De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In de strijd tegen armoede en sociaal isolement onder kinderen. St. Meedoen in Rotterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In de strijd tegen armoede en sociaal isolement onder kinderen. St. Meedoen in Rotterdam."— Transcript van de presentatie:

1 In de strijd tegen armoede en sociaal isolement onder kinderen. St. Meedoen in Rotterdam

2  Opgericht op 7 juli 2000 als stichting Leergeld Rotterdam.  Organisatie: professioneel aangestuurde vrijwilligersorganisatie.  Gesubsidieerd door de gemeente Rotterdam als onderdeel van het gemeentelijk armoedebeleid.  Doel: bestrijding sociaal isolement onder kinderen van ouders met een inkomen > 120% sociaal minimum.

3 Armoede in Rotterdam (1)  Aantal huishoudens tot 110% WML: 56.167  Aantal huishoudens tot 120% WML: 69.275  Aantal huishoudens onder de armoedegrens: 41.350 (15% van alle huishoudens)  > 50% = huishoudens van allochtone afkomst Bron: CBS 2011

4 Armoede in Rotterdam (2)  Landelijk leven ca. 384.000 kinderen (10%) onder armoedegrens*).  In Rotterdam zijn dat ca. 30.500 kinderen (11%)  Van de ca. 30.500 kinderen leven ca. 19.200 (57%) in een eenoudergezin.  Ca. 11.300 kinderen leven in een tweeoudergezin.*) *) De armoedegrens is € 1.960,-- netto per maand (alle inkomsten inclusief kinderbijslag en toeslagen) voor een gezin met 2 kinderen. *) Bron CBS 2011

5 Bestrijding sociaal isolement van kinderen Actoren:  Gem. Rotterdam  Kindertoelageregeling  Jeugdsportfonds (JSF)  contributie sportvereniging  Jeugdcultuurfonds  contributie culturele activiteiten  Stichting Jarige Job

6 Statutaire doelstelling MIR  Financiële ondersteuning aan schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit Rotterdamse gezinnen die moeten rondkomen van een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.  Verwerving van financiële middelen bij overheid, fondsen, bedrijven, particulieren enz.  Inzet van vrijwillige intermediairs (vooral ervaringsdeskundigen uit de doelgroep  Signaalfunctie aan de (lokale) overheid

7 Uitkeringsbeleid Verstrekking van een financiële bijdrage van max. € 225,-- voor: 1.Contributie sportvereniging, muziek- of dansles, zwemles en noodzakelijke attributen – voor zover deze niet vergoed worden door JSF of JCF. 2.Verstrekking van een computer per gezin voor huiswerk, 1 x per 6 jaar. 3.Eenmalige verstrekking van een fiets (besparing openbaar-vervoerskosten). 4.Eigen bijdrage voor fiets en computer is € 25,--.

8 Operationele doelstelling en Realisatie 2013 DoelstellingRealisatie  Aantal gehonoreerde aanvragen 2.195 2.203  Aantal afgewezen aanvragen 400 278  Doorverwijzingen 650 698 Totaal 3.150 3.179

9

10

11 Soort inkomen Aanvragers

12 Aantal aanvragen per deelgemeente

13 Financiering Hulpvraag HulpvraagOrganisatiekosten BegrootRealisatieBegrootRealisatie Verstrekt/Uitgegeven € 258.400,--€ 366.249,--€ 141.200,--€ 150.870,-- Subsidie Gem. Rotterdam € 188.400,--€ 252.081,--€ 113.680,--€ 118.680,-- Fondsbijdragen enz. € 70.000,--€ 114.576,--€ 27.520,--€ 29.895,-- Saldo + € 408,-- -€ 2.295,--

14 Enige kengetallen  De efficiencyratio is 45%.  De gemiddeld toegekende uitkering bedraagt € 152,63 per kind.  De kosten per ingediende aanvraag bedragen € 44,57.  De kosten per toegekende aanvraag bedragen € 68,74.

15 Organisatie  Bestuur, bestaande uit 5 onbezoldigde leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 leden, verantwoordelijk voor het beleid;  Stafbureau, bestaande uit 3 medewerksters, o.l.v. coördinator (allen part-time werkzaam), verantwoordelijk voor de uitvoering; en  10 à 12 vrijwillige intermediairs, veelal ervaringsdeskundigen, die via huisbezoek de aanvragen onderzoeken.

16 Zijn er nog vragen?


Download ppt "In de strijd tegen armoede en sociaal isolement onder kinderen. St. Meedoen in Rotterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google