De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 1 Geriatrisch dagziekenhuis : Informatie voor de huisartsen Onderzoeksequipe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 1 Geriatrisch dagziekenhuis : Informatie voor de huisartsen Onderzoeksequipe."— Transcript van de presentatie:

1 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 1 Geriatrisch dagziekenhuis : Informatie voor de huisartsen Onderzoeksequipe ‘Geriatrische Dagziekenhuizen’ Universiteit Gent Université de Liège

2 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 2 Doelstelling van de slidekit Informatie verlenen Functie van de Geriatrie binnen huidige zorglandschap Het geriatrisch dagziekenhuis (GDZ) binnen zorgprogramma voor de geriatrische patiënt Functies GDZ Voordelen/pitfalls Lokale contactpersonen/aanbod

3 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 3 Inhoud deel 1 - Inleiding - Veroudering en invloed op gezondheidszorg - Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt - Doelstellingen - Doelgroep - Onderdelen - GDZ binnen het zorgprogramma - Opdracht

4 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 4 Vergrijzing van de bevolking in België 2007202020402060 0 tot 14 jaar 1 797 729 17.0% 1 980 774 17.2% 1 938 956 15.9% 1 996 643 15.8% 15 tot 39 jaar 3 413 273 32.2% 3 530 974 30.6% 3 577 994 29.3% 3 629 843 28.7% 40 tot 64 jaar 3 563 470 33.7% 3 806 418 33.0% 3 656 356 29.9% 3 710 070 29.3% 65 tot 79 jaar 1 326 423 12.5% 1 582 592 13.7% 2 017 726 16.5% 2 012 453 15.9% 80 jaar en ouder 483 639 4.6% 637 574 5.5% 1 036 283 8.5% 1 313 752 10.4% Totale bevolking 10 584 53411 538 33212 227 31512 662 761 www.statbel.fgov.be/studies/paper10_nl.pdf

5 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 5 www.statbel.fgov.be/studies/paper10_nl.pdf Vergrijzing van de bevolking in België

6 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 6 Aantal chronische aandoeningen volgens de leeftijd - 2001 Rapport vergrijzing, gezondheidszorg en ouderenzorg, Pacolet, 2004 Voor 65 jaar64-75j75+ % personen met minstens één chronische aandoening 23 à 68%82%85% Gemiddeld aantal chronische aandoeningen in de loop van het laatste jaar 0.3 à 1.72.33 Bron: WIV. Gezondheidsenquête – 2001, gebaseerd op een lijst van 34 ziekten, dementie niet inbegrepen

7 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 7 Aantal ziekte-episoden Percentage ouderen Geen18 Een13 Twee13 Drie13 Vier13 Vijf of meer30 Totaal100 Medische consumptie; F Eulderink in Inleiding Gerontologie en Geriatrie

8 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 8 Aantal medische contacten bij de 75+ www.iph.fgov.be/epidemio/hisia/index Gemiddeld aantal contacten in 2004 Totaal aantal personen Met huisarts11.91.899 Met specialist2.81.909

9 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 9 De vergrijzing en het aantal ziekenhuisligdagen Ministry of Public health 2000; IAGG 2006, Decoster C.

10 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 10 De vergrijzing en het aantal ziekenhuisligdagen Rapport vergrijzing, gezondheidszorg en ouderenzorg, Pacolet, 2004 Hosptitalisatiedagen per leeftijd, 2000-2050, België Aandeel van iedere leeftijdsklasse in het totaal aantal dagen, 2000-2050, België

11 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 11 De functionaliteit bij 75+ www.iph.fgov.be/epidemio/hisia/index ADL199720012004 Geen beperking 31.2%32.0% Matig beperkt 40.0%35.2%33.6% Ernstig beperkt 28.8%32.8%34.4%

12 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 12 Functionele veranderingen en veroudering

13 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 13 Oudere patiënt? ‘Gezonde’ oudere Veranderingen in fysiologische functie, verminderde reservecapaciteit Acute en chronische aandoeningen Kwetsbare ‘Frail’ Oudere Sarcopenie, gewichtsverlies, vermoeidheid, vertraagd functioneren, lage activiteitsgraad Geriatrische patiënt Geriatrische syndromen Toenemende afhankelijkheid Hoge mortaliteit Comprehensive Geriatric Assessment Huisarts Geriater

14 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 14 Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) Diagnostisch instrument Oorzaken en precipiterende factoren gestandaardiseerde manier elementen opsporen van frailty Evaluatie van acute/progressieve achteruitgang Complementair aan een zorgvuldige, medisch georiënteerde work-up en behandeling

15 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 15 CGA Interventie Multidisciplinair team kinesitherapeut, ergotherapeut, psycholoog, sociaal verpleegkundige, arts, verpleegkundige... Secundaire preventie van geriatrische ziektebeelden Interdisciplinaire aanpak is belangrijk en effectief!!  valpreventie Cochrane Library Tinetti et al. NEJM 1994. 331/ 821-7.

