De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteit van zorg in Limburgse verpleeg- en verzorgingshuizen door mw.drs. Ilonca Vaartjes Onderzoeker Universiteit Maastricht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteit van zorg in Limburgse verpleeg- en verzorgingshuizen door mw.drs. Ilonca Vaartjes Onderzoeker Universiteit Maastricht."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteit van zorg in Limburgse verpleeg- en verzorgingshuizen door mw.drs. Ilonca Vaartjes Onderzoeker Universiteit Maastricht

2 Inhoud - Aanleiding onderzoek - Onderzoeksvraag - Uitvoering onderzoek - Resultaten - Conclusies

3

4 Alarmbellen Structurele afwijkingen van het individuele zorgplan Dreigende concessies tav het zorgplan mbt risicovolle situaties Niet plaatsvinden van geplande multidisciplinaire bewonersbesprekingen Het niet aanwezig zijn van minimaal 1 VIG’er en verzorgende per afdeling/unit Het niet bereikbaar zijn van verpleegkundige deskundigheid Het niet bereikbaar zijn van een verpleeghuisarts Het niet aanwezig zijn van voldoende geïnstrueerde medewerkers/familie voor de hulp bij eten en drinken Het niet minstens 1 keer per week aanbieden van recreatieve groepsactiviteiten Het ontbreken van permanent toezicht tbv psychogeriatrische geïndiceerde cliënten in huiskamers

5 De Statencommissie wenst inzicht in de situatie van Limburgse verpleeg- en verzorginsghuizen

6 Onderzoeksvraag

7 Wat is de geleverde kwaliteit van zorg in Limburgse verpleeg- en verzorgingshuizen naar de mening van vertegenwoordigers van cliënten en medewerkers?

8 Zijn er verschillen tussen: - vertegenwoordigers cliënten en medewerkers - subgroepen

9 Kwaliteit van zorg De mate van overeenkomst tussen wenselijke zorg (criteria en normen) en feitelijke zorg (de ervaren zorg)

10 Het onderzoek is geen herhaling van het IGZ onderzoek In samenspraak met de begeleidingscommissie is gekozen voor onderzoek naar de mening van vertegenwoordigers van cliënten en medewerkers

11 Uitvoering onderzoek

12 32 verpleeghuizen 25 verzorgingshuizen - regio - grootte van organisatie - officieel erkende verpleeg- huisafdeling

13 Cliëntraden en ondernemingsraden/onderdelen commissies werden gevraagd een vertegenwoordiging van cliënten en medewerkers van de eigen instelling te selecteren (minimaal 2 en maximaal 8 personen)

14 één vragenlijst ingevuld door vertegenwoordigers van cliënten en één vragenlijst ingevuld door vertegenwoordigers van medewerkers één interview afgenomen bij vertegenwoordigers van cliënten en één interview afgenomen bij vertegenwoordigers van medewerkers Per instelling is:

15 Vragenlijst 12 vragen + 3 stellingen Op de afdeling/instelling waar ik woon, werk of op bezoek kom: (omcirkel het juiste antwoord) Worden bewoners vriendelijk en respectvol bejegend Worden klachten van familieleden serieus genomen Gaan bewoners naar het toilet als zij dat willen Nooit 1 Zelden 2 Soms 3 Vaak 4 Altijd 5 In mijn instelling wordt goede kwaliteit van zorg geleverd 12345678910 Helemaal oneens eens

16 Interview De afgelopen maanden is kwaliteit van zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen veelvuldig negatief in het nieuws geweest, herkent u deze negatieve berichten binnen uw eigen instelling ? Stellingen rapport commissie Kennedie - Instellingen moeten meer concurreren met elkaar  5 positieve punten binnen de instelling 5 verbetermogelijkheden binnen de instelling Wat zou u willen veranderen binnen de instelling? Onderwerpenlijst

17 - Kwaliteit van zorg - Lichamelijk welbevinden/gezondheid - Woon-/leefomstandigheden en participatie - Mentaal welbevinden - Professionele kwaliteit van zorgverleners/medewerkers - Professionele zorgorganisatie - Klachtenregeling - Veiligheid en ongevallen Onderwerpenlijst gebaseerd op nieuwe normen verantwoorde zorg

