De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VAWO Vakbond voor de. Naar een duurzaam wetenschapsbeleid VAWO-beleidsnotitie, november 2013 1. Het personeelsbeleid in het WO: a)verregaande flexibilisering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VAWO Vakbond voor de. Naar een duurzaam wetenschapsbeleid VAWO-beleidsnotitie, november 2013 1. Het personeelsbeleid in het WO: a)verregaande flexibilisering."— Transcript van de presentatie:

1 VAWO Vakbond voor de

2 Naar een duurzaam wetenschapsbeleid VAWO-beleidsnotitie, november 2013 1. Het personeelsbeleid in het WO: a)verregaande flexibilisering b)internationalisering 2. Doelstellingen voor de komende jaren 3. Concrete aanbevelingen

3 Groei studentenaantallen 1963: 48.000 studenten 1990: 170.000 studenten 2013: 250.000 studenten

4 Studenten, wp, obp 1990: 170.000 studenten 20.000 wp (fte’s) 18.000 obp (fte’s) 2013: 250.000 studenten 15.000 wp (fte’s) 17.000 obp (fte’s)

5 Promovendi 2000: 3200 promovendi 2013: 8700 promovendi Vaste ud-functies 2000: 4036 fte 2012: 3273 fte Percentage tijdelijke functies op totaal aantal ud-functies 2000: 12% 2012: 30%

6 Percentage wp met tijdelijke aanstelling (exclusief promovendi) 1995: 23% 1999: 30% 2008: 36% 2012: 41% (mannen 35%, vrouwen 53%) Plus: Uitzendconstructies Obp in 2012: 13% Nederlandse werknemers in 2012: 19%

7 Spanning tussen onderwijs en onderzoek (en administratieve taken) Steeds krappere onderwijsnormering Steeds hogere publicatie-eisen Meer verantwoordingsplichten Meer subsidie-werving Plus permanente onzekerheid en gebrek aan O&O-continuїteit voor tijdelijk wp

8 Maximale productiviteit Hoge aantallen publicaties Maximaal aantal promoties Zoveel mogelijk projectgelden Zoveel mogelijk studenten

9 Internationalisering Buitenlandervaring wenselijk Werving in het buitenland Grensoverschrijdende samenwerking (EU) Gebrek aan loopbaan- mogelijkheden in eigen land

10 Aanbevelingen Managerscultuur en bureaucratie terugdringen Realistische en uniforme onderwijsnormering Onderwijs- en onderzoektaken op elkaar afstemmen Bovengrens voor toegestaan percentage wp in tijdelijke dienst Ud- en hogere functies in principe vast of tenure track Termijn van zes maanden in flexregeling CAO-NU verkorten of afschaffen Verbod op uitzendconstructies voor wp Geen beurspromovendi, evaluatie promotiestelsel Betere ondersteuning van Nederlandse wetenschappers in het buitenland en buitenlandse wetenschappers in Nederland

11 VAWO Vakbond voor de


Download ppt "VAWO Vakbond voor de. Naar een duurzaam wetenschapsbeleid VAWO-beleidsnotitie, november 2013 1. Het personeelsbeleid in het WO: a)verregaande flexibilisering."

Verwante presentaties


Ads door Google