De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Slides kort en bondig. Goed samengevat: niet nodeloos uitweiden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Slides kort en bondig. Goed samengevat: niet nodeloos uitweiden."— Transcript van de presentatie:

1 Slides kort en bondig. Goed samengevat: niet nodeloos uitweiden.
Patrick Vorm Inhoud Top Slides kort en bondig. Goed samengevat: niet nodeloos uitweiden. Ontspannen. Zaal inkijken. Overweeg: bottom-up of top-down benadering? Helder. Dicht bij het onderwerp zelf gebleven. Logische structuur: eerst verzenden dan ontvangen. Iets bijgeleerd! Tip Soms is interactie met zaal nuttig. Had iets (meer) kunnen zeggen over geluidskwaliteit

2 Goede interactie met publiek: concrete vragen stellen.
Cleo Vorm Inhoud Top Goede interactie met publiek: concrete vragen stellen. Duidelijke conclusies. Enthousiast! Niet eentonig. Goed voorbereid => je komt zeker & enth. Over. Veel voorbeelden lees /schrijfkoppen. Opbouw goed. Verhaal in historische context geplaatst. Divergent van voorbeelden naar algemene probleem. Tip Je kunt soms je spreektempo varieren (adempauzes, pauzes om dingen te begrijpen). Soms snel. Kan korter vertellen over TM. Uitleg van essentiele concepten mag en kan soms trager.

3 Rustig gesproken. Dat is duidelijk.
Jimmy Vorm Inhoud Top Rustig gesproken. Dat is duidelijk. Gebruik van Applets geinig aardig en nuttig. Human interest factor: Von Neumann / Wolfram. Opbouw van eenvoudig naar iets ingewikkelder. Tip Tekeningen zijn instructief maar maak het niet te ingewikkeld. Laat je enthousiasme ook blijken! Applets van te voren openen? Titel dekt af maar laat nog te raden over. Rule 90 niet zelf-evident: behoeft argumentatie. Afvragen of afbeeldingen als applet of integereren in ppt. Misschien iets eerder met toepassingen komen.

4 Sheets to-the-point. Tabellen functioneel.
Erica Vorm Inhoud Top Sheets to-the-point. Tabellen functioneel. Slides verzorgd, bleek goed voorbereid. Goed gekeken. Voorbeeld AEX index gaf nieuw inzicht. Link met informatica werd expliciet aangegeven. Tip Tabel groot => neem iets meer tijd om uit leggen. Gebruik ondertitel om inhoud artikel toe te lichten. Kijk ook naar zaal. Sommige punten werden herhaald. Beter: casus uitwerken. Noem eerder toepassingen zodat onderwerp gaat leven.

5 Levendiger dan vorige keer. Tussendoor korte samenvatting.
Marinko Vorm Inhoud Top Levendiger dan vorige keer. Tussendoor korte samenvatting. Liet je niet afleiden door laatkomers. Logische structuur. Samenvatting in het miden sterk, ook door formulering. Schema 3e slide instructief. Tip Probeer iets levendiger te presenteren Blijf op het eind ook concreet. Kies onderwerp niet te moeilijk. Had anekdotisch verhaal over cranks kunnen geven. Bereid een of twee concrete voorbeelden voor. Probeer bij aanvang onderwerp nee te zetten.

6 Slides to-the-point en goed ingedeeld per onderwerp.
Pieter Vorm Inhoud Top Slides to-the-point en goed ingedeeld per onderwerp. Kennis gecheckt met publiek. Eigen verhaal. Liep goed. Goed opgebouwd. Geschiedenis PHP redelijk goed afgedekt. Tip Ietsje langzamer spreken is duidelijker. Probeer regelmatig de zaal in te kijken. Conclusie kan iets specifieker / inhoudelijker, bv. Puntsgewijs. Vertel ook iets over concurrentie. Vgl. Bv. Met .NET . Iets concreter (voorbeeld, code snippet, …) Termen zoals MySQL uitleggen.

