De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Autar Consultancy Verschillen in je klas Gastcollege 14 april 2008 Krishna Autar Autar Consultancy.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Autar Consultancy Verschillen in je klas Gastcollege 14 april 2008 Krishna Autar Autar Consultancy."— Transcript van de presentatie:

1 Autar Consultancy Verschillen in je klas Gastcollege 14 april 2008 Krishna Autar Autar Consultancy

2 Autar Consultancy Goethe ‘Een vreemde cultuur is de spiegel waarin we onszelf het beste zien’

3 Autar Consultancy Mahatma Ghandi ‘Laat door alle ramen van je huis de verschillende wereldculturen naar binnen waaien, maar zorg er voor dat je zelf niet weggewaaid wordt’.

4 Autar Consultancy Onderwerpen  Pygmalion-effect  Analyse kader voor cultuurverschillen  Crosscultureel denken  Trans cultureel denken en handelen

5 Autar Consultancy Verscheidenheid  Elkaar groeten  Welke verschillen zie je in deze groep?  Welke verschillen zijn jou op de stageschool opgevallen?  Wat ga je met de informatie doen?

6 Autar Consultancy Dubbeltje versus kwartje Pymalion-effect  Negatief en positief Lage verwachtingen Hoge verwachtingen

7 Autar Consultancy Cultuur  Wat is cultuur?  Eigen definitie  Hofstede  Spel

8 Autar Consultancy Spel  Instructie  Uitvoering  Conclusie

9 Autar Consultancy Cultuurrelativisme  nadruk op cultuurverschillen  geen absolute maatstaf  cultuur en gedrag zijn onscheidbaar  de culturele contexten zijn heel verschillend  cultuur kan alleen begrepen worden in de context van de cultuur waaraan mensen deelnemen  veronachtzamen dat culturen veranderlijk zijn

10 Autar Consultancy Cultuuruniversalisme  Nadruk op overeenkomsten  Culturele verschillen zijn minder belangrijk  Het menselijk gedrag is overal ter wereld min of meer hetzelfde  Biologisch gericht, a-historisch en normatief  Fundamentele mensenrechten als universeel  Mensenrechten zijn in de ene cultuur beter gewaarborgd dan in andere  Westerse samenlevingen is model voor andere samenlevingen

11 Autar Consultancy Kijkkader  Crosscultureel - Dynamische opvatting van cultuur - Dwars door culturen heen - Overeenkomsten en verschillen - Overeenkomsten en verschillen

12 Autar Consultancy Hoe werkt crossculturele benadering?  Niet zo: de opvoeding is per groep apart beschreven.  Maar zo: een bepaald aspect van de opvoeding wordt bekeken voor een aantal groepen.

13 Autar Consultancy Centrale opvoedingsdoelen  Autonomie: voor zichzelf opkomen, zelfstandig zijn en verantwoordelijkheidsgevoel  Sociaal gevoel: goed met mensen kunnen omgaan, behulpzaam zijn, gastvrij zijn  Conformiteit: respect voor ouders en ouderen. Goed weten welk gedrag van je verwacht wordt.  Prestatie: een goede opleiding behalen en serieus aan de toekomst denken

14 Autar Consultancy Opvoedingsdoelen  Autochtonen - autonomie - sociaal gedrag - conformistisch gedrag gedrag - prestaties  Allochtonen - prestaties - conformistisch gedrag gedrag - sociaal gedrag - autonomie

15 Autar Consultancy 4 opvoedingsdoelen bij 5 populaties ChinezenCreolenMarokkNederlTurken Het rechte pad volgen Zelfver-trouwen Een goede opleiding behalen Verantwoordelijk sheidsvoel hebben Een goede opleiding behalen Verantwoordelijk sheidsvoel hebben eerlijkheid Zich aan de religieuze viirschiften houden Rekenin houden met anderen Zich aan de religieuze viirschiften houden Een goede opleiding behalen Verantwoordelijk sheidsvoel hebben Respect hebben voor ouders Zelfstandig oordelen goede manieren hebben Respect hebben voor ouders Een goede opleiding behalen eerlijkheid goede manieren hebben Respect hebben voor ouders

16 Autar Consultancy Vier dimensies voor culturele verschillen  De afstand tot de macht  Individualisme-collectivisme  Masculiniteit-femininiteit  Vermijding van onzekerheid

17 Autar Consultancy CollectivistischIndividualistisch  groot familieverband  harmonie is een deugd  beleefde manieren  schaamte  bewaren gezichtsverlies  bescheidenheid  terughoudend gedrag  beschamen  eer van de familie  weinig confrontaties en conflicten  leerling is lid van de groep  leerstofgericht → reproductie van kennis  diploma → hogere status  kerngezin  zeggen wat je denkt is een deugd  eerlijk en oprecht  confrontatie is nuttig  conflicten zijn normaal  gevoel voor schuld  persoonlijk geweten  leerlingen nemen het woord  leerlingen → individuen  voorbereiden op de mij.

