De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde M. Eyskens Hoe Globalistan besturen ? M. Eyskens M. Eyskens Minister van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde M. Eyskens Hoe Globalistan besturen ? M. Eyskens M. Eyskens Minister van."— Transcript van de presentatie:

1 Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde M. Eyskens Hoe Globalistan besturen ? M. Eyskens M. Eyskens Minister van Staat Minister van Staat

2 Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde M. Eyskens Wat is een diplomaat, wat is diplomatie, vooral in 21e eeuw? Invloed van België in Europa en in de wereld is veel groter dan zijn economisch en maatschappelijk gewicht De wereld ons dorp: kristallisatiepunt van revolutionaire omwentelingen wereldwijd in laatste kwarteeuw

3 Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde De omwentelingen zijn hoofdzakelijk wetenschappelijk en technologisch gestuurd Einde van het heliotropisme van A. Toynbee Wetenschappelijke vooruitgang bevordert - demografische explosie (emerging countries) - implosie in de blanke wereld (vooral Europa)

4 Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde M. Eyskens ICT vervaagt soevereiniteit van nationale staten Noodzaak tot hergroepering: Europese Unie ICT bevordert wereldwijde markten (betere communicatie en informatie, circulatie van ideeën, goederen, diensten en kapitalen, geen tussenpersonen)

5 Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde M. Eyskens ICT decollectiviseert de economische stelsels: instorting van het communisme als economisch systeem, politiek regime en maatschappelijke ideologie ICT deprivatiseert: ernstig probleem voor het liberale kapitalisme

6 Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde M. Eyskens Einde van de ‘koude oorlog’ - geen nieuwe wereldorde, zoals voorspeld door vader G. Bush - betekent niet het einde van de geschiedenis (the end of history volgens F. Fukuyama) (the end of history volgens F. Fukuyama) - veeleer evolutie naar een clash of civilisations (S. Huntington)

7 Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde M. Eyskens De wereld werd misschien veiliger, maar alvast onzekerder, maar alvast onzekerder, want minder voorspelbaar want minder voorspelbaar => culturen, tradities, religies raken ontredderd

8 Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde M. Eyskens Hierop wordt gereageerd door: - krampachtige bevestiging van eigen identiteit; economisch en cultureel protectionisme economisch en cultureel protectionisme - polarisatie van extreem-rechts: gekant tegen migratiestromen en multiculturaliteit migratiestromen en multiculturaliteit - en extreem-links: anti-globalisten tegen de economische vrijhandel en de macht van de economische vrijhandel en de macht van de multinationals multinationals

9 Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde M. Eyskens Vooral moslimwereld blijkt grote problemen te hebben met vloedgolf van moderniteit Fundamentalistische stellingen overheersen: - theoretische maatschappij-opvatting - scheiding van kerk en staat is ketterij Het christendom past zich blijkbaar makkelijker aan maar zoekt nieuwe zinsduiding van het geloof

10 Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde M. Eyskens Grensoverschrijdend macro-terrorisme creëert nieuw type van wereldwijd conflict (non state actors) “We have come to a fork in the road” Secretaris-Generaal Kofi Annan (2003) Machtsverdeling binnen Veiligheidsraad beantwoordt niet langer aan nieuwe machtsverhoudingen in de wereld Groter gewicht dient toegekend aan een aantal nieuwe lidstaten

11 Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde M. Eyskens Reeks hervormingsvoorstellen geformuleerd; sommige worden uitgevoerd: * oprichting van een nieuwe Mensenrechtenraad * creatie van een Commissie voor vredesopbouw (peace building commission) (peace building commission) * hervorming van de Economische en Sociale Raad en van het Ontwikkelingsbeleid en van het Ontwikkelingsbeleid * het management van de VN

12 Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde M. Eyskens Probleem: de wijziging van de samenstelling van de Veiligheidsraad Gewijzigde wereldsituatie dwingt alle belangrijke internationale instellingen en organisaties tot grondige aanpassing: EU, NAVO, OVSE, IMF, Wereldbank, WTO …. => De wereldgemeenschap heeft vooral nood aan de creatie van een geloofwaardige internationale rechtsgemeenschap


Download ppt "Forumgesprek dd. 28 september 2006 – De Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde M. Eyskens Hoe Globalistan besturen ? M. Eyskens M. Eyskens Minister van."

Verwante presentaties


Ads door Google