smedt's gelaag naar de Provinciale baan tussen Drieschouwen en Kemzeke statie. Stekene, een grensgeval

4

5 1914. De Hollandse Jantjes mochten wel sakkeren op die verrekte Belgen die heel Zeeland kwamen leeg halen, maar beletten konden ze niet, toen kwamen de Uhlanen en de Potsdammers om, zegden ze "die Grenze zu schutzen und zu schliessen" dit is te bewaren en te sluiten.

6 1914. De gemeente moet strooi leveren en langsheen de grens werden strooien kotjes opgetimmerd voor de grenswachten Stekene, een grensgeval

7 1914. Wat baat het dat de Potsdammers er aan de grens alle dagen enige honderden aanhouden, dat de Uhlaenenpatroeiljen hele benden naar het gemeentehuis opleiden, bak en boete geven, ze zijn nog niet los of de smokkelaars zijn weer aan de gang.

8 Stekene, een grensgeval Minstens vier maal daags werd er zo een karavaan over de grens naar het dorp gebracht, telkens vluchtten er onderweg veel in 't veld en bossen. Brieven en al wat zwaar bestraft werd van kant gebracht, soms opgegeten om niet in Duitse handen te vallen

9 Stekene, een grensgeval Te Stekene gebeurde het onderzoek door de onmisbare Jeromin voor het mansvolk en het vrouwvolk moest door de handen van de foefelasse passeren.

10 Stekene, een grensgeval Zo gebeurde het dat notaris Van Winckel bij zijn terugkeer van een Hulsters reisje aan 't discuteren geraakte met soldaten van den Durchlasspost, hij beweerde dat Landsturmers geen soldaten waren maar goede garde civieken.

11 Laat de Duitsers maar patrouilleren er zijn zooveel slimme wegelingskens en onze smokkelaars zijn duivels. Stekene, een grensgeval

12 Nu beginnen de Hollandse Jantjes ook te menen dat ze moeten doodschieten om zich te doen gelden. Zo werd Petrus Van Remoortel van Nieuwdorp in de schouder en Louis De Smedt uit de Zeshoek in de heup en blaas geschoten terwijl ze oversmokkelden van Holland naar België.

13 Stekene, een grensgeval Te Koewacht speelde een strooibeen die er eentje te veel gepakt had op zijn poot, slaat den boel kapot in een herberg, wenst sergeant en officieren naar de weerlicht en deserteert over den pindraad...naar België‘, totdat zijn roes in de wacht uitgeslapen is en terug naar Holland weggezonden wordt.

14 Aan de elektrieke versperring worden er plankskens gehangen waarop te lezen staat in 't Vlaams en in 't Duits: "hoogspanning, doodsgevaar" Stekene, een grensgeval

15 Op den Driehoek, Kemel en Hoefijzers hebben ze drie prachtige barakken opgetimmerd waar ze bestendig in vertoeven en waar de grensposten elkaar aflossen zonder nog in de grensstrook in aanraking te komen met de bevolking.

16 Het vlas wordt 's nachts aangebracht en overgestoken naar Holland. Het wordt bij middel van een trapladder op een plank geschoven. De plank rust over de twee buitenste rijen van den pindraad, zonder de middelste, welke onder elektrieken stroom staat te raken. Stekene, een grensgeval

17 Over de grens wordt het vlas daags nadien aan de man gebracht. De vlasverkopers zullen soms wonder opgekeken hebben als ze hun waren onderzochten. Zo werden er veel zonken aarde en kassei - stenen in de balen gevuld en als vlas opgekocht in Holland.

18 Stekene, een grensgeval 7 September 1915 wordt aan elke grondbezitter en arbeider verboden van op Zon- en feestdagen hun landerijen die in de grensstrook gelegen zijn te betreden. In de grensstrook mogen zich op gemelde dagen alleen bevinden degenen die er woonachtig zijn.

19 Stekene, een grensgeval Te Koewacht komt een landsturmer uit Lokeren met een zestienjarige "gans" toe om te proberen over de draad in Holland te geraken en zijn geluk te zoeken. Beiden worden aangehouden, de Duitser bekomt vijf jaar gevang en zijn tortelduif wordt terug naar Lokeren gezonden, die is zo al genoeg gestraft.

20 1916: Een Duitser van de compagnie Altona die Paul De Block overgelaten had vluchtte de 12 Mei 1916 ook over de draad naar Holland. Stekene, een grensgeval

21 Een Duitse overloper bakkersknecht en zijn kameraad, ook een deserteur brengt Hollands brood voor de Belgische bevolking aan de grens op de Sluis, dan tergt hij de Duitse soldaten. Laat de rijksdaalders rammelen, rookt fijne sigaren en brengt hen in bekoring met wit brood en snaps te laten zien. Stekene, een grensgeval

22 1916. In d' Hellestraat bleef de zware trekhond van Wed. Eugeen Teirbroodt aan de draad doodgebliksemd liggen, dat was een buitenkansje voor de Duitsers van de 9e compagnie 12 XIX Chemnitz die er een feestmaal van maakten en hem smakelijk opaten... Mahlzeit Herren! Stekene, een grensgeval

23 Als het geweten werd langs waar de jongens uit den Polder in Holland geraakt zijn, willen er waaghalzen van alle kanten, niet minst van Stekene de kans wagen, maar zoeklichten en patrouilles, driedubbele wachten en mitraljeuren op de grensdijk stellen er een einde aan. Stekene, een grensgeval

24 Alfons Van Vlierberghe, zoon van Jan, wijk Driehoek, moest te Koewacht beten over gaan laden, die op hun pachtland in Holland gegroeid waren. Stekene, een grensgeval Tijdens het overladen sprong hij van zijn kar die op Belgisch grondgebied stond over de draad op 't Hollands en liet kar en paard in de brand. Dit gebeurde onder de ogen der Duitse grenswachten die razend waren van woede.

25 Stekene, een grensgeval Enige tijd later sprong een Duitse officier met soldaten de grens over en wilde Van Vlierberghe met de macht weer in België halen. 't Is dan dat een Hollandse douanier zekere Van Bever en de commandant der Nederlandse marechaussee van Koewacht bijsprongen en de Hollandse neutraliteit deden eerbiedigen en de Duitsers konden het aftrappen terug achter den draad, zonder Van Vlierberghe.

26 Stekene, een grensgeval 1917. Er komt bevel waarbij alle Duitsers die over willen lopen en geschoten worden ter plaatse zullen moeten begraven worden zonder plechtigheid. Drie dagen na die bekendmaking hangt er te Koewacht aan de elektrieken draad een Duits infanterist die naar Holland wilde vluchten doodgebliksemd.

27 Stekene, een grensgeval 11 November 1918. Rond 11 uur komt een soldaat van de draadloze telegrafiedienst van den toren van Stekene buiten adem bij Lees Van Nieuland binnen gesprongen en kondigt Waffenstilstand aan. Aan de grens is de elektrieken draadleiding kapotgeslagen deze namiddag. Het uitgebreid telegraaf en telefoontoestel en de draadversperringen worden neergehaald door de bevolking en in brandhout verkapt.


Download ppt "Stekene, een grensgeval Tekeningen en tekst uit het dagboek van Dr. Leon Van Haelst, schepen van de gemeente Stekene tijdens de Grote Oorlog Samenstelling:"

Verwante presentaties


Ads door Google