De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat bezielt die psychologen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat bezielt die psychologen?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat bezielt die psychologen?
Harald waarschuwt Chroestsjov voor de laatste maal.

2

3

4 Wat moet er in het verplichte gedeelte van de bacheloropleiding?
= Wat moet iedere psycholoog weten/begrijpen/kunnen? Gegeven drastische beperkingen Utrechtse BaMa (10 modulen verplicht - rest keuze) Gegeven de opkomst van psychologieopleidingen op het HBO (daar zou 50% van onze studentenpopulatie beter op z’n plaats zijn) Beperkt probleem, belangrijke implicaties voor wetenschappelijke opleiding psychologie

5 Meer Methoden huidige situatie Inleiding in de psychologie
Biologische grondslagen van het gedrag Psychopathologie Methodenleer en Statistiek I Methodenleer en Statistiek II Diagnostiek en testtheorie Functieleer Persoonlijkheidsleer Ontwikkelingspsychologie Sociale Psychologie Meer Methoden wetenschapsfilosofie Interculturele psychologie ethiek geschiedenis etc.

6 Waarom (nog) meer methoden?
Niet alleen voor onderzoekers juist praktijkpsychologen moeten het qua methoden van hun studie hebben. Strategische overwegingen: stel vooral verplicht wat studenten niet uit zichzelf zouden kiezen stel vooral verplicht wat studenten niet gemakkelijk zonder begeleiding kunnen leren stel vooral verplicht wat studenten helpt om andere zaken zelf te bestuderen geef goede voorlichting en misbruik verplichte studieonderdelen niet voor het winnen van zieltjes Fundamentele overweging: de aard van het vak

7 Psychologie is een versplinterd vak:
geen groot theoretisch bouwwerk dat de boel bij elkaar houdt Wat houdt de psychologie wel bij elkaar? De biologische basis De methodologische gereedschapskist Psychologie: filosofische problemen te lijf gaan met natuurwetenschappelijke methoden.

8 Resultaat huidige methodenonderwijs:
vaardigheid in SPSS-gebruik zwakke greep op grondslagen Vanzelfsprekend “nulritueel” geen idee van verschillen en controverses Diepe kloof tussen inhoud en methoden Ontbrekende schakel: modellen Model(len) van datagenererend proces Data in model(len) passen (Indien passend:) Uitspraken over parameters model (Indien meer modellen:) Modelvergelijking Continuiteit modelgebruik statistiek en “inhoudelijke” onderwerpen

9 Geschikt voorbeeld: Beslissen - core business van psychologen
Moet ik een staatslot kopen? Op welke leeftijd ga ik met pensioen? Moet dit kind voor stoornis A behandeld worden met therapie T? Moet deze sollicitant worden aangenomen? Ga ik H0 verwerpen/H1 accepteren?

10 Beslissing hoeft niet perse een “bewuste” beslissing te zijn
Elke situatie waarbij meer dan één gedragsalternatief mogelijk is en er één wordt geactualiseerd, kan worden gemodelleerd als beslissing. Zandtaartje of afdruk?

11 EV(A) = Σ p(a)∙V(a) p(A|B) ∝ p(B|A)∙p(A) Verwachte waarde Bayes
Neyman - Pearson signaaldetectie

12 EV(A) = Σ p(a)∙V(a) a∊A .000001 • 1000000 = 1 .00002 • 100000 = 2
• = 1 • = 2 • = 0 3 Hoeveel is een staatslot waard?

13 Vkapitaal U = k ∙ log V EU(A) = Σ p(a)∙U(a) Vbedrag Ubedrag ∝ ------
verwachte utiliteit EU(A) = Σ p(a)∙U(a) a∊A

14 Vprospect = ∑π(pi)∙v(xi) i∊prospect
Kahneman & Tversky Vprospect = ∑π(pi)∙v(xi) i∊prospect Schaalconstructie MAUT Meting Voorkeuren Speltheorie Psychofysica verwachte utiliteit EU(A) = Σ p(a)∙U(a) a∊A verwachte waarde EV(A) = Σ p(a)∙V(a) a∊A

15

16 p(A|B) ∝ p(B|A) ∙ p(A) a posteriori a priori aannemelijkheid
likelihood Heeft dit kind stoornis A ?

17 ∫ p(A|B) ∝ p(B|A)∙p(A) a posteriori likelihood a priori
p(B|A)•p(A) p(A|B)= p(B) p(B|A)•p(A) p(A|B)= p(B|A)•p(A) + p(B|¬A)•p(¬A) p(B|Ai)•p(Ai) p(Ai|B) = jp(B|Aj)•p(Aj) fθ(D|θ)∙pdf(θ) ∞ fθ(D|θ)∙pdf(θ)dθ -∞ pdf(θ|D) = p(A|B) p(B|A) p(A) = • p(¬A|B) p(B|¬A) p(¬A) Diagnostiek pdf(θ|D) ∝ fθ(D|θ)∙pdf(θ) Modellen Waarneming Geheugen Leren Bayesiaanse statistiek Wetenschapsfilosofie (Klugkist & Hoijtink, 2007) (van der Kooij & te Pas, 2009)

18 Neyman - Pearson Ga ik H0 verwerpen / H1 accepteren?

19 Psychofysica Neyman - Pearson Fisher Signaaldetectie Modellen Geheugen
Diagnostiek “nulritueel” (Bullens & Postma, 2008) (Smeets, 1995)

20 EV(A) = Σ p(a)∙V(a) a∊A p(A|B) ∝ p(B|A)∙p(A)

21

22 Functieleer Persoonlijkheidsleer Ontwikkelingsleer Sociale Psychologie Inleiding Biologische grondslagen Psychopathologie Methodenleer en Statistiek I Methodenleer en Statistiek II Diagnostiek en testtheorie Wiskunde Beslissen als model Wetenschapsfilosofie Experimenteel practicum

23 !!!

24 DANK U VOOR UW AANDACHT


Download ppt "Wat bezielt die psychologen?"

Verwante presentaties


Ads door Google