De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.vdab.be 0800 30 700 1 ‘WERK MAKEN VAN WERK’. www.vdab.be 0800 30 700 2 werk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.vdab.be 0800 30 700 1 ‘WERK MAKEN VAN WERK’. www.vdab.be 0800 30 700 2 werk."— Transcript van de presentatie:

1 ‘WERK MAKEN VAN WERK’

2 werk

3 werk

4 werk

5 werk

6 werk

7 werk

8 werk

9 werk

10 werk

11 werk

12 werk

13 werk

14 WERKWERK

15 WERKWERK

16 WERKWERK

17 WERKWERK

18 WERKWERK

19 WERKWERK

20 W E R K

21 W E R K

22 W E R K

23 W E R K

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 WERK

50 WERK

51 WERK

52 WERK

53 WERK

54 WERK

55 WERK

56 WERK

57 WERK

58 WERK

59 WERK

60 WERK

61 WERKWERK

62 KREWKREW

63 KREWKREW

64 WERKWERK

65 KREWKREW

66 WERKWERK

67 WERK

68 WERK

69 WERK

70 WERK

71 WERK

72 WERK

73 We maken het verschil 1.Bewust-zijn van onze opdracht 2.Mentaliteitsverandering 3.Intern en extern samen-werken 4.Kennisdeling en opleiding

74 Waarom project “werk maken van werk”? 1.Accentueren core business: WERK 2.Verdere professionalisering consulent (kennis vraagzijde) 3.Klantentevredenheid >>>> 4.Geïntegreerder werken WZ-lijn – WG-lijn 5.Omdat jullie het vroegen (en wij het willen) : draagvlak

75 Accent op VRAAGZIJDE & BEROEPESINHOUDEN Betere dienstverlening d.m.v. diepgaander beroepskennis DIVERSE Coaching uitstroom Input Bedrijfsconsulenten Personeelsdag Open bedrijvendag Twst. maatregelen 3 accounts Hearings/panels sollicitatietools JC en OC … MICRO-ECON. GEGEVENS (bedrijfsinfo) Regio watcher Bedrijfsbezoek (Collectief; georganiseerd) MACRO-ECON. GEGEVENS SLIM WERK VINDEN? BEROEPEN- en SECTORINFO (infotheek) BRONNEN: ARVASTAT; MAANDVERSLAG CD-rom

76 De arbeidsmarkt Onderwijs (& opleiding) Non-activiteit (pensioen, ziekte, terugtrekking, LBO) AANBOD (arbeidskrachten) BEDRIJVEN & ORGANISATIES WERKNEMERS VRAAG (vacatures) Kansengroepen Banen voor “doelgroepen” Kwalificaties en competenties ACTOREN: VDAB/’derden’ Federgon (koepel uitzendkantoren) Selectiebureaus OUTPLACEMENT Noties: mixvormen zie volgende slide Conjunctuur Technologie (arbeidskapitaalsinitiatief) Arbeidsorganisatie (core business?) (internationale) concurrentie/migratie Loonkost fiscaal klimaat milieuwetgeving stimuleringsbeleid (industrieterreinen,...)

77

78 Bevolkingspiramide 2025

79 De actoren op de arbeidsmarkt Interactieve oefening gespecialiseerd generalistisch PubliekPrivaat

80 Actoren op de arbeidsmarkt outplacement Publiek Privaat Uitzendsector OCMW Werving & selectie Interim management Agentschappen voor speciale categorieën Speciale non profit categorieën Executive search Laag Hoog Werkwinkel PWA Derden VDAB jobsites

81 Onze regio : arrondissement Leuven

82 Tewerkstellingsprofiel Leuven

83 Tewerkstelling LEUVENVLAANDEREN ArbeidersBediendenArbeidersBedienden 31,29%68,71% 53,2% 15,5% bed. ambt. 41,46%58,54% 43,5% 15,0% bed. ambt. Werkloosheid 45,6%54,4%54,5%45,5% Vacatures 39,1%61,9%42,3%57,7%

