De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Een vreemde cultuur is onszelf het beste zien’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Een vreemde cultuur is onszelf het beste zien’"— Transcript van de presentatie:

1 Verschillen in je klas Gastcollege 14 april 2008 Krishna Autar Autar Consultancy

2 ‘Een vreemde cultuur is onszelf het beste zien’
Goethe ‘Een vreemde cultuur is de spiegel waarin we onszelf het beste zien’ Autar Consultancy

3 Mahatma Ghandi ‘Laat door alle ramen van je huis de verschillende
wereldculturen naar binnen waaien, maar zorg er voor dat je zelf niet weggewaaid wordt’. Autar Consultancy

4 Onderwerpen Pygmalion-effect Analyse kader voor cultuurverschillen
Crosscultureel denken Trans cultureel denken en handelen Autar Consultancy

5 Verscheidenheid Elkaar groeten Welke verschillen zie je in deze groep?
Welke verschillen zijn jou op de stageschool opgevallen? Wat ga je met de informatie doen? Autar Consultancy

6 Dubbeltje versus kwartje
Pymalion-effect Negatief en positief Lage verwachtingen Hoge verwachtingen Autar Consultancy

7 Cultuur Wat is cultuur? Eigen definitie Hofstede Spel
Autar Consultancy

8 Spel Instructie Uitvoering Conclusie Autar Consultancy

9 Cultuurrelativisme nadruk op cultuurverschillen geen absolute maatstaf
cultuur en gedrag zijn onscheidbaar de culturele contexten zijn heel verschillend cultuur kan alleen begrepen worden in de context van de cultuur waaraan mensen deelnemen veronachtzamen dat culturen veranderlijk zijn Autar Consultancy

10 Cultuuruniversalisme
Nadruk op overeenkomsten Culturele verschillen zijn minder belangrijk Het menselijk gedrag is overal ter wereld min of meer hetzelfde Biologisch gericht, a-historisch en normatief Fundamentele mensenrechten als universeel Mensenrechten zijn in de ene cultuur beter gewaarborgd dan in andere Westerse samenlevingen is model voor andere samenlevingen Autar Consultancy

11 Kijkkader Crosscultureel - Dynamische opvatting van cultuur
- Dwars door culturen heen - Overeenkomsten en verschillen Autar Consultancy

12 Hoe werkt crossculturele benadering?
Niet zo: de opvoeding is per groep apart beschreven. Maar zo: een bepaald aspect van de opvoeding wordt bekeken voor een aantal groepen. Autar Consultancy

13 Centrale opvoedingsdoelen
Autonomie: voor zichzelf opkomen, zelfstandig zijn en verantwoordelijkheidsgevoel Sociaal gevoel: goed met mensen kunnen omgaan, behulpzaam zijn, gastvrij zijn Conformiteit: respect voor ouders en ouderen. Goed weten welk gedrag van je verwacht wordt. Prestatie: een goede opleiding behalen en serieus aan de toekomst denken Autar Consultancy

14 Opvoedingsdoelen Allochtonen - prestaties Autochtonen - autonomie
- sociaal gedrag - conformistisch gedrag - prestaties Allochtonen - prestaties - conformistisch gedrag - sociaal gedrag - autonomie Autar Consultancy

15 4 opvoedingsdoelen bij 5 populaties
Chinezen Creolen Marokk Nederl Turken Het rechte pad volgen Zelfver-trouwen Een goede opleiding behalen Verantwoordelijksheidsvoel hebben eerlijkheid Zich aan de religieuze viirschiften houden Rekenin houden met anderen Respect hebben voor ouders Zelfstandig oordelen goede manieren hebben Autar Consultancy

16 Vier dimensies voor culturele verschillen
De afstand tot de macht Individualisme-collectivisme Masculiniteit-femininiteit Vermijding van onzekerheid Autar Consultancy

17 Collectivistisch Individualistisch
groot familieverband harmonie is een deugd beleefde manieren schaamte bewaren gezichtsverlies bescheidenheid terughoudend gedrag beschamen eer van de familie weinig confrontaties en conflicten leerling is lid van de groep leerstofgericht → reproductie van kennis diploma → hogere status kerngezin zeggen wat je denkt is een deugd eerlijk en oprecht confrontatie is nuttig conflicten zijn normaal gevoel voor schuld persoonlijk geweten leerlingen nemen het woord leerlingen → individuen voorbereiden op de mij. Autar Consultancy