18 Resultaten

19 Respons Vragenlijst - 101 vragenlijsten - 95% van vertegenwoordigers cliënten - 82% van vertegenwoordigers medewerkers Interviews - 54 van de 57 instellingen - 91% van vertegenwoordigers cliënten en medewerkers

20 Kwaliteit van zorg Fig 1. In mijn instelling wordt goede kwaliteit van zorg geleverd Cliënten positiever dan medewerkers Verzorgingshuizen zonder vph-afdeling positiever dan verzorgingshuizen met vph- afdeling Respondenten uit verzorgingshuizen positiever dan respondenten uit verpleeghuizen 8 36 56

21 Kwaliteit van zorg 8 % is ontevreden over de kwaliteit van zorg binnen de eigen instelling. zeven instellingen, 6 vph en 1 vzh uit vier organisaties

22 Kwaliteit van zorg 8 % is ontevreden over de kwaliteit van zorg binnen de eigen instelling. zeven instellingen, 6 vph en 1 vzh uit vier organisaties Knelpunten: - Wachttijd bij bellen of om hulp vragen - Mogelijkheid voor toiletgang - Aanbod individuele activiteiten - Overeenkomst zorgaanbod en wensen/behoeften - Hoeveelheid aanwezig personeel

23 Kwaliteit van zorg Alle respondenten geven aan dat: Binnen de eigen instelling geen sprake is van wantoestanden (zoals in het nieuws) De geboden zorg verantwoord is (ook al kost het soms veel moeite).

24 Positieve puntenN Activiteiten Eten/maaltijd Verzorging in het algemeen Ligging van de instelling Bejegening Goede sfeer: Vraaggerichte zorg wordt geboden Open cultuur Kleine instelling Communicatie Aandacht en waardering voor bewoner, familie, vrijwilliger en personeel Betrokkenheid personeel/management 32 31 21 19 17 16 11 10 7 6

25 Fig 2. In mijn instelling worden bewoners vriendelijk en respectvol bejegend 6 61 33 Cliënten positiever dan medewerkers Respondenten uit kleine organisaties zijn positiever dan respondenten uit grote organisaties

26 15 29 44 21 Fig 3. In mijn instelling worden individuele activiteiten aangeboden die passen bij de interesse en mogelijkheden van de bewoner

27 Uit interviews komt naar voren dat er verschillen tussen instellingen bestaan: - In het soort activiteiten - De mate waarin activiteiten worden aangeboden - vrijwilligers 15 29 44 21 Fig 3. In mijn instelling worden individuele activiteiten aangeboden die passen bij de interesse en mogelijkheden van de bewoner

28 Gewenste veranderingenN Meer (gekwalificeerd) personeel Personeel meer tijd voor bewoner Nieuw gebouw Een kok in de keuken, zelf koken ipv eten van buitenaf Ander meubilair, computers voor bewoners/medewerkers Alle bewoners een eigen kamer Mooie tuin, eventueel met dieren Meer sfeervolle aankleding gebouw Persoonsgerichte zorg Nagaan of de personeelsverhouding goed is 27 11 9 8 7 6 5 Binnen de instellingen gaat niet alles perfect:

29 Fig 5. In mijn instelling is over het algemeen genomen voldoende personeel aanwezig In interviews geven respondenten aan dat conform de norm voldoende personeel aanwezig is, maar dat meer personeel wel wenselijk geacht wordt. 7 12 23 53 5

30 Fig 6. In mijn instelling komt de verleende zorg overeen met de wensen en behoeften van de bewoner Toch worden in interviews vaak voorbeelden gegeven van situaties waarin wensen en behoeften niet overeen komen. 5 13 69 13

31 De lichamelijke verzorging wordt regelmatig gehaast geboden Bewoners kunnen zelden (5%) of soms (18%) naar het toilet gaan als zij dat willen Wisselend hulp bij het eten De warme maaltijd wordt in de meeste instellingen op één vast moment geserveerd Bewoners moeten soms (43%) of vaak (11%) te lang wachten wanneer zij bellen of om hulp vragen

32 Conclusies Er zijn geen structurele misstanden in de Limburgse verpleeg- en verzorgingshuizen naar de mening van vertegenwoordigers van cliënten en medewerkers. Positieve bejegening, een uitgebreid activiteitenaanbod en goede maaltijden dragen bij aan de positieve waardering.