84 Tewerkstelling naar sector (arr. Leuven) Landbouw Voeding Tabak Textiel, confectie, leder Hout Papier-karton Drukkerijen Chemie Rubber & kunststof Metaal – machines Elekt. Werktuigen Transportmiddelen Ele., gas, water Bouw Handel & reparaties Horeca Vervoer Fin. Instellingen Diensten aan bedrijven Openbaar bestuur Onderwijs Gezondheidszorg+ maatsch. dienstverlening Socio-culturele sector % Leuven 1,17 3,17 0,19 0,15 0,26 0,20 0,77 0,64 0,83 1,45 1,61 1,35 0,65 4,31 12,49 3,55 5,47 4,01 10,74 9,75 14,92 16,84 3;89 ============ % Vlaanderen 1,24 3,15 0,10 1,64 0,43 0,52 0,98 2,40 0,98 4,46 1,55 2,66 0,59 5,94 13,43 3,58 7,19 2,30 11,09 7,91 9,80 11,62 3,31

85

86

87 Werkloosheidsgraad per regio

88 Werkloosheidsgraden per gemeente

89 Vraag en aanbod (Neo-)Klassiek economisch model p V en A streven naar evenwicht: vrije markt (prijsmechanisme). BANEN VERSCHILLEN IN RECHTSZEKERHEID, VERLONING, KWALITEIT?...  segmentering V’ V A’ A q

90 Sociaal overleg inz. loon-en arbeidsvoorwaarden EconomischSoiaal Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (C.R.B.) Nationale Arbeidsraad (N.A.R.) Bijzondere Raadgevende Comités (B.R.C.) Paritaire Comités (P.C.) Ondernemingsraad (O.R.) Macro Meso Micro

91 De gesegmenteerde arbeidsmarkt Arbeidsmarkt is geen monoliet; bestaat uit verschillende segmenten (deelmarkten) Er is relatief weinig onderlinge mobiliteit tussen de deelmarkten Er gelden specifieke relaties tussen vragers en aanbieders in ieder segment Deze segmentering voltrekt zich in 2 lijnen: –De arbeidsvoorwaarden (loon/Shifts/gevaarlijk) –De arbeidsorganisatie (positie/binding/werkzekerheid)

92 De arbeidsvoorwaarden: Hoge(re) kwalificatie(eisen) Hoog loon Goede werkcondities Werkzekerheid Promotiekansen PRIMAIR sterke, kapitaalsintensieve bedrijven, -takken modern productieapparaat stabiele afzetmarkten arbeidsintensievere bedrijven vaak verouderd productieapparaat instabiele afzet (  effect op tewerkstelling) Laag loon Slechte, ongezonde werkcondities Instabiele werkgelegenheid Uitvoerend, laag gekwalificeerd werk (  makkelijk vervangbaar/afstootbaar) SECUNDAIR

93 De arbeidsorganisatie: INTERN/EXTERN Positie van werknemers binnen de arbeidsorganisatie (= indicator strategisch belang wn. in productieproces) INTERN(kern)EXTERN(uitgang) - Goede afstemming mens-werk * opleiding on the job * promotiekansen * werkzekerheid (anciëniteitsregel) * binding aan bedrijf - Bedrijfsspecifieke kennis - Stabiele werkgewoonten verwacht -Veel tijdelijke banen (onzekerheid) Eén been binnen één been buiten - Weinig opleiding - Geen promotiekansen - Instabiele werkgewoonten verwacht - Flexibiliteit - Veel vrouwen en jongeren

94 kwartielen van de arbeidsmarkt I.PRIMAIR INTERN PI II. PRIMAIR EXTERN PE III. SECUNDAIR INTERN SI IV. SECUNDAIR EXTERN SE

95 PI: segment Banen met: > scholing/ervaring Opleiding op de arbeidsplaats Goede promotiekansen & werkzekerheid Gunstige lonen en arbeidsvoorwaarden Grote(re) verantwoordelijkheid, autonomie en arbeidstaak- beheersing. VASTE KERN  gericht op kerndoelstellingen organisatie MEESTAL INTERN GEWORVEN (of vanuit analoge segmenten in andere bedrijven).  eerder toegankelijk voor werkenden dan voor werkzoekenden

96 PE-segment Banen met: Behoorlijke scholing Behoorlijke verloning Zonder/minder opleiding op de arbeidsplaats Geringe(re) werkzekerheid Weinig promotiekansen Staan verder af van kerntaken en kerndoelstellingen bedrijf Dikwijls tijdelijk Bv.: hoog opgeleide interims tijdelijke onderzoekers univ. projecten

97 SI-segment Banen met zekere geoefendheid/ervaring Redelijke werkzekerheid, soms promotiekansen. Relatief lage beloning (ondanks vaak grote anciënniteit) Verantwoordelijkheid, autonomie en arbeidstaakbeheersing: eerder gering Gevoelig voor technologische ontwikkelingen (automatisatie). Kleding, schoenen, wasserij-arbeidster, inpakster, kassierster,…uitvoerend bankbediende, spoormannen…(veel ‘typisch vrouwelijke’ banen). PROBLEEM: afnemende vraag (technologie) ~toenemend aanbod.