16 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 16 CGA: evidence based? Ambulante oudere: Effect ~ bestudeerde populatie (vnl in frail elderly) Stuck et al.Lancet 1993; 342: 1032-1036; Elkan et al. BMJ 2001; 323: 708; Boult et al. JAGS 2001; 49: 351-359; Burns et al. JAGS 2000; 48: 8-13 Gehospitaliseerde oudere : invloed op mortaliteit, kwaliteit van leven, functionele achteruitgang van een verblijf op G-dienst versus inwendige dienst Saltvedt et al. JAGS 2002; 50: 792-798; Landefeld et al. NEJM 995;332:1338 KCE report vol 73A, Financiering Zorgprogramma voor Geriatrische patient

17 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 17 Zorgprogramma voor geriatrische patiënt ‘Gezonde’ oudere Veranderingen in fysiologische functie, verminderde reservecapaciteit Acute en chronische aandoeningen Kwetsbare ‘Frail’ Oudere Sarcopenie, gewichtsverlies, vermoeidheid, vertraagd functioneren, lage activiteitsgraad Geriatrische patiënt Geriatrische syndromen Toenemende afhankelijkheid Hoge mortaliteit Comprehensive Geriatric Assessment Huisarts – thuiszorg – 1° lijn Geriater ZK-huis- 2° lijn

18 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 18 Zorgprogramma voor de Geriatrische Patiënt* KB van 29 januari 2007; publicatie 7 maart 2007 Art. 2. § 1. Ieder algemeen ziekenhuis dat beschikt over een erkende dienst voor geriatrie, met uitzondering van de geïsoleerde geriatriediensten, moet beschikken over een erkend zorgprogramma voor de geriatrische patiënt. *sommige artikelen van dit zorgprogramma zijn nog niet van kracht

19 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 19 Art. 5. Het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt is gericht op het multidisciplinair diagnostisch en therapeutisch proces, alsook op de revalidatie en de opvolging van de geriatrische patiënt. Tevens waarborgt het zorgprogramma, in samenspraak met de huisarts en de andere zorgverstrekkers, het opsporen van geriatrische patiënten, alsook de continuïteit van de zorg. Zorgprogramma voor de Geriatrische Patiënt KB van 29 januari 2007; publicatie 7 maart 2007

20 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 20 Doelstelling zorgprogramma Streven naar een optimaal herstel van de functionele mogelijkheden, een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en levenskwaliteit Standaardisatie en optimalisatie van de zorg voor de oudere patiënt Opsporen van geriatrische patiënt (in samenspraak met huisarts en andere zorgverleners) Aanbieden van multidisciplinaire zorg (diagnose, therapie, revalidatie en opvolging) Continuïteit van zorg

21 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 21 Doelgroep zorgprogramma Geriatrische patiënten, gemiddeld ouder dan 75 jaar, welke een specifieke aanpak behoeven om verschillende van de hierna vermelde redenen: Fragiliteit en beperkte homeostase; Actieve polypathologie; Atypische klinische beelden; Verstoorde farmacokinetiek; Gevaar van functionele achteruitgang; Gevaar voor deficiënte voeding; Tendens tot inactiviteit en bedlegerigheid, met toegenomen risico op opname in een instelling en afhankelijkheid bij ADL; Psychosociale problemen

22 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 22 Het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt omvat: Een erkende dienst voor geriatrie Een geriatrische raadpleging Een dagziekenhuis Een interne liaison Een externe liaison

23 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 23 Het zorgprogramma en Pluridisciplinair Geriatrisch Team Geneesheer specialist erkend in de geriatrie Verpleegkundige Sociaal verpleegkundige Kinesitherapeut Ergotherapeut Logopedist Diëtist Psycholoog

24 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 24 De Interne Liaison De interne liaison maakt het mogelijk de geriatrische principes en de geriatrische pluridisciplinaire deskundigheid ter beschikking te stellen van de behandelend geneesheer-specialist en het team van alle niet-geriatrische afdelingen, en dit voor ALLE in het ziekenhuis opgenomen geriatrische patiënten.