7 Rustig verteld. Duidelijk. (Misschien omdat goed voorbereid.)
Jeroen Vorm Inhoud Top Rustig verteld. Duidelijk. (Misschien omdat goed voorbereid.) Slides goed opgebouwd: bondig, vat de essentie. Eerste voorbeeld wel duidelijk. Voorbeelden goed gekozen (want goed overgenomen uit bronnen!) Concrete voorbeelden. Tip (ook inhoud:) relevantie kwam na techniek, misschien omkeren of betrekken bij inleiding. Conclusie kwam snel: je had meer context kunnen geven (1 slide?) In conclusie kwam iets nieuws. Beter: samenvatten. Eerste voorbeeld geeft essentie Post probleem. Neem hiervoor de tijd. Soms beter voorbeelden met elkaar verbinden. Terugverwijzen naar een eerder probleem.

8 Enthousiast, vooral aan het begin. Dat werkte aanstekelijk.
Erik Vorm Inhoud Top Enthousiast, vooral aan het begin. Dat werkte aanstekelijk. Korte samenvattinkjes tussendoor. Opbouw voordracht: volgende methode verbetering van vorige methode. Meteen toepassing van onderwerp gegeven. Voorbeelden voldoende concreet, o.m. door tabellen. Tip Als je kiest om iets uit te leggen, neem daar dan de tijd voor. (Geen uitleg inslikken”.) Tabel is groot: probeer behapbaar te maken door kleurgebruik of stapsgewijs opbouwen. Genoemde toepassingen waren relevant, maar geef ook de connectie aan.

9 Voordracht verliep vloeiender dan 1e keer.
Jeroen Bazaar Vorm Inhoud Top Voordracht verliep vloeiender dan 1e keer. Consequent niet naar muur gekeken. Enthousiasme open source. Uitwerken fetchmail case was verhelderend. Quotes waren aardig. Tip Probeer duidelijk aan te geven wanneer je samenvat en wanneer je je eigen mening geeft. Probeer geen volzinnen op te nemen. Let op lichaamstaal. Niet te letterlijk van slides lezen. Aandacht publiek winnen vooral aan het begin. Probeer motivatie te checken in literatuur / op internet. Beide kanten belichten in je verhaal. Probeer “summer of code” verhaal te integreren in je voordracht. Geen nieuwe zaken in conclusie. Iets meer details geven.

10 Prettig dat er vergeleken is met andere talen.
Wilco Vorm Inhoud Top Duidelijk uitgelegd. Puntgewijs uitgelegd. Rust. Prettig dat er vergeleken is met andere talen. Zoul leuk zijn geweest om ook qua code lengte met andere talen te vergelijken. Java er naast? Tip Varieer lichaamstaal. Behandel iedereen gelijk (kijk iedereen aan). Laat enthousiasme blijken. On-the-fly klassen aanmaken: vraagt meer uitleg, misschien dmv extra sheet met figuren (geen code!) Probeer duidelijk aan te geven wat functie is van code snippet. Conclusie valt uiteen in toekomst en concurrentie.

11 Luid en duidelijk. Te luid? Enthousiast. Gestructureerd.
Joost Vorm Inhoud Top Luid en duidelijk. Te luid? Enthousiast. Gestructureerd. Vgl. met domein buiten informatica. Plaatjes illustreerden veel. Opbouw naar centrale probleem was goed. Gebalanceerd oordeel. Java en C++ naast elkaar en beide oplosingen besproeken. Tip Delen van presentatie vrogen om animatie, bv. met aanmaken klassen had stapgewijs opgebouwd kunnen worden. Spreken mag minder snel. Als je wilt laten zien wat fout is, is het meestal handig eerst een voorbeeld te laten zien waar het goed gaat.

12 Publiek erbij betrekken (gewetensvraag). Enthousiast.
Cleo Vorm Inhoud Top Publiek erbij betrekken (gewetensvraag). Enthousiast. Slides hielden bepaalde antwoorden achter. Daardoor bleef het spannend. Applet! Tabellen overzichtelijk. Relevante historische context. Beloningsmodel verhelderend. Vanuit verschillende benaderingen belicht. Tip Tempo goed, uitleg kan tempo terug. Probeer te temporiseren bij (ingewikkelde) voorbeelden. Probeer informatie evenredig te verdelen over verschillende slides. Iteratief uitleggen door opbouwen. Namen beter Piet/Jan. Maatschappelijke voorbeelden hadden soms motivatie nodig.

