De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda Stand van zaken Enquête “Dorpsraad Chaam, en NU?” pauze Projecten Buurtpreventie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda Stand van zaken Enquête “Dorpsraad Chaam, en NU?” pauze Projecten Buurtpreventie."— Transcript van de presentatie:

1

2 Agenda Stand van zaken Enquête “Dorpsraad Chaam, en NU?” pauze Projecten Buurtpreventie

3 Bestuur gevormd (interim) Stichting opgericht Statuten / huishoudelijk reglement / inschrijving KvK / bank Website (134) / facebook (177) / twitter (35) Publiciteit, huis-aan-huis flyers, kerstmarkt persberichten interviews Enquête “Dorpsraad Chaam, en NU?” Convenant gemeente Alphen-Chaam Korte update

4 Bestuur gemeente Alphen-Chaam Burgemeester Harrie Nuijten

5 Financieel verslag Penningmeester Jan Meesters

6 Prijzen met dank aan SylkaFotografie Brouwerij De Pimpelmeesch AH Laurijssen Slagerij van Opstal Nico van den Buys Dierenspeciaalzaak Sprangers Tankstation Michielsen Van Engelen Tweewielers Dono's Woondecoratie Marij Haarmode Bakkerij van Gils Van der Weij Assurantien / Regio Bank Slijterij van Sundert

7 Resultaten Enquête “Dorpsraad Chaam, en NU?” Remko Nugteren Projectgroep communicatie

8 Totaal 357 geldige respondenten Meerderheid vrouwen

9 13,1% 14,8 % 12% 14,2% 10,2% 0,4%

10

11

12 Wat is het DNA van Chaam? (vraag 11) Saamhorigheid / gemoedelijk Bosrijke, groene omgeving Acht van Chaam Dorps karakter / kleinschalig Actief verenigingsleven / evenementen Toerisme / recreatie Niet erg toegankelijk Sociale controle Chamenaar is eigenwijs / doelgericht Citaslow 1 x pos. 1 x negatief Overig

13

14 Waar zou de Dorpsraad Chaam zich voor in moeten zetten? Veiligheid Schakel tussen bevolking en gemeenteraad Behoud van “bevestigd bezit” (bibliotheek, gemeentehuis) Alertheid van de dorpsraad m.b.t. beslissingen van B&W die negatief uit zouden kunnen pakken voor Chaam Meer mogelijkheden voor cultuur, sport en spel

15

16

17 N = 357

18

19

20 Wat zou je in Chaam willen organiseren? Activiteiten (55) Feest of festival Saamhorigheid Sport Cursussen/workshops Zorg voor elkaar (11) Meldpunt vrijwilligers Ouderenzorg Overig (11) Verkeersveiligheid Samenwerken verenigingen Er is al meer dan genoeg (13)

21 N = 357

22 Welke voorzieningen ontbreken er volgens u in Chaam? (Vraag 8) Dorpsstraat Gymzaal & sportvoorzieningen Verkeer & parkeerplaatsen Winkels (meer en beter) Meer politietoezicht Verkeer buitengebied Meer & beter onderhouden groen Restaurant & terrasjes Gemeenteloket Apotheek - openingstijden Gezelligheid centrum Zwembad

23 N = 357

24

25

26

27

28

29

30 Wat vindt u positief aan Chaam? (Vraag 12) Dorpse karakter Mensen & Betrokkenheid Mooie omgeving(natuur) Chaamse mentaliteit & gemoedelijkheid Winkels & Bedrijvigheid Ligging Kleinschaligheid Verenigingsleven Acht van Chaam Toerisme

31 Wat vindt u negatief aan Chaam? (Vraag 13) Verkeer/Dorpsstraat Dorpskern/Centrum “Ons kent ons” Veiligheid Gemeente/bestuur Voorzieningen Campings Cittaslow Woningaanbod Verdwijning dorp Overig

32 Stel; U bent burgemeester van Chaam, wat zou u als eerste doen? Verkeer Contact / inspraak burger Herindeling Centrum Veiligheid Gemeente Rondweg Openbare ruimte Zwembad Cittaslow

33 N = 357

34

35 Projecten Formeren van projectgroepen 4 – 8 leden per projectgroep (afhankelijk van omvang) 2 leden vanuit het bestuur Opstellen projectbeschrijving o Probleembeschrijving o Doelstelling o Planning o Plan van aanpak o Uitvoering Voortgang te volgen via www.dorpsraadchaam.nl

36

37 Projecten 1. Veiligheid (Nico/Marlieke) 2. Dorpsstraat (Jan/Pieter) 3. Groenvoorziening en verkeer i.d. wijken (Marianne/Ria) 4. Kinderopvang (Erik/Marianne) 5. Buurtverenigingen (Ria/Yvonne) 6. Sportvoorzieningen/sportzaal (Marlieke/Erik)

