De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een gezonde werkplek Goed voor jou en voor de zaak

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een gezonde werkplek Goed voor jou en voor de zaak"— Transcript van de presentatie:

1 Een gezonde werkplek Goed voor jou en voor de zaak
Een Europese campagne over de inventarisatie en evaluatie van beroepsgebonden risico's

2 Context van de campagne (1)
205 miljoen werknemers in Europa sterfgevallen toegeschreven aan arbeidsongevallen en beroepsziekten in EU-27, waarvan: sterfgevallen worden toegeschreven aan beroepsziekten sterfgevallen in verband met gevaarlijke stoffen op het werk (inclusief asbest) 7.460 dodelijke ongevallen op het werk De getallen in deze presentatie zijn afkomstig uit ons campagneoverzicht:

3 Context van de campagne (2)
Iedere 3,5 minuten sterft er iemand in de EU-27 door werkgerelateerde oorzaken. Iedere 4,5 seconden maakt in de EU-27 een werknemer een ongeval mee waardoor hij/zij ten minste drie werkdagen thuis moet blijven. Het aantal arbeidsongevallen dat leidt tot drie of meer dagen ziekteverzuim is enorm: meer dan 7 miljoen per jaar.

4 Dit is allemaal zeer schadelijk…
Menselijk leed voor werknemers en hun gezinnen (de echte mensen achter de statistiek) Economische kosten voor organisaties/bedrijven (ziekteverzuim, verzekeringen, productiviteit, omzet, motivatie, concurrentievermogen, etc.) Maatschappelijke kosten (groter beroep op de gezondheidszorg)

5 Wat is een risicobeoordeling?
RB vormt de eerste stap op weg naar veiliger en gezondere werkplekken en speelt een sleutelrol bij het terugdringen van het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten. Een RB is het proces waarbij een evaluatie wordt gemaakt van de gevaren op de werkvloer die een risico vormen voor de veiligheid of gezondheid van de werknemers. Het is een systematisch onderzoek, gericht op alle aspecten van het werk, waarbij naar de volgende punten wordt gekeken: welke zaken kunnen schade of letsel veroorzaken, kunnen gevaren worden weggenomen en, zo niet, welke preventieve en beschermende maatregelen moeten worden getroffen om de risico’s te beperken?

6 Hoe voer je een risicobeoordeling uit?
Twee essentiële uitgangspunten die altijd bij een RB in acht moeten worden genomen: Structureer de beoordeling zodanig dat alle relevante gevaren en risico's aan de orde komen (en er bv. geen secundaire taken als schoonmaken over het hoofd worden gezien). Stel na de identificatie van een risico eerst de vraag of het risico vermeden kan worden.

7 RB in vijf stappen De meeste organisaties hebben genoeg aan vijf stappen voor een risicobeoordeling: 1. Gevaren onderkennen en nagaan wie risico loopt 2. Risico’s evalueren en de prioriteit ervan vaststellen 3. Voorzorgsmaatregelen bepalen 4. Maatregelen uitvoeren 5. Controleren en onderzoeken Niet vergeten: De werknemers moeten actief betrokken zijn bij de RB

8 Waarom een RB-campagne?
RB is wettelijk verplicht voor werkgevers (EU-kaderrichtlijn 89/391) Hoewel honderdduizenden bedrijven al RB's uitvoeren, zijn er ook nog steeds vele die hun risico's niet in kaart brengen. In zijn algemeenheid geldt dat hoe kleiner het bedrijf, hoe onwaarschijnlijker het is dat er RB's worden uitgevoerd. De kwaliteit van RB's moet omhoog (EU-Commissie COM 2004/62) RB's vaak eenmalig (regelmatig bijwerken nodig) RB's niet (goed) gedocumenteerd Langetermijneffecten en psychosociale risico's onderbelicht Onvoldoende toezicht op doelmatigheid maatregelen

9 Doelgroep Kerndoelgroep Intermediairs
Middelgrote, kleine en microbedrijven (!) Werkgevers, werknemers en hun veiligheidsfunctionarissen, arbodiensten/preventiediensten Intermediairs Beleidsmakers Sociale partners Nationale focal points … en hun netwerken (zie verderop: netwerkcampagnes)

10 Campagnedoelstellingen
Bewustwording en stimuleren een RB uit te voeren Het proces van raadselen ontdoen Niet noodzakelijkerwijs ingewikkeld of bureaucratisch Niet alleen voor specialisten Benadrukken dat het gaat om kwaliteit Betrokkenheid van iedereen op het werk Continu proces (niet een eenmalige actie) Goede praktijken vaststellen en bevorderen

11 Campagne bouwt voort op …
2000: Zet je schrap tegen fysieke overbelasting 2001: Succes komt niet per ongeluk 2002: Werken aan Stress 2003: Gevaarlijke stoffen 2004: Veilig bouwen 2005: Weg met die herrie! 2006: Start veilig 2007: Vertil je niet!

