De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Absolutisme vs Regenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Absolutisme vs Regenten"— Transcript van de presentatie:

1 Absolutisme vs Regenten
Claudia Hoefsmit, Brigit Kappe, Jesse Van Der Marck, Jesse Klemans

2 De termen (Brigit Kappe)
De Staten-Generaal van Nederland: De Staten-Generaal bestond vroeger uit de staten van Nederland. Dat waren de belangrijkste mensen van de gewesten. Nederland bestond in de 17e eeuw uit 7 staten, de 7 gewesten oftewel de provincies, Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Groningen en Friesland, regelde al hun zaken in Den haag waar de Staten-Generaal zich bevond. De Staten-Generaal regeerde ook over Noord-Brabant en Limburg. Raadspensionaris: Dat was de adviseur van de staten van de gewesten Holland en Zeeland. Hij was de 1e ambtenaar en rechtskundig adviseur.

3 De termen (Jesse V/D Marck)
Vroedschappen Een vroedschap is een groep collega’s die met elkaar samen werken. Meestal werd het woord vroedschap gebruikt als je het over de regenten had. Deze vroedschap besloot samen over het land, welke regels ze zouden invoeren. De hoogste in de vroedschap is nu de burgemeester, maar vroeger waren dat de regenten. Standenvergadering van Frankrijk Rond de 17e eeuw probeerde steeds meer Koningen in zijn eentje te regeren over zijn land, het grootste voorbeeld hiervan is Lodewijk XIV. Doordat Lodewijk in zijn eentje probeerde te regeren, werden er bijna geen standenvergaderingen ingeroepen, dus er werden ook weinig nieuwe regels of veranderingen gemaakt in het land.

4 De termen (Jesse Klemans)
Regenten: De term regenten wordt gebruikt voor Nederlandse bestuurders uit de 17de en 18de eeuw. In die tijd werd Nederland niet geregeerd door een koning, maar door een groep rijke handelaren. Droit Divin: Droit Divin is een uitdrukking die laat merken hoe christelijke koningen over hunzelf dachten in de 17de eeuw. Hun dachten namelijk dat god hun had gestuurd om te regeren om aarde. Driot divin word vaak gebruikt in het Absolutisme. Een voorbeeld is Lodewijk XIV hij had de uitspraak: "L'état, c'est Moi" dat betekent ‘’de staat dat ben ik’’.

5 De term (Claudia Hoefsmit)
Intendanten Dat zijn ambtenaren zonder adellijke titel.

6 Bestuursvormen (Jesse V/D Marck)
Bestuursvorm van Frankrijk 17e eeuw In de 17e eeuw was Frankrijk eigendom van Lodewijk XIV, een absolute vorst. Dat betekend dat hij in zijn eentje regeerde over zijn land. Hij maakte alle beslissingen zelf en het maakte hem niet uit als iemand hem tegen sprak. Voordat Lodewijk er was trok niemand zich iets aan van de koning, alle steden en provincies hadden hun eigen regels en wetten. Toen Lodewijk kwam werden alle regels opnieuw uitgeschreven, en dat deed Lodewijk helemaal in zijn eentje. Niemand kon hem tegen spreken. Ook het leger werd eigendom van Lodewijk, voordat hij er was hadden hoge edelen hun eigen legertjes. Toen Lodewijk kwam het leger bij een en voerde hij heel veel oorlogen. Veel van die oorlogen waren tegen Spanje. Hij heeft ook een oorlog tegen Nederland gehad, helaas won het Franse leger.

7 Bestuursvormen (Brigit Kappe)
De bestuursvorm van Nederland: Nederland wordt bestuurt door de Staten-Generaal dat is een groep mensen bestaande uit de eerste en de tweede kamer. Dat waren de belangrijkste mensen van een gewesten. Of ook gezegd de provincies. Ook word Nederland bestuurt door regenten. Die samen de Staten-Generaal van Nederland. De raadspensionarissen, dat waren de adviseurs van een regent en dus uiteindelijk van de Staten-Generaal, gaven adviezen over de nieuwe wetten aan de regenten, zodat die het uiteindelijk konden neerleggen bij de Staten-Generaal. Het was dus niet alleen de koning die de macht had en dus regeerde. Het is niet zo dat de koning helemaal niets mag zeggen. Als er een nieuwe wet komt, wordt deze ook goed gekeurd door de koning of koningin die op dat moment aan de macht is.

8 De sociale lagen van Frankrijk (Jesse Klemans)
Sociale lagen Frankrijk: In Frankrijk had niemand anders iets te zeggen behalve Lodewijk XIV dat komt omdat hij absolutistisch regeerde. Hij kon wel advies krijgen van het parlement of zijn ministers. Tegen zijn ministers zei hij: ‘U zult mij met uw raad steunen, als ik daarom vraag. Ik verbied u iets te ondertekenen zonder mijn bevel, zelfs geen paspoort.’ Ministers die te machtig leken te worden, werden zwaar gestraft. Zo werd een minister van financiën levenslang in de gevangenis gezet omdat hij te populair was bij de hoge edelen. De geestelijkheid was ook heel belangrijk in Frankrijk omdat Lodewijk ook gelovig was.

9 De sociale lagen van Nederland (Claudia Hoefsmit)
Regenten: De regenten hadden bijna alle macht in handen van De Republiek. Ze hadden Politieke macht en daarom zaten ze bij de regenten. De adellijke regenten woonde vaak in grote huizen op landgoed en De niet-adellijke regenten waren rijke burgers in de steden. (plaatje op volgende dia) De gegoede burgerij:   Iedereen die bij de gegoede burgerij hoorde was aardig rijk. Ze hadden de grootste bedrijven opgezet, ze waren bijvoorbeeld scheepbouwers, rijke boeren, rijke kooplieden en daarvan had je nog meer beroepen. Het enige verschil was tussen de regenten en de gegoede burgerij was dat de gegoede burgerij geen politieke macht had. Ongeveer 10 % van de bevolking. Ongeveer 1-2 % de kleine burgerij De kleine burgerij bestond onder andere uit ambachtslieden, handelaars, winkeliers, leraren. Bij de kleine burgerij had je verschillende mensen je had rijke mensen die bij net zo rijk waren als de mensen bij de gegoede burgerij. En je had mensen die bijna niet konden rondkomen van hun geld. Ongeveer 25% van de bevolking Het gewone volk. Mensen die bij het gewone volk behoorde die waren heel erg arm. Ze hadden bijna geen geld. Als je een baan had was je al heel erg blij. De meeste beroepen die tot deze groep behoorde is werken in de haven of landarbeiders of matrozen. Mensen die helemaal dakloos waren kregen vaak steun van de kerk. Ongeveer 60-70% van de bevolking.  

10


Download ppt "Absolutisme vs Regenten"

Verwante presentaties


Ads door Google