De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goede Keizers, Slechte Keizers De tijd van de Republiek is voorbij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goede Keizers, Slechte Keizers De tijd van de Republiek is voorbij."— Transcript van de presentatie:

1 Goede Keizers, Slechte Keizers De tijd van de Republiek is voorbij

2 Schrijf je gegevens op! Naam, studentnummer, werkgroep Lees het tentamen door Plan de benodigde tijd Lees de vragen goed Let op spelling Geef duidelijk en uitgebreid antwoord Mening mét argumenten Jaartallen!!! Bij benadering dan decennia Donderdag 19u tentamen training van de UHSK aanmelden: info@UHSK.nl (nog maar een paar plaatsen)info@UHSK.nl

3 Vandaag Korte uitleg A-vragen Reader vragen Thematische aanpak Rest reader Behandelen nagekeken opdracht Morgen

4 Julisch-Claudische huis: 27 v.C. – 68 n.C. Augustus – Tiberius – Caligula – Claudius - Nero Vierkeizerjaar: 68-69 Galba – Otho – Vitellius – Vespasianus Flavische huis: 69-96 Vespasianus – Titus - Domitianus Adoptiefkeizers: 96-192 Nerva – Trajanus – Hadrianus – Antoninus Pius – Marcus Aurelius – Commodus Severische dynastie: 192-235 Septimius Severus – Caracalla – Alexander Severus Soldatenkeizers: 235-284 Diocletianus (Tetrarchie): 284-305

5 Verhoogde druk op de rijksgrenzen in het noordwesten Germaanse stammen zorgden voor onrust in de noordwestelijke provincies Grote gebieden geplunderd en verwoest In 170 na Chr. dringen Germanen door tot in Italië Ook verhoogde druk op de grenzen in het oosten Parthische rijk werd opgeslokt door het Nieuw- Perzische rijk der Sassaniden (226-640 na Chr.) De Sassaniden wilden het oude rijk van Cyrus herstellen en bedreigden daarbij vele oostelijke Romeinse provincies

6

7 Legers konden externe druk niet aan Romeins burgerrecht was niet meer exclusief Gebrek aan militaire ervaring onder de legerofficieren Legerkampen waren sterk geregionaliseerd Rijk was niet meer berekend op hoge uitgaven voor defensie Belastingstelsel onvoldoende Waarde van de munt daalde

8 Eén van de soldatenkeizers Regeerde van 253-268 na Chr. Hervormingen: 260: Senatoren waren voortaan uitgesloten van het bekleden van officiersposten Zone-verdediging in de diepte Rond 255: Overschakeling op mobiele troepen “Generale staf”

9

10

11 Regeerde van 284-305 na Chr. Maakte einde aan de ‘crisis van de derde eeuw’ Probeerde herhaling te voorkomen door aantal hervormingen

12 Militaire problemen Financiele problemen Dynastieke problemen Christendom

13 Bestuur Instelling tetrarchie Verdubbeling aantal provincies Uitbreiding en professionalisering van het ‘ambtenarenapparaat’ Senaat verloor bevoorrechte positie

14

15

16 Bestuur Instelling tetrarchie Verdubbeling aantal provincies Uitbreiding en professionalisering van het ‘ambtenarenapparaat’ Senaat verloor bevoorrechte positie Militair Toename aantal soldaten Formatie mobiele legers Fortenbouw langs grenzen Verbetering infrastructuur

17 Presentatie keizerschap Verheven keizer (dominus). Afstand tussen keizer en onderdanen Financieel Hervorming belastingstelsel Christendom Grote christenvervolging 303 na Chr.

18 Regeerde van 306-337 na Chr. Bekend om zijn bekering tot het christendom en het bevoordelen van de christenen

19 Nieuwe hoofdstad, nl. Constantinopel Senatoren kregen weer een belangrijke plaats in het rijksbestuur Nieuwe mobiele legereenheden, bestaande uit barbaren Opkomst Germanen Uitbreiding bureaucratie en hofhouding Opvoering militaire budget Instelling nieuwe belastingen en verhoging oude belastingen 322: Versterking van greep van grootgrondbezitters op hun pachters Stabilisatie muntwezen d.m.v. de solidus Ontkoppeling van militaire en civiele posten, bijv. de praetoriaanse prefect wordt een civiele functie Toestaan christendom

20 Christendom was populair zowel onder de ontwortelde stedelijke bevolking (gelijkheid) als onder de stedelijke elite (monotheïsme)

21 Overeenkomsten Christenen erkenden net als de Joden slechts één god en verwierpen alle andere goden. Net als enkele oosterse religies die in de keizertijd zich verbreidden (cultus van Isis en Osiris, Mithrascultus en de Cybelecultus) was het christendom niet aan steden of volkeren gebonden. Verschillen Monotheisme (zowel overeenkomst als verschil) Nieuwe religie en dat is geen aanbeveling in de oudheid

22 Werk van apostelen Met name Paulus van Tarsus speelt een grote rol N.B. Was eerst vervolger van christenen! Nadruk op geloof in de opstanding van Jezus na diens dood

23

24 Reactie Romeinse overheersers: Over het algemeen stonden de Romeinse regeerders tolerant tegenover vreemde godsdiensten. Ze eisten alleen dat Romeinse burgers bereid zouden zijn mee te offeren en te bidden tot de Romeinse staatsgoden en ze traden op tegen verstoringen van de openbare orde (bij bijv. Bacchusfeesten). Voorbeelden van tolerantie: de mysterieculten (Isis en Osiris, Demeter), het jodendom, de Bacchuscultus, de verering van Mithras en de Cybelecultus.

25 Minder tolerant tegenover het christendom. Monotheïsme Christendom anders dan jodendom Nieuwe religie Introvert karakter Eucharistie was kannibalisme Beschuldigingen van incest

26 “the Jews, who were, so to speak, licensed atheists.” De Ste. Croix p. 240 “The Jews were a people which followed, the Christians a sect which deserted, the religion of their fathers.” Quote Gibbon, zie De Ste. Croix p. 240

27 Grootste probleem: Christenen weigerden mee te doen met de Romeinse keizercultus. Dit was onacceptabel. Pogingen om christenen tot deelname te dwingen leidden eerder tot martelaarschappen dan tot geloofsafval door christenen.

28 Westen: Germaanse volken vestigen zich binnen de rijksgrenzen Plundering Rome in 410 door de Visigothen Vestigen zich in zuidelijk Gallië Angelsaksen in Brittannië Oosten: Dichter bevolkt, sterker geürbaniseerd en welvarender Constantinopel werd het nieuwe Rome Onder Theodosius en Justianianus codificatie van het Romeinse recht Na Theodosius wordt het Rijk definitief opgesplitst

29

30


Download ppt "Goede Keizers, Slechte Keizers De tijd van de Republiek is voorbij."

Verwante presentaties


Ads door Google