98 SE-segment Banen die: laag scoren inz. taakinhoud als arbeidsvoorwaarden. Geen promotiekansen. Geringe scholing vergen ‘allemansarbeid’: ongespecifieerde hulpwerkzaamheden Meestal mannen met korte contracten Niet bedrijfsspecifiek, aan te treffen in vele verschillende bedrijven Schoonmakers, kantinepersoneel, seizoenarbeid, dokwerker, bouw, transport Vaak uitbesteed aan gespecialiseerde firma’s (kantines, schoonmaak).

99 Segmentering en cultuur -Al naargelang het segment: verschillende gedragsverwachtingen. -PI-werknemers: verantwoordelijkheidsbesef. Levenslange bedrijfsbinding.  stabiele werkgewoonten verwacht. Ontslag= vaak drama (‘gouden kooi’) status. -PE-werknemers: zich gedragen als wn in PI; toch genoegen nemen met onzekere, tijdelijke status. -SI-werknemers: ondanks binding aan bedrijf, toch vrij makkelijke afvloei. -SE-werknemers: bereid veel van baan te wisselen (afwisseling periodes werk-werkloosheid): instabiel arbeidsmarktgedrag.

100 Oefening -Kabellegger bij telecombedrijf. -Airhostess -VDAB-consulent (tit.) /VDAB-coördinator -VDAB-consulent (vervanger LBO) -Verkoopster confectie -Poetsvrouw bij ISS -Klusjesman bejaardenhuis -Boekhouder KMO

101 Enkele algemene arbeidsmarkttrends -Vanaf medio 80er jaren: toename werkgelegenheid vnl. bij KMO’s. -Instroom werknemers = (bijkomende jobs) x 4 uitstroom werknemers = (verdwijnende jobs) x 3 -Bij economische terugval: instroom neemt eerder af dan dat uitstroom toeneemt. -Zelfs bij “krimpende” bedrijven : instroom van 6%. Bij stabiele/groeiende bedrijven: een hoge uitstroom! Conclusie: VRIJWILLIG ONTSLAG blijft belangrijkste uitstroomreden (zelfs bij krimpbedrijven).

102 Arbeidsverloop neemt toe, zeker bij gunstige conjunctuur. -25% instromers krijgt tijdelijk contract (excl. interim):  17 % in kleine bedrijven;  > 40 % in grote (+ 200 wn) bedrijven. -Ruim 11 % vrouwen en 5 % mannen heeft een tijdelijk werkstatuut (interim + tijdelijk statuut) en is nog stijgend. -63 % van de uitzendkrachten “groeit” naar vaste baan, waarvan de helft bij wg-gebruiker.. -Industrie: 53 % vaste wervingen hadden eerst uitzendcontract. -Hoogste % tijdelijk/interim in transport, handel & horeca. -Kleine bedrijven gebruiken minst uitzendarbeid (wensen wervingsproces in eigen hand te houden). Enkele algemene arbeidsmarkttrends

103 Stromen op de arbeidsmarkt (1)

104 Stromen op de arbeidsmarkt (2)

105

106 Turnover (arbeidsverloop)

107

108 Opdeling per dimensieklasse

109 Indeling per industrietak

110 Indeling per functieniveau

111 Wervingskanalen

112 Formele en informele kanalen

113 Formele en informele kanalen uitgediept

114

115

116

117

118

119

120

121 TOP 12-vacatures (incl. interim) per sector-2005 Leuven (tot 11/2005)Vlaanderen RankSectorNAan- deel Vervul. % RankSectorNAan- deel Vervul. % 1Diensten aan bedrijven ,580,81Diensten aan bedrijven ,7 2Handel & reparatie ,383,92Handel & reparatie ,7 3Onderwijs ,681,43Bouw ,1 4Maatschappelijke dienstverlening 99910,284,14Maatschappelijke dienstverlening ,6 5Land- en tuinbouw9329,581,95Land- en tuinbouw ,1 6Diversen72090,86Onderwijs ,8 7Bouw57082,27Gemeenschapsvoorz Openbare diensten5295,492,68Horeca ,7 9Gezondheidszorg25876,99Openbare diensten ,6 10Overige industrie (voeding…) 22782,910Vervoer ,8 11Horeca2132,285,111Overige industrie (voeding…) ,1 12Gemeenschapsvoorz.17782,012Gezondheidszorg , , ,1