25 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 25 Elke in het ziekenhuis opgenomen patiënt ouder dan 75 jaar wordt geëvalueerd om na te gaan of hij voldoet aan één van de criteria, en of hij al dan niet in het zorgprogramma moet worden opgenomen.

26 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 26 De externe liaison Maakt het mogelijk de geriatrische principes en de geriatrische pluridisciplinaire deskundigheid ter beschikking te stellen van de huisarts, de coördinerende en raadgevende arts en de zorgverstrekkers van de doelgroep Streeft naar continuïteit van zorg

27 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 27 Dagziekenhuis Geriatrie: Aanpak Multidisciplinaire (somatisch, cognitief, sociaal) ambulante diagnostische evaluatie (CGA) Geheugenstoornissen, val en gangstoornissen, incontinentie, malnutritie, pijn, functionele achteruitgang, polyfarmacie, diabetes, decubitus.... Therapeutisch programma dat opname vereist bv transfusie, perfusie Revalidatieprogramma van een complexe pathologie – max 2 à 3 maand

28 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 28 Dagziekenhuis Geriatrie: Internationale Literatuur Forster, Cochrane database, 1999

29 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 29 Interactieve deel

30 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 30 Casus 1

31 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 31 Casus 1 Man, 78 jaar Voorgeschiedenis Depressie Diabetes type 2 Medicatie Geen Laatste bezoek aan de huisarts 1 jaar geleden

32 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 32 Casus 1 Sociaal: Voormalig loodgieter Echtgenote overleden Kinderloos Alleenwonend

33 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 33 Casus 1 U wordt geroepen door de buurvrouw omwille van toenemende zelfverwaarlozing, verlies van autonomie en toenemend hulpbehoevend. Mijnheer zelf is weinig spraakzaam. Hij vermeldt alleen dat hij verwacht uit zijn huis gezet te zullen worden omwille van schulden.

34 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 34 Casus 1 Heteroanamnese via buurvrouw De buurvrouw vertelt dat zij zich sinds enkele maanden om de patiënt bekommert. Het was haar opgevallen dat hij zijn brievenbus niet meer leegde en zijn huis nog nauwelijks uitkwam. Daarom is zij boodschappen voor hem gaan doen. De eetlust is goed, maar hij kookt nog nauwelijks. Koffie zetten ging steeds trager en hij doopte zijn boterham in de confituur in plaats van een mes te gebruiken.

35 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 35 Casus 1 Heteroanamnese buurvrouw Soms bleef hij halverwege een handeling steken of kleedde hij zich doelloos meerdere keren aan en uit. Hij bleef langer in bed liggen. Eenmaal bleef hij een hele nacht op zijn stoel in de huiskamer zitten en de buurvrouw vond ook urine op de grond die zij dan opgeruimd heeft.

36 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 36 Casus 1 Wat is uw differentiaaldiagnose? Wat kan u zelf doen om uw werkhypothese te bevestigen?

37 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 37 Wat kan u als huisarts zelf doen? Anamnese (auto- en hetero) Klinisch onderzoek incl. neurologisch onderzoek Evaluatie medicatie Labo US Ev. screening naar cognitieve problemen Ev. screening naar depressie Ev. proeftherapie ikv depressie

38 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 38 Wat kan het geriatrisch dagziekenhuis u bieden? Evaluatie door geriater en multidisciplinair team Optimalisatie van het traject op basis van reeds beschikbare informatie Medische beeldvorming Evaluatie van iADL- en ADL-functioneren (Uitgebreide) neuropsychologische testing, zowel cognitie als stemming Psychiatrische evaluatie Evaluatie noodzaak tot associatie medicatie

39 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 39 Evaluatie van de zorgbelasting van de mantelzorger(s) Optimalisatie van de financiële situatie (premies, zorgverzekering, …) Psychologische ondersteuning en begeleiding, advies in de omgang met gedragsstoornissen Ev. gesprek omtrent diagnose, evolutie en prognose Informatie omtrent patiëntengroepen, organisaties, … Wat kan het geriatrisch dagziekenhuis u bieden?

