De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM

2 Agenda Stand van zaken Enquête “Dorpsraad Chaam, en NU?” pauze Projecten Buurtpreventie

3 Korte update Bestuur gevormd (interim) Stichting opgericht
Statuten / huishoudelijk reglement / inschrijving KvK / bank Website (134) / facebook (177) / twitter (35) Publiciteit, huis-aan-huis flyers, kerstmarkt persberichten interviews Enquête “Dorpsraad Chaam, en NU?” Convenant gemeente Alphen-Chaam

4 Bestuur gemeente Alphen-Chaam
Burgemeester Harrie Nuijten

5 Financieel verslag Penningmeester Jan Meesters

6 Prijzen met dank aan SylkaFotografie Brouwerij De Pimpelmeesch
AH Laurijssen Slagerij van Opstal Nico van den Buys Dierenspeciaalzaak Sprangers Tankstation Michielsen Van Engelen Tweewielers Dono's Woondecoratie Marij Haarmode Bakkerij van Gils Van der Weij Assurantien / Regio Bank Slijterij van Sundert

7 “Dorpsraad Chaam, en NU?”
Resultaten Enquête “Dorpsraad Chaam, en NU?” Remko Nugteren Projectgroep communicatie

8 Totaal 357 geldige respondenten
Eerst wat algemene statistieken over de enquete: Periode enquete is geweest van… 1 ongeldige. Allemaal enen dus die hebben we er maar uitgelaten Meerderheid vrouwen

9 13,1% 14,8 % navraag bij pieter, rode balk en groene balk toelichten. Legenda erbij? 12% 14,2% 10,2% 0,4%

10 Enquetevraag: hoeveel Chamenaar voelt u zich (hoe sterk is uw verwantschap met Chaam)?
Totaal 357 respondenten

11

12 Wat is het DNA van Chaam? (vraag 11) Saamhorigheid / gemoedelijk
Bosrijke, groene omgeving Acht van Chaam Dorps karakter / kleinschalig Actief verenigingsleven / evenementen Toerisme / recreatie Niet erg toegankelijk Sociale controle Chamenaar is eigenwijs / doelgericht Citaslow 1 x pos. 1 x negatief Overig Overig: Streekproducten (3) Kern van Chaam heeft geen uitstraling (3) Buitenstaander wordt nooit echte Chamenaar (3) Mooi centrum (4) Chaamloop (2) Chamenaar is gewoon (2)

13 Hiermee hebben we ons bestaansrecht aangetoond :-)

14 Waar zou de Dorpsraad Chaam zich voor in moeten zetten?
Veiligheid Schakel tussen bevolking en gemeenteraad Behoud van “bevestigd bezit” (bibliotheek, gemeentehuis) Alertheid van de dorpsraad m.b.t. beslissingen van B&W die negatief uit zouden kunnen pakken voor Chaam Meer mogelijkheden voor cultuur, sport en spel Enquetevraag 17: Waar zou de Dorpsraad Chaam zich voor in moeten zetten? (meerdere antwoorden mogelijk)

15 Overstappen op de voorzieningen (14 voorzieningen gevraagd)
Vraag 7 v/d enquete: Hoe tevreden bent u over de voorzieningen in Chaam?

16 Gefilterd op ouders met kinderen
Gefilterd op ouders met kinderen. Er speelt hier natuurlijk veel, zowel op landelijk gebied als op kober en op ikke Meer info uit open vragen toevoegen

17 N = 357

18 N = 357

19 N = 357

20 Wat zou je in Chaam willen organiseren?
Activiteiten (55) Feest of festival Saamhorigheid Sport Cursussen/workshops Zorg voor elkaar (11) Meldpunt vrijwilligers Ouderenzorg Overig (11) Verkeersveiligheid Samenwerken verenigingen Er is al meer dan genoeg (13) Vraag 9 vd enquete

21 N = 357

22 Welke voorzieningen ontbreken er volgens u in Chaam? (Vraag 8)
Dorpsstraat Gymzaal & sportvoorzieningen Verkeer & parkeerplaatsen Winkels (meer en beter) Meer politietoezicht Verkeer buitengebied Meer & beter onderhouden groen Restaurant & terrasjes Gemeenteloket Apotheek - openingstijden Gezelligheid centrum Zwembad

23 N = 357

24 N = 357

25 N = 357

26 N = 357

27 N = 357

28 N = 357

29 N = 357 Hier zal Marlieke meer over vertellen

30 Wat vindt u positief aan Chaam? (Vraag 12)
Dorpse karakter Mensen & Betrokkenheid Mooie omgeving(natuur) Chaamse mentaliteit & gemoedelijkheid Winkels & Bedrijvigheid Ligging Kleinschaligheid Verenigingsleven Acht van Chaam Toerisme

31 Wat vindt u negatief aan Chaam? (Vraag 13)
Verkeer/Dorpsstraat Dorpskern/Centrum “Ons kent ons” Veiligheid Gemeente/bestuur Voorzieningen Campings Cittaslow Woningaanbod Verdwijning dorp Overig Overig: Hangjongeren, toerisme, te rustig

32 Stel; U bent burgemeester van Chaam, wat zou u als eerste doen?
Vraag 14 vd enquete: Top 10 lijst gemaakt Verkeer is hoofdzakelijk de onrust over de verkeersdrukte en onveilige situatie in de Dorpsstraat. Contact / inspraak burger is vaak de suggestie om meer contact met de inwoners te zoeken Centrum hebben vaak te maken met de drukke parkeerplaats op de Brouwerij, onooglijk centrum, missen van sfeer in het centrum, etc.. Verkeer Contact / inspraak burger Herindeling Centrum Veiligheid Gemeente Rondweg Openbare ruimte Zwembad Cittaslow