18 De afstand tot de macht weinig afstand tot de macht
kinderen als gelijken eigen boontjes doppen persoonlijke onafhankelijkheid leerlinggericht ouders kiezen partij voor kind Kwaliteit afhankelijk van het 2-richtings-verkeer tussen leerlingen en leerkrachten grote afstand tot de macht gehoorzaamheid weinig zelfstandigheid respect straf is goed voor… leerkrachtgericht ouders kiezen partij voor leerkracht kwaliteit van onderwijs is afhankelijk van de kwaliteit van leerkrachten Autar Consultancy

19 doorschieten kleine machtsafstand grote machtsafstand
Autar Consultancy

20 Masculiniteit Femininiteit
gescheiden sekse rollen mannen→assertief→materieel succes vrouwen→bescheiden→teder vrouwen→kwaliteit van het bestaan prestatiegericht sekse rollen overlappen mannen en vrouwen → bescheiden→teder beiden → kwaliteit van het bestaan slagen is voldoende uitblinken, beste jongetje van de klas is belachelijk zorg voor zwakkeren Autar Consultancy

21 Vermijding van onzekerheid
Sterke onzekerheidsvermijding welke ideeën zijn goed en welke taboe scherpe scheidslijn tussen goed en kwaad wat anders is, is gevaarlijk onderwijs is sterk gestructureerd nauwkeurigheid wordt beloond docenten → deskundig niet openlijk van mening verschillen Zwakke onzekerheidsvermijding onbekende situaties, ideeën en mensen → het voordeel van de twijfel afwijkend gedrag is niet bedreigend wat anders is, is interessant hekel aan structuur docenten → geen allesweter kritische houding van leerlingen Autar Consultancy

22 Twee visies • gelijke monniken, gelijke kappen
• rekening houden met culturele achtergrond Advies: differentiëren maar niet discrimineren Autar Consultancy

23 Transcultureel handelingsmodel
Transcultureel Transcultureel denken handelen Analyseren Hoe ermee omgaan Wat doen (wikken) (wegen) (doen) Autar Consultancy

24 Begrippen Open houding Wederkerigheid Autar Consultancy

25 Centrale vragen Hoe verklaar ik het gedrag? Hoe ga ik ermee om?
Wat ga ik doen? Autar Consultancy

26 Transculturele analyse
Oriëntatie Culturele prioriteiten van jezelf Culturele prioriteiten van de ander Afweging Besluiten tot actie Autar Consultancy

27 PROCEDURES GEVOELENS RELATIE INHOUD IK- CULTUUR WIJ- CULTUUR
Autar Consultancy

28 Vooroordelenladder Autar Consultancy

29 Twee cases Een Antilliaanse familie woont sinds een jaar in Nederland. De ouders zijn goed opgeleid.Ze plaatsen hun kind op een school in de buurt. De ouders constateren dat het kind niet goed kan meekomen op school. De moeder wijt het aan de softe aanpak van de leraren in Nederland. Ze brengt de leerling naar een strenge school waar de leerlingen harder moeten werken en veel huiswerk krijgen. Het kind blijkt daar ineens goede leerresultaten te halen. Een Turkse jongen in de bovenbouw van het basisonderwijs wil niet naast een meisje zitten. Hij wil ook niet samenwerken met meisjes in de klas. De juf vraagt aan hem waarom hij niet naast Johanna wil zitten. Hij antwoordt dat dat niet mag van zijn vader. De juf besluit op huisbezoek te gaan. Zij wordt door de ouders hartelijk verwelkomd met eten en drinken. Tijdens het gesprek komt zij erachter dat de ouders andere opvattingen hebben over opvoeding van meisjes en jongens dan zij zelf heeft. Ze heeft de ouders kunnen inlichten hoe de school denkt over de opvoeding van jongens en meisjes. Na een lang gesprek zijn de ouders uiteindelijk ervan overtuigd dat de opvoeding op school ook goed is voor de toekomst van Murat. Autar Consultancy


Download ppt "‘Een vreemde cultuur is onszelf het beste zien’"

Verwante presentaties


Ads door Google