De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdfietsroute Neude -Berekuil door Erik Arts en Jan van Embden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdfietsroute Neude -Berekuil door Erik Arts en Jan van Embden."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdfietsroute Neude -Berekuil door Erik Arts en Jan van Embden

2 Traject Neude tot Biltstraat Dit is een uitstekend stuk 1-richtingenfietspad: geasfalteerd en goed gescheiden van de rest van het verkeer. Over de VRI’s zie laatste dias

3 Biltstraat, richting Berekuil Het grootste deel is prima. Knelpunten zijn de VRI’s bij Kruisstraat en Donderstraat. Het plaveisel wordt hier en daar onderbroken. Dat is op die plekken waar kruisingen zijn en waar het fietspad ook voor auto’s toegankelijk is. Advies plaveisel voor fietser rood asfalt maken en auto te gast laten zijn. Hier speciale borden voor.

4 Biltstraat bij spoorovergang. Bussen en autoverkeer hebben apart groen. Tegelijk groen zou de cyclus behoorlijk verkorten. Indien nodig (veiligheidsoverwegingen) kan een verbod om linksaf te slaan voor auto's worden ingevoerd.

5 Biltstraat bij spoorovergang. Groot probleem voor de tegemoetkomende fietsers is de lange wachttijd. Ook komt het regelmatig voor dat het fietserslicht onvoldoende lang groen is om alle fietsers door te laten.

6 Biltstraat. Fiets en auto delen ruimte op een kort stukje. Let op zwart asfalt.

7 Biltstraat. Gedeelde ruimte fiets/auto.

8 Kruising Biltstraat/Poortstraat. Onduidelijke status van het gedeelte tussen de rijbaan en het fietspad (Poortstraat). Het lijkt een trottoir maar dat is het niet.

9 Kruising Biltstraat/Bekkerstraat. Bij de volgende bushalte weer dezelfde gedeelde ruimte. Hier is het asfalt rood! Ons inziens beter want rood = fietspad. Graag asfalt bij Oorsprongpark ook rood maken.

10 Kruising Biltstraat/ Bekkerstraat/Kruisstraat. Fietserslicht staat meestal op groen, en wordt anders genegeerd.

11 Kruising Biltstraat/ Bekkerstraat/Kruisstraat. Belijning en situatie verwarrend. Jammer dat de Biltstraat niet één geheel vormt.

12 Biltstraat. We kijken even achterom. Dit stukje Biltstraat is perfect voor fietsers. Bravo! Enige minpunt is de vrachtwagen van Super de Boer die elke morgen om 8 uur dwars over de weg en het fietspad staat.

13 Kruising Biltstraat/Wittevrouwensingel. Wordt veel door rood gereden door fietsers.

14 Kruising Biltstraat Wittevrouwenkade. Vanaf hier ritsen.

15 Wittevrouwenstraat. Opheffen parkeerplaatsen aan rechterzijde bevordert doorstroming en het zicht de hoek om.

16 Wittevrouwenstraat en Voorstraat. De Voorstraat, prima voor fietsers stad uit. De stad in is er te weinig ruimte voor de fiets.

17 Wittevrouwenstraat en Voorstraat. Ruimte voor de fietser is minimaal.

18 Smakkelaarsveld. Nieuwe stalling (1250 plaatsen) is perfect: Gratis, 24 uur/dag open en bewaakt

19 Wittevrouwenstraat en Voorstraat. Idem

20 VRI’s Hoofdfietsroute Neude – Berekuil. Alle VRI’s op deze route zijn in 2004 geanalyseerd en de adviezen zijn gepubliceerd in 2005. Hieronder volgen de adviezen GROENER LICHT VOOR DE FIETSER Verkeerslichten op twee hoofdfietsroutes in Utrecht: nut, verkeersvriendelijkheid, onlust en aanbevelingen voor verbetering Fietsersbond, afdeling Utrecht, 14 juni 2005

21 VRI Kruising Biltstraat/Wittevrouwensingel Conclusie. Omdat het belangrijkste auto en busverkeer loodrecht staat op het belangrijkste fietsverkeer moet de meerderheid van de fietsers lang wachten. De verkeerslichten kunnen waarschijnlijk beter afgesteld worden, zodat Oost-West-fietsers minder lang hoeven te wachten. Suggesties voor verbetering. Als het voetgangerslicht op de Wittevrouwensingel op groen staat dan staat het verkeerslicht voor alle O-W verkeer op rood. Wellicht is de reden dat hierdoor voetgangers beschermd worden tegen afslaand verkeer. Fietsers zouden zeer gebaat zijn met een extra licht voor rechtdoor gaand verkeer dat op groen staat samen met de voetgangerslichten. De maximale roodtijd voor O-W verkeer wordt ingekort tot 50 sec. Dit zal het N-Z verkeer nauwelijks hinderen, want gedurende de observatieperiode kon dit verkeer gemakkelijk wegkomen tijdens hun groenfase.

