De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beschermd en beschut wonen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beschermd en beschut wonen"— Transcript van de presentatie:

1 Beschermd en beschut wonen
Bernard Hubeau

2 Wat? Diversiteit aan woonvormen.
Woonvormen die zich situeren tussen een permanente begeleiding van de betrokkenen en het volledig ontbreken van hulpverlening.

3 Voor wie? Fysiek gehandicapten (focuswonen)
Mentaal gehandicapte volwassenen Bejaarden

4 Verschil woonvormen? De doelgerichtheid of het intentioneel karakter.

5 Verschil vroeger en nu? Desinstitutionalisering: vroeger werd de doelgroep in een instelling geplaatst ver van de buitenwereld. Nu probeert men hen te integreren in de maatschappij en hen zo ‘gewoon’ mogelijk te laten leven.

6 Woonproblematiek? Door voorzieningen op te zetten onderwerpt men zich noodgedwongen aan de eigen dynamiek en wetmatigheden van de huisvestingsmarkt die fundamenteel verschillen van deze die werkzaam zijn in het welzijnswerk.

7 Dat het enkele jaren geduurd heeft vooraleer de overheid reglementerend is opgetreden in het kader van de diverse bijzondere woonvormen.

8 De huurformule. Een vzw treedt op als onderverhuurder. Er is dus een (huur)overeenkomst tussen de verhuurder en de vzw enerzijds en tussen de vzw en de bewoner-huurder anderzijds. Soms treedt er ook een sociaal verhuurkantoor op, dan zijn er 3 partijen in de huurovereenkomst.

9 2 verzekeringen. Een brandverzekering kan worden gesloten door de vzw waarbij rekening wordt gehouden met de toestand van onderverhuring. De verzekering voor burgerrechterlijke aansprakelijkheid tegenover derden.

10


Download ppt "Beschermd en beschut wonen"

Verwante presentaties


Ads door Google