De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Quasi-verlies van het Nederlanderschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Quasi-verlies van het Nederlanderschap"— Transcript van de presentatie:

1 Quasi-verlies van het Nederlanderschap
Prof. Dr. Gerard-René de Groot Assen 17 oktober 2013

2 Casus Jose Gonzalvez Campos * 1951 in Chili Vlucht 1977  Nederland
1979 vluchtelingenstatus X 1981 met de Duitse Maria Müller 1983 naturalisatie tot Nederlander 1982 * Irena 1984 * Julio

3 Biecht bij U Felipe Jessurun de Pimentel
Gevlucht op paspoort van gedode vriend Graag naamswijziging Wat doet en zegt U???

4 Fraude Art. 14 (1) RwNed: herroepen naturalisatie/verkrijging door optie wegens bedrog e.d. door beslissing van minister  eventueel zelfs staatloosheid bepaling met terugwerkend effect ingevoerd per Verjaringstermijn 12 jaar Tenzij veroordeling wegen genocide e.d.

5 Fraude Art. 14 (1) RwNed: Herroeping mogelijk/ geen automatisme
Proportionaliteitstest/ Evenredigheidstest  mogelijk om rekening te houden met tragische omstandigheden

6 Fraude Proportionaliteitstest/ Evenredigheidstest Nederlands recht
Maar ook Europees recht: HvJEU 2010 Janko Rottmann

7 Fraude Art. 14 lid 1 ook van toepassing op identiteitsfraude?
Voor 2003: nietigheidsconstructie HR : handhaving nietigheidsconstructie: personalia in KB identificeren betrokkene niet – uitzonderlijke gevallen daargelaten – Mei/ juni: de biecht van Hirsi Ali

8 Identiteitsfraude HR 30-6-2006:
art. 14 (1) ook van toepassing op identiteitsfraude, mits de naturalisatie plaats vond na N.B. moment van naturalisatie is bepalend/ niet moment van de ontdekking Indien voordien: nietigheidsconstructie

9 Casus Jose Gonzalvez Campos / Felipe Jessurun de Pimentel
 geen Nederlander: naturalisatie nietig  geworden ‘quasi-verlies’ Hij is nooit Nederlander Irena en Julio geen Nederlanders

10 Andere soorten van quasi-verlies
Wegvallen van familierechtelijke betrekking die de basis vormde voor het Nederlanderschap  succesvolle ontkenning van het vaderschap van een Nederlander (indien moeder vreemdelinge)  verlies Nederlanderschap mits < 18 jaar en geen dreigende staatloosheid Uitzondering < 18 jaar geldt sinds 2003 met terugwerkende kracht > 1985

11 Andere soorten van quasi-verlies
Ontdekking dat er weliswaar een familierechtelijke betrekking is, maar zonder nationaliteitsgevolg  buitenlandse adoptie door Nederlander voor 1998 Inschrijving van uittreksel buitenlandse geboorteakte, waarin de adoptie al verwerkt was

12 Andere soorten van quasi-verlies
Ontdekking van verduistering van staat  persoon aangegeven als kind van een Nederlander, blijkt niet diens kind te zijn Let voor deze categorie op bescherming van bezit van staat (art. 1: 209 BW)

13 Andere soorten van quasi-verlies
Variant: persoon aangegeven als kind van een Nederlandse, blijkt niet uit haar geboren te zijn, maar uit buitenlandse draagmoeder Wat als naar buitenlands recht de wensmoeder de juridische moeder is? Let ook voor deze categorie op bescherming van bezit van staat (art. 1: 209 BW)

14 Andere soorten van quasi-verlies
Rechtshandeling die de familierechtelijke afstamming vestigde (bijvoorbeeld erkenning) blijkt nietig te zijn Let ook voor deze categorie op bescherming van bezit van staat (art. 1: 209 BW) N.B.: erkenning door Nederlandse gehuwde man of erkenning in strijd met biologische waarheid (indien nodig naar buitenlands recht)

15 Andere soorten van quasi-verlies
Registratie als Nederlander berust op foute interpretatie van het recht Registratie als Nederlander van in 1933 in Nederland buiten huwelijk geboren kind van Oostenrijkse moeder N.B.: was dat wel fout? HR besliste pas anders in 1942!  wees voorzichtig met correcties

16 Andere soorten van quasi-verlies
Afgifte van Nederlands paspoort aan iemand die Nederlanderschap heeft verloren Verkrijging Nederlands paspoort is geen verkrijging Nederlanderschap Varianten: te kwader trouw of te goeder trouw Wat met positie afstammelingen? (bijv. grootvader verloor Nederlanderschap door vreemde krijgsdienst?)

17 Moeilijkheden bij quasi-verlies
Meestal geen bescherming tegen staatloosheid Geen proportionaliteitstoets  (kleine) fouten in ver verleden  grote gevolgen Geen bescherming van behandeling als Nederlander  afwezigheid van bescherming van opgewekt vertrouwen Meestal geen verjaringstermijnen

18 Moeilijkheden bij quasi-verlies
Meestal geen bescherming tegen staatloosheid  wellicht toch bescherming door art. 5-9 Verdrag beperking staatloosheid? Geen proportionaliteitstoets  (kleine) fouten in ver verleden  grote gevolgen  wellicht toch prortionaliteitstoets in licht van EU-recht en verbod willekeurig ontnemen nationaliteit?

19 Moeilijkheden bij quasi-verlies
Geen bescherming van behandeling als Nederlander  afwezigheid van bescherming van opgewekt vertrouwen  wellicht toch vereist in licht EU-recht? Meestal geen verjaringstermijnen  invoering dringend nodig (N.B. wel verjaringstermijn van 12 jaar bij bedrog naturalisatie)

20 Quasi-verlies Wat doet U bij ontdekking van mogelijk quasi-verlies?
Mogelijk veroorzaken van veel ellende! Zorgvuldig letten op beschermingsconstructies (zoals verjaring/ bezit van staat e.d.) Bij ondekkings bedrog meldingsplicht In andere gevallen niet ???

21 Ontdekking quasi-verlies
Wat doet en zegt U??? Melding bij IND? ??????????????? Gewetensnood veroorzaakt door gebrekkig recht?


Download ppt "Quasi-verlies van het Nederlanderschap"

Verwante presentaties


Ads door Google