De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOORLICHTING HAVO 5. 2 H.A.V.O. V.W.O. W.O. WERKEN STUDEREN WERKEN STUDEREN H.B.O. WERKEN BUITENLAND M.B.O (+)

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOORLICHTING HAVO 5. 2 H.A.V.O. V.W.O. W.O. WERKEN STUDEREN WERKEN STUDEREN H.B.O. WERKEN BUITENLAND M.B.O (+)"— Transcript van de presentatie:

1 VOORLICHTING HAVO 5

2 2 H.A.V.O. V.W.O. W.O. WERKEN STUDEREN WERKEN STUDEREN H.B.O. WERKEN BUITENLAND M.B.O (+)

3 5 havo-5 vwo Goede resultaten in havo 5 in nodig Extra vak volgen in havo 5: -CM altijd wiskunde -NG/NT altijd extra moderne vreemde taal Extra vak volgen buiten rooster om Volgende week bijeenkomst met geïnteresseerden 3

4 4 Hoe verloopt een keuze? Oriënteren Verkennen Verdiepen Knoop doorhakken de vierde klas de derde klas de vijfde klas

5 5 Verkennen Waar zijn de opleidingen Praktisch of theoretisch Eisen en/of wensen m.b.t. profiel Verschil tussen opleidingen Afstudeerrichtingen

6 6 Verkennen Studielast Het onderwijssysteem De studiebegeleiding Spreken de beroepen aan Kansen op de arbeidsmarkt

7 7 Verkennen Kijk nog eens naar de Identitest! Internetsites HvA, Inholland enz. Studiekeuze 123! Open dagen bezoeken, bv. Inholland 2 november, HvA 9 november HBO-voorlichtingsmarkt 28 november

8 8 Verdiepen, vooral in de 5e klas Zo goed mogelijk beeld van de opleiding en van het beroep. Kosten Plaatsingsmogelijkheden Aanmeldingsprocedure

9 9 Verdiepen, vooral in de 5e klas http://oscarromero.dedecaan.net/ Meeloopdag/proefstuderen op de Hogeschool. Interview of meelopen in de praktijk. Regelen via decaan!

10 10 Knoop doorhakken Ordenen van gegevens Volgorde voorkeur opleiding Eventueel alternatief

11 11 HBO aanmelding Vrije toelating Beperkte toelating Loting (+cijfergem.) Numerus Fixus, bv. HvA Ec. opleidingen Aanvullende eisen Voor beperkt aantal HBO-opleidingen o.a. A.L.O.

12 12 HBO aanmelding Studiekeuzecheck Inholland

13 13 HBO aanmelding Centrale aanmelding via STUDIELINK.NL Voor 1 mei!!!! Eerst DigiD aanvragen Loting voor de zekerheid ook voor 1 mei! Aanvullende eisen in ieder geval vóór 15 januari 2013 bij de opleiding

14 14 MBO aanmelding Aanmelding vóór 1 maart Bij een aantal opleidingen vindt er een selectie plaats. In de meeste gevallen via een intakegesprek

15 15 Wie zal dat betalen? Tegemoetkoming ouders Tegemoetkoming scholieren (18+) Studiefinanciering Hoger Onderwijs

16 16 Tegemoetkoming ouders Bestemd voor 16 en 17 jarigen Kindgebonden budget per 1 jan. 2009 (inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen tot 18 jaar) m.i.v. 1 januari 2010 hierin opgenomen Automatisch via de belastingdienst Info: www.toeslagen.nlwww.toeslagen.nl Aanvragen bij www.ib-groep.nlwww.ib-groep.nl

17 Tegemoetkoming scholieren 18+ Kinderbijslag vervalt Subsidieregeling altijd aanvragen!! –3 maanden van tevoren Iedereen basistoelage ruim €100 per maand Mogelijk aanvullende toelage max.160 € per maand maar afhankelijk van gezamenlijk belastbaar inkomen ouders/verzorgers èn je moet al 18 zijn

18 18 Studiefinanciering Hoger Onderwijs Basisbeurs + OV-studentenkaart Aanvullende beurs Rentedragende lening Collegeldkrediet

19 19 Studiefinanciering HO Voor iedereen die studeert in HO. Inclusief de OV-studentenkaart. Het is een prestatiebeurs Aanvragen bij IB-GROEP.NL. 3 maanden voordat de studie begint.

20 20 prestatiebeurs Beurs is een lening Bij voldoende prestatie wordt het een gift = na 10 jaar een diploma HO Maximaal 4 jaar Daarna ( nog maximaal 3 jaar) alleen lening, dus altijd terug betalen

21 21 Basisbeurs + OV-studentenkaart Krijgt elke student in Hoger Onderwijs dus ook 16- en 17 jarigen m.i.v. 1 oktober Particulier onderwijs niet altijd (en is wel duur!!) Thuiswonend € 98 per maand Uitwonend € 273per maand

22 22 Aanvullende beurs Moet de student aanvragen Afhankelijk van het inkomen beide ouders* Maximaal: Uitwonend € 232 thuiswonend € 252 * Van de natuurlijke ouders wordt het inkomen gepeild via Sofi-nummer.

23 23 Rentedragende lening Maken niet zoveel jonge studenten gebruik van. (werken er zelf bij) Lenen tegen 1,5 % Maximaal € 288 Na afloop van de studie terug betalen in 15 jaar Minimaal € 45 per maand

24 24 Collegeldkrediet Collegegeld = € 1835,- Lening Maandelijks uitgekeerd 153 euro per maand

25 25 Budget student thuiswonend uitwonend Basisbeurs € 98€ 273 Aanvullende beurs € 232€ 252 Lening € 288€ 288 Collegegeldkrediet € 153€ 153 Totaal € 771€ 966 Bedragen per maand vanaf 1 september

26 26 De zorgverzekering 18 jaar of ouder: zelf zorgverzekering afsluiten –Ca. € 1300 per jaar Zorgtoeslag: zelf aanvragen bij de belastingdienst tot max. 88 euro per maand

27 27 Kosten o.a. Collegegeld€1835 Boeken enz.€500-1000 Zorgverzekering€1300 (Kamerhuur€355) Levensonderhoud/Kleding Verzekeringen Enz. Enz. Zie: WWW.NIBUD.NL

28 28 Studiefinanciering MBO 18+ Vergelijkbaar met HO dus ook OV studentenkaart Ook prestatiebeurs Bedrag basisbeurs is lager omdat het lesgeld minder is dan collegegeld Aanvullende beurs Rentedragende lening

29 29 Nog geen 18 en naar het MBO Tegemoetkoming ouders!! Subsidieregeling betekent aanvragen! Is afhankelijk van gezamenlijk belastbaar inkomen ouders/verzorgers Andere kinderen in VO tellen mee

30 30 Tenslotte Zijn er nog vragen?

31


Download ppt "VOORLICHTING HAVO 5. 2 H.A.V.O. V.W.O. W.O. WERKEN STUDEREN WERKEN STUDEREN H.B.O. WERKEN BUITENLAND M.B.O (+)"

Verwante presentaties


Ads door Google