De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Conventies en protocol. Syntaxis en semantiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Conventies en protocol. Syntaxis en semantiek."— Transcript van de presentatie:

1 Conventies en protocol. Syntaxis en semantiek.
Hst 3 Communicatie Conventies en protocol. Syntaxis en semantiek.

2 Conventies en protocol.
In deze tekening kunnen de volgende conventies herkend worden: Dames gaan voor. (Rechts gaat voor.) Heer groet dames door de hoed af te nemen. Het protocol bestaat eruit dat een heer de dames voor laat gaan en hen groet door de hoed af te nemen.

3 Protocol en conventies.
Een conventie is een afspraak over de manier waarop de communicatie plaats vindt. Protocol is het geheel van al de afspraken over de communicatie. Een protocol is een verzameling conventies.

4 Protocol tijdens een examen.
Leerling steekt hand op. Leerling wacht tot surveillant komt. Leerling fluistert vraag. Surveillant fluistert antwoord.

5 Protocol na een examen. Bel gaat. Leerlingen blijven stil.
Surveillant doet mededeling. Werk wordt opgehaald. Iedereen praat door elkaar heen.

6 Protocol Telefoon opnemen.
Nederland Bel gaat Telefoon opnemen “Met Joop de Wit”. “Ja met Klaas Klok... Protocol Telefoon opnemen. Engeland Bel gaat Telefoon opnemen “Hello” “This is Klok, is this de Wit? “Yes,……. Het verschil in protocol is dat in Nederland de gebelde zich eerst bekend maakt in Engeland juist de beller. In Nederland wordt het Engelse protocol onbeleefd gevonden. Het Engelse protocol doet meer recht aan de privacy.

7 Syntaxis van een bericht.
Syntaxis is het geheel van de regels voor het verzenden van een bericht. Voor het optellen van twee getallen wordt vaak de volgende syntaxis gebruikt: GETAL1 + GETAL2 = en niet = GETAL1 GETAL2 = kan wel, syntaxis is goed = kan niet, syntaxis is fout

8 Syntaxis van een stripverhaal.
De volgende syntaxis kenmerken vallen te herkennen: De tekeningen: Alle tekeningen even hoog. Tekeningen vullen met zijn allen het hele blad. Tekeningen overschrijden de kaders niet. De tekst: Gesproken woord in tekstballonnen. Tekst van vertellen in rechthoekig kader met initiaal. Grote letters voor luid uitgesproken tekst.

9 Semantiek van een bericht.
Semantiek is de betekenis van een bericht. = heeft de betekenis neem 23 trek er 9 vanaf en noteer de uitkomst. = heeft dezelfde syntaxis maar een heel andere semantiek.

10 Voorbeelden Zinnen met verschillende syntaxis en dezelfde semantiek.
Zinnen met een dezelfde syntaxis en verschillende semantiek. Zinnen met goede syntaxis en foute semantiek. Zinnen met foute syntaxis. Zinnen met een dubbele semantiek.

11 Zinnen met verschillende syntaxis en dezelfde semantiek.
Kom je eten, vanavond? Kom je vanavond eten? Janet is vandaag 18 jaar geworden. Vandaag is Janet 18 jaar geworden.

12 Zinnen met een dezelfde syntaxis en verschillende semantiek.
De kat van de buren heeft honger. Het vogeltje van Kees fluit liedjes. De kat van Kees leest olifanten.

13 Zinnen met goede syntaxis en foute semantiek.
DE BLAUWBILGORGEL Ik ben de bauwbilgorgel, Mijn vader was een porgel Mijn moeder was een porulan, Daar komen vreemde kind’ren van Raban! Raban! Raban Ik ben de blauwbilgorgel, Ik lust alleen maar korgel, Behalve als de nachtuil krijst, Dan eet ik riep en rimmelrijst, Rabijst! Rabijst! Rabijst! Als ik niet wok of worgel, Dan lig ik languit in de zon En knoester met mijn knezidon. Rabon! Rabon! Rabon Ik ben de blauwbilgorgel Eens sterf ik aan de schorgel, En schrompel als een kriks ineen En word een blauwe kiezelsteen. Ga heen! Ga heen! Ga heen! C.Buddingh 1953 Zinnen met goede syntaxis en foute semantiek. De slimme voetbal deukt het grijze grasveld. De trein koopt een lekke band. Pindakaas op stelten is vervelend.

14 Zinnen met foute syntaxis.
Eten je vanavond kom. Heeft honger van de buren de kat. De volgende een door proefwerk gaat een niet week. Zinnen met een foute syntaxis hebben geen betekenis.

15 Zinnen met een dubbele semantiek.
De man slaat de hond met de stok. Zij zagen het meisje met de verrekijker. De caissière ontmoette de directeur op de bank.

16 Excel Syntaxis en Semantiek
= A5 + A9 = SOM(A5:C9) =IF(A5=3;”goed”;”fout”) Tel de inhoud van cel A5 en A9 op. Tel de inhoud van cel A5 t/m A9 op. Als de inhoud van cel A5 3 is dan “goed” anders “fout”.

17 Syntaxis: HTML, e-mail De bovenste regel uit de webpagina:
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" BACKGROUND="images/homepage/homeachter5.gif" TEXT="#000000" ALINK="#ffff00" VLINK="#000000" LINK="#000000"> <CENTER> <TABLE BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 WIDTH=600> <TR> <TD VALIGN="top"> <IMG SRC="images/homepage/homelogo5.gif" ALT="" BORDER=0> </TD> <FORM ACTION="/channels/zoek/zoekhome.asp" METHOD="get"> <TABLE BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0> <TR ALIGN="middle"> <TD> <IMG SRC="images/homepage/homezoekdirect.gif" ALT="" BORDER=0 VSPACE=0 ALIGN="top">

18


Download ppt "Conventies en protocol. Syntaxis en semantiek."

Verwante presentaties


Ads door Google