De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Weight Watchers en het Diabetes Fonds.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Weight Watchers en het Diabetes Fonds."— Transcript van de presentatie:

1 Weight Watchers en het Diabetes Fonds

2 Diabetes in cijfers In Nederland zijn er zo'n miljoen mensen met diabetes. Jaarlijks komen er mensen met diabetes bij. Het aantal Nederlanders met diabetes is tussen 2000 en 2007 met 55 % gestegen. In 2025 zullen ruim 1,3 miljoen Nederlanders diabetes hebben. De stijging komt door ongezonde leefstijl. Met name overgewicht is een belangrijke veroorzaker van diabetes type 2. Extra info: van de miljoen mensen zijn er ongeveer die weten dat ze diabetes hebben (waarbij het gediagnosticeerd is). Geschat wordt dat zo’n mensen met diabetes (type 2) rondlopen zonder dat ze dit weten (hierover later meer) 90% heeft diabetes type 2, 10% heeft diabetes type 1. Over de verschillende typen diabetes volgt later in de presentatie meer.

3 Diabetes: glucose en insuline
Koolhydraten uit voeding worden afgebroken tot glucose Glucose wordt opgenomen in het bloed: bloedsuiker Insuline is sleutel voor opname van glucose in de lichaamscellen Diabetes: insuline wordt niet aangemaakt of werkt niet goed Dit zorgt voor hoge bloedsuikers Dit geeft schade aan organen en leidt tot o.a. hart- en vaatziekten, slechtziendheid, nierziekten Hoe werkt het bij diabetes? Insuline Bij diabetes speelt insuline een grote rol. Insuline is een hormoon dat het lichaam zelf aanmaakt. Als iemand eet, worden koolhydraten uit de voeding in de darmen afgebroken tot glucose. Deze glucose wordt opgenomen in het bloed. Glucose dient als brandstof. Hiervoor moet het eerst worden opgenomen in de lichaamscellen, in de verschillende organen en spieren. Insuline zorgt voor deze opname in de cellen. Het is als het ware een sleutel die ervoor zorgt dat de insuline in de cellen komt. Insuline bij diabetes Bij diabetes maakt het lichaam geen insuline aan of de insuline werkt niet goed. Hierdoor kan de glucose niet van het bloed naar de lichaamscellen. De glucose blijft dus in het bloed en de hoeveelheid glucose in het bloed wordt te hoog (hoge bloedsuikers). Het lichaam kan hier niet tegen. Overal waar het bloed komt richt de hoge bloedsuiker schade aan, in alle bloedvaten en zenuwen. Dit heeft op de langere termijn allerlei gevolgen (complicaties van diabetes): o.a. hart- en vaatziekten, nierziekten, slechtziendheid, neuropathie (schade aan zenuwen). impotentie, Behandeling van diabetes is erop gericht om de bloedsuikers zoveel mogelijk tussen normale waarden te houden: niet te hoog en niet te laag In de volgende dia’s volgt hier meer over.

