De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Diversiteit aan woonvormen.  Woonvormen die zich situeren tussen een permanente begeleiding van de betrokkenen en het volledig ontbreken van hulpverlening.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Diversiteit aan woonvormen.  Woonvormen die zich situeren tussen een permanente begeleiding van de betrokkenen en het volledig ontbreken van hulpverlening."— Transcript van de presentatie:

1

2  Diversiteit aan woonvormen.  Woonvormen die zich situeren tussen een permanente begeleiding van de betrokkenen en het volledig ontbreken van hulpverlening.

3  Fysiek gehandicapten (focuswonen)  Mentaal gehandicapte volwassenen  Bejaarden

4  De doelgerichtheid of het intentioneel karakter.

5  Desinstitutionalisering: vroeger werd de doelgroep in een instelling geplaatst ver van de buitenwereld. Nu probeert men hen te integreren in de maatschappij en hen zo ‘gewoon’ mogelijk te laten leven.

6  Door voorzieningen op te zetten onderwerpt men zich noodgedwongen aan de eigen dynamiek en wetmatigheden van de huisvestingsmarkt die fundamenteel verschillen van deze die werkzaam zijn in het welzijnswerk.

7  Dat het enkele jaren geduurd heeft vooraleer de overheid reglementerend is opgetreden in het kader van de diverse bijzondere woonvormen.

8  Een vzw treedt op als onderverhuurder. Er is dus een (huur)overeenkomst tussen de verhuurder en de vzw enerzijds en tussen de vzw en de bewoner-huurder anderzijds.  Soms treedt er ook een sociaal verhuurkantoor op, dan zijn er 3 partijen in de huurovereenkomst.

9  Een brandverzekering kan worden gesloten door de vzw waarbij rekening wordt gehouden met de toestand van onderverhuring.  De verzekering voor burgerrechterlijke aansprakelijkheid tegenover derden.

10


Download ppt " Diversiteit aan woonvormen.  Woonvormen die zich situeren tussen een permanente begeleiding van de betrokkenen en het volledig ontbreken van hulpverlening."

Verwante presentaties


Ads door Google