De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaten Oudertevredenheidspeiling BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen www.bvpo.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaten Oudertevredenheidspeiling BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen www.bvpo.nl."— Transcript van de presentatie:

1

2 Resultaten Oudertevredenheidspeiling BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen www.bvpo.nl

3 2BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen 2 Ouderpeiling (OTP) BS Johan Looijenga te Surhuizum Resultaten van de oudertevredenheidpeiling 2012

4 Algemene informatie over de school BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen3 Lijsten retour: 48 Rapportcijfer: 7.2 Rapportcijfer 2010: 7.7 Oordeel: zeer tevreden

5 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen4 Standaard vragenlijst: Vragenlijst met dezelfde vragen is 2193 keer afgenomen bij 193993 ouders Evaluatiecriteria: Normering: De hoofdonderwerpen waarover vragen worden gesteld Grenspercentages Grenspercentages Benchmarking Benchmarking Onderzoeksopzet Vergelijking met…. Vorige peiling Vorige peiling Alle scholen Alle scholen Zelfde soort scholen Zelfde soort scholen

6 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen5 Rapportage: Samenvatting: 1.Samenvatting 2.Schoolrapport Grafieken en conclusies in geschreven tekst Rapportage Schoolrapport: Links: grenspercentages Rechts: benchmark > naar uitleg onderzoek > naar resultaten

7 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen6 Wat is significant ? Statistische toetsing bij vergelijking van twee scores wordt gebruik gemaakt van toetsing/ p-waarde de p-waarde geeft de kans dat je een –afwijkende- schoolscore vindt, terwijl de waarde van de school toch gelijk is aan die van de referentiegroep een verschil tussen twee rapportcijfers van bv 7.1 en 7.3 zegt op zich niet zoveel dat verschil kan door toeval ontstaan

8 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen7 rood: percentage ontevreden ouders/ verzorgers groen: percentage tevreden ouders/ verzorgers bolletjes: (on)tevredenheidspercentage is beter dan..% ref Grenswaarde standaard 15% Leeswijzer grenswaarden (voorbeeld) > voorbeeld

9 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen8 Spreiding van (on)tevredenheidspercentages in de referentiegroep speelmogelijkheden: tevredenheidspercentage 81% dat is beter dan 69% van de scholen in de referentiegroep

10 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen9 Leeswijzer benchmark (voorbeeld) blauw: scholen in referentiegroep gem: rekenkundig gemiddelde (bereik 1-4) rode stip: gemiddelde van de school resp. subcategorie gele/ blauwe balk: indicatie van de spreiding (Er geldt: hoe meer de antwoorden verschillen, hoe groter de spreiding: de balk wordt langer) P een kleine P een kleine p-waarde : kleine kans dat waarden gelijk zijn (als p klein is er sprake van een significant verschil) donkergrijs gebied: hier liggen 50% resp 90% van de scholen

11 Evaluatiecriteria: Rapportcijfers op onderdelen BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen10 Rubriek20122010 Referentie Schoolgebouw7.47.36.9 Omgeving van de school6.46.36.4 Begeleiding *7.27.3 Sfeer *7.16.77.3 Kennisontwikkeling *7.57.47.3 Persoonlijke ontwikkeling7.37.17.2 Schooltijden8.28.07.6 Schoolregels, rust en orde *7.0 7.2 De leerkracht *8.98.68.1 Contact met de school7.3

12 Vergelijking met de vorige ouderpeiling op onze school 11BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen 11 Onze school wijkt op geen van de hoofdonderwerpen sterk af van de vorige peiling Er zijn geen significante verschillen tussen de rapportcijfers gevonden

13 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen12 Verbeteringen tov 2010 1.Mate waarin leraar naar ouders luistert 2.Sfeer in de klas 3.Aandacht voor gymnastiek 4.Hygiene en netheid binnen de school 5.Veiligheid op weg naar school 6.Huidige schooltijden 7.Extra mogelijkheden goede leerlingen 8.Aandacht voor uitstapjes/excursies 9.Rust en orde in de klas

14 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen13 Verslechteringen tov 2010 1.Overblijven tussen de middag 2.Aandacht voor wereldorientatie