122 TOP 10-vacatures (incl. interim) per beroepsgroep-2005 Leuven (tot 11/2005)Vlaanderen 2005 RankBeroepNAan- deel Vervul. % RankSectorNAan- deel Vervul. % ARBEIDERS 1Fruitplukkers ,382,21Schoonmaker , Schoonmaker Fruitplukkers Bouwvakker3273,383.33Horecapersoneel Horecapersoneel Metaalbewerker Andere in diensten Bouwvakker BEDIENDEN 1Bureaubedienden Bureaubedienden Verkoper Verkoper Parmamedicus, verz Parmamedicus Informaticus Technicus Technicus Kader privé-sector

123

124 Knelpuntberoepen voor de regio LEUVEN Ingenieur bouwkunde Ingenieur mechanica Ingenieur elektromechanica Ingenieur Bio-ingenieur of landbouwkundig ingenieur Logopedist Ziekenhuisverpleegkundige - gebrevetteerde/gediplomeerde Ziekenhuisverpleegkundige - gegradueerde Geriatrisch verpleegkundige - gegradueerde Thuisverpleegkundige Verpleegassistente Ziekenverzorgster Gekwalificeerd verzorgende Kinderverzorgster Logistieke hulp - afdelingshulp in zieken&rusthuize Zieken, bejaarden of gehandicapten begeleider Bejaardenhelpster - niet gebrevetteerde Onderwijzend personeel voor volwassenenonderwijs Bouwkundig tekenaar Technicus elektromechanica Technicus mechanica Technicus bouw - werfleider Technicus klimatisatie, koel-en verwarmingstechnieken Technicus Boekhouder Auditor (boekhouding - interne controle) Projectleider - informatica Databeheerder - informatica Toepassingsprogrammeur - informatica Systeemprogrammeur - informatica Consulent uitzendarbeid Consulent welzijnswerk Verkoopsverantwoordelijke - sales-manager Productmanager Algemeen verantwoordelijke non profit sector Directieassistent van de algemene directie Financieel en/of administratief verantwoordelijke Secretaris Commercieel bediende Vertegenwoordiger Helper-verkoper Klantendienstmedewerker - verkoopsassistent Filiaalhouder of handelszaakbeheerder Landbouwer Serrearbeider Tuinier

125 Tuinaanlegger - bosaanlegger Arbeider in de land- en tuinbouw Fruitplukker zachtfruit Autobusbestuurder (lijndienst-openbaar vervoer) Bestuurder van zware vrachtwagen met aanhangwagen Tandtechnicus Monteerder in het atelier van machines en industriele installaties Installateur - afsteller van machines en industriele installaties Onderhoudsmecanicien van vrachtwagens, autobussen, Sanitair installateur - loodgieter Half-automaatlasser Monteur van metalen onderdelen Residentieel elektrotechnisch installateur (bouwelektricien) Industrieel elektrotechnisch installateur (industrieel elektricien) Meubelmaker Schilder - decorateur Industrieel schilder Metselaar Metselaar - halve gast Vloerder - tegelzetter Handlanger ruwbouw Stukadoor - natte bepleistering Dakdekker schuine daken (inclusief lood- en zinkwerk) Helper dakdekker Onderhoudsarbeider van gebouwen Klusjesman gebouwen Wegenwerker - kasseier Gevelreiniger Wegenwerker - klinkers Bouwvakarbeider - diverse specialiteiten Handlanger bouw Bouwplaatsmachinist - grondverzet Keukenverantwoordelijke - chef-kok Kok (vreemde gerechten) Chef de partie - hulpkok Restaurantkelner Zaalmeisje - zaaljongen Barman Particuliere Schoonmaker Monitor lichamelijke opvoeding en sportactiviteit Knelpuntberoepen voor de regio LEUVEN

