De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geriatrisch dagziekenhuis : Informatie voor de huisartsen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geriatrisch dagziekenhuis : Informatie voor de huisartsen"— Transcript van de presentatie:

1 Geriatrisch dagziekenhuis : Informatie voor de huisartsen
Onderzoeksequipe ‘Geriatrische Dagziekenhuizen’ Universiteit Gent Université de Liège In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

2 Doelstelling van de slidekit
Informatie verlenen Functie van de Geriatrie binnen huidige zorglandschap Het geriatrisch dagziekenhuis (GDZ) binnen zorgprogramma voor de geriatrische patiënt Functies GDZ Voordelen/pitfalls Lokale contactpersonen/aanbod In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

3 Inhoud deel 1 Inleiding Veroudering en invloed op gezondheidszorg
Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt Doelstellingen Doelgroep Onderdelen GDZ binnen het zorgprogramma Opdracht In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

4 Vergrijzing van de bevolking in België
2007 2020 2040 2060 0 tot 14 jaar 17.0% 17.2% 15.9% 15.8% 15 tot 39 jaar 32.2% 30.6% 29.3% 28.7% 40 tot 64 jaar 33.7% 33.0% 29.9% 65 tot 79 jaar 12.5% 13.7% 16.5% 80 jaar en ouder 4.6% 5.5% 8.5% 10.4% Totale bevolking In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

5 Vergrijzing van de bevolking in België
In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

6 Aantal chronische aandoeningen volgens de leeftijd - 2001
Voor 65 jaar 64-75j 75+ % personen met minstens één chronische aandoening 23 à 68% 82% 85% Gemiddeld aantal chronische aandoeningen in de loop van het laatste jaar 0.3 à 1.7 2.3 3 Bron: WIV. Gezondheidsenquête – 2001, gebaseerd op een lijst van 34 ziekten, dementie niet inbegrepen Rapport vergrijzing, gezondheidszorg en ouderenzorg, Pacolet, 2004 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

7 Aantal ziekte-episoden
Percentage ouderen Geen 18 Een 13 Twee Drie Vier Vijf of meer 30 Totaal 100 Medische consumptie; F Eulderink in Inleiding Gerontologie en Geriatrie In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

8 Aantal medische contacten bij de 75+
Gemiddeld aantal contacten in 2004 Totaal aantal personen Met huisarts 11.9 1.899 Met specialist 2.8 1.909 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

9 De vergrijzing en het aantal ziekenhuisligdagen
Ministry of Public health 2000; IAGG 2006, Decoster C. In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

10 De vergrijzing en het aantal ziekenhuisligdagen
Hosptitalisatiedagen per leeftijd, , België Aandeel van iedere leeftijdsklasse in het totaal aantal dagen, , België Rapport vergrijzing, gezondheidszorg en ouderenzorg, Pacolet, 2004 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

11 De functionaliteit bij 75+
ADL 1997 2001 2004 Geen beperking 31.2% 32.0% Matig beperkt 40.0% 35.2% 33.6% Ernstig beperkt 28.8% 32.8% 34.4% In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

12 Functionele veranderingen en veroudering
In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

13 Kwetsbare ‘Frail’ Oudere
Oudere patiënt? Geriatrische patiënt Geriatrische syndromen Toenemende afhankelijkheid Hoge mortaliteit Geriater Comprehensive Geriatric Assessment Kwetsbare ‘Frail’ Oudere Sarcopenie, gewichtsverlies, vermoeidheid, vertraagd functioneren, lage activiteitsgraad ‘Gezonde’ oudere Veranderingen in fysiologische functie, verminderde reservecapaciteit Acute en chronische aandoeningen Huisarts In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

14 Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)
Diagnostisch instrument Oorzaken en precipiterende factoren gestandaardiseerde manier elementen opsporen van frailty Evaluatie van acute/progressieve achteruitgang Complementair aan een zorgvuldige, medisch georiënteerde work-up en behandeling In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

15 CGA Interventie Multidisciplinair team
kinesitherapeut, ergotherapeut, psycholoog, sociaal verpleegkundige, arts, verpleegkundige ... Secundaire preventie van geriatrische ziektebeelden Interdisciplinaire aanpak is belangrijk en effectief!! valpreventie Cochrane Library Tinetti et al. NEJM / In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