22 VRI Kruising Biltstraat met Kruisstraat- Bekkerstraat Conclusie. Bijna 90% van de O→W fietsers moet voor rood stoppen en slechts 40% van deze doet dat ook. Bovendien staat het verkeerslicht in ongeveer de helft van de gevallen bijna 2 minuten op rood. Deze VRI is onnodig ongunstig afgesteld voor de W→O fietser. De VRI wordt beïnvloed door bussen, die de W→O fietser frequent kruisen in 2 richtingen. De “Kruisstraat” lijkt zijn naam meer dan eer aan te doen. Deze kruising is voor de fietser een van de meest ongunstige uit de hele Oost-Westroute. Fietsers komende uit het Oosten ondervinden nauwelijks vertraging op, omdat het licht alleen op rood springt als voetgangers de knop indrukken. Suggesties voor verbetering. De regeling kan zonder de doorstroming van auto of bus negatief te beïnvloeden veel gunstiger voor de fiets afgesteld worden. Waarschijnlijk moet de beïnvloeding door bussen herzien worden; de prioriteit van de HOV- bussen hoeft hier niet onder te lijden

23 VRI Kruising Biltstraat/Dondersstraat Conclusie. Fietsers komende uit de richting van Zeist hoeven het minst lang te wachten. Hun verkeerslicht staat namelijk lang op groen om de grote stroom auto’s en bussen door te laten. Echter fietsers komende uit het centrum moeten 1 tot 2 minuten wachten, afhankelijk van het HOV aanbod. Dit is voor fietsers een onacceptabel lange tijd. Het bleek overigens dat de kruising tijdens de roodfase voor W→O fietsers het merendeel van de tijd vrij was kruisend verkeer, dus de VRI is niet erg scherp afgesteld. Een korte groenduur van slechts 10 sec voor fietsers bleek overigens ruim voldoende voor de verwerking van grote aantallen (tot 30 fietsers per 10 sec komende uit centrum). Suggesties voor verbetering. De bussen kunnen de verkeerslichten beïnvloeden. Dit gebeurt nu op een zodanige wijze dat de cyclustijd op kan lopen tot meer dan 2 minuten. Voor fietsers is dit niet acceptabel. Daarom zou de roodtijd afgesteld moeten worden op maximaal 70 sec, hetgeen al zeer lang is. Alternatief en beter zou er voor de fietser een extra fietscyclus ingevoerd kunnen worden, waarbij de W→O fietsers 5 sec ingelast krijgen, gevolgd door 5 sec voor N↔Z fietsers met een korte ontruimingstijd van 3 sec. Hierdoor zou er voor de fietser ca. 15 sec per cyclus ingeruimd worden. Dit komt overeen met 14% extra tijd en dit zal resulteren in een halvering van de wachttijd voor fietsers onclusie. Bijna 90% van de O→W fietsers moet voor rood stoppen en slechts 40% van deze doet dat ook. Bovendien staat het verkeerslicht in ongeveer de helft van de gevallen bijna 2 minuten op rood. Deze VRI is onnodig ongunstig afgesteld voor de W→O fietser. De VRI wordt beïnvloed door bussen, die de W→O fietser frequent kruisen in 2 richtingen. De “Kruisstraat” lijkt zijn naam meer dan eer aan te doen. Deze kruising is voor de fietser een van de meest ongunstige uit de hele Oost-Westroute. Fietsers komende uit het Oosten ondervinden nauwelijks vertraging op, omdat het licht alleen op rood springt als voetgangers de knop indrukken. Suggesties voor verbetering. De regeling kan zonder de doorstroming van auto of bus negatief te beïnvloeden veel gunstiger voor de fiets afgesteld worden. Waarschijnlijk moet de beïnvloeding door bussen herzien worden; de prioriteit van de HOV-bussen hoeft hier niet onder te lijden

24 VRI Kruising Biltstraat/Poortstraat-Sweelinckstraat1 Conclusie: Bijna drie kwart van de fietsers moet voor rood stoppen om kruisend verkeer door te laten dat minder dan 20% van het O-W verkeer uitmaakt. De afstelling van de VRI is niet rationeel. Suggesties voor verbetering: Gezien het geringe verkeer dwars op de Biltstraat zou de groenduur verlengd kunnen worden, bv. met 15 sec zonder de cyclustijd te verlengen. Dan zou de gemiddelde wachttijd verkort worden van 13 sec naar 3 sec en dan zouden slechts 40% van de fietsers (i.p.v. 71 %) voor rood moeten stoppen. De maximale roodtijd kan begrensd worden op 50 sec, zonder dat daardoor het kruisende verkeer enige last zal hebben.


Download ppt "Hoofdfietsroute Neude -Berekuil door Erik Arts en Jan van Embden."

Verwante presentaties


Ads door Google