De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werven van vrijwilligers en het inspelen op hun verwachtingen: op weg naar een nieuw vrijwilligersmanagement Prof. Dr. Lucas Meijs Lonneke Roza RSM Erasmus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werven van vrijwilligers en het inspelen op hun verwachtingen: op weg naar een nieuw vrijwilligersmanagement Prof. Dr. Lucas Meijs Lonneke Roza RSM Erasmus."— Transcript van de presentatie:

1 Werven van vrijwilligers en het inspelen op hun verwachtingen: op weg naar een nieuw vrijwilligersmanagement Prof. Dr. Lucas Meijs Lonneke Roza RSM Erasmus Universiteit Onderzoek Mentorschap

2 Mentorschap Definitie:  Volwassen mensen in een afhankelijke situatie  Zelf niet meer in staat om (zorggerelateerde) beslissingen te nemen  Benoeming door de Kantonrechter  Onbekende termijn 2 opties:  Mentoring door familielid of andere naasten  Mentoring door vrijwilliger

3 Interessant onderzoeksterrein doordat:  Onduidelijk is wat precies de commitment inhoudt  Een van de sterkste inhoudelijke kenmerken van vrijwilligerswerk door de kantonrechter teniet wordt gedaan  Onduidelijk is waar de waardering vandaan komt  Onduidelijk is wat de relatie tussen mentor, collega mentor, Stichting Mentorschap en gementoreerde is  Volgens de economische theorie er een basaal negatieve aanleiding tot aanstelling is Aanleiding

4 Vraagstelling  Wat (de)motiveert mentorschap vrijwilligers (statisch en dynamisch)?  Hoe kunnen mentorschap vrijwilligers geworven worden?  Hoe kunnen mentorschap vrijwilligers behouden worden ? Onderzoeksvragen

5 Literatuur -Issues over mentorschap speelt in veel landen; -Wetgeving -Professional of vrijwilliger? -Speelt in meerdere contexten -Voornamelijk 1 op 1 relatie met doel: ontwikkeling/progressie -Manager vs protégé -Mentor vs jongeren -Buddy vs ziek persoon (bv. AIDS) of kansarmen (voorbeeldfunctie) -Weinig literatuur over mentoring zoals bedoeld in dit onderzoek -Nog minder bekend over de rol van de vrijwilliger -Bijvoorbeeld management, werving, behoud, motivatie etc

6 Onderzoeksmethode  Enquête  Likert schaal 1-7 (1=totaal oneens, 7=totaal eens)  In kaart brengen van de functionele motivatie op basis van Clary et. al (2001):  Sociaal, Waarden, Begrip, Bescherming, Carriere en Eigen waarde  Discussiegroepen  Inzicht en verdieping  Focusgroepen  Verdiepingslag

7 Resultaten enquete  Respons: 50% van de populatie  Mannen: 45; Vrouwen: 63; Onbekend: 1  Meeste respondenten 55-plus  96,4 % opleiding genoten  62,1% hoger of wetenschappelijk is opgeleid Algemeen

8 Resultaten enquete Volgorde van motiverende factoren (op schaal van 1-7):  Waarden (5,58)  Begrip (4,12)  Eigen Waarde (3,45)  Sociaal (2,78)  Bescherming (1,99)  Carrière (1,89 )

9 Resultaten enquete  Geslacht  Nauwelijks verschil tussen mannen en vrouwen  Wel opvallend: mannen scoren hoger op Sociaal (3,06) dan vrouwen (2,62)  Leeftijd  <35 scoort hoger op Carriere (2,60) dan 55+ (1,72)  <35 en 36-55 scoren lager op Sociaal (1,80 en 2,00) dan gemiddeld (2,78)  Opleiding  LBO scoort scoort hoger op: Sociaal (3,44 t.o.v 2,78), Waarden (6,25 t.o.v 5,58) en Eigen waarde (4,73 t.o.v 3,45)

10 Resultaten Focus- en Discussiegroepen Twee soorten mentor-vrijwilligers:  Serieuze belangenbehartiger  Serieuze bezoekwerker Serieuze bezoekwerker Serieuze belangenbehartiger AchtergrondVeelal zorgachtergrond Slechte ervaring zorg familielid Motivatie Mensen een eerbaar en gezellige tijd geven Vechten voor de goede zaak ManierSamenwerkenStrijd Sociaal bezoekJaNee SloganGeef iemand weer een stemHier waak ik WervingDirecte benaderingAdvertenties Wervingsboodschap“Liefde voor een mens”“Kom op voor uw medemens!”

11 Resultaten Focus- en Discussiegroepen Beloning vanuit het zorgsysteem van de client BeloningRespectWaarderingStatus Materiele Beloning ErkenningOndersteuning Coordinator mentorXXXXX FamilieXXX ClientX/0 ZorginstellingXXX?XX Directe verpleegkundigen XX ArtsenXX KantonrechterXXXX DerdenX X

12 Conclusie  Verschil mentor-vrijwilliger en reguliere vrijwillger:  Andere relatie mentor-gementoreerde  In matching speelt gementoreerde zelf (meestal) geen rol  Mentor kan niet zomaar stoppen  Motivatie:  Waarden, Begrip en Eigen Waarde  Geen motivatie of (ten minste) in mindere mate:  Sociaal, Carriere en Bescherming

13 Conclusie  Serieuze bezoekwerker vs serieuze belangenbehartiger  Tweedeling mentoren leidt tot verschillende toegevoegde waarde en werving  Werving andere groepen (Jongeren/Allochtonen) nauwelijks verschil  Vrijwilliger zoekt intrinsieke beloningen:  Beloning kan vanuit het zorgsysteem van de client komen Instelling positiefInstelling negatief Bezoekwerk ++-- Belangenbehartiging --++

14 Aanbeveling Maak minimaal twee verschillende wervingsboodschappen Match naar cliënt en naar instelling Creëer een beloning waar je zelf invloed op kan hebben –Deskundigheidsbevordering is niet voor iedereen een beloning Kies voor een persoonlijke benadering om de ‘angst’ weg te nemen –Sta achter je vrijwilliger Let op het dilemma van de protocolisering –De toegevoegde waarde van de vrijwilliger is dat deze functioneert zonder verantwoordingslast –De toegevoegde waarde voor de vrijwilliger is dat deze functioneert zonder hijgerige manager


Download ppt "Werven van vrijwilligers en het inspelen op hun verwachtingen: op weg naar een nieuw vrijwilligersmanagement Prof. Dr. Lucas Meijs Lonneke Roza RSM Erasmus."

Verwante presentaties


Ads door Google