De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Contingentering en Toelatingsexamen Prof. B. Himpens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Contingentering en Toelatingsexamen Prof. B. Himpens."— Transcript van de presentatie:

1 Contingentering en Toelatingsexamen Prof. B. Himpens

2 CONTINGENTERING & TOELATINGSEXAMEN Contingentering Implementatie via toelatingsproef. Effect op de zorgverstrekkers? Nood aan bijsturing? 2

3 HISTORIEK 1996: federaal parlement beslist tot reductie aantal artsen/tandartsen: o Budget RIZIV o Te weinig praktijkervaring Federale planningscommissie bepaalt aantal in totaal en per gemeenschap. Gemeenschappen bepalen mechanisme van de instroombeperking: o Vlaanderen: toelatingsproef o Franstalig België: filter – quota – opschorting……..

4 CONTINGENTERING (1) KB 28/9/97200420052006 Vlaanderen420390360 HA180 ASO280260240 KB 10/11/200020042005200620072008 Vlaanderen420 HA180 ASO280

5 CONTINGENTERING (2) KB 10/11/200020042005200620072008 Vlaanderen420 HA180 ASO280 KB 30/5/200220042005200620072008200920102011 Vlaanderen420 HA180 ASO280 Kinderpsy12 art 2. minimale aantallen per specialisme: quota art 3. immunisaties: kinder en jeugdpsychiatrie & bijzondere beroepstitels art 4. Spreiding 2006 ;43 % HA / 57 % ASO

6 CONTINGENTERING (3) KB 30/5/200220042005200620072008200920102011 Vlaanderen420 HA180 ASO280 Kinderpsy12 KB 11/7/2005200420052006200720082009201020112012 Vlaanderen420 HA180 ASO280 Kinderpsy12 Onderzoek13 art 2. toevoegen van geriaters en onderzoeksmandaten aan quota art 3. immunisatie van aantal onderzoeksmandaten en vervangmandaten art 4. spreiding tot 2012

7 CONTINGENTERING (4) KB 11/7/2005200420052006200720082009201020112012 Vlaandere n420 HA180 ASO280 Kinderpsy12 Onderzoe k13 KB 8/12/20062004200520062007200820092010201120122013 Vlaandere n420 500585 HA180 ASO280 Kinderpsy12 Onderzoe k13 Acute6666666 Urgentie3333333 art 1. tot 2013 art 2. minima krijgen termijn (lissage) art 3.acute & urgentie

8 CONTINGENTERING (5) KB 12/6/20082004200520062007200820092010201120122013 201520162017 201 8 Vlaandere n420 500585615738 HA180 216 ASO280 Kinderpsy12 Onderzoek13 Acute666666666666 Urgentie333333333333 art 1. attest art 5. < 2004: niet in de contingentering art 3.Imm. in quotaart 6. onderzoek: doctoraat afleggen: vervanging art 4. subquota opgeheven; 4 minimaart 7. overgang, saldi

9 HISTORIEK Continue bijsturing in aantallen Wijziging van criteria o Subquota o Immunisaties o Verhouding o Verwijderen criteria (onderzoek) o Minima o Enkel voor Belgen

10 CONTINGENTERING & TOELATINGSEXAMEN? Contingentering Implementatie via toelatingsproef. Effect op de zorgverstrekkers? Nood aan bijsturing? 10

11 Aantal deelnemers (1997-2012)

12 TOELATINGSPROEF

13 % GESLAAGDEN TOELATINGSPROEF

14 TOELATINGSPROEF 14

15 STUDENTENAANTALLEN GENEESKUNDE KULEUVEN & SLAAGCIJFERS 15

16 SLAAGPERCENTAGES 18 JARIGE BELGEN STUDIERICHTINGEN SO (2001-2008) 16

17 EVOLUTIE STUDENTENAANTALLEN GENEESKUNDE K.U.LEUVEN 2011: 2746 2012: 2903

18 CONTINGENTERING IN VLAANDEREN 18

19 CUMULATIEVE TABEL CONTINGENTERING IN VLAANDEREN 19

20 CONTINGENTERING FRANSTALIGE GEMEENSCHAP

21

22 Contingentering & Toelatingsexamen Implementatie via toelatingsproef. o Afname & toename absoluut aantal o Hoge slaagpercentages: meer artsen “op tijd” afgeleverd. o Medicalisering o Zes jarige opleiding o Financieel? 22

