De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken Wessel Hendertink Bestuurslid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken Wessel Hendertink Bestuurslid"— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken Wessel Hendertink Bestuurslid
(Energie Consult Holland BV ) Bestuurslid

2 AANLEIDING Kennisbehoefte bij gebruikers van stoom
Belangstelling van stoomgerelateerde bedrijven: - Beursenquête Energie 2008: 100% belangstelling - 1e Bijeenkomst stoompaviljoen: 70% belangstelling - Aanmelding van 9 vrijwilligers voor de oprichting - Nu 7 bestuursleden en ca. 60 leden

3 BESTUUR Voorzitter: Ko Dominicus (Blok Gouda)
Secretaris:  Natasja Leijser  (Eco Ketelservice Verhuur)  Penningmeester:  Frans v.d. Straten  (Valve Controls & Consultancy)  Kenniscentrum:  Kees de Greef   (Energy Technology Services)   Kenniscentrum :  Wessel Hendertink  (Energie Consult Holland)  Communicatie :  Berry van Nunen  (SynTherm)   Communicatie :  Tanja Wolf   (Adviesbureau SAM)

4 DOELSTELLING Vraag en aanbod van kennis van stoomtechniek samenbrengen
Initiatieven ontwikkelen om bij te dragen aan kennisbehoefte en systeemoptimalisatie

5 WERKWIJZE Kennisuitwisseling via de website: - Forum - Publicaties
Tools Links / literatuur Agenda / nieuwsberichten Ledenlijst/kontakten Themadagen/seminars e.d. Abonnement Energiegids.nl Publicaties in Energiegids.nl

6 LEDEN Het Stoomplatform telt momenteel ca. 60 leden:
ca. 55% leverancier/dienstverlener - 70% leverancier - 30% dienstverlener ca. 45% eindgebruiker - 40% voedingsmiddelenindustrie - 15% chemie - 45% overig

7 LIDMAATSCHAP Leden zijn bedrijven (eindgebruikers en
leveranciers), instellingen of privé-personen Elk lid wordt door een natuurlijk persoon vertegenwoordigd, een deelnemer Elk lid heeft één stem in de ledenvergadering (onafhankelijk van het aantal deelnemers) Contributie lidmaatschap: € 350 voor bedrijven met ≤ 25 werknemers € 500 voor bedrijven met > 25 werknemers € 250 voor elke volgende deelnemer van een lid

8 ONAFHANKELIJK EN TRANSPARANT
Elk lid, ongeacht het aantal deelnemers per lid, kan één stem uitbrengen in de ledenvergade- ring. Transparante werkwijze door vermelding naam en bedrijfsnaam. Controle van publicaties door Commissie Communicatie én door het Dagelijks Bestuur. Het Stoomplatform ontvangt geen donaties, schenkingen, of sponsorgelden. Het bestuur of andere betrokkenen bij het Stoomplatform mogen persoonsgegevens van leden niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.

9 HET STOOMPLATFORM CONCREET
Leden/vrijwilligers werven Beheren/vullen van de website Sturen websiteforum Organisatie themadagen/seminars e.d. Publicaties

10

11 VULLEN WEBSITE Forum Publicaties Tools/Selectieprogramma’s/Diagrammen
Links Literatuur Agenda/evenementen

12 THEMADAG 13 mei 2009 Locatie : AVR afvalverwerking (locatie Duiven)
Tijd : van uur tot ca uur Welkom Introductie AVR Stoomsystemen energievriendelijk ontwerpen Efficiency bij de opwekking van stoom Lunch Efficiency in transport,distributie en gebruik Financiële onderbouwing van technische investeringen Pauze Rondleiding AVR Voordragen/benoeming erelid Sluiting + borrel THEMADAG 13 mei 2009

13 Wij wensen u een onderhoudende en informatieve dag toe!


Download ppt "Stand van zaken Wessel Hendertink Bestuurslid"

Verwante presentaties


Ads door Google