33 N = 357

34 PAUZE

35 Projecten Formeren van projectgroepen
4 – 8 leden per projectgroep (afhankelijk van omvang) 2 leden vanuit het bestuur Opstellen projectbeschrijving Probleembeschrijving Doelstelling Planning Plan van aanpak Uitvoering Voortgang te volgen via

36

37 Projecten 1. Veiligheid (Nico/Marlieke) 2. Dorpsstraat (Jan/Pieter)
3. Groenvoorziening en verkeer i.d. wijken (Marianne/Ria) 4. Kinderopvang (Erik/Marianne) 5. Buurtverenigingen (Ria/Yvonne) 6. Sportvoorzieningen/sportzaal (Marlieke/Erik)

38 Projectgroep Dorpsstraat Jan Meesters / Pieter Geerts Uitslag enquête
Scoort hoog bij alle vragen Verkeersdrukte Vrachtverkeer Parkeren Verkeersonveiligheid Centrum Sfeer

39 Projectgroep Wijken Marianne Nugteren / Ria Loomans
Leefmilieu in de wijken Onderhoud openbaar groen Speelvoorzieningen Status voetpaden / troittoirs Verkeersveiligheid snelheid parkeren eenrichtingsverkeer

40 Projectgroep Kinderopvang Erik Kolsteren / Marianne Nugteren
Actueel onderwerp Heroriëntatie peuterspeelzaal Ikke Wet en regelgeving

41 Projectgroep Buurtverenigingen Yvonne van Amsterdam / Ria Loomans
Oren en ogen voor dorpsraad Draagt bij aan leefbaarheid Sociale contacten Stimulering “Ik word toch nooit een Chamenaar”

42 Projectgroep Sportvoorzieningen Marlieke van Gorp / Erik Kolsteren
Beperkt aanbod sportvoorzieningen Gymzaal / sporthal Sluiting zwembad eind 2014

43 Buurtpreventie “CHAAM moet VEILIGER”
Project Buurtpreventie “CHAAM moet VEILIGER” Marlieke van Gorp

44 De opzet van het project in samenwerking met gemeente en politie
Uit de resultaten van de enquête blijkt de noodzaak voor buurtpreventie hoog Besluit van het bestuur om het project ‘’buurtpreventie’’ te starten Samenstellen van een projectgroep Gesprekken met gemeente en politie Start van het project

45 Eerste prioriteit inbraakpreventie Pilotwijken Brabander Wolfsdonk
Doelstelling actieve buurtpreventie voor de volledige bebouwde kom van Chaam in 2014

46 Communicatie op wijkniveau
WhatsApp Cirkel In elke wijk zal deze groep geïntroduceerd worden Maillijst Na een voorval kan de straatcontactpersoon een mail sturen Deur aan Deur Na een voorval zullen de inbrekersactief-kaarten worden rondgebracht De straatcontactpersonen zullen bij u langskomen om met u te bespreken waar u aan wilt deelnemen

47 2 straatcontactpersonen
Projectopzet Wijk 300 woningen 1 coördinator 100 woningen 2 straatcontactpersonen Belangrijke aspecten: Duurzaam (blijvend) Realiseerbaar Effectief

48 Straatcontactpersoon
Buurt Gemeente Politie Profiel Straatcontactpersoon De straatcontactpersoon wordt de linking-pin tussen bewoners en de betrokken instanties!

49 Wat wordt er van de Inwoners verwacht? Signaleren van verdachte situaties Het ondernemen van actie op het moment dat de situatie zich voordoet! Telefoonnummers: 112 (voor directe hulp van politie) (voor hulp van de politie) Straatcontactpersoon (voor minder urgente zaken)

50 Indien er teveel meldingen komen zal er besloten worden dat bewoners direct de gemeente kunnen benaderen ! Voorbeeld 1 Jan laat hond uit Signaleert kapotte straatverlichting Jan stuurt mail naar straatcontactpersoon Contactpersoon meldt dit bij de gemeente Contactpersoon koppelt reparatie terug naar Jan

51 Voorbeeld 2 Ans komt thuis van een feest en treft een inbraak
Ans belt direct 112 Politie verleent direct ondersteuning Ans meldt voorval bij straatcontactpersoon Straatcontactpersoon verdeelt “Let op, inbrekers actief” kaarten

52 Heeft u direct ondersteuning van de politie nodig bel dan zelf 0900-8844
Voorbeeld 3 Voor het huis van Wil staat al dagen een onbekende auto Wil meldt dit bij de straatcontactpersoon De straatcontactpersoon neemt contact op met De politie onderzoekt de situatie Via de straatcontactpersoon wordt alles teruggekoppeld naar Wil

53 Vragen of Opmerkingen U kunt ons bereiken via:
Facebook: Dorpsraad Chaam Twitter: Dorpsraad Chaam

54 Samen maken we er meer Chaam van
Morgen als eerste doen! Aanmelden nieuwsbrief “Like” de facebookpagina van de Dorpsraad Chaam “Volger” op twitter worden Maar vooral, zet je in voor je dorp Wordt actief voor de Dorpsraad Chaam, want Samen maken we er meer Chaam van

55 AFSLUITING


Download ppt "WELKOM."

Verwante presentaties


Ads door Google