33 Conclusies Dat betekent niet dat de zorg in Limburgse verpleeg- en verzorgingshuizen zonder meer optimaal is. De zorg kan meer worden afgestemd op de wensen en behoeften van bewoners De wachttijd na het bellen of na het vragen van hulp kan korter Het opleidingsniveau kan beter worden afgestemd op de steeds complexere zorgvraag Meer mogelijkheden voor eenpersoonskamers/privacy

34 Dank voor uw aandacht

35 Vragen? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

36 Kwaliteit van zorg in Limburgse verpleeg- en verzorgingshuizen door mw.drs. Ilonca Vaartjes Onderzoeker Universiteit Maastricht

37 Vragenlijst Hamers J.P.H., Vroomen, M. Vragenlijst bejegening en kwaliteit van zorg. Kerkrade: Zorggroep Meander, 2002. IGZ. Verantwoorde zorg en personele conequenties. Den Haag: IGZ, 2004. Hollestelle M. Kwaliteit van zorg in verzorgingshuizen, een meetinstrument voor bewoners. Maastricht: Universiteit van Maastricht, 2002. Vragen afkomstig uit:

38 I Norm Verantwoorde zorg A Lichamelijk welbevinden/ gezondheid B Woon-/leefomstandigheden C Participatie D Mentaal welbevinden II Voorwaarden voor Verantwoorde zorg Professionele kwaliteit van zorgverleners/medewerkers Professionele zorgorganisatie

39 Op de afdeling/instelling waar ik woon, werk of op bezoek kom:Totale groep Limburg Worden bewoners vriendelijk en respectvol bejegend vaak Worden familieleden vriendelijk en respectvol bejegend vaak Worden klachten van bewoners serieus genomen vaak Worden klachten van familieleden serieus genomen vaak Moeten bewoners die bellen of om hulp vragen te lang wachtensoms Gaan bewoners naar het toilet als zij dat willen vaak Worden individuele activiteiten aangeboden die passen bij de interesse en mogelijkheden van de bewoner vaak Komt de verleende zorg overeen met de wensen en behoeften van de bewonervaak Wordt een incident (zoals vallen of verkeerde medicatie) aan de bewoner of de familie medegedeeldaltijd Worden middelen en maatregelen (zoals fixeren of apart zetten van de bewoner) te snel toegepastzelden Worden (be)handelingen uitgevoerd tegen de wens van de bewoner/vertegenwoordiger inzelden Is over het algemeen genomen voldoende personeel aanwezigvaak Stellingen: In mijn instelling wordt goede kwaliteit van zorg geleverd 7,5 In mijn instelling zijn bewoners tevreden over de medewerkers7,6 Bewoners worden in mijn instelling op de juiste afdeling opgenomen7,8

40 BEGELEIDINGSCOMMISSIE mw. J.M.H.J. Bloem, LOC afdeling Limburg drs. F.G.J. Geerings, Sevagram, Heerlen drs. J.A.M.B. Maes, Huis voor de Zorg, Sittard mw. drs. L.G.D.C. Meijer-Sijstermans, Provincie Limburg, afd. Zorg, Maastricht drs. R.F.M. Ruijters, Zorggroep Meander Oostelijk Zuid-Limburg, Kerkrade P.J.A.M. Seeverens, Provinciale Staten, Maastricht J.G.A. Spätjens MBA, Zorggroep Noord-Limburg, Venlo


Download ppt "Kwaliteit van zorg in Limburgse verpleeg- en verzorgingshuizen door mw.drs. Ilonca Vaartjes Onderzoeker Universiteit Maastricht."

Verwante presentaties


Ads door Google