4 Diabetes type 1 en type 2 Type 1: Lichaam maakt geen insuline aan.
Vaak al op jonge leeftijd. Behandeling met insuline om bloedsuiker te reguleren (injecties of pomp) Kan niet voorkomen worden Symptomen zijn duidelijk. Type 2: Lichaam minder gevoelig voor insuline, hierdoor werkt insuline minder goed. Meestal vanaf 45 jaar, maar kan ook jonger. Behandeling door dieet, bewegen en medicijnen. Kan vaak voorkomen worden. Symptomen zijn vaag. Extra info: Er zijn drie soorten diabetes: Diabetes type 1, diabetes type 2 en zwangerschapsdiabetes. Diabetes type 1 Diabetes type 1: deze vorm van diabetes ontstaat door een auto-immuunreactie. De cellen in de alvleesklier die insuline aanmaken worden vernietigd door het eigen afweerysteem. Het is een fout van het immuunsysteem. Waarom dit gebeurt is nog niet helemaal duidelijk (wordt ook onderzoek naar gedaan). Maar het gevolg hiervan is dat het lichaam zelf geen insuline meer kan aanmaken. De bloedsuikers stijgen en veroorzaken symptomen als: dorst, veel plassen, vermoeidheid, afvallen. De symptomen zijn zo duidelijk dat het niet lang duurt voor deze vorm van diabetes wordt ontdekt. Behandeling diabetes type 1 Behandeling van diabetes type 1 gebeurt door het toedienen van insuline via injecties of een insulinepomp. De hoeveelheid insuline moet worden afgestemd op wat iemand eet en beweegt. Mensen met diabetes type 1 leren om met insuline en voeding hun bloedsuikers zoveel mogelijk tussen de 4 en 8 mmol/l te houden. Dit lukt lang niet altijd even goed. Een te hoog bloedsuiker heet een hyper, een te laag een hypo. Bij een hypo kan iemand gaan zweten, trillen, duizelig worden of flauwvallen. Hij of zij moet dan gauw wat eten. Diabetes type 1 ook wel bekend als jeugddiabetes Diabetes type 1 ontstaat vaak op jonge leeftijd, als kind of puber. Maar iemand kan het ook op latere leeftijd nog krijgen. Diabetes type 1 kan vooralsnog niet voorkomen worden. Diabetes type 2 Bij diabetes type 2 maakt het lichaam wel insuline aan. Het is alleen zo dat door verschillende oorzaken (zie volgende dia) het lichaam minder gevoelig is geworden voor insuline. De insuline werkt hierdoor minder goed. Het kan minder goed glucose laten opnemen door de cel. De insuline werkt minder efficiënt zou je ook kunnen zeggen. Als dit erger wordt, is er steeds meer insuline nodig voor een goede glucoseopname. De alvleesklier gaat hierdoor steeds meer insuline aanmaken, om hieraan tegemoet te komen. Dit kan echter tot een bepaalde grens. Als de alvleesklier niet meer insuline kan aanmaken, zal de bloedsuiker gaan stijgen. Behandeling diabetes type 2 De behandeling van diabetes type 2 gebeurt door gezonde voeding, bewegen en medicijnen. De medicijnen zorgen ervoor dat het lichaam weer gevoeliger wordt voor insuline, waardoor de insuline weer beter gaat werken. Bij diabetes type 2 is het ook belangrijk om niet te veel vetten te eten, en zoveel mogelijk onverzadigde vetten. Bewegen zorgt er voor dat het lichaam weer gevoeliger wordt voor insuline. Voor mensen met diabetes (type 1 en 2) is het daarom heel belangrijk om te bewegen. Dit helpt ook om complicaties te voorkomen. Diabetes type 2 ook wel bekend als ouderdomssuiker Diabetes type 2 was altijd een ouderdomsziekte. Maar omdat er steeds meer mensen met overgewicht zijn (zie volgende dia) zijn er steeds meer mensen met diabetes type 2 en ook op jongere leeftijd. Diabetes type 2 kan vaak wel voorkomen worden. Je kan diabetes type 2 hebben zonder het door te hebben Diabetes type 2 heeft veelal dezelfde symptomen als diabetes type 1: vermoeidheid, wat meer plassen, dorst, en ook sneller last van ontstekingen (zoals blaasontstekingen). Deze symptomen zijn bij diabetes type 2 echter veel minder opvallend, veel vager. Hierdoor kan het gebeuren dat iemand al jaren met diabetes type 2 rondloopt zonder het te weten. Dit kan zelfs 10 jaar duren! Dit is wel erg, omdat de schade aan organen dan wel al aan de gang is. Zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes is een soort tijdelijke vorm van diabetes type 2 die tijdens de zwangerschap optreedt. Door de zwangerschap is het lichaam minder gevoelig voor insuline, wat zorgt voor hogere bloedsuikers. Na de zwangerschap is de diabetes weer weg. Vooral zwangere vrouwen met overgewicht of met diabetes type 2 in de familie lopen kans op deze vorm van diabetes.

5 Oorzaken diabetes type 2
Ouderdom Erfelijkheid Medicijnen bv. Prednison Te weinig beweging Afkomst (bevolking) Overgewicht Vaak optelsom van meerdere oorzaken Diabetes type 2 wordt veroorzaakt door: Ouderdom. Hoe ouder hoe groter de kans op diabetes type 2. Bij het ouder worden wordt het lichaam minder gevoelig wordt voor insuline. Vooral vanaf 45 jaar neem de kans op diabetes type 2 toe. Erfelijkheid. Als je vader, moeder, broer of zus diabetes type 2 heeft, heb je zelf meer kans om het ook te krijgen. Je erft de aanleg om het ook te krijgen. Hoe meer familieleden het hebben, hoe groter de kans. sommige medicijnen vergroten de kans op diabetes type 2. Bijvoorbeeld prednison en sommige medicijnen bij psychiatrische aandoeningen, zoals anti-psychotica Te weinig beweging: beweging zorgt ervoor dat het lichaam gevoelig is voor insuline, de insuline werkt dan beter wat zorgt voor lage bloedsuikers. Te weinig beweging zorgt ervoor dat de gevoeligheid voor insuline minder wordt. Afkomst. Mensen van Turkse, Marokkaanse, en Surinaamse afkomst hebben een 2 tot 4 keer grotere kans om diabetes type 2 te krijgen als autochtone Nederlanders. Hindoestaanse Surinamers hebben de grootste kans. Overgewicht. Overgewicht is een belangrijke oorzaak van diabetes type 2. Overgewicht zorgt (via ingewikkelde processen in het lichaam die we hier niet verder uitleggen) ervoor dat de gevoeligheid van het lichaam voor insuline minder wordt, en het bloedsuiker stijgt.