40 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 40 Casus 2

41 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 41 Casus 2 Mevrouw B, 78 jaar Voorgeschiedenis: 1988 ALO (etio?) Vertigo sinds jaren Bilateraal varices OL Polyartrose 2005: TKP rechts owv invaliderende gonartrose, postoperatief acute verwardheid 1994: appendectomie 2007 cataractingreep links

42 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 42 Casus 2 U wordt opgebeld door de dochter omdat ze haar moeder op de grond in de slaapkamer heeft aangetroffen na een val waarbij zij niet in staat was zelf op te staan. Bij aankomst zit mevrouw op een stoel. Vitale parameters zijn normaal. Mevrouw heeft geen pijn. Klinisch onderzoek toont geen bijzonderheden. Lopen en opstaan gaan vlot zonder afwijkingen.

43 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 43 Casus 2 U besluit tot een accidentele val zonder verdere gevolgen U wenst mevrouw terug te zien voor een meer uitgebreide evaluatie

44 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 44 Wat kan u als huisarts zelf doen? Uitgebreide anamnese omtrent de omstandigheden van de val Evaluatie van risicofactoren Mobiliteit Sensoriële mogelijkheden Evaluatie van oriëntatie in tijd en ruimte Middelenmisbruik Medicatie Uitscheiding

45 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 45 Wat kan u als huisarts zelf doen? Klinisch onderzoek met aandacht voor orthostatisme Labo ECG Evaluatie van de omgeving

46 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 46 Wat kan het geriatrisch dagziekenhuis u bieden? Evaluatie door Geriater en multidisciplinair team Evaluatie van gang en evenwicht Evt aanvraag F-pathologie Functionele evaluatie Evaluatie van valangst en risicogedrag Advies omtrent hulpmiddelen Advies omtrent woningaanpassing en aanpassing van de omgeving Beeldvorming (CT hersenen, duplex carotiden, echo cor, Holter, RX)

47 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 47 Botdensitometrie Vestibulaire testen, EMG Orthopedische en neurologische evaluatie Evaluatie visus en gehoor Cognitieve en stemmingsevaluatie Interpretatie van resultaten en formuleren van multidisciplinaire advies en behandelingsvoorstellen in samenspraak met behandelende huisarts Wat kan het geriatrisch dagziekenhuis u bieden?

48 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 48 Casus 3

49 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 49 Casus 3 Vrouw, 83 jaar, verblijft in RVT Medische voorgeschiedenis: CVA met volledige recuperatie DM type 2 AHT Cognitieve dysfunctie Ernstige aortaklepstenose waarvoor echocardiografische follow up

50 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 50 Casus 3 Patiënte is volledig onafhankelijk voor ADL U wordt geroepen omdat mevrouw de laatste tijd algemeen achteruitgaat. Zij heeft minder eetlust en is 3 kg vermagerd op 2 maand tijd. Haar mobiliteit is verminderd en zij is enkele dagen terug ook éénmaal gevallen.

51 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 51 Casus 3 Mevrouw klaagt van dyspnoe bij geringe inspanningen en zij vertoont pitting oedeem thv. de onderbenen. Zij heeft sinds 2 weken hulp nodig bij wassen en kleden en de laatste drie dagen is er ook nachtelijke verwardheid en agitatie.

52 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 52 Wat kan u als huisarts zelf doen? Anamnese (auto- en hetero-) en klinisch onderzoek Labo ECG Aanpassen medicatie Ev. voorschrift kine Ev. afzonderlijke technische investigaties plannen

53 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 53 Wat kan het geriatrisch dagziekenhuis u bieden? Combinatie van meerdere technische investigaties op één dag Cardiale evaluatie RX thorax CT hersenen OesofagoGastroDuodenoscopie Cognitieve evaluatie Functionele evaluatie en evaluatie van mobiliteit Aangepast voedingsadvies

54 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 54 Wat kan het geriatrisch dagziekenhuis u bieden? Preoperatieve evaluatie Inclusief adviezen ter preventie van postoperatief delirium Geriatrische evaluatie en second opinion ivm haalbaarheid en/of wenselijkheid van klepchirurgie

55 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 55 Voordelen DZH Geriatrie Brainstorming

