De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prof.dr. Lucas C.P.M. Meijs Charles T. Erkelens ECSP Discussieavond 11-10-11 Effectieve bestuursleden in de filantropische sector.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prof.dr. Lucas C.P.M. Meijs Charles T. Erkelens ECSP Discussieavond 11-10-11 Effectieve bestuursleden in de filantropische sector."— Transcript van de presentatie:

1 prof.dr. Lucas C.P.M. Meijs Charles T. Erkelens ECSP Discussieavond 11-10-11 Effectieve bestuursleden in de filantropische sector

2 Vragen wie zijn uw bestuursleden? hoe vindt u die? hoe selecteert u ze? hoe ondersteunt u ze? hoe maakt u er een team van? hoe evalueert u ze? hoe komt u er weer van af?

3 Bestuursleden / toezichthouders Herkenbaar zijn voor moreel eigenaarschap Betrouwbaar zijn voor financiers Verstand hebben van de interne organisatie Specialisten

4 Wat werkt – woord vooraf Effectiviteit hangt samen met resultaten -> Impact -> meetbaarheid Beperkt onderzoek gedaan Herman/Renz: –Effectiviteit is altijd een vergelijking –Relaties tussen bestuur en org. effectiviteit is aanwezig maar is onduidelijk –Social Construct Groot aantal diverse NPO’s

5 Wat werkt Diversiteit –ook in bedrijfsleven –Gevaar van conflict Gezamelijke visie Strategische planning Geinformeerde beslissingen Zelf-evaluatie en evaluatie samenwerking met management

6 Wat maakt niet uit Omvang bestuur –Omvang organisatie maakt wel uit, maar causaliteit? Aantal bijeenkomsten per jaar –wel lagere managementsalarissen

7 Bijsluiter…. De ‘burgers’ die verantwoordelijkheid nemen voor civil society organisaties (bestuurder / toezichthouder) zijn absoluut onder onderzocht Het ECSP doet onderzoek naar governance

8 Besturen / toezichthouders Vertegenwoordigen het belang van het ‘moreel eigenaarschap’ (visie / missie / doelgroep) naar de organisatie Vertegenwoordigen het belang van de financier naar de organisatie Vertegenwoordigen de organisatie naar stakeholders waaronder ‘moreel eigenaarschap’ en financiers Zorgen voor een goede uitvoering…

9 Besturen / toezichthouders Zijn verantwoordelijk voor de legitimiteit van de organisatie

10 besturen als probleemgebied Besturen zijn net ouders van een kind van twee jaar. Ze hebben wel de macht, maar hebben ze ook de leiding? Waarom zijn over het algemeen intelligente mensen als bestuurders vaak ineffectief? Waarom moet je als bestuurder alles doen dat anderen nalaten?

11 Bestuursleden selecteren Expertise? Netwerk? Vertegenwoordig en financiers? Vertegenwoordig en morele eigenaren? Reputatie bestuurslid? Persoonlijke karakteristieken? Diversiteit? Professionele achtergrond?

12 ‘bestuur zwaarte’ Simpel / simpel + –Vrijwilligers en bestuurders vallen samen –Een tot anderhalf programma Beleid –Vrijwilligers en bestuurders kennen elkaar –Commissie structuur –Meerdere samenhangende programma’s Complex –Vrijwilligers en bestuur kennen elkaar niet –Losstaande programma’s –Belangrijke rol directeur

13 © Scribner & associates.1991. Boards from Hell

14 Phantom Boards Komen af en toe één á twee keer per jaar samen Iedere vergadering andere leden Introducties duren langer dan de vergadering Zelden quorums Leden slecht geinformeerd en ontvangen stapels papier die ze niet lezen Lange discussies omdat leden niet voorbereid zijn Geografische Phantom Boards hebben leden die in het hele land werkzaam zijn Executive committees vergaderen regelmatig en vormen de echte leiders binnen de instantie © Scribner & associates.1991. Boards from Hell

15 Phantom Boards: Wat te doen! 1.Strategische planning 2.Verduidelijk bestuursfuncties 3.Verduidelijk functieomschrijvingen 4.Reorganiseer voordrachtscommissie 5.Start een advies raad © Scribner & associates.1991. Boards from Hell

16

17 Microscope Boards Vergadertijd gaat grotendeels naar het identificeren van organisatie problemen; men komt met weinig oplossingen langdurige series trainingen geven weinig resultaat Veel tijd gaat naar het zoeken van oplossingen buiten de groep om; men mist iemand om de problemen op te losssen “Hadden we maar” is populair tijdens vergaderingen Ontwijkend gedrag brengt de groep dichter bij elkaar; ondanks het disfuctioneren mag men elkaar graag © Scribner & associates.1991. Boards from Hell

