De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een gezonde werkplek Goed voor jou en voor de zaak Een Europese campagne over de inventarisatie en evaluatie van beroepsgebonden risico's.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een gezonde werkplek Goed voor jou en voor de zaak Een Europese campagne over de inventarisatie en evaluatie van beroepsgebonden risico's."— Transcript van de presentatie:

1 Een gezonde werkplek Goed voor jou en voor de zaak Een Europese campagne over de inventarisatie en evaluatie van beroepsgebonden risico's

2 Context van de campagne (1) 205 miljoen werknemers in Europa 167.000 sterfgevallen toegeschreven aan arbeidsongevallen en beroepsziekten in EU-27, waarvan: ►159.000 sterfgevallen worden toegeschreven aan beroepsziekten  74.000 sterfgevallen in verband met gevaarlijke stoffen op het werk (inclusief asbest) ►7.460 dodelijke ongevallen op het werk De getallen in deze presentatie zijn afkomstig uit ons campagneoverzicht: http://osha.europa.eu/campaigns/hw2008/campaign/campaignsummary

3 Context van de campagne (2) Iedere 3,5 minuten sterft er iemand in de EU-27 door werkgerelateerde oorzaken. Iedere 4,5 seconden maakt in de EU-27 een werknemer een ongeval mee waardoor hij/zij ten minste drie werkdagen thuis moet blijven. Het aantal arbeidsongevallen dat leidt tot drie of meer dagen ziekteverzuim is enorm: meer dan 7 miljoen per jaar.

4 Dit is allemaal zeer schadelijk… Menselijk leed voor werknemers en hun gezinnen (de echte mensen achter de statistiek) Economische kosten voor organisaties/bedrijven (ziekteverzuim, verzekeringen, productiviteit, omzet, motivatie, concurrentievermogen, etc.) Maatschappelijke kosten (groter beroep op de gezondheidszorg)

5 Wat is een risicobeoordeling? RB vormt de eerste stap op weg naar veiliger en gezondere werkplekken en speelt een sleutelrol bij het terugdringen van het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten. Een RB is het proces waarbij een evaluatie wordt gemaakt van de gevaren op de werkvloer die een risico vormen voor de veiligheid of gezondheid van de werknemers. Het is een systematisch onderzoek, gericht op alle aspecten van het werk, waarbij naar de volgende punten wordt gekeken: ►welke zaken kunnen schade of letsel veroorzaken, ►kunnen gevaren worden weggenomen en, zo niet, ►welke preventieve en beschermende maatregelen moeten worden getroffen om de risico’s te beperken?

6 Hoe voer je een risicobeoordeling uit? Twee essentiële uitgangspunten die altijd bij een RB in acht moeten worden genomen: ►Structureer de beoordeling zodanig dat alle relevante gevaren en risico's aan de orde komen (en er bv. geen secundaire taken als schoonmaken over het hoofd worden gezien). ►Stel na de identificatie van een risico eerst de vraag of het risico vermeden kan worden.

7 RB in vijf stappen De meeste organisaties hebben genoeg aan vijf stappen voor een risicobeoordeling: 1. Gevaren onderkennen en nagaan wie risico loopt 2. Risico’s evalueren en de prioriteit ervan vaststellen 3. Voorzorgsmaatregelen bepalen 4. Maatregelen uitvoeren 5. Controleren en onderzoeken Niet vergeten: De werknemers moeten actief betrokken zijn bij de RB

8 Waarom een RB-campagne? RB is wettelijk verplicht voor werkgevers (EU- kaderrichtlijn 89/391) Hoewel honderdduizenden bedrijven al RB's uitvoeren, zijn er ook nog steeds vele die hun risico's niet in kaart brengen. In zijn algemeenheid geldt dat hoe kleiner het bedrijf, hoe onwaarschijnlijker het is dat er RB's worden uitgevoerd. De kwaliteit van RB's moet omhoog (EU-Commissie COM 2004/62) ►RB's vaak eenmalig (regelmatig bijwerken nodig) ►RB's niet (goed) gedocumenteerd ►Langetermijneffecten en psychosociale risico's onderbelicht ►Onvoldoende toezicht op doelmatigheid maatregelen

9 Doelgroep Kerndoelgroep ►Middelgrote, kleine en microbedrijven (!) ►Werkgevers, werknemers en hun veiligheidsfunctionarissen, arbodiensten/preventiediensten Intermediairs ►Beleidsmakers ►Sociale partners ►Nationale focal points … en hun netwerken (zie verderop: netwerkcampagnes)

10 Campagnedoelstellingen Bewustwording en stimuleren een RB uit te voeren Het proces van raadselen ontdoen ►Niet noodzakelijkerwijs ingewikkeld of bureaucratisch ►Niet alleen voor specialisten Benadrukken dat het gaat om kwaliteit ►Betrokkenheid van iedereen op het werk ►Continu proces (niet een eenmalige actie) Goede praktijken vaststellen en bevorderen

11 Campagne bouwt voort op … 2000: Zet je schrap tegen fysieke overbelasting 2001: Succes komt niet per ongeluk 2002: Werken aan Stress 2003: Gevaarlijke stoffen 2004: Veilig bouwen 2005: Weg met die herrie! 2006: Start veilig 2007: Vertil je niet!