38 Projectgroep Dorpsstraat Jan Meesters / Pieter Geerts Uitslag enquête Scoort hoog bij alle vragen Verkeersdrukte Vrachtverkeer Parkeren Verkeersonveiligheid Centrum Sfeer

39 Projectgroep Wijken Marianne Nugteren / Ria Loomans Leefmilieu in de wijken Onderhoud openbaar groen Speelvoorzieningen Status voetpaden / troittoirs Verkeersveiligheid snelheid parkeren eenrichtingsverkeer

40 Projectgroep Kinderopvang Erik Kolsteren / Marianne Nugteren Actueel onderwerp Heroriëntatie peuterspeelzaal Ikke Wet en regelgeving

41 Projectgroep Buurtverenigingen Yvonne van Amsterdam / Ria Loomans Oren en ogen voor dorpsraad Draagt bij aan leefbaarheid Sociale contacten Stimulering “Ik word toch nooit een Chamenaar”

42 Projectgroep Sportvoorzieningen Marlieke van Gorp / Erik Kolsteren Beperkt aanbod sportvoorzieningen Gymzaal / sporthal Sluiting zwembad eind 2014

43 Project Buurtpreventie “ CHAAM moet VEILIGER ” Marlieke van Gorp

44 De opzet van het project in samenwerking met gemeente en politie 1.Uit de resultaten van de enquête blijkt de noodzaak voor buurtpreventie hoog 2.Besluit van het bestuur om het project ‘’buurtpreventie’’ te starten 3.Samenstellen van een projectgroep 4.Gesprekken met gemeente en politie 5.Start van het project

45 Eerste prioriteit inbraakpreventie Pilotwijken Brabander Wolfsdonk Doelstelling actieve buurtpreventie voor de volledige bebouwde kom van Chaam in 2014

46 Communicatie op wijkniveau WhatsApp Cirkel In elke wijk zal deze groep geïntroduceerd worden Maillijst Na een voorval kan de straatcontactpersoon een mail sturen Deur aan Deur Na een voorval zullen de inbrekersactief-kaarten worden rondgebracht De straatcontactpersonen zullen bij u langskomen om met u te bespreken waar u aan wilt deelnemen

47 Belangrijke aspecten: -Duurzaam (blijvend) -Realiseerbaar -Effectief Projectopzet Wijk 300 woningen 1 coördinator 100 woningen 2 straatcontactpersonen 100 woningen 2 straatcontactpersonen 100 woningen 2 straatcontactpersonen

48 Profiel Straatcontactpersoon De straatcontactpersoon wordt de linking-pin tussen bewoners en de betrokken instanties! Straat Contact persoon BuurtGemeentePolitie

49 Wat wordt er van de Inwoners verwacht? Signaleren van verdachte situaties Het ondernemen van actie op het moment dat de situatie zich voordoet! Telefoonnummers: 112 (voor directe hulp van politie) 0900-8844 (voor hulp van de politie) Straatcontactpersoon (voor minder urgente zaken)

50 Voorbeeld 1 Jan laat hond uitSignaleert kapotte straatverlichtingJan stuurt mail naar straatcontactpersoonContactpersoon meldt dit bij de gemeenteContactpersoon koppelt reparatie terug naar Jan

51 Voorbeeld 2 Ans komt thuis van een feest en treft een inbraak Ans belt direct 112 Politie verleent direct ondersteuningAns meldt voorval bij straatcontactpersoonStraatcontactpersoon verdeelt “Let op, inbrekers actief” kaarten

52 Voorbeeld 3 Voor het huis van Wil staat al dagen een onbekende autoWil meldt dit bij de straatcontactpersoonDe straatcontactpersoon neemt contact op met 0900-8844De politie onderzoekt de situatieVia de straatcontactpersoon wordt alles teruggekoppeld naar Wil

53 Vragen of Opmerkingen U kunt ons bereiken via: projecten@dorpsraadchaam.nl www.dorpsraadchaam.nl Facebook: Dorpsraad Chaam Twitter: Dorpsraad Chaam

54 Aanmelden nieuwsbrief www.dorpsraadchaam.nlwww.dorpsraadchaam.nl “Like” de facebookpagina van de Dorpsraad Chaam “Volger” op twitter worden Maar vooral, zet je in voor je dorp Wordt actief voor de Dorpsraad Chaam, want Morgen als eerste doen!

55


Download ppt "Agenda Stand van zaken Enquête “Dorpsraad Chaam, en NU?” pauze Projecten Buurtpreventie."

Verwante presentaties


Ads door Google