12 Campagnecyclus van twee jaar
Overgang naar een tweejaarsmodel geeft meer tijd voor… voorbereiding uitvoering en promotie deelname partnerschappen evenementen, competities en andere activiteiten… Europese Week jaarlijks – kalenderweek 43

13 Netwerkcampagnes (1) 25 miljoen kleine en middelgrote bedrijven – 205 miljoen werknemers Onmogelijk voor Agentschap om iedereen te bereiken (60 mensen in Bilbao) Focal Points Agentschap Eén in iedere EU-lidstaat (27) en daarbuiten Tripartiet netwerk Werkgevers, werknemers, overheden Op EU- en nationaal niveau

14 Netwerkcampagnes (2) Belanghebbenden en overige partnerschappen
Europese Commissie; EU-vertegenwoordigingen; andere EU-agentschappen; sociale partners; ngo's; sectorale federaties en netwerken; EEN (Enterprise Europe Network) Grote ondernemingen en hun leveringsketen (kleine en middelgrote bedrijven) Partnerschap versterken met EU-voorzitterschappen (2008: Slovenië, Frankrijk; 2009: Tsjechië, Zweden) Deze activiteiten ook landelijk uitvoeren (via Focal Points)

15 Campagnekalender (1) 2007 April-dec. Planning / materiaal voorbereiden 2008 13 juni Lancering in Brussel (met Sloveens EU-voorzitterschap en Europese Commissie) 20-26 okt. Europese Week (activiteitenhoogtepunt) 3-4 nov. Forum International Travail et Sécurité in Parijs (met Frans EU-voorzitterschap) Hele jaar Nationale activiteiten en Awards voor goede praktijken

16 Campagnekalender (2) 2009 Feb./mrt Conferentie en EU-Awards voor goede praktijken (met Tsjechisch EU- voorzitterschap) 19-25 okt. Europese Week (activiteitenhoogtepunt) Okt./nov. Conferentie (met Zweeds EU voorzitterschap) Nov. Slotevenement van de campagne in Bilbao Hele jaar Thematische activiteiten; lokale en sectorale focus; promotie van winnaars Awards voor goede praktijken 2010 Jan.-… Rapportage en evaluatie

17 Campagnemateriaal Materiaal in 22 EU-talen
Logo, slogan, poster Factsheets, folder, brochure, flyer Awards voor goede praktijken Ppt's, internetbanner, handtekening, screensaver, quizzen Napo-dvd en andere audiovisuele (tv-)pakketten Ideeën voor activiteiten databank voor goede praktijken Pagina met RB-achtergrondinformatie voor deskundigen Website: Materiaal in een beperkt aantal talen Rapporten, magazine, boekje Awards voor goede praktijken, etc.

18 Doe mee! Deelname aan de Awards voor goede praktijken stimuleren
De campagne en het bijbehorende materiaal onder de aandacht brengen Plaats de internetbanner op uw website Gebruik de handtekening van de campagne Verspreid campagnemateriaal, persberichten en nieuws via uw netwerk en website Gebruik ppt's, posters, Napo, etc. bij uw vergaderingen Organiseer uw eigen campagneactiviteit Uw eigen conferentie, seminar of workshop Organiseer cursussen voor/met uw werknemers/leveranciers, etc. Ontwikkel uw eigen activiteiten Maak een video of dvd over beste praktijken Schrijf een poster- of fotowedstrijd uit Andere…???

19 Maak het officieel! Deelnamecertificaat Partnerstatus
Voor actieve deelname in een van de nationale of EU-activiteiten Partnerstatus Word een officieel partner van de campagne! Erkenning als een organisatie die groot belang hecht aan veiligheid en gezondheid op het werk Bekijk de partnerschapsmogelijkheden van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid:

20 Goed voor jou en voor de zaak
Goed voor jou en voor de zaak Een Europese campagne over de inventarisatie en evaluatie van beroepsgebonden risico's


Download ppt "Een gezonde werkplek Goed voor jou en voor de zaak"

Verwante presentaties


Ads door Google