18 Microscope Boards: Wat te doen! 1.Verduidelijk bestuursfuncties 2.Geef toestemming voor leiderschap 3.Verduidelijk functieomschrijvingen 4.Zoek professionele hulp © Scribner & associates.1991. Boards from Hell

19

20 Parrot Boards “We hebben dit eerder gedaan en toen werkte het niet” “Ik ken niemand” “Ik dacht dat jij dat moest doen” “Hier is over gestemd toen ik er niet was” “Hij doet nooit wat” “Zij doet nooit wat” “Je wilt dat ik wàt doe?” “Ik heb nooit gezegd dat ik dat zou doen” “Jij moet dit doen” “Dit is me niet verteld toen ik er bij kwam” “Laten we iemand inhuren om dit te doen” “Dit gaat niet werken” Favoriet gekwetter (los, per paar of in harmonie): © Scribner & associates.1991. Boards from Hell

21 Parrot Boards: Wat te doen! 1.Ga strategisch plannen 2.Check je statuten 3.Geef toestemming voor leiderschap 4.Verduidelijk bestuursfuncties 5.Update bestuurdershandleiding © Scribner & associates.1991. Boards from Hell

22

23 Cheerleader Boards Oprichter wordt dominante CEO of Executive Director, met een goede visie, maar wellicht slechte management capaciteiten Bestuur en staf bejubelen de directeur Veel verschillende programma’s, vaak als reactie op middelen, maar niet de organisatie missie Bestuur en staf meer gecommiteerd aan organisatieleider dan aan organisatie doelen Symbolische commissies; beleidsbeslissingen overgelaten aan directeur Directeur is vaak ook bestuursvoorzitter of andere leidinggevende positie binnen het bestuur © Scribner & associates.1991. Boards from Hell

24 Cheerleader Boards: Wat te doen! 1.Ga strategisch plannen 2.Verduidelijk bestuursfuncties 3.Verduidelijk functieomschrijvingen 4.Geef toestemming voor leiderschap 5.Analiseer en werf © Scribner & associates.1991. Boards from Hell

25

26 Deep Pocket Boards Bestuursleden worden alleen geworven voor fondsenwerving Weinig commissies (anders dan financieel) functioneren Veel afwezigheid onder bestuursleden Bestuursleden vertegenwoordigen de organisatie nauwelijks in de gemeenschap © Scribner & associates.1991. Boards from Hell

27 Deep Pocket Boards: Wat te doen! 1.Verduidelijk bestuursfuncties 2.Reorganiseer voordrachtscommissie 3.Verduidelijk functieomschrijvingen 4.Analiseer en werf 5.Bepaal organisatie doelen 6.Start een advies raad © Scribner & associates.1991. Boards from Hell

28

29 Boardettes Erg weinig bestuursleden een quorum houden kan in een telefooncel Meeste bestuursleden hebben zelfde achtergrond Veel commissies bestaande uit 1 persoon Commissie roulette (iedereen in elkaars commissies) is gebruikelijk Burn out onder bestuursleden komt vaak voor © Scribner & associates.1991. Boards from Hell

30 Boardettes: What to do! 1.Verduidelijk bestuursfuncties 2.Reorganiseer voordrachtscommissie 3.Analiseer en werf 4.Verduidelijk functieomschrijvingen © Scribner & associates.1991. Boards from Hell

31

32 Boardellos Door eigen activiteiten van bestuursleden en door eigen belang te plaatsen voor dat van de organisatie ontstaat belangenverstrengeling Bestuursbeslissingen houden weinig rekening met organisatiebeleid en werkelijke feiten Bestuursleden verschijnen onregelmatig op vergaderingen Leden informeren zich zelf niet over belangrijke zaken Er zijn geen administratieve systemen die legale, gepaste organisatie activiteiten garanderen Bestuursleden functioneren in andere besturen net zo belabberd © Scribner & associates.1991. Boards from Hell

33 Boardellos: Wat te doen! 1.Check je statuten 2.Verduidelijk bestuursfuncties 3.Bel een advocaat 4.Update bestuurdershandleiding © Scribner & associates.1991. Boards from Hell