15 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen14 Successcore van de school

16 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen15 Vergelijking onder-bovenbouw 15BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen

17 16 Aandachtspunten onderbouw 1.Speelmogelijkheden op het plein (31%) 2.Hygiene en netheid binnen de school (15%) 3.Veiligheid op weg naar school (15%) 4.Extra mogelijkheden goede leerlingen (15%) 5.Aandacht voor pestgedrag (15%) 6.Aandacht voor uitstapjes/excursies (15%)

18 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen17 Aandachtspunten bovenbouw 1.Aandacht voor pestgedrag (40%) 2.Begeleiding leerlingen met problemen (34%) 3.Omgang van de kinderen onderling (34%) 4.Speelmogelijkheden op het plein (31%) 5.Veiligheid op het plein (31%) 6.Veiligheid op weg naar school (26%) 7.Regels, rust en orde op school (26%) 8.Sfeer in de klas (23%) 9.Duidelijkheid van schoolregels (23%) 10.Informatievoorziening over de school (23%)

19 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen18 Aandachtspunten bovenbouw (vervolg) 11.Rust en orde in de klas (20%) 12.Aandacht voor normen en waarden (20%) 13.Aandacht voor goede prestaties (20%) 14.Functioneren medezeggenschapsraad (20%) 15.Hygiene en netheid binnen de school (17%) 16.Informatievoorziening over het kind (17%)

20 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen19 Vergelijking met de andere scholen van het bestuur 19BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen Onze school wijkt op geen van de hoofdonderwerpen sterk af van de overige scholen van het bestuur Er zijn geen significantie verschillen tussen de rapportcijfers gevonden

21 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen20 Pluspunten van onze school 1.Huidige schooltijden (98%) 2.Inzet en motivatie leerkracht (97%) 3.Sfeer en inrichting schoolgebouw (94%) 4.Uiterlijk van het gebouw (94%) 5.Omgang leerkracht met de leerlingen (94%) 6.Aandacht voor werken met computer (94%) 7.Vakbekwaamheid leerkracht (93%) 8.Mate waarin leraar naar ouders luistert (92%) 9.Aandacht voor rekenen (92%) 10.Aandacht voor taal (92%)

22 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen21 Pluspunten van onze school (vervolg) 11.Aandacht voor gymnastiek (92%) 12.Gelegenheid om met de directie te praten (92%) 13.Aandacht voor creatieve vakken (90%) 14.Aandacht godsdienst/ levensbesch. (90%) 15.Aandacht soc.-emot. Ontwikkeling (88%) 16.Aandacht voor uitstapjes/excursies (88%) 17.Informatievoorziening over het kind (88%) 18.Aandacht voor normen en waarden (85%)

23 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen22 Kritiekpunten op onze school 1.Aandacht voor pestgedrag (33%) 2.Speelmogelijkheden op het plein (31%) 3.Begeleiding leerlingen met problemen (27%) 4.Omgang van de kinderen onderling (25%) 5.Veiligheid op het plein (23%) 6.Veiligheid op weg naar school (23%) 7.Regels, rust en orde op school (19%) 8.Informatievoorziening over de school (19%) 9.Hygiene en netheid binnen de school (17%) 10.Sfeer in de klas (17%)

24 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen23 Kritiekpunten op onze school (vervolg) 11.Aandacht voor goede prestaties (17%) 12.Duidelijkheid van schoolregels (17%) 13.Rust en orde in de klas (15%) 14.Aandacht voor normen en waarden (15%) 15.Functioneren medezeggenschapsraad (15%)

25 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen24

26 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen25 wachtwoord: AVQ2123 www.comparant.nl/vervolgonderzoek vervolgenquête op het internet:

27 Einde Presentatie Oudertevredenheidspeiling voorbeeld van de standaard vragenlijst informatie over BvPO naar analysebank BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen26 Meer informatie? Volg onderstaande hyperlinks (hiervoor is een verbinding met het internet noodzakelijk)


Download ppt "Resultaten Oudertevredenheidspeiling BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen www.bvpo.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google