56 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 56 Dagziekenhuis Geriatrie: Voordelen Vermijden van complicaties van een klassieke ziekenhuisopname Makkelijkere stap voor ouderen die weigerachtig staan tov opname Medische onderzoeken coördineren en groeperen (minder verplaatsing van pt/familie) Cave: soms vermoeiend, opname te splitsen over tweetal dagen Globale benadering van patiënt/Respect voor oudere/aangepaste zorgen in aangepaste omgeving Meer comfort ivm consultatie of technisch onderzoek Voor een zorgafhankelijke partner dient geen langdurige oplossing gezocht

57 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 57 Second opinion in kader van moeilijke beslissingen (heelkunde, plaatsing in RVT,…) Multidisciplinaire benadering bij geriatrische syndromen (vallen, ondervoeding, dementie, incontinentie, …) Vroegtijdige diagnostiek en advies tot interventie bij complexe of aanslepende medische problemen zonder opname (bv. vermagering, decubitus, recidiverende of persisterende koorts …) Dagziekenhuis Geriatrie: Voordelen

58 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 58 Indicaties voor GDZ Geheugenproblemen dementie, depressie, verwardheid, gedragsstoornissen Recidiverende problemen Darmaandoeningen, incontinentie, pijn, … Diabetes en aanverwante problemen Parkinson Verlies zelfredzaamheid Osteoporose Val- en gangstoornissen, duizeligheid Anemie Stoornissen in voedselinname

59 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 59 Indicaties Technische onderzoeken Coloscopie Gastroscopie Bloedtransfusie, perfusie Wondzorg

60 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 60 Huidige situatie in België project FOD Doelstelling Registratie in 2006 en 2007 van de activiteiten in de GDZ, het patiëntenprofiel en de noodzakelijke middelen Methodologie Bezoek aan GDZ door onderzoeksequipe Registratie van patiëntactiviteiten en personele middelen door GDZ Resultaat Antwoord van 53/64 GDZ Inclusie van totaal 3456 patiënten

61 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 61 Opstart activiteiten in GDZ Startdatum proefproject Nederlands- talige ZKH Franstalig ZKH 2006*2719 2007*86 2008185 200912 Totaal5432 aantal jaren activiteitPercent < 1 jaar66.7 1 - 5 jaren14.6 > 5 jaren18.8 Total100 Missing9.4 Total100

62 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 62 Registratie van de activiteiten 20062007 Diagnostisch85,0%84.3% Geriatrisch syndroom56,7%56.4% Geheugen39,6%37.4% Depressie9,2%8.6% Val-mobiliteit23,3%23.3% Andere22,2%27.1% Specifiek medisch probleem48,9%47%

63 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 63 Registratie van de activiteiten 20062007 Revalidatie4,5%6.05% Therapeutisch18,2%16.64% bloedtransfusie 18,2% Medicatie infuus 52,0% Wondevaluatie 9,9%

64 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 64 Conclusie Vergrijzing zorgt voor toename van de ‘frail elderly’ Doel van geriatrische zorg: ‘zelfstandigheid’ van de oudere in functie van thuiszorg – preventie van functionele achteruitgang is een noodzaak CGA ter opsporing van geriatrische syndromen gevolgd door een adequate interventie heeft zijn effectiviteit bewezen op mortaliteit, autonomie en kwaliteit van leven GDZ biedt multidisciplinaire CGA op ambulante wijze Interventies kunnen en moeten in samenspraak met de eerste lijn en de huisarts Eendracht maakt macht, ook en in het bijzonder voor ‘frail elderly’

65 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 65 Geriatrisch Dagziekenhuis X Algemene informatie Verantwoordelijke naam contactadres, telefoonnummer Personeelssamenstelling Arts(en) geriater Verpleegkundige Andere disciplines die beschikbaar zijn

66 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 66 Architecturale eenheid Comfort en veiligheid Onderzoekslokaal rustlokaal, eetkamer en sanitair Lokaal voor therapeutische groepsactiviteiten Geriatrisch Dagziekenhuis X

67 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 67 Activteiten die gebeuren in het DZH Diagnostisch Therapeutisch (transfusie, perfusie, educatie,…) Revalidatie Geriatrisch Dagziekenhuis X

68 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 68 Communicatie met eerste lijn Geriatrisch Dagziekenhuis X

69 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 69 Financiering Geriatrisch Dagziekenhuis en kosten voor de patiënt Geriatrisch Dagziekenhuis X

70 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 70 Bedankt voor de aandacht


Download ppt "In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 1 Geriatrisch dagziekenhuis : Informatie voor de huisartsen Onderzoeksequipe."

Verwante presentaties


Ads door Google