De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Door: Rick, Laurens, Jennifer, Daphne, Sanne en Eline PARAGRAAF 5.1 WIE HEEFT HET MEESTE TE ZEGGEN IN NEDERLAND?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Door: Rick, Laurens, Jennifer, Daphne, Sanne en Eline PARAGRAAF 5.1 WIE HEEFT HET MEESTE TE ZEGGEN IN NEDERLAND?"— Transcript van de presentatie:

1 Door: Rick, Laurens, Jennifer, Daphne, Sanne en Eline PARAGRAAF 5.1 WIE HEEFT HET MEESTE TE ZEGGEN IN NEDERLAND?

2  Wisselwerking tussen politici en burgers  Besluitvorming model  Barrières  Actoren in de samenleving  Machtsbron en machtsmiddelen  Wie heeft de feitelijke macht in Nederland?  Einde. INHOUD

3  Politieke participatie: Deelname van burgers aan de politieke besluitvorming.  Model van politicologen: Brengt wisselwerking tussen burgers en politici in kaart.  Terugkoppeling: De reactie van de samenleving op het uitgevoerde beleid. WISSELWERKING TUSSEN POLITICI EN BURGERS Eline

4  Agendavorming: Waarover burgers en politici spreken.  Besluitvorming: De wijze waarop politici tot een beslissing komen.  Beleidsuitvoering: De wijze waarop politici het beleid uitvoeren. BESLUITVORMING MODEL Laurens

5  Derde barrière, als politici discussiëren over hoe problemen moeten worden opgelost.  Vierde barrière, als er nog ruimte is om invloed uit te oefenen op genomen besluit. BARRIÈRES Sanne

6  Ambtenaren: Iedere ambtenaar geeft advies, en weet veel over zijn eigen beleidsterrein.  Massamedia: Burgers en politici komen te weten wat er beter kan.  Pressiegroepen: Grote groepen die op een professionele manier te werk gaan.  Actiegroepen: Kleine, tijdelijk samengestelde groepen.  Advies- en overlegorganen: Verschillende groepen helpen elkaar.  Individuele burgers: Iedere burger kan zelf in actie komen. ACTOREN IN DE SAMENLEVING Rick

7  Factor waarop de macht rust.  3 soorten: 1.Electorale participatie: Op basis van burger initiatief. 2.Gespreksparticipatie: Lid van een partij, brief schrijven of lobbyen. 3.Protestparticipatie: In het openbaar demonstreren. MACHTSBRON EN MACHTSMIDDELEN Rick

8  Drie theorieën over hoe de macht in de parlementaire democratie verdeeld is: 1.Representatietheorie: Macht bij regering en parlement. 2.Pluralismetheorie: Macht bij regering, partijen en pressiegroepen. 3.Elitetheorie: Macht bij kleine groep ondernemers en hoge beleidsambtenaren. WIE HEEFT DE FEITELIJKE MACHT IN NEDERLAND? Jennifer & Daphne

9 Zijn er nog vragen? EINDE


Download ppt "Door: Rick, Laurens, Jennifer, Daphne, Sanne en Eline PARAGRAAF 5.1 WIE HEEFT HET MEESTE TE ZEGGEN IN NEDERLAND?"

Verwante presentaties


Ads door Google