De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alleen voor Alleenwerkers. Mensen die alleen werken (in nachtdienst, overdag of als zelfstandige) staan er bij calamiteiten in eerste instantie alleen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alleen voor Alleenwerkers. Mensen die alleen werken (in nachtdienst, overdag of als zelfstandige) staan er bij calamiteiten in eerste instantie alleen."— Transcript van de presentatie:

1 Alleen voor Alleenwerkers

2 Mensen die alleen werken (in nachtdienst, overdag of als zelfstandige) staan er bij calamiteiten in eerste instantie alleen voor. Daarom vraagt de veiligheid van alleenwerkers extra aandacht. Er is sprake van alleenwerken als iemand buiten het gezichtsveld of de gehoorafstand van anderen werkt. Alleen voor alleenwerkers

3 My Bodyguard heeft een uitgewerkt alleenwerkers concept. Het concept koppelt een hulpvraag aan een hulpverlener. De hulpvraag kan manueel geactiveerd worden door het indrukken van 1 of 2 knoppen. En automatisch geactiveerd worden wanneer de gebruiker daarvoor niet meer in staat is, bv. buiten bewustzijn, door het detecteren van niet voldoende beweging “man down”. Alleen voor alleenwerkers

4 My-Bodyguard Technische specificatie:Technische specificatie: Afmeting 84x75x32 mm.Afmeting 84x75x32 mm. Gewicht 165 gramGewicht 165 gram Gebruikstijd 24 uurGebruikstijd 24 uur IP Code 54 stofbestendig en spatdichtIP Code 54 stofbestendig en spatdicht GPS 20 kanaals ontvangerGPS 20 kanaals ontvanger GSM dual band 900/1800 MhzGSM dual band 900/1800 Mhz 2.4 Ghz zender/ontvanger ZigBit2.4 Ghz zender/ontvanger ZigBit Op bestelling EX gekeurdOp bestelling EX gekeurd De techniek

5 GSM Netwerk buiten gebouwen. My-Bodyguard maakt gebruikt van het GSM netwerk voor het versturen van de noodmeldingen.My-Bodyguard maakt gebruikt van het GSM netwerk voor het versturen van de noodmeldingen. Het is belangrijk dat er op alle locaties, buiten, waar de medewerkers alleenwerken goed GSM bereik aanwezig is.Het is belangrijk dat er op alle locaties, buiten, waar de medewerkers alleenwerken goed GSM bereik aanwezig is. De techniek

6 GSM Netwerk binnen gebouwen Ook is het belangrijk dat op de plaatsen waar men alleen werkt binnen gebouwen een goed GSM netwerk aanwezig is.Ook is het belangrijk dat op de plaatsen waar men alleen werkt binnen gebouwen een goed GSM netwerk aanwezig is. Indien dit niet aanwezig is kan er een aanbieding worden gemaakt voor het aanbrengen van GSM versterking binnen in gebouwen.Indien dit niet aanwezig is kan er een aanbieding worden gemaakt voor het aanbrengen van GSM versterking binnen in gebouwen. Indien er gewerkt wordt in gebieden waar geen GSM bereik aanwezig is dan kan dit, bij een overschrijding van een vooraf ingestelde tijd, worden gemeld als alarm.Indien er gewerkt wordt in gebieden waar geen GSM bereik aanwezig is dan kan dit, bij een overschrijding van een vooraf ingestelde tijd, worden gemeld als alarm. De techniek

7 Een belangrijke rol is weggelegd voor een goed werkende alarmcentrale. Zij zijn de spin in het web die er voor zorgen dat de hulpvraag, met alle belangrijke informatie, op de juiste manier bij de hulpverleners komt. Alarm Service Centrale

8 Meldingen kunnen op verschillende manieren worden doorgegeven aan de hulpverlening. Opbellen van meerdere hulpverleners.Opbellen van meerdere hulpverleners. Eerst een SMS sturen en daarna opbellen.Eerst een SMS sturen en daarna opbellen. Er kan een koppeling worden gemaakt tussen uw alarmposten en de alarmcentrale als dependance.Er kan een koppeling worden gemaakt tussen uw alarmposten en de alarmcentrale als dependance. Alarm Service Centrale

9 Voor de alarmcentrale is het essentieel dat de juiste informatie zo snel mogelijk de hulpverlener bereikt. Buiten gebouwen wordt d.m.v. GPS de positie van de alleenwerker in nood bepaald. Voor afgesloten gebieden, binnen hekken, ontbreken bij standaard kaartmateriaal de adresgegevens, deze moeten separaat worden toegevoegd aan onze database. Alarm Service Centrale

10 Het geel gearceerde gebied is het werkelijke kavel van Het Wegdam 1. Echter als je het adres opvraagt in Google Maps bij de groene pijl geeft hij het verkeerde adres op. Namelijk Het Assink 8 (bij de rode ballon)

11 Als het gebied wordt toegevoegd in onze database worden ook specifieke locaties aangegeven. De rode ballon is de container opslag. Als er in dit gebied vervolgens alarm wordt geslagen wordt dit ook getoond aan de centralist. Deze centralist ziet vervolgens: Het Wegdam 1, 7496 Hengevelde, NL – Container Opslag