34

35 Bored boards Bestuursleden hebben geen idee van prestaties Weinig leden voeren speciale taken of projecten uit Door “off site” vergaderen, weinig informatie of clientcontact voor bestuur Stafleden en bestuur kennen elkaar niet en zouden elkaar op straat zo voorbij lopen Meeste leden weten niet wat van ze verwacht wordt © Scribner & associates.1991. Boards from Hell

36 Bored boards: Wat te doen! 1.Geef een feestje! 2.Ga strategisch plannen 3.Bedank je bestuur eens 4.Bepaal organisatie doelen © Scribner & associates.1991. Boards from Hell

37

38 Brainstorm boards Eenmaal gekozen in het bestuur ontvangen de leden weinig tot geen training of oriëntatie Bestuursvoorzitter is gekozen (vaak in absentie) zonder adequate positie beschrijving of verduidelijking Managers weten vaak niet wat hun verantwoordelijkheden zijn Bestuur/ staf rollen en verantwoordelijkheden zijn onduidelijk © Scribner & associates.1991. Boards from Hell

39 Brainstorm boards: Wat te doen! 1.Verduidelijk bestuursfuncties 2.Geef toestemming voor leiderschap 3.Update bestuurdershandleiding 4.Reorganiseer voordrachtscommissie 5.Verduidelijk functieomschrijvingen © Scribner & associates.1991. Boards from Hell

40

41 Tennessee Fainting Goat Boards Meeste of alle bestuursleden vallen om indien gevraagd om dinerkaartjes te verkopen Meeste of alle bestuursleden vallen om indien gevraagd om een controle goed te keuren Meerderheid bestuursleden krijgt duizelingen indien gevraagd om de financiën te verduidelijken Meeste bestuursleden vallen uit hun stoel als ze worden gekozen tot het ambt © Scribner & associates.1991. Boards from Hell

42 Tennessee Fainting Goat Boards: Wat te doen! 1.Verduidelijk functieomschrijvingen 2.Update bestuurdershandleiding 3.Analyseer en werf © Scribner & associates.1991. Boards from Hell

43

44 Mutant Ninja Board Members Het lijkt alsof ze je haten, de organisatie, je klanten en de ochtendzon Ze verstoren vergaderingen Ze zijn zelfuitgeroepen “advocaten van de duivel” (wat betekent “Ik kan jou dumpen, maar jij mij niet, dus hier…) “Nee” is hun favoriete woord Ze zijn zo hinderlijk dat zelfs over hen wordt gesproken als ze niet bij vergaderingen zijn © Scribner & associates.1991. Boards from Hell

45 Mutant Ninja Board Members: hoe met hen om te gaan? 1.Omhels hen, en laat ze dan alleen 2.Verplaats je vergadering naar een tijdstip waarop ze niet kunnen 3.Creeer een spook bestuur en geef hen alle verantwoordelijkheden 4.Huur ze in als staflid (dan mogen ze niet bij de bestuursvergaderingen zijn 5.Zorg dat ze niet uit het bestuur gaan, want een ander van hen vervangt diegene toch wel 6.Ze gaan weg bij gebrek aan aandacht © Scribner & associates.1991. Boards from Hell

46 Andere besturen [1] Dart board: ‘gooien’ de schuld bij iedereen… behalve bij zichzelf Checker boards: de spelers wisselen onderling van taken en accepteren geen hulp van buiten Shuffle boards: iedere dag is weer een kans om nieuwe leden te ontmoeten Surf boards: vergaderen op mooie toevluchtsoorden. Verzetten weinig werk Bill boards: prachtige jaarrapporten. Heel veel erkenning. Weinig werk Emergency boards: hebben scherpe randjes. Strijk ze niet tegen de haren in © Scribner & associates.1991. Boards from Hell

47 Andere besturen [2] Key boards: hier op spelen de organisatieoprichters Mortar boards: landelijk erkende leden met mooie titels en initialen. Herkennen andere leden niet eens als ze er over heen vallen Tote boards: focus op hoeveel geld is binnen gehaald, maar kunnen je niet vertellen waarvoor het nodig is Side boards: houden van het opstarten van ad hoc groepen om hun verantwoordelijkheden aan weg te geven Boogie boards: super feesten en heel veel plezier. Welk werk? Ouija boards: Grote visionairs, maar hebben weinig te zeggen over hoe daar te komen © Scribner & associates.1991. Boards from Hell


Download ppt "Prof.dr. Lucas C.P.M. Meijs Charles T. Erkelens ECSP Discussieavond 11-10-11 Effectieve bestuursleden in de filantropische sector."

Verwante presentaties


Ads door Google