13 Regelmatig samengevat. Indruk: rust en zekerheid.
Patrick Vorm Inhoud Top Regelmatig samengevat. Indruk: rust en zekerheid. DNA uitleg gaf toch nieuwe informatie.Parate kennis. Eigen verhaal. Gezien IT context hadden algoritmen meer aandacht moeten krijgen. Tip Duidelijk aanwijzen. Dynamisch opbouwen tabel. / Illustraties. Aaanwijs-attribuut leidt af. Bronnen vermelden. Kon minder DNA-theorie en concepten en meer IT aspecten. Gebruik concepten die je introduceert. DNA-uitleg kon korter.

14 Zinsopbouw goed. Inhoudelijke kennis blijkt.
Marinko Vorm Inhoud Top Zinsopbouw goed. Inhoudelijke kennis blijkt. Tip Je kunt ook iets informeler vertellen. Enthousiasme. Probeer inhoud te visualiseren. Breng slides en sheets met elkaar in verband.

15 Puntsgewijs opgebouwd. Voordracht synchroon met slides.
Olaf Vorm Inhoud Top Engels! Voorbeelden. Structuur / opbouw OK. Puntsgewijs opgebouwd. Voordracht synchroon met slides. Goed samengevat, ook tussendoor. Tip Wees spaarzaam met het gebruik van acroniemen. Temporiseer spreektempo. Maak omissies niet expliciet. Tweede samenvatting niet teveel herhalen uit 1e samenvatting. Schema was handig geweest voor overzicht.

16 Goed rust bewaard. Relaxed. Plaatjes.
Jeroen Vorm Inhoud Top Goed rust bewaard. Relaxed. Plaatjes. Zelf opgebouwde animatie van netwerkstroom-algoritmen. Goed ingegaan op vragen. Vragen adequaat beantwoord. Liet je niet van de wijs brengen door vragen. Door te concentreren op looptijd suggereer je progressie. Tip Laat achtergrond niet domineren. (Kan afleiden.) Nóg meer animaties /plaatjes? Probeer opsomming te vermijden. Meest actuele complexiteit niet verder toegelicht. Analogie met praktijk (waterleiding)? Context (bv. Relevantie voor praktijk, bv. file-problematiek). Lijn in voordracht aanbrengen. Bv. Eén centraal thema. Looptijd elke keer relevant?

17 Ook lastige zaken goed te volgen door visualizatie.
Jimmy Vorm Inhoud Top Ook lastige zaken goed te volgen door visualizatie. Slides gooed opgebouwd. Eigen verhaal verteld. Voorbeeld trilateratie goed gekozen (U/A/DB). Interessant: o.m. door geschiedenis en toepassingen. Verdiept. Gedetailleerd. Tip Kijk ook eens naar je publiek. Blijf verstaanbaar. Probeer zaal in te kijken. Enthousiasme: probeer persoonlijk aanhechtingspunt te vinden en dat uit te dragen (bv. TomTom) Check echt of begrippen bekend zijn. Onbekende concepten of termen bij voorkeur meteen uitleggen.

18 Video illustreeert veel.
Joost Vorm Inhoud Top Enthousiasme: werkt aanstekelijk. Context & motivatie. Duidelijk gesproken. Volume OK. Achtergrond subtiel. Video illustreeert veel. Veel parate kennis -> eigen verhaal. Laag instapnivo. Veel concepten uitgelegd. Leuke benadering: samen game maken. Begrippen op aparte sheet is symphatiek. Ga na of titel voordracht covert.s Tip Filmpjes zijn lastig voor te bereiden. (Screenshot als alternatief?) Opdeling kwam niet terug in globale verhaal. Probeer inhoud aan te houden. Geef ook iets aan mensen met wat meer achtergrondkennis. Door citaat internet beetje op verkeerde voet gezet? Maak rode draad voordracht duidelijk.

19

20

21 Gebruik diagram werking zoekmachine.
Erik Vorm Inhoud Top Sobere slides. Levenig verteld. Door zelf naar slides te kijken moesten wij ook er naar kijken. Gebruik diagram werking zoekmachine. Doel van voordracht was gebruik zoekmachines (werking voor de gebruiker). Dit doel was duidelijk. Formules duidelijk weergegeven. Elke letter apart verklaard. Tip Hou je je aan eigen opgelegd schema. Als je spreekt over nieuwe ontwikkelingen, benoem ze dan.

22 Vorm Inhoud Top Tip


Download ppt "Slides kort en bondig. Goed samengevat: niet nodeloos uitweiden."

Verwante presentaties


Ads door Google