12 Binnen in gebouwen werkt GPS niet. Er dienen daarom maatregelen te worden getroffen indien alleenwerkers in gebouwen werkzaam zijn. Dit kan op 5 verschillende manieren: Alarm Service Centrale

13 1. Er wordt gebruik gemaakt van zogenoemde IButtons in combinatie met een IButtonreader. De alleenwerker moet zich in elke ruimte waar deze gaat werken melden bij de IButton zodat bij een calamiteit de laatste locatie van de IButton wordt vermeld op de alarmcentrale. Alarm Service Centrale

14 2. Er wordt data geleverd met daarop adressen en locaties waar de alleenwerker zich kan bevinden in een noodsituatie. Deze oplossing wordt veel gebruikt bij b.v. het verplegend personeel. Alarm Service Centrale

15 3. Er wordt gebruikt gemaakt van bakens waardoor automatisch bij het betreden van de ruimte wordt gedetecteerd waar de alleenwerker zich in geval van nood bevindt. Alarm Service Centrale

16 4. Er wordt een koppeling gemaakt met de agenda van de persoon. Als de agenda goed wordt bijgehouden kan hieruit bepaald worden waar de persoon zich bevindt. De locatie van de huidige afspraak wordt doorgegeven bij een alarmmelding. Alarm Service Centrale

17 5. Een applicatie kan worden geïnstalleerd op een telefoon met Android of een iPhone. Via deze applicatie kan de locatie handmatig worden geselecteerd uit een lijst of zelf ingevoerd. Ook de tijd dat je op de locatie bent wordt ingevuld. Bijvoorbeeld: Nu (8:20) tot 9:30. Deze locatie met tijd wordt tijdens een alarm melding getoond aan de centralist en doorgegeven aan de hulpverlening. Alarm Service Centrale

18 De alleenwerkers kunnen verschillende hulpvragen versturen, afhankelijk van de urgentie. De melding met de hoogste urgentie wordt geactiveerd door het gelijktijdig indrukken van een rode en groene knop. Er kan op verschillende manieren opvolging worden geregeld: PolitiePolitie AmbulanceAmbulance BrandweerBrandweer BHVBHV Eigen securityEigen security Collega’sCollega’s Alarm Service Centrale

19 De melding met een lagere urgentie wordt geactiveerd door het indrukken van de rode knop. Met lagere urgentie wordt bijvoorbeeld bedoeld: het opgesloten zitten in een ruimte. Er kan op verschillende manieren opvolging worden geregeld: BHVBHV Eigen securityEigen security Collega’sCollega’s Alarm Service Centrale

20 De melding door niet voldoende beweging “man down”. Man Down betekent dat een alleenwerker niet in staat is zelf de knop in te drukken om alarm te slaan Er kan op verschillende manieren opvolging worden geregeld: BHVBHV Eigen securityEigen security Collega’sCollega’s Eerst gebruiker dan collega’sEerst gebruiker dan collega’s Alarm Service Centrale

21 Voor een goed functionerend concept moeten er zaken organisatorisch geregeld zijn of worden. Belangrijk is het draagvlak bij de eindgebruiker ( alleenwerker ). Organisatorisch

22 Voor het juiste gebruik is een goede uitleg noodzakelijk. Organisatorisch

23 Belangrijk is dat het totaal concept op goed functioneren en gebruik wordt gecontroleerd. Er wordt een rapportage gestuurd naar de verantwoordelijke die de mensen begeleidt en aanstuurt omtrent het thema alleenwerken. Organisatorisch

24 De gebruiker van de My-Bodyguard moet zich, binnen 7 dagen na verzending, melden met de Rode knop van de unit. Indien deze melding niet binnen komt bij ASC wordt er een Alarm gemaakt. "Nieuwe unit melding niet op tijd“ De gebruiker moet gebeld worden met het verzoek om zicht te melden door het indrukken van de Rode knop. Eerste Meldingen

25

26 De gebruiker moet gebeld worden met het verzoek om zich te melden door het indrukken van de Rode knop. Eerste Meldingen

27 - Bij het indrukken van de knoppen trilt My-Bodyguard drie keer kort. Als de unit vervolgens lang trilt betekend dit dat de knoppen los gelaten kunnen worden. - Het lampje op de achterzijde gaat nu rood branden. - U heeft een spreekluister verbinding en kunt met de gebruiker spreken. “Rode knop ingedrukt, Nieuwe unit melding met oude positie" Eerste Meldingen

28

29 De My-Bodyguard moet naar buiten voor een juiste GPS positie. Geef de gebruiker, via de My-Bodyguard, de instructies om dit te doen. De gebruiker hoeft daarna niets te doen de My-Bodyguard meldt zich zelf met de juiste GPS positie. “Nieuwe positie r, Nieuwe unit melding ok" Eerste Meldingen

30

31 De gebruiker moet worden gebeld. Hij krijgt de mededeling dat alles goed is binnen gekomen en hij nu klant is bij de ASC. Eerste Meldingen