16 CGA: evidence based? Ambulante oudere: Gehospitaliseerde oudere:
Effect ~ bestudeerde populatie (vnl in frail elderly) Stuck et al.Lancet 1993; 342: ; Elkan et al. BMJ 2001; 323: 708; Boult et al. JAGS 2001; 49: ; Burns et al. JAGS 2000; 48: 8-13 Gehospitaliseerde oudere: invloed op mortaliteit, kwaliteit van leven, functionele achteruitgang van een verblijf op G-dienst versus inwendige dienst Saltvedt et al. JAGS 2002; 50: ; Landefeld et al. NEJM 995;332:1338 KCE report vol 73A , Financiering Zorgprogramma voor Geriatrische patient In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

17 Zorgprogramma voor geriatrische patiënt
Geriater ZK-huis- 2° lijn Geriatrische patiënt Geriatrische syndromen Toenemende afhankelijkheid Hoge mortaliteit Comprehensive Geriatric Assessment Kwetsbare ‘Frail’ Oudere Sarcopenie, gewichtsverlies, vermoeidheid, vertraagd functioneren, lage activiteitsgraad ‘Gezonde’ oudere Veranderingen in fysiologische functie, verminderde reservecapaciteit Acute en chronische aandoeningen Huisarts – thuiszorg – 1° lijn In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

18 Zorgprogramma voor de Geriatrische Patiënt
Zorgprogramma voor de Geriatrische Patiënt* KB van 29 januari 2007; publicatie 7 maart 2007 Art. 2. § 1. Ieder algemeen ziekenhuis dat beschikt over een erkende dienst voor geriatrie, met uitzondering van de geïsoleerde geriatriediensten, moet beschikken over een erkend zorgprogramma voor de geriatrische patiënt. *sommige artikelen van dit zorgprogramma zijn nog niet van kracht In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

19 Zorgprogramma voor de Geriatrische Patiënt KB van 29 januari 2007; publicatie 7 maart 2007
Art. 5. Het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt is gericht op het multidisciplinair diagnostisch en therapeutisch proces, alsook op de revalidatie en de opvolging van de geriatrische patiënt. Tevens waarborgt het zorgprogramma, in samenspraak met de huisarts en de andere zorgverstrekkers, het opsporen van geriatrische patiënten, alsook de continuïteit van de zorg. In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

20 Doelstelling zorgprogramma
Streven naar een optimaal herstel van de functionele mogelijkheden, een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en levenskwaliteit Standaardisatie en optimalisatie van de zorg voor de oudere patiënt Opsporen van geriatrische patiënt (in samenspraak met huisarts en andere zorgverleners) Aanbieden van multidisciplinaire zorg (diagnose, therapie, revalidatie en opvolging) Continuïteit van zorg In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

21 Doelgroep zorgprogramma
Geriatrische patiënten, gemiddeld ouder dan 75 jaar, welke een specifieke aanpak behoeven om verschillende van de hierna vermelde redenen: Fragiliteit en beperkte homeostase; Actieve polypathologie; Atypische klinische beelden; Verstoorde farmacokinetiek; Gevaar van functionele achteruitgang; Gevaar voor deficiënte voeding; Tendens tot inactiviteit en bedlegerigheid, met toegenomen risico op opname in een instelling en afhankelijkheid bij ADL; Psychosociale problemen In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

22 Het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt omvat:
Een erkende dienst voor geriatrie Een geriatrische raadpleging Een dagziekenhuis Een interne liaison Een externe liaison In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

23 Het zorgprogramma en Pluridisciplinair Geriatrisch Team
Geneesheer specialist erkend in de geriatrie Verpleegkundige Sociaal verpleegkundige Kinesitherapeut Ergotherapeut Logopedist Diëtist Psycholoog In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

24 De Interne Liaison De interne liaison maakt het mogelijk de geriatrische principes en de geriatrische pluridisciplinaire deskundigheid ter beschikking te stellen van de behandelend geneesheer-specialist en het team van alle niet-geriatrische afdelingen, en dit voor ALLE in het ziekenhuis opgenomen geriatrische patiënten. In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

25 Elke in het ziekenhuis opgenomen patiënt ouder dan 75 jaar
wordt geëvalueerd om na te gaan of hij voldoet aan één van de criteria, en of hij al dan niet in het zorgprogramma moet worden opgenomen. In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

26 De externe liaison Maakt het mogelijk de geriatrische principes en de geriatrische pluridisciplinaire deskundigheid ter beschikking te stellen van de huisarts, de coördinerende en raadgevende arts en de zorgverstrekkers van de doelgroep Streeft naar continuïteit van zorg In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