6 Afvallen kan diabetes type 2 voorkomen
Door overgewicht wordt lichaam minder gevoelig voor insuline. Dit leidt tot diabetes type 2. Door afvallen wordt lichaam weer gevoeliger voor insuline. Afvallen kan dus diabetes type 2 voorkomen. Ook bewegen zorgt ervoor dat het lichaam gevoeliger wordt voor insuline. Het ontstaan van diabetes type 2 is een proces. Het ontstaat langzamerhand. Voordat iemand echt diabetes type 2 heeft zit iemand in een stadium dat ook wel verminderde insulinegevoeligheid wordt genoemd. Dit kan ontstaan door toenemend overgewicht. Als iemand afvalt, wordt het lichaam weer gevoeliger voor insuline. Dit voorproces dat leidt tot diabetes type 2 kan dus worden omgedraaid, afgewend. Afvallen is dus erg belangrijk voor preventie van diabetes type 2. Zoals al eerder gezegd helpt voldoende bewegen ook tegen het ontstaan van diabetes type 2, ook als iemand géén gewicht verliest. Dit is een afbeelding van een eerdere campagne van het Diabetes Fonds, “Bewegen is de beste bescherming tegen diabetes type 2”

7 Afvallen goed bij diabetes type 2
Door afvallen gaat insuline beter werken. Hierdoor zijn minder medicijnen nodig. Bloedsuikers blijven makkelijker laag. Minder kans op complicaties. Bewegen zorgt ook voor betere bloedsuikers. Maar ook als iemand al diabetes type 2 heeft is afvallen goed. Omdat het lichaam weer gevoeliger wordt voor insuline bij afvallen. Hierdoor hebben mensen met diabetes vaak minder medicijnen nodig. Het voorkomt ook complicaties.

8 Diabetes Fonds Wat willen we:
Diabetes en complicaties van diabetes voorkomen en genezen. Een betere kwaliteit van leven voor mensen met diabetes nu en in de toekomst Dat doen we door geld in te zamelen voor: Wetenschappelijk onderzoek Voorlichting over diabetes en preventie van diabetes type 2 Geld komt uit: o.a. collecte, donaties, vriendenloterij, erfenissen. Wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar: Preventie van diabetes type 2. Hoe kan diabetes type 2 zo veel mogelijk worden voorkomen. Hierbij kunt u denken aan preventie door bewegen en gezonde voeding . Een voorbeeld is onderzoek naar een beweeg en voedingsprogramma om diabetes te voorkomen voor mensen die een grote kans hebben om diabetes te krijgen. In dit onderzoek wordt o.a. gekeken of het programma werkt en wat voorwaarden zijn om het goed te kunnen uitvoeren Genezing van diabetes. Door te onderzoeken hoe diabetes ontstaat, vinden onderzoekers puzzelstukjes voor de genezing van diabetes Behandeling van diabetes. Door onderzoek wordt gewerkt aan de verbetering van de behandeling van diabetes. Hiermee wordt gestreeft naar een betere kwaliteit van leven voor de mensen met diabetes.

9 Samenwerking WW en Diabetes Fonds
Zelfde doelen: Het voorkomen van overgewicht voor een betere gezondheid. Het voorkomen van diabetes of complicaties van diabetes. Samen voor een gezondere bevolking. Daar gaan we voor!

10 Week van Diabetes! In de week van 28 okt t/m 3 nov zal in iedere WW cursus een collectebus staan om geld in te zamelen voor het Diabetesfonds

11 Belangrijke data Afleveren collectebussen met legitimatiekaart bij coach week 40 t/m 42 met voorraadlevering door Gerrie Week 43 vooraankondiging collecteren in cursus Week 44 collecteren in cursus Week 45 t/m 47 ophalen collectebussen bij coaches met voorraadlevering door Gerrie In week 43 gaan we op al onze cursussen een collectebus plaatsen waar onze cursisten geheel vrijblijvend een donatie kunnen doen voor het Diabetesfonds. Deze collectebussen worden met de normale bevoorradingsrondes afgeleverd bij de coach. Dit zal plaatsvinden in de weken 40 t/m 42. Na de week van diabetes zal Gerrie per route in de weken 45 t/m 47 de collectebussen weer bij de coach ophalen.

12 Legitimatiekaart “Deze is verplicht bij het collecteren met een collectebus. Op de legitimatiekaart noteert u uw naam en contactgegevens. Het onderste gedeelte van de legitimatiekaart is tevens een telbriefje. Deze scheurt u af en stopt u in de collectebus. Deze gebruiken wij voor het tellen van de collecteopbrengsten en weten we ook welke bus bij wie hoort.” Gerrie deelt de legitimatiekaarten uit bij het uitreiken van de collectebussen. Het onderste gedeelte dient in de collectebus te worden gestoken om zo te weten welke collectebus bij wie hoort als men het geld gaat tellen. Het bovenste deel dienst ingevuld te worden en zichtbaar neergelegd te worden in de cursus, zodat men weet dat dit de officiele collectebussen zijn van het Diabetesfonds.

13 Communicatie vanuit WW
Tekstje vooraankondiging week 43 Thema week 44 E-zine WW magazine PR Social Media Enz..

14 Communicatie van DF CollecteBuzz Dialoog E-Dialoog PR Website

15

16 Namens het Diabetesfonds alvast heel veel dank voor jullie inzet!!


Download ppt "Weight Watchers en het Diabetes Fonds."

Verwante presentaties


Ads door Google