32 U krijgt geen spreekluister verbinding en kunt niet met de gebruiker spreken. Hij kan dit echter niet eerder doen nadat de verbinding met de ASC is verbroken en de My-Bodyguard weer stand-by is. Het lampje op de achterzijde moet eerst groen hebben geknipperd. Eerste Meldingen

33

34 Daarna kan het kaart venster in de TrackViewer worden gesloten. Eerste Meldingen

35 Als de My-Bodyguard de eerste keer meld met een juiste positie dan krijgt u de melding te zien: “Rode knop ingedrukt, Nieuwe unit melding ok" Eerste Meldingen

36

37 De gebruiker mag worden verwelkomd. Hij krijgt de mededeling dat alles goed is binnen komen en hij nu klant is bij de ASC. Eerste Meldingen

38 Daarna kan het kaart venster in de TrackViewer worden gesloten. Eerste Meldingen

39 Melding met de hoogste urgentie door het indrukken van de Rode en Groene knop. - Bij het indrukken van de knoppen trilt My-Bodyguard drie keer kort. Als de unit vervolgens lang trilt betekend dit dat u de knoppen los kunt laten. - Het lampje op de achterzijde gaat nu rood branden. - Daarna trilt de unit drie keer kort. - Het groene lampje gaat branden en er wordt een spreekluister verbinding tot stand gebracht en u kunt naar de gebruiker luisteren. Overval / Paniek melding

40

41 Belangrijk is het dat de Unit positie Actueel is Als deze in tijd afwijkt zal deze in uren en minuten worden weergegeven tevens zal de kleur van het venster verkleuren van groen naar geel, oranje en daarna rood. Overval / Paniek melding

42 Voor meer detail kunt u de kaart in of uitzoomen of met de pijltjes verschuiven. Overval / Paniek melding

43

44 Tevens wordt het laatste uur aan posities voorafgaande aan de melding in beeld getoond. Voor meer informatie klik op View en daarna ‘Positions’ en je krijgt een compleet overzicht van het laatste uur in beeld. Overval / Paniek melding

45

46 Indien de gebruiker zich verplaats of de verstuurde locatie was niet de juiste dan meld de My-Bodyguard opnieuw. U heeft een spreekluister verbinding en kunt met de gebruiker spreken. “Nieuwe positie rg" Overval / Paniek melding

47

48 Daarna kan het kaart venster in de TrackViewer worden gesloten. Overval / Paniek melding

49

50 - Bij het indrukken van de knoppen trilt My-Bodyguard drie keer kort. Als de unit vervolgens lang trilt betekend dit dat u de knoppen los kunt laten. - Het lampje op de achterzijde gaat nu rood branden. - Daarna trilt de unit drie keer kort. - Het groene lampje gaat branden en er wordt een spreekluister verbinding tot stand gebracht. U kunt nu met de gebruiker spreken - “Rode knop ingedrukt" Assistentie melding

51

52 Indien er bakens zijn geplaatst op de locatie waar de gebruiker zich bevindt dan zal dit als locatie informatie worden toegevoegd. Tevens wordt het Niveau (verdieping) doorgegeven. Bij de status staat vermeld “Binnenpositie” Assistentie melding

53

54 Ook als de persoon zich verplaats binnen het gebouw of indien de locatie tijdens het versturen van de melding niet de juiste was zal de My-Bodyguard de nieuwe locaties door sturen naar de ASC. De extra informatie over de locatie is belangrijk voor de hulpverlening terplekke en zal altijd zorgvuldig moeten worden verstrekt. Assistentie melding

55 Daarna kan het kaart venster in de TrackViewer worden gesloten. Assistentie melding

56

57 - Melding door niet voldoende bewegen - My-Bodyguard meldt zich automatisch als hij langer dan vijf minuten niet voldoende heeft bewogen. De gebruiker wordt gewaarschuwd door een vooralarm. - Indien de gebruiker niet binnen 30 sec. op één van de knoppen drukt, wordt er een melding verstuurd naar de Alarm Service Centrale. - U heeft een spreekluister verbinding en kunt met de gebruiker spreken. - “Geen beweging" Niet voldoende beweging Melding “ Man down”

58

59 Daarna kan het kaart venster in de TrackViewer worden gesloten. Niet voldoende beweging Melding “ Man down”

60

61 Conclusie: De Centralist bij de Alarm Service Centrale is de ogen voor de hulpverlener in het veld. Met zoveel mogelijk, en juiste, informatie moet hij daarmee het slachtoffer, zo goed als mogelijk, kunnen helpen. Niet voldoende beweging Melding “ Man down”

62 Nadat er hulp is geboden of de test is afgerond dient de gebruiker zich altijd af te melden met de Groene knop. Herstel / Test melding Druk minimaal 3 sec. op de Groene knop. Blijf net zolang drukken totdat de unit lang trilt.

63 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Alleen voor Alleenwerkers. Mensen die alleen werken (in nachtdienst, overdag of als zelfstandige) staan er bij calamiteiten in eerste instantie alleen."

Verwante presentaties


Ads door Google