De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

the Independent Order of Odd Fellows

Verwante presentaties


Presentatie over: "the Independent Order of Odd Fellows"— Transcript van de presentatie:

1 the Independent Order of Odd Fellows
introductie De eerste vier dia’s zijn bedoeld om het gehoor aan u te laten wennen. Neem er rustig de tijd voor. Stel uzelf voor als dat nog niet duidelijk gedaan is..

2 the Independent Order of Odd Fellows
I.O.O.F. De IOOF dus

3 the Independent Order of Odd Fellows
Dit IOOF staat voor International Order of Odd Fellows

4 the Independent Order of Odd Fellows
Gesticht in 1819 in Baltimore (USA) Gesticht in baltimore in de Verenigde staten en …(meteen volgende dia vertonen)

5 the Independent Order of Odd Fellows
en inmiddels uitgegroeid tot een internationale organisatie met afdelingen in oa: de Verenigde Staten Canada en Noord Europa Vertel dat de meeste loges in deze drie gebieden zijn maar dat er ook loges zijn in bv australie en cuba. (Benadruk cuba vanwege het onverwachte van dat land.)

6 the Independent Order of Odd Fellows
In Nederland zijn er ruim 100 loges: 60 mannenloges, 40 vrouwenloges en 1 gemengde loge benadruk dat er aparte vrouwen en mannenloges zijn en lok hierover ter verlevendiging een korte discussie uit. Kap even later de discussie af door hem te verwijzen naar de nazitting.

7 the Independent Order of Odd Fellows
In Nederland vindt u de meeste loges in het Noorden : 23 in Noord Holland Klik om ze een voor een op te roepen 20 in Groningen 12 in Drente 11 in Friesland

8 the Independent Order of Odd Fellows
Van de Friese loges zijn er 3 in Drachten gevestigd: de Smalena Loge, de Compagnons Loge en de Athena Rebekkah Loge Twee mannen, een vrouwenloge. Ik zou u nu wat willen vertellen over de achtergronden van onze loges. (benadruk de meervoudsvorm)

9 the Independent Order of Odd Fellows
Wat willen we? Een bescheiden bijdrage leveren aan de wereld om ons heen. De eerste vraag is dan wat die Odd Fellows eigenlijk willen. Klik het antwoord op het scherm en zeg iets in de geest van ‘zoals u ziet is het minder hoogdravend dan u wellicht dacht’.

10 the Independent Order of Odd Fellows
Hoe denken we dat te bereiken? - door vriendschap te geven De volgende vraag is dan natuurlijk hoe we dat denken te bereiken. Wel daar hebben we drie gedragsregels voor; klik ze een voor een aan en ga dan betrekkelijk snel naar de volgende dia. - vertrouwen niet te beschamen - verdraagzaamheid te tonen

11 the Independent Order of Odd Fellows
Gesymboliseerd in de drie schakels Deze drie taken zijn gesymboliseerd in ons logo dat bestaat uit drie schakels ; klik de teksten aan terwijl je ze uitspreekt. vertrouwen vriendschap verdraagzaamheid

12 the Independent Order of Odd Fellows
We streven ernaar te leven in: Vriendschap , Liefde Meer formeel gesproken streven we ernaar klik, klik, klik gesymboliseerd zoals we al zagen in de drie schakels. en Waarheid

13 the Independent Order of Odd Fellows
De drie regels: 1. vriendschap geven en aanvaarden, 2. vertrouwen schenken en niet beschamen, Uiteindelijk zijn er drie leefregels waaraan we ons proberen te houden: klik,klik,klik. 3. verdraagzaam ten opzichte van elkaar zijn.

14 the Independent Order of Odd Fellows
Hoe oefenen we dit in de praktijk? 1. door wekelijks bijeen te komen Klik,klik en meteen door naar de volgende dia 2. door losse activiteiten

15 the Independent Order of Odd Fellows
De wekelijkse bijeenkomst bestaat uit twee delen: 1. de tempelzitting Klik.klik en door naar volgende dia. 2. de nazitting

16 the Independent Order of Odd Fellows
de tempelzitting heeft een ritueel karakter en is bedoeld ter verdieping U kunt zo direct zo’n zitting bijwonen waarin ook wat meer uitleg gegeven zal worden over de achtergronden en gebruiken.

17 the Independent Order of Odd Fellows
De nazitting is bestemd om de sociale contacten te verstevigen Een belangrijk deel van het logeleven zijn de sociale contacten die in eerste instantie in de nazitting bestendigd worden.

18 the Independent Order of Odd Fellows
Sociale contacten: 1. Informeel Die sociale contacten zijn voor het grootste deel informeel in losse gesprekken maar klik

19 the Independent Order of Odd Fellows
Sociale contacten: 1. informeel 2. gestructureerd Soms ook meer gestructureerd in de vorm van vergaderingen of korte voordrachten van leden of derden.

20 the Independent Order of Odd Fellows
Sociale contacten: 1. informeel 2. gestructureerd En er zijn natuurlijk contacten buiten de loge. 3. buiten de loge

21 the Independent Order of Odd Fellows
Contacten met andere loges Maatschappelijke activiteiten Verder zijn er regelmatig contacten met andere loges en klik doen we aan maatschappelijke activiteiten. Op die maatschappelijke activiteiten komen we straks in de nazitting nog uitvoeriger terug. En dan wil ik u nu nog iets vertellen over de tempel waarin u dadelijk een zitting gaat bijwonen.

22 the Independent Order of Odd Fellows
klik Ons gebouw aan de Stationsweg 56

23 the Independent Order of Odd Fellows
I.O.O.F. De IOOF dus


Download ppt "the Independent Order of Odd Fellows"

Verwante presentaties


Ads door Google