12 Campagnecyclus van twee jaar Overgang naar een tweejaarsmodel geeft meer tijd voor… ►voorbereiding ►uitvoering en promotie ►deelname ►partnerschappen ►evenementen, competities en andere activiteiten… Europese Week jaarlijks – kalenderweek 43

13 Netwerkcampagnes (1) 25 miljoen kleine en middelgrote bedrijven – 205 miljoen werknemers ►Onmogelijk voor Agentschap om iedereen te bereiken (60 mensen in Bilbao) Focal Points Agentschap ►Eén in iedere EU-lidstaat (27) en daarbuiten Tripartiet netwerk ►Werkgevers, werknemers, overheden ►Op EU- en nationaal niveau

14 Netwerkcampagnes (2) Belanghebbenden en overige partnerschappen ►Europese Commissie; EU-vertegenwoordigingen; andere EU-agentschappen; sociale partners; ngo's; sectorale federaties en netwerken; EEN (Enterprise Europe Network) ►Grote ondernemingen en hun leveringsketen (kleine en middelgrote bedrijven) ►Partnerschap versterken met EU-voorzitterschappen (2008: Slovenië, Frankrijk; 2009: Tsjechië, Zweden) Deze activiteiten ook landelijk uitvoeren (via Focal Points)

15 Campagnekalender (1) 2007 ►April-dec. Planning / materiaal voorbereiden 2008 ►13 juniLancering in Brussel (met Sloveens EU-voorzitterschap en Europese Commissie) ►20-26 okt.Europese Week (activiteitenhoogtepunt) ►3-4 nov.Forum International Travail et Sécurité in Parijs (met Frans EU-voorzitterschap) ►Hele jaarNationale activiteiten en Awards voor goede praktijken

16 Campagnekalender (2) 2009 ►Feb./mrtConferentie en EU-Awards voor goede praktijken (met Tsjechisch EU- voorzitterschap) ►19-25 okt.Europese Week (activiteitenhoogtepunt) ►Okt./nov.Conferentie (met Zweeds EU- voorzitterschap) ►Nov.Slotevenement van de campagne in Bilbao ►Hele jaarThematische activiteiten; lokale en sectorale focus; promotie van winnaars Awards voor goede praktijken 2010 ►Jan.-…Rapportage en evaluatie

17 Campagnemateriaal Materiaal in 22 EU-talen ►Logo, slogan, poster ►Factsheets, folder, brochure, flyer Awards voor goede praktijken ►Ppt's, internetbanner, e-mailhandtekening, screensaver, quizzen ►Napo-dvd en andere audiovisuele (tv-)pakketten ►Ideeën voor activiteiten ►databank voor goede praktijken ►Pagina met RB-achtergrondinformatie voor deskundigen ►Website: http://hw.osha.europa.eu Materiaal in een beperkt aantal talen ►Rapporten, magazine, boekje Awards voor goede praktijken, etc.

18 Doe mee! Deelname aan de Awards voor goede praktijken stimuleren De campagne en het bijbehorende materiaal onder de aandacht brengen ►Plaats de internetbanner op uw website ►Gebruik de e-mailhandtekening van de campagne ►Verspreid campagnemateriaal, persberichten en nieuws via uw netwerk en website ►Gebruik ppt's, posters, Napo, etc. bij uw vergaderingen Organiseer uw eigen campagneactiviteit ►Uw eigen conferentie, seminar of workshop ►Organiseer cursussen voor/met uw werknemers/leveranciers, etc. Ontwikkel uw eigen activiteiten ►Maak een video of dvd over beste praktijken ►Schrijf een poster- of fotowedstrijd uit ►Andere…???

19 Maak het officieel! Deelnamecertificaat ►Voor actieve deelname in een van de nationale of EU- activiteiten Partnerstatus ►Word een officieel partner van de campagne! ►Erkenning als een organisatie die groot belang hecht aan veiligheid en gezondheid op het werk ►Bekijk de partnerschapsmogelijkheden van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid: http://hw.osha.europa.eu/partners

20 http://hw.osha.europa.eu Goed voor jou en voor de zaak Een Europese campagne over de inventarisatie en evaluatie van beroepsgebonden risico's


Download ppt "Een gezonde werkplek Goed voor jou en voor de zaak Een Europese campagne over de inventarisatie en evaluatie van beroepsgebonden risico's."

Verwante presentaties


Ads door Google