De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veranderingen in landschapszones door menselijke activiteiten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veranderingen in landschapszones door menselijke activiteiten"— Transcript van de presentatie:

1 Veranderingen in landschapszones door menselijke activiteiten
Paragraaf 3.3 Veranderingen in landschapszones door menselijke activiteiten

2 Invloed van de mens op landschappen
De mondiale productie van landbouwproducten is groter dan de vraag ernaar. Dit komt doordat de mens de landbouwgrond niet goed gebruikt. Gevolg: landdegradatie. Dit is het verlies aan biologische en economische productiecapaciteit van het land.

3 Invloed van de mens op landschappen
Bij landdegradatie is de bodem niet meer in staat om de vegetatie te voorzien van water en voedingsstoffen. Hierdoor is de laatste 40 jaar eenderde van de landbouwgrond verloren gegaan. Gevolg hiervan is dat men andere gronden ging ontginnen wat leidde tot ontbossing.

4

5 Invloed van de mens op landschappen
Om landdegradatie tegen te gaan moet er worden gestreefd naar duurzaam landgebruik, zodat toekomstige generaties ook gebruik kunnen maken van natuurlijke hulpbronnen.

6 Steeds meer zand? Verwoestijning of desertificatie is een vorm van landdegradatie die plaatsvindt in aride (woestijn) en semi-aride (steppe) gebieden. Zowel de natuur als de mens spelen een rol bij de oorzaak van verwoestijning.

7 Steeds meer zand? De natuur kan op verschillende manieren invloed hebben op verwoestijning. Het verschuiven van de neerslagzones kan leiden tot een vergroting van een woestijnen. Ook het verstuiven van woestijnzand kan in steppe- en savannegebieden leiden tot een verandering van het albedo, waardoor er meer reflectie plaatsvindt met minder neerslag als gevolg.

8

9 Steeds meer zand? Verschillende menselijke activiteiten dragen bij aan de verwoestijning. Overbeweiding, vee graast de vegetatie weg die geen kans krijgt zich te herstellen. Verzilting, een gevolg van slechte irrigatietechnieken waardoor het zoutgehalte van de bodem toeneemt. Oplossing: druppelirrigatie en drainage.

10 Verzilting

11 Steeds meer zand? Gebieden met verwoestijning hebben vaak te maken met bodemerosie. Dit betekent dat de bovenste verweringslaag verdwijnt doordat het wordt verplaatst door wind of water. Oplossing: bijv. contour ploegen!

12 Duurzaam landgebruik Bij duurzame ontwikkeling wordt voorzien in de behoefte van de huidige generatie, zonder dat de behoeftevoorziening van toekomstige generaties gevaar loopt.

13 Wat gebeurt er met de ijsbeer?
De laatste jaren zijn er veel alarmerende berichten in de media over het veranderende klimaat en de gevolgen daarvan.

14 Wat gebeurt er met de ijsbeer?
Permafrost, permanent bevroren ondergrond. Methaangas (CH4) komt vrij bij afbraak van veen- en moerasgebieden die onder water staan (zuurstofarm milieu). Methaan is als broeikasgas 21 keer zo sterk als Koolstofdioxide (CO2). Als de permafrost ontdooit, zal er methaan vrijkomen wat leidt tot opwarming enz. Dit is een positieve terugkoppeling.

15 Wat gebeurt er met de ijsbeer?
Permafrost

16 Wat gebeurt er met de ijsbeer?
Naast de permafrostgebieden zijn ook Groenland en de Noordpool veelvuldig in het nieuws. De temperatuur op de Noordpool is de afgelopen 10 jaar met 1,2 graden Celcius gestegen.

17 Wat gebeurt er met de ijsbeer?
De grootste bedreiging voor landijs is het albedo-effect. Bij het smelten of afkalven van ijs komt land of zee aan het oppervlak. Dit zal t.o.v. het ijs veel meer zonnestraling absorberen wat leidt tot verwarming aan de randen van de ijskap. Dit is een zichzelf versterkend effect, een positieve terugkoppeling.


Download ppt "Veranderingen in landschapszones door menselijke activiteiten"

Verwante presentaties


Ads door Google