18 Autar Consultancy  grote afstand tot de macht gehoorzaamheid weinig zelfstandigheid respect straf is goed voor… leerkrachtgericht ouders kiezen partij voor leerkracht kwaliteit van onderwijs is afhankelijk van de kwaliteit van leerkrachten De afstand tot de macht De afstand tot de macht  weinig afstand tot de macht kinderen als gelijken kinderen als gelijken eigen boontjes doppen eigen boontjes doppen persoonlijke onafhankelijkheid persoonlijke onafhankelijkheid leerlinggericht leerlinggericht ouders kiezen partij voor kind ouders kiezen partij voor kind Kwaliteit afhankelijk van het 2-richtings-verkeer tussen leerlingen en leerkrachten Kwaliteit afhankelijk van het 2-richtings-verkeer tussen leerlingen en leerkrachten

19 Autar Consultancy doorschieten kleine machtsafstand grote machtsafstand kleine machtsafstand grote machtsafstand--------------------------------------------------------------------------------------------------- 02535 85 100

20 Autar Consultancy MasculiniteitFemininiteit gescheiden sekse rollen gescheiden sekse rollen mannen→assertief→materieel succes mannen→assertief→materieel succes vrouwen→bescheiden→teder vrouwen→bescheiden→teder vrouwen→kwaliteit van het bestaan vrouwen→kwaliteit van het bestaan prestatiegericht prestatiegericht sekse rollen overlappen mannen en vrouwen → bescheiden→teder beiden → kwaliteit van het bestaan slagen is voldoende uitblinken, beste jongetje van de klas is belachelijk zorg voor zwakkeren

21 Autar Consultancy Vermijding van onzekerheid  Sterke onzekerheidsvermijding welke ideeën zijn goed en welke taboe welke ideeën zijn goed en welke taboe scherpe scheidslijn tussen goed en kwaad scherpe scheidslijn tussen goed en kwaad wat anders is, is gevaarlijk wat anders is, is gevaarlijk onderwijs is sterk gestructureerd onderwijs is sterk gestructureerd nauwkeurigheid wordt beloond nauwkeurigheid wordt beloond docenten → deskundig docenten → deskundig niet openlijk van mening verschillen niet openlijk van mening verschillen  Zwakke onzekerheidsvermijding  onbekende situaties, ideeën en mensen → het voordeel van de twijfel  afwijkend gedrag is niet bedreigend  wat anders is, is interessant  hekel aan structuur  docenten → geen allesweter  kritische houding van leerlingen

22 Autar Consultancy Twee visies gelijke monniken, gelijke kappen gelijke monniken, gelijke kappen rekening houden met culturele rekening houden met culturele achtergrond achtergrond Advies: differentiëren maar niet discrimineren

23 Autar Consultancy Transcultureel handelingsmodel  Transcultureel Transcultureel  denken handelen  Analyseren Hoe ermee omgaan Wat doen (wikken) (wegen) (doen) (wikken) (wegen) (doen)

24 Autar Consultancy Begrippen  Open houding  Wederkerigheid

25 Autar Consultancy Centrale vragen  Hoe verklaar ik het gedrag?  Hoe ga ik ermee om?  Wat ga ik doen?

26 Autar Consultancy Transculturele analyse 1. Oriëntatie 2. Culturele prioriteiten van jezelf 3. Culturele prioriteiten van de ander 4. Afweging 5. Besluiten tot actie

27 Autar Consultancy IK- CULTUUR WIJ- CULTUUR PROCEDURES GEVOELENSRELATIE INHOUD

28 Autar Consultancy Vooroordelenladder

29 Twee cases Een Antilliaanse familie woont sinds een jaar in Nederland. De ouders zijn goed opgeleid.Ze plaatsen hun kind op een school in de buurt. De ouders constateren dat het kind niet goed kan meekomen op school. De moeder wijt het aan de softe aanpak van de leraren in Nederland. Ze brengt de leerling naar een strenge school waar de leerlingen harder moeten werken en veel huiswerk krijgen. Het kind blijkt daar ineens goede leerresultaten te halen. Een Turkse jongen in de bovenbouw van het basisonderwijs wil niet naast een meisje zitten. Hij wil ook niet samenwerken met meisjes in de klas. De juf vraagt aan hem waarom hij niet naast Johanna wil zitten. Hij antwoordt dat dat niet mag van zijn vader. De juf besluit op huisbezoek te gaan. Zij wordt door de ouders hartelijk verwelkomd met eten en drinken. Tijdens het gesprek komt zij erachter dat de ouders andere opvattingen hebben over opvoeding van meisjes en jongens dan zij zelf heeft. Ze heeft de ouders kunnen inlichten hoe de school denkt over de opvoeding van jongens en meisjes. Na een lang gesprek zijn de ouders uiteindelijk ervan overtuigd dat de opvoeding op school ook goed is voor de toekomst van Murat.


Download ppt "Autar Consultancy Verschillen in je klas Gastcollege 14 april 2008 Krishna Autar Autar Consultancy."

Verwante presentaties


Ads door Google