De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Achttiende en negentiende eeuw

Verwante presentaties


Presentatie over: "Achttiende en negentiende eeuw"— Transcript van de presentatie:

1 Achttiende en negentiende eeuw
Literatuurgeschiedenis

2 Culturele/filosofische stromingen
Golfbewegingen…. Culturele ontwikkeling is een proces van opeenvolging en afzetten tegen. Literatuur is het product van een cultuur: het geeft (indirect een beeld van hoe een samenleving op een bepaald moment in elkaar zit)

3 Wereldbeeld: theocentrisch
middeleeuwen Wereldbeeld: theocentrisch Mens ondergeschikt aan God renaissance Wereldbeeld: humanistisch Mens komt centraler te staan. Wel nog naar voorbeeld van de Klassieke Oudheid. Geloof nog steeds een centrale rol. Mens heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen. verlichting Wereldbeeld: rationalistisch Mens kan rationalistisch zichzelf ontwikkelen: nadruk op leren. De wereld is te verklaren via de rede: het verstand. Onderzoek doen en reizen (=ontdekken) komen centraal te staan. romantiek Wereldbeeld: emotioneel De “kille” rationalistische houding krijgt tegenstanders: gevoel moet meer de nadruk krijgen… De weergave hierboven is zeer globaal en de weergegeven processen verliezen door deze schematische weergave veel nuances…

4 Invloed op literatuur middeleeuwen renaissance verlichting romantiek
Moraliserende literatuur die vooral gericht is op deugdelijk leven. Gemeenschapsliteratuur. Literatuur wordt gebaseerd op Klassieke voorbeelden en heeft vaak een didactisch karakter. Literatuur draait om kennisdeling en richt zich op actuele menselijke zaken en het ontginnen van nieuw gebied. Literatuur is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Literatuur is dus rechtstreeks gekoppeld aan de kunstenaar.

5 De verlichting Verlichting is het uittreden van de mens uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te wijten heeft. Onmondigheid is het onvermogen zich van zijn verstand te bedienen zonder de leiding van de ander. (Immanuel Kant) Dus: de mens is zelf in staat de wereld te “kennen” door het verstand te gebruiken. Daar is God niet leidend in en ook hebben mensen de Klassiek niet als voorbeeld nodig: de mens kan zelf onderzoeken hoe de wereld in elkaar steekt, door het verstand te gebruiken  RATIONALISME IK DENK DUS IK BEN (Rene Descartes) + de opkomst van de empirie

6

7 Romantiek Kunst is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. (Willem Kloos) Reactie op Verlichting: tegen het puur rationale  gevoel boven ratio Gevoel van onvrede met de wereld  er is veel armoede (groot verschil arm en rijk) Men wil ontsnappen aan de dagelijkse realiteit (veel aandacht voor dromen) Creativiteit is heel belangrijk Natuur als belangrijke inspiratiebron

8 Vluchten uit de realiteit
Via dromen (verbeelding) In de liefde en in de dood In de natuur In humor Maatschappij-kritiek Via de historie

9 Contemporaine reactie op Romantiek
Tegen het “gevoel” van de Romantiek ontstaat ook verzet ten tijden van de Romantiek zelf: er ontstaat een stroming die er juist op uit is de werkelijkheid zo weer te geven, zoals hij in het echt ook is… REALISME


Download ppt "Achttiende en negentiende eeuw"

Verwante presentaties


Ads door Google