De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

niet van nu Thema’s als ‘actief burgerschap’ stonden al voor de crisis op de agenda - “De verzorgingsstaat herwogen” (WRR 2006) - ‘Andere overheid, (kabinetsvisie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "niet van nu Thema’s als ‘actief burgerschap’ stonden al voor de crisis op de agenda - “De verzorgingsstaat herwogen” (WRR 2006) - ‘Andere overheid, (kabinetsvisie."— Transcript van de presentatie:

1

2 niet van nu Thema’s als ‘actief burgerschap’ stonden al voor de crisis op de agenda - “De verzorgingsstaat herwogen” (WRR 2006) - ‘Andere overheid, (kabinetsvisie 2003) - ….. ook lang daarvoor werden vragen gesteld bij de mate waarin de overheid zou moeten voorzien in pseudo collectieve goederen als onderwijs, zorg & welzijn. Wie schrijft of vertelt wat de burger zelf kan, is een graag geziene gast op congressen/ bijeenkomsten.

3 Invoegen tot 10 literatuur Veel site’s en elk domein heeft er wel over gepubliceerd

4 Waarom faciliteren? Om allerlei redenen (veranderende relatie tussen samenleving en overheid) -voor minder valide argumenten, zie internet ed. Waarom faciliteren?

5 Waarom faciliteren: vanwege Bezuinigingen

6 Toename complexiteit Beleid raakt aan belangen / posities van andere(n) (Beperkte) invloed op gedragsverandering. (na overheids- en marktfalen is bewoner aan wie het doorgeschoven kan worden) Waarom faciliteren: inzicht beperkingen sturingsmacht

7 Mensen willen zelf werk maken van prettige leefomgeving achterliggende trends: Individualisering / verstedelijking / gebruik openbare ruimte / lichte netwerken / transitie arbeidsmarkt / verwevenheid werk en privé / digitalisering / … Steeds breder besef idealen omzetten > >naar ideeën, acties en handelen Waarom faciliteren: Betrokken burgers

8 (niet zomaar) een burger Wanneer komt een burger in actie betrokken / verantwoordelijkheidsgevoel Geschaad in zijn/haar belang Zien dat het iets oplevert Wordt op handelen aan- toegesproken Socialisatie / groepsdynamiek ….

9 valkuilen Cirkel / drogredenen Ik weet hoe het zit want ik ben professional, omdat ik professional ben weet ik hoe het zit Affectief burgerschap Verleiden en verplichten Goede bedoelingen Patronen vsGedragsverandering Is ‘eigen kracht’ een fraai excuus voor bezuinigingen of een nieuw ideaal dat ook verdediging verdient als er geld in overvloed is?

10 Actieve burgers Actieve betrokken burgers: houden overheid scherp brengen vernieuwing/ innovatie draagvlak aan beleid …. Burgers:uiteenlopende stijlen en toerusting

11 Hoe & Wat Nota: ‘doe-democratie’ “Oproep niet alleen terug treden, maar ook ondernemend op te stellen” “Loslaten, maar niet laten vallen” “Niets doen is vele malen ingewikkelder dan er wel iets aan doen, je ermee bemoeien is het makkelijkste wat er is” Veranderende relatie tussen samenleving en overheid blijft de vraag: faciliteren hoe & wat ?

12

13 De transparante overheid: maakt openbare overheidsinformatie actief beschikbaar en laat zien wat ze doet en hoe ze werkt. De faciliterende, slimme overheid: zoekt partners op in de samenleving om samen maatschappelijke vraagstukken op te lossen. De faciliterende overheid helpt burgers bij de activiteiten die ze willen ontplooien en werkt samen. De toegankelijke overheid: staat open voor iedereen en werkt plaats en tijdonafhankelijk. De toegankelijke overheid is laagdrempelig in het verschaffen van informatie over dienstverlening en gebruik van voorzieningen. de (nieuwe) overheid


Download ppt "niet van nu Thema’s als ‘actief burgerschap’ stonden al voor de crisis op de agenda - “De verzorgingsstaat herwogen” (WRR 2006) - ‘Andere overheid, (kabinetsvisie."

Verwante presentaties


Ads door Google