23 Financieel Kostprijs Toelatingsexamen: ongeveer 0.5 M euro of 500 euro per geslaagde student (twee sessies) arts/tandarts. Opleiding geneeskunde/tandheelkunde: 1) Met Toelatingsexamen - 1071: 85 % slaagt ofwel 910 studenten - Studiepunten: 1071 studenten; 60 studiepunten, OBE 3.9; 51 euro per studiepunt: 12.8 M euro - Ongeveer 14.1 K euro per geslaagde student (N = 910) geneeskunde of tandheelkunde 2) Zonder Toelatingsexamen: HYPOTHESE! Starten 5285 studenten betekent 63.1 M euro of 69.3K euro per geslaagde student (N = 910).

24 Contingentering & Toelatingsexamen Implementatie via toelatingsproef. o Weinig transparante criteria o Examen van de Vlaamse Gemeenschap o Sterk impact op jongeren en hun omgeving o Velen komen zich “meten”, eeuwige herkansers, vijfde jaars of gewoon supporteren o Commercialisering via repetitoren… o Eliminatie van bepaalde opleidingen? o Minder studenten? Meer manpower nodig o Studenten vreemde origine o Verschil tussen twee landsdelen …… 24

25 NOOD AAN GERICHTE CONTINGENTERING Historiek Implementatie via toelatingsproef. Effect op de zorgverstrekkers? Nood aan bijsturing 25

26 EVOLUTIE VAN DE DROPOUT (%)

27 EVOLUTIE HUISARTSEN (%) OP TOTAAL

28 HUISARTSEN IN OPLEIDING 28 Huisartsen in opleiding KULeuven (prognose) Huisartsen in opleiding in Vlaanderen

29 GEMIDDELDE EVOLUTIE STUDIE RESULTATEN STUDENTEN HAIO’S

30 EVOLUTIE ASO’S (%) OP TOTAAL

31 RATIO: HUISARTS/SPECIALISTEN

32 PER SPECIALISME (2004-2009) 32

33 CONTINGENT KINDERPSYCHIATRIE 33

34 Contingentering en Toelatingsexamen Historiek Implementatie via toelatingsproef. Effect op de zorgverstrekkers Nood aan bijsturing? 34

35 NOOD AAN GERICHTE maatregelen? Nood aan bijsturing? o Plethora o Meten is weten: kadaster (Ndl, Italie) o Werken met quota werkt sensibiliserend maar is ruim onvoldoende o Nieuwe noden of tekorten objectief en op tijd definieren o Opleiding: goed informeren 35

36 NOOD AAN GERICHTE maatregelen? Nood aan bijsturing? o Voor handen zijn van voldoende: erkende opleidingsplaatsen kwaliteitsvolle opleidingsplaatsen (geen loutere osmose) Stagemeesters o MnM ASO’s teveel als een last aanzien o Omkaderende maatregelen Financieel: impulseo, toezichthonoraria Ondersteunende maatregelen in opleiding en het beroep 36

37 NOOD AAN GERICHTE maatregelen? Attractiviteit van het beroep. o Administratieve overlast en regelgeving werken demotiverend en afstompend. Beroepsretentie zwak. o Omkadering en telefoonhulp, deeltijds werk. Feminisering maar ook de tijdgeest en mentaliteit. Ik kies hier niet voor want... o Financiële verloning: zeer grote inkomensspanning over alle specialismen heen waarvan de orde van grootte van de spanning niet zomaar te verklaren zijn door de zwaarte van het werk. 37

38 NOOD AAN GERICHTE maatregelen? Attractiviteit van het beroep. o Monotoon zijn van het beroep. Vlakke loopbaan. Burn out o Burn out ook door de werkorganisatie (bv urgentiegeneeskunde en spoed) o Datgene uitvoeren waarvoor men is opgeleid. Juiste taken uitvoeren. Zomaar meer hooggekwalificeerde en duur opgeleide artsen opleiden zal attractiviteit niet verhogen. 38


Download ppt "Contingentering en Toelatingsexamen Prof. B. Himpens."

Verwante presentaties


Ads door Google