126 Onderhoudsarbeider van gebouwen Klusjesman gebouwen Wegenwerker - kasseier Gevelreiniger Wegenwerker - klinkers Bouwvakarbeider - diverse specialiteiten Handlanger bouw Bouwplaatsmachinist - grondverzet Keukenverantwoordelijke - chef-kok Kok (vreemde gerechten) Chef de partie - hulpkok Restaurantkelner Zaalmeisje - zaaljongen Barman Particuliere Schoonmaker Monitor lichamelijke opvoeding en sportactiviteit Knelpuntberoepen voor de regio LEUVEN

127 Knelpuntberoepen zijn kansenberoepen Wat doet VDAB? 1. Getrapte benadering vacatures 2. Samenwerking met Jobkanaal 3. Ibo en jobcoaching 4. Sectorale screenings 5. Premie tot stimulering van een opleidingskeuze

128 Getrapte benadering vacatures Level 1: Vraag en aanbod moeten zich vinden door publicatie vacature en automatische matching. Level 3: Deze vacatures worden door de bedrijfsconsulenten aangeboden aan de hiervoor geselecteerde werkzoekenden. Alle knelpuntberoepen zijn automatisch level 3 vacatures.

129 Samenwerking met Jobkanaal Samenwerkingsverband tussen enerzijds VOKA, UNIZO, VCSPO Sensibiliseren van werkgevers en aanbrengen van de vacatures door de Jobkanaalconsulenten De consulenten van de VDAB zorgen voor de selectie en verwijzing van kandidaten uit de kansengroepen. De werkgever kan deze vacatures gedurende 3 weken exclusief voorbehouden voor kandidaten uit kansengroepen

130 Ibo en jobcoaching Ibo: Individuele beroepsopleiding in een onderneming biedt kansen om werkzoekenden op te leiden in knelpuntberoepen. Jobcoaching: Samenwerkingsrelatie opbouwen met werkgever en werknemers (doelgroep: arbeidsgehandicapten, allochtonen, 45+) voor: - kwalitatieve integratie op de werkvloer, - bevordering duurzame tewerkstelling - competentieontwikkeling

131 Sectorale screenings Lopende screenings: bouw, schoonmaak Voorzien in 2007: informatica, horeca, toerisme, transport Doelstelling: - werkzoekendendatabank uit te zuiveren - mentaliteitsverandering

132 Premie tot stimulering van een opleidingskeuze Opleidingen die toeleiden tot knelpuntberoepen Uitgangspunt is de jaarlijkse VDAB studie over knelpuntberoepen Premie van 150 tot 250 euro naargelang opleidingsduur

133 TEWERKSTELLINGS- MAATREGELEN

134 ALGEMEEN Voordelen voor werkgevers: -RSZ-voordelen:  Loonlastverlagingen: vaste bedragen afhankelijk van de categorie waartoe het bedrijf hoort  Doelgroepverminderingen: een vast bedrag van 1000 of 400 € per voltijds gepresteerd kwartaal per doelgroep -Activering:  Gedeeltelijke betaling van het loon door RVA of OCMW -Subsidies van de Vlaamse en federale overheid

135 ALGEMEEN RSZ loonlast RSZ doelgroep ActiveringSubsidie Vlaams Subsidie federaal 1 e aanwervingenX ActivaXX StartbaanX Jongeren (18j)X Vlaamse TWPX Ouderen +57X HerstructureringenX(X) DienstenchequesX GescoXX Gesco-wepplusXX WepplusXXX Sociale werkpl.XX InvoegX SineXX Struct. Vermind.X Arb. geh. (VIP, CAO 26)X Art. 60§7 OCMWXX

136 ALGEMEEN: CUMUL RSZ loonlast RSZ doelgroep ActiveringSubsidie Vlaams Subsidie federaal RSZ loonlast NeeJa RSZ doelgroep JaNeeJa ActiveringJa NeeJa Subsidies Vlaams Ja SomsJa Subsidies federaal Ja Nee

137 ALGEMEEN : WEBSITES -Website slimtewerkstellen -Website RVA - Website RSZ tm -Website Vlaamse overheid


Download ppt "Www.vdab.be 0800 30 700 1 ‘WERK MAKEN VAN WERK’. www.vdab.be 0800 30 700 2 werk."

Verwante presentaties


Ads door Google