27 Dagziekenhuis Geriatrie: Aanpak
Multidisciplinaire (somatisch, cognitief, sociaal) ambulante diagnostische evaluatie (CGA) Geheugenstoornissen, val en gangstoornissen, incontinentie, malnutritie, pijn, functionele achteruitgang, polyfarmacie, diabetes, decubitus .... Therapeutisch programma dat opname vereist bv transfusie, perfusie Revalidatieprogramma van een complexe pathologie – max 2 à 3 maand In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

28 Dagziekenhuis Geriatrie: Internationale Literatuur
In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu Forster, Cochrane database , 1999

29 Interactieve deel Na deze inleiding ter informatie en schetsing van de problematiek wordt overgegaan tot een interactief deel. Hierin komen volgende aspecten aan bod: Aantal casussen (kunnen gekozen worden uit de voorbeelden of door de geriater zelf voorzien worden) die de meerwaarde van dagziekenhuis kunnen illustreren Brainstorming met de huisartsen rond voordelen van het GDZ gevolgd door een samenvatting aan de hand van de slides die een samenvatting geven van de voordelen gezien door de huisartsen uit de focusgroep Brainstorming met de huisartsen rond de mogelijke pathologieën die in aanmerking komen voor het geriatrisch dagziekenhuis, gevolgd door slides van de voordelen gezien door de huisartsen uit de focusgroep In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

30 Casus 1 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

31 Casus 1 Man, 78 jaar Voorgeschiedenis Medicatie
Depressie Diabetes type 2 Medicatie Geen Laatste bezoek aan de huisarts 1 jaar geleden In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

32 Casus 1 Sociaal: Voormalig loodgieter Echtgenote overleden Kinderloos
Alleenwonend In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

33 Casus 1 U wordt geroepen door de buurvrouw omwille van toenemende zelfverwaarlozing, verlies van autonomie en toenemend hulpbehoevend. Mijnheer zelf is weinig spraakzaam. Hij vermeldt alleen dat hij verwacht uit zijn huis gezet te zullen worden omwille van schulden. In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

34 Casus 1 Heteroanamnese via buurvrouw
De buurvrouw vertelt dat zij zich sinds enkele maanden om de patiënt bekommert. Het was haar opgevallen dat hij zijn brievenbus niet meer leegde en zijn huis nog nauwelijks uitkwam. Daarom is zij boodschappen voor hem gaan doen. De eetlust is goed, maar hij kookt nog nauwelijks. Koffie zetten ging steeds trager en hij doopte zijn boterham in de confituur in plaats van een mes te gebruiken. In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

35 Casus 1 Heteroanamnese buurvrouw
Soms bleef hij halverwege een handeling steken of kleedde hij zich doelloos meerdere keren aan en uit. Hij bleef langer in bed liggen. Eenmaal bleef hij een hele nacht op zijn stoel in de huiskamer zitten en de buurvrouw vond ook urine op de grond die zij dan opgeruimd heeft. In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

36 Casus 1 Wat is uw differentiaaldiagnose?
Wat kan u zelf doen om uw werkhypothese te bevestigen? In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

37 Wat kan u als huisarts zelf doen?
Anamnese (auto- en hetero) Klinisch onderzoek incl. neurologisch onderzoek Evaluatie medicatie Labo US Ev. screening naar cognitieve problemen Ev. screening naar depressie Ev. proeftherapie ikv depressie In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

38 Wat kan het geriatrisch dagziekenhuis u bieden?
Evaluatie door geriater en multidisciplinair team Optimalisatie van het traject op basis van reeds beschikbare informatie Medische beeldvorming Evaluatie van iADL- en ADL-functioneren (Uitgebreide) neuropsychologische testing, zowel cognitie als stemming Psychiatrische evaluatie Evaluatie noodzaak tot associatie medicatie In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

39 Wat kan het geriatrisch dagziekenhuis u bieden?
Evaluatie van de zorgbelasting van de mantelzorger(s) Optimalisatie van de financiële situatie (premies, zorgverzekering, …) Psychologische ondersteuning en begeleiding, advies in de omgang met gedragsstoornissen Ev. gesprek omtrent diagnose, evolutie en prognose Informatie omtrent patiëntengroepen, organisaties, … In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

40 Casus 2 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

41 Casus 2 Mevrouw B, 78 jaar Voorgeschiedenis: 1988 ALO (etio?)
Vertigo sinds jaren Bilateraal varices OL Polyartrose 2005: TKP rechts owv invaliderende gonartrose, postoperatief acute verwardheid 1994: appendectomie 2007 cataractingreep links In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

42 Casus 2 U wordt opgebeld door de dochter omdat ze haar moeder op de grond in de slaapkamer heeft aangetroffen na een val waarbij zij niet in staat was zelf op te staan. Bij aankomst zit mevrouw op een stoel. Vitale parameters zijn normaal. Mevrouw heeft geen pijn. Klinisch onderzoek toont geen bijzonderheden. Lopen en opstaan gaan vlot zonder afwijkingen. In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

43 Casus 2 U besluit tot een accidentele val zonder verdere gevolgen
U wenst mevrouw terug te zien voor een meer uitgebreide evaluatie In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

44 Wat kan u als huisarts zelf doen?
Uitgebreide anamnese omtrent de omstandigheden van de val Evaluatie van risicofactoren Mobiliteit Sensoriële mogelijkheden Evaluatie van oriëntatie in tijd en ruimte Middelenmisbruik Medicatie Uitscheiding In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

45 Wat kan u als huisarts zelf doen?
Klinisch onderzoek met aandacht voor orthostatisme Labo ECG Evaluatie van de omgeving In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

46 Wat kan het geriatrisch dagziekenhuis u bieden?
Evaluatie door Geriater en multidisciplinair team Evaluatie van gang en evenwicht Evt aanvraag F-pathologie Functionele evaluatie Evaluatie van valangst en risicogedrag Advies omtrent hulpmiddelen Advies omtrent woningaanpassing en aanpassing van de omgeving Beeldvorming (CT hersenen, duplex carotiden, echo cor, Holter, RX) In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

47 Wat kan het geriatrisch dagziekenhuis u bieden?
Botdensitometrie Vestibulaire testen, EMG Orthopedische en neurologische evaluatie Evaluatie visus en gehoor Cognitieve en stemmingsevaluatie Interpretatie van resultaten en formuleren van multidisciplinaire advies en behandelingsvoorstellen in samenspraak met behandelende huisarts In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

48 Casus 3 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

49 Casus 3 Vrouw, 83 jaar, verblijft in RVT Medische voorgeschiedenis:
CVA met volledige recuperatie DM type 2 AHT Cognitieve dysfunctie Ernstige aortaklepstenose waarvoor echocardiografische follow up In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

50 Casus 3 Patiënte is volledig onafhankelijk voor ADL
U wordt geroepen omdat mevrouw de laatste tijd algemeen achteruitgaat. Zij heeft minder eetlust en is 3 kg vermagerd op 2 maand tijd. Haar mobiliteit is verminderd en zij is enkele dagen terug ook éénmaal gevallen. In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

51 Casus 3 Mevrouw klaagt van dyspnoe bij geringe inspanningen en zij vertoont pitting oedeem thv. de onderbenen. Zij heeft sinds 2 weken hulp nodig bij wassen en kleden en de laatste drie dagen is er ook nachtelijke verwardheid en agitatie. In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

52 Wat kan u als huisarts zelf doen?
Anamnese (auto- en hetero-) en klinisch onderzoek Labo ECG Aanpassen medicatie Ev. voorschrift kine Ev. afzonderlijke technische investigaties plannen In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

53 Wat kan het geriatrisch dagziekenhuis u bieden?
Combinatie van meerdere technische investigaties op één dag Cardiale evaluatie RX thorax CT hersenen OesofagoGastroDuodenoscopie Cognitieve evaluatie Functionele evaluatie en evaluatie van mobiliteit Aangepast voedingsadvies In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

54 Wat kan het geriatrisch dagziekenhuis u bieden?
Preoperatieve evaluatie Inclusief adviezen ter preventie van postoperatief delirium Geriatrische evaluatie en second opinion ivm haalbaarheid en/of wenselijkheid van klepchirurgie In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

55 Voordelen DZH Geriatrie
Brainstorming In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

56 Dagziekenhuis Geriatrie: Voordelen
Vermijden van complicaties van een klassieke ziekenhuisopname Makkelijkere stap voor ouderen die weigerachtig staan tov opname Medische onderzoeken coördineren en groeperen (minder verplaatsing van pt/familie) Cave: soms vermoeiend, opname te splitsen over tweetal dagen Globale benadering van patiënt/Respect voor oudere/aangepaste zorgen in aangepaste omgeving Meer comfort ivm consultatie of technisch onderzoek Voor een zorgafhankelijke partner dient geen langdurige oplossing gezocht In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

57 Dagziekenhuis Geriatrie: Voordelen
Second opinion in kader van moeilijke beslissingen (heelkunde, plaatsing in RVT,…) Multidisciplinaire benadering bij geriatrische syndromen (vallen, ondervoeding, dementie, incontinentie, …) Vroegtijdige diagnostiek en advies tot interventie bij complexe of aanslepende medische problemen zonder opname (bv. vermagering, decubitus, recidiverende of persisterende koorts …) In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

58 Indicaties voor GDZ Geheugenproblemen
dementie, depressie, verwardheid, gedragsstoornissen Recidiverende problemen Darmaandoeningen, incontinentie, pijn, … Diabetes en aanverwante problemen Parkinson Verlies zelfredzaamheid Osteoporose Val- en gangstoornissen, duizeligheid Anemie Stoornissen in voedselinname In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

59 Indicaties Technische onderzoeken Coloscopie Gastroscopie
Bloedtransfusie, perfusie Wondzorg In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

60 Huidige situatie in België
project FOD Doelstelling Registratie in 2006 en 2007 van de activiteiten in de GDZ, het patiëntenprofiel en de noodzakelijke middelen Methodologie Bezoek aan GDZ door onderzoeksequipe Registratie van patiëntactiviteiten en personele middelen door GDZ Resultaat Antwoord van 53/64 GDZ Inclusie van totaal 3456 patiënten In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

61 Opstart activiteiten in GDZ
Startdatum proefproject Nederlands-talige ZKH Franstalig ZKH 2006* 27 19 2007* 8 6 2008 18 5 2009 1 2 Totaal 54 32  aantal jaren activiteit Percent < 1 jaar 66.7 1 - 5 jaren 14.6 > 5 jaren 18.8 Total 100 Missing 9.4 In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

62 Registratie van de activiteiten
2006 2007 Diagnostisch 85,0% 84.3% Geriatrisch syndroom 56,7% 56.4% Geheugen 39,6% 37.4% Depressie 9,2% 8.6% Val-mobiliteit 23,3% 23.3% Andere 22,2% 27.1% Specifiek medisch probleem 48,9% 47% In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

63 Registratie van de activiteiten
2006 2007 Revalidatie 4,5% 6.05% Therapeutisch 18,2% 16.64% bloedtransfusie Medicatie infuus 52,0% Wondevaluatie 9,9% In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

64 Conclusie Vergrijzing zorgt voor toename van de ‘frail elderly’
Doel van geriatrische zorg: ‘zelfstandigheid’ van de oudere in functie van thuiszorg – preventie van functionele achteruitgang is een noodzaak CGA ter opsporing van geriatrische syndromen gevolgd door een adequate interventie heeft zijn effectiviteit bewezen op mortaliteit, autonomie en kwaliteit van leven GDZ biedt multidisciplinaire CGA op ambulante wijze Interventies kunnen en moeten in samenspraak met de eerste lijn en de huisarts Eendracht maakt macht, ook en in het bijzonder voor ‘frail elderly’ In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

65 Geriatrisch Dagziekenhuis X
Algemene informatie Verantwoordelijke naam contactadres, telefoonnummer Personeelssamenstelling Arts(en) geriater Verpleegkundige Andere disciplines die beschikbaar zijn In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

66 Geriatrisch Dagziekenhuis X
Architecturale eenheid Comfort en veiligheid Onderzoekslokaal rustlokaal, eetkamer en sanitair Lokaal voor therapeutische groepsactiviteiten In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

67 Geriatrisch Dagziekenhuis X
Activteiten die gebeuren in het DZH Diagnostisch Therapeutisch (transfusie, perfusie, educatie,…) Revalidatie In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

68 Geriatrisch Dagziekenhuis X
Communicatie met eerste lijn In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

69 Geriatrisch Dagziekenhuis X
Financiering Geriatrisch Dagziekenhuis en kosten voor de patiënt In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

70 Bedankt voor de aandacht
In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu


Download ppt "Geriatrisch dagziekenhuis : Informatie voor de huisartsen"

